Методичні вказівки Для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчанняСторінка3/7
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Завдання 2. Охарактеризуйте етапи розвитку менеджменту. При цьому використайте такі дані:

Базувався на підвищенні ефективності організації на засадах удосконалення виробничих процесів та операцій.

З 1980-х рр.

З другої половини минулого століття.

Пов’язаний з розглядом організації як системи, діяльність якої постійно залежить від змінного набору обставин.

Пов’язаний із визнанням людини пріоритетним фактором виробничо-господарської діяльності.

Пов’язаний із виникненням на підприємствах проблем перевиробництва, що викликані незабезпеченим попитом.

Пов’язаний із розвитком інформаційних та комп’ютерних систем.

Пов’язаний із широким застосуванням в менеджменті математики.

Системні з кінця 50-х років, ситуаційні з 60-х років минулого століття.

Школа науки управління (1950 р. – наш час).

Школа наукового управління (1885-1929 рр.), школа “фордизму” (1899-1945 рр.), класична або адміністративна школа (1920-1950 рр.).

Школа психології та людських відносин (1939-1950 рр.), школа поведінкових наук (1950 р. – наш час).

Етапи розвитку менеджменту


Назва етапу

Школи, тривалість

Сутність етапу

Розвиток науки про управління людьми в процесі виробництваФормування управлінських механізмів на засадах розвитку людських стосунківПобудова систем управління, орієнтованих на ринокАктивне застосування кількісних (економіко-математичних) методів як важливих напрямів формалізації методів менеджменту і трансформації їх в управлінські рішенняФормування системних та ситуаційних підходівКомп’ютеризація управлінських процесів
Завдання 3. Охарактеризуйте п'ять управлінських ролей за Мінцбергом. При цьому використайте такі дані:

Відповідає за коригуючі дії, коли в організації постає необхідність важливих чи несподіваних змін

Відповідальний за мотивацію та активізацію підлеглих, наймання, підготовку працівників тощо

Забезпечує функціонування мережі зовнішніх контактів і джерел інформації, які формують сприятливе ставлення до організації та її позитивний імідж

Листування, участь у зборах, засідання, виконання зовнішніх обов’язків, стосунки з громадкістю, publik relation мас-медіа (ЗМІ)

Обговорення стратегічних та оперативних питань, у тому числі проблем і кризових ситуацій

Представляє організацію на всіх значних та важливих переговорах

Проводить переговори, укладає угоди, ухвалює рішення

Символічний глава, до обов’язків якого належить виконання шаблонних дій правового та соціального характеру

Фактично усі управлінські дії за участю підлеглихЦеремонії, дії, що зумовлені посадою чи статусом, зустріч відвідувачів, підписання документів.
Управлінські ролі за Мінцбергом


Роль

Опис ролі

Характер діяльності

Ведучий переговори

Головний (формальний) керівник

Зв’язуюча ланка із зовнішнім середовищем (посередник)


Лідер


Ліквідатор порушеньЗавдання 4. Опишіть чинники зовнішнього середовища аптеки (фірми), в якій Ви працюєте. Результати представте у вигляді таблиці.


Чинники зовнішнього середовища

Приклади

Їх характеристика

Прямого впливу:СпоживачіПостачальники (сировини й матеріалів, капіталу, трудових ресурсів)КонкурентиЗакони і державні органиОрганізації-сусідиГромадські організаціїНепрямого впливу:Стан економікиМіжнародні подіїНауково-технічний прогресПолітичні обставиниСоціально-культурні обставиниЗавдання 5. Охарактеризуйте процес управління фармацевтичною організацією.


Етапи процесу управління

Їх сутність

І етапІІ етап


ІІІ етап


ІV етап
Завдання 6. Вкажіть послідовність етапів реєстрації фармацевтичного підприємства і одержання дозволу на початок роботи. При цьому використайте такі елементи:

Органи МВС

Банк

Взяття на облік як платника податківВідкриття рахунку в банку

Орган державної реєстрації

ДПА

Державний комітет України по нагляду за охороною праціПенсійний фонд

Отримання дозволу на початок роботи

Фонди соціального страхування

Державна реєстрація фармацевтичного підприємства

Орган державної статистики

Реєстрація в ДПА району (міста)

Санітарно-епідеміологічна служба

Отримання дозволу на право виготовлення печаток і штампівСлужба пожежного нагляду


з.п.

Назва етапу

Державний орган

123456
Завдання 7. Використовуючи Цивільний кодекс України (статті 113 - 161) і Закон України «Про господарські товариства», охарактеризуйте основні види господарських товариств:

  1. Повне.

  2. Командитне.

  3. З обмеженою відповідальністю.

  4. З додатковою відповідальністю.

  5. Акціонерне.


Характеристики
Абревіатура

Мінімальна кількість учасників
Визначення господарського товариства
Зміст назви господарського товариства
Засновницькі документи

Керівництво товариством

Мінімальний розмір статутного капіталу
Розподіл прибутку і збитків

Відповідальність учасників за зобов’язання товариства
Суть залежного господарського товариства


Завдання 8. Вкажіть, за якими основними ознаками класифікують фармацевтичні підприємства та наведіть їх види. Результати представте у вигляді таблиці.


Ознака класифікації

Види фармацевтичних підприємств

Завдання 9. Вкажіть види організаційних структур управління та коротко охарактеризуйте їх. Результати представте у вигляді таблиці.


Організаційна структура управління

Її характеристика

Лінійна
Функціональна
Комбінована:
- лінійно-штабна
- лінійно-функціональна


Завдання 10. Вкажіть сутність таких комбінованих структур управління: дивізійної та адаптивної. Результати представте у вигляді таблиці.Організаційна структура

Її зміст

Дивізійна
Адаптивна

Завдання 11. Опишіть доцільність застосування нижчевказаних дивізійних організаційних структур управління. Результати представте у вигляді таблиці.


Організаційна структура

Доцільність застосування

Продуктова
Споживча
Територіальна

Завдання 12. Вкажіть, на яких категоріях базується мотивування як функція менеджменту, та розкрийте їх зміст.


Категорія менеджменту

Її зміст

Потреби:
- первинні
- вторинні
Винагороди:
- внутрішні
- зовнішні

Завдання 13. Дайте характеристики основних змістових та процесійних теорій.


Теорії

Їх характеристика


Змістові:

- Туган-Барановського


- Маслоу
- Мак-Клелланда
- Герцберга
Процесійні:

-теорія очікувань Врума- теорія справедливості
-комплексна процесійна
- теорія Портера-Лоулера
Завдання 14. Здійсніть класифікацію видів контролю за різними ознаками та розкрийте зміст попереднього, поточного і завершального видів контролю, а також централізованого і децентралізованого. Результати оформіть у вигляді таблиці.

Ознака класифікації

Вид контролю

Сутність та характеристика
Завдання 15. Здійсніть класифікацію управлінських рішень фармацевтичної організації. При цьому використайте перелік таких елементів:


Адміністративні

Грунтуються на судженнях

Одноособові

Інтуїтивні

Колегіальні

Колективні

Компромісні

На вищому рівні

На нижчому рівні

На середньому рівні

Оперативні

Організаційні запрограмовані

Загальні

Перспективні

Організаційні незапрограмовані

Раціональні

Соціально-психологічні

Соціально-психологічні

Соціально-психологічні

Соціально-психологічні

Економічні
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка