Методичні вказівки Для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчанняСторінка1/7
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.86 Mb.
#9938
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ У ФАРМАЦІЇ № 1

«МЕНЕДЖМЕНТ У ФАРМАЦІЇ»

Методичні вказівки

Для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання

ЛЬВІВ – 2012
Методичні вказівки та перелік завдань до контрольної роботи №1 затверджені та рекомендовані до друку профільною методичною комісією з фармацевтичних дисциплін Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (протокол № 3 від 31 серпня 2012 р.).

Методичні вказівки та перелік завдань опрацювали:

д.фарм.наук, професор Б.П.Громовик

канд.фарм.наук, доцент О.Р.Левицька

канд.фарм.наук, доцент Г.Д.Гасюк

Рецензенти :


доцент кафедри організації та економіки фармації і технології ліків ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Блавацька О.Б.;
доцент кафедри технології ліків і біофармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького О.В.Якимів.

 Громовик Б.П., Левицька О.Р.,

Гасюк Г.Д., 2012

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Менеджмент та маркетинг у фармаціїї є профільною навчальною дисципліною, яка вивчається протягом двох семестрів. У міжсесійний період студенти виконують дві контрольні роботи:

№1 - „Менеджмент у фармації ”;

№ 2 – „Фармацевтичний маркетинг”

Рівень засвоєння студентами теоретичних знань та практичних вмінь перевіряється на курсовому екзамені. Менеджмент та маркетинг у фармації є складовою практично-орієнтованого державного іспиту з дисципліни „Управління та економіка у фармації”.

Для виконання контрольної роботи студенту попередньо необхідно ознайомитися з навчальною програмою курсу та підібрати рекомендовану в методичних вказівках літературу. При роботі з літературою доцільно робити конспект основних положень нормативних документів.

Контрольна робота № 1 „Менеджмент у фармації складається з трьох частин:


 • теоретичної (письмові відповіді на контрольні запитання);

 • практичної (письмове виконання завдань);

 • тестових завдань (відповіді на тестові питання з однією правильною відповіддю).

Відповіді на контрольні запитання та завдання виконуються на стандартних аркушах паперу формату А-4 або у зошиті. Вибрана правильна відповідь на тестове завдання проставляється у скопійованому додатку 1 (формат А-4) наступними позначками: „*”, або „+” , або „√”.

Відповіді на запитання необхідно писати розбірливо, на листках з полями для зауважень рецензента. В кінці роботи необхідно навести список використаної літератури, вказати дату написання, власний підпис і залишити місце для відмітки рецензента про зарахування роботи. Виконана контрольна робота скріплюється або прошивається разом з титульною сторінкою згідно з наведеним взірцем.

Взірець титульної сторінки

Контрольна робота
з менеджменту та маркетингу у фармації № 1
Менеджмент у фармації

Варіант___

Студента________курсу________ групи факультету заочної форми навчання

Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького

Номер залікової книжки__________

____________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по-батькові студента

Домашня адреса__________________________________________________________________

Місце роботи, посада_____________________________________________________

Номер варіанту відповідає порядковому номеру студента у списку групи. Кінцевий термін представлення контрольної роботи на кафедру – останній передсесійний день. Контрольні роботи не подані вчасно приймаються тільки на підставі письмового скерування декана факультету заочного навчання. Контрольна робота рецензується і оцінюється викладачами кафедри організації та економіки фармації, призначеними завідувачем кафедри. Не зараховані роботи повертаються студенту. У випадку не зарахування роботи студент повинен виконати всі завдання заново і разом з попередньою роботою представити на повторне рецензування.Варіанти

контрольної роботи № 1 з менеджменту та маркетингу у фармації

«МЕНЕДЖМЕНТ У ФАРМАЦІЇ»

Варіанти

Контрольні запитання

Контрольні завдання

Тестові завдання

1

1, 17, 33, 49, 65, 81, 97

1, 7.1, 17, 39, 40, 41

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,101,103,105,107,109

2

2, 18, 34, 50, 66, 82, 98

2, 7.2, 18, 24, 33, 42

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108,110

3

3, 19, 35, 51, 67, 83, 99

3, 7.3, 19, 25, 34, 43

1,2,3,6,7,10,13,14,17,20,21,24,25,28,29,32,33,36,37,40,41,44,45,48,49,52,55,56,59,60,63,64,67,70,71,74,75,78,79,82,83,86,87,90,91,94,95,98,99,102,103,104,107,108,109

4

4, 20, 36, 52, 68, 84, 100

4, 7.4, 20, 26, 35, 44

2,5,6,9,10,13,14,17,18,21,22,25,26,27,30,31,34,35,38,39,42,43,47,48,51,52,55,56,59,60,63,64,67,68,70,73,74,77,78,81,82,85,86,89,92,93,95,96,97,100,101,104,105,108,109

5

5, 21, 37, 53, 69, 85, 101

5, 7.5, 21, 27

36, 45


1,2,5,9,10,12,14,16,18,21,23,24,29,31,33,34,38,39,40,42,43,44,47,48,49,52,53,54,57,58,59,62,63,64,67,69,71,72,75,79,80,83,86,87,88,90,93,94,98,99,100,103,106,107,110

6

6, 22, 38, 54, 70, 86, 102

6, 7.1, 21, 22, 28, 37

1,3,4,7,8,9,10,11,13,15,16,19,20,22,23,25,26,28,30,31,34,35,36,37,40,41,43,45,46,49,52,53,54,57,60,61,63,65,66,69,72,75,78,81,84,87,90,91,92,93,96,99,102,105,108

7

7, 23, 39, 55, 71, 87, 103

2, 7.2, 22, 23, 29, 38

1,2,5,9,10,12,14,16,18,21,23,24,29,31,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,59,62,63,64,67,69,71,72,75,79,80,83,86,87,88,90,93,94,98,99,100,102,103,106,107,109,110

8

8, 24, 40, 56, 72, 88, 104

7.3, 8, 23, 24, 31, 39

1,2,3,6,7,10,13,14,17,20,21,24,25,28,29,32,33,36,37,40,41,44,45,48,49,52,55,56, ,58,60,62,64,66,69,70,72,73,75,76,78,81,84,85,87,88,89,90,91,92,93,96,99,102,105,108

9

9, 25, 41, 57, 73, 89, 105

7.4, 9, 24, 25, 30, 40

2,4,5,6,8,10,11,12,14,15,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,41,42,44,46,48,50,52,54,56,57,60,61,63,65,66,67,69,72,75,78,81,84,87,90,91,92,93,96,99,102,105,108

10

10, 26, 42, 58, 74, 90, 106

7.5, 10, 25,

26, 32, 411,2,5,9,10,12,14,16,18,21,23,24,29,31,334,35,36,37,40,41,43,45,46,49,52,53,54,57,60,62,63,67,69,71,72,75,79,80,83,86,87,88,90,93,94,98,99,100,102,103,106,107,109,110

11

11, 27, 43, 59, 75, 91, 107

7.1, 11, 26,

27, 33, 421,3,4,5,8,10,13,14,15,16,19,22,25,27,28,30,31,33,36,38,40,41,42,44,45,47,48,50,51,53,54,56,57,59,60,63,64,66,68,70,72,75,79,82,85,86,88,89,91,92,97,104,105,107,108

12

12, 28, 44, 60, 76, 92, 108

7.2, 12, 27,

28, 34, 432,3,5,6,8,9,11,12,14,18,17,20,21,23,26,27,29,32,34,37,40,43,46,49,51,52,53,55,56,58,61,62,65,68,71,73,74,76,78,79,80,81,82,83,84,87,90,93,96,98,100,103106,109,110

13

13, 29, 45, 61, 77, 93, 109

7.3, 13, 28,

29, 35, 441,2,3,7,8,9,13,14,15,19,20,21,25,26,27,31,32,33,37,38,39,42,43,44,48,49,50,54,55,56,59,60,61,64,65,66,71,73,75,79,82,83,84,87,88,90,95,97,102,103,105,106,107,108,109

14

14, 30, 46, 62, 78, 94, 110

7.4, 14, 21,

29, 30, 363,4,6,7,9,10,11,12,15,16,18,20,22,23,24,28,30,34,35,36,40,41,45,46,47,51,52,53,57,58,60,61,63,67,69,70,76,77,79,81,82,85,86,89,91,92,93,103,104,105,106,107108,109,110

15

15, 31, 47, 63, 79, 95, 111

7.5, 15, 22,

30, 31, 375,6,10,11,12,13,14,15,21,22,23,24,25,26,30,31,32,33,34,35,40,41,42,43,44,45,50,51,52,53,54,55,60,61,62,63,64,65,70,71,72,73,74,75,80,81,82,83,91,92,93,94,101,102,103

16

16, 32, 48, 64, 80, 96, 112

7.1, 16, 23,

31, 32, 384,7,8,9,10,16,17,18,19,26,27,28,29,36,37,38,39,46,47,48,49,56,57,58,59,66,67,68,69,70,76,77,78,79,80,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,105,106,107,108,109,110

Змістовий модуль № 1

Менеджмент і фармацевтична організація”Тема 1. Теоретичні основи менеджменту
Контрольні питання

1. Сутність менеджменту та етапи його розвитку.

2. Сутність шкіл наукового управління і “фордизму”.

3. Особливості класичної (адміністративної) школа управління.

4. Особливості шкіл людських стосунків та поведінських наук.

5. Сутність систем управління, орієнтованих на ринок.

6. Основні характерні риси школи науки управління (кількісного підходу).

7. Сутність системного і ситуаційного підходів в управлінні.

8. Комп’ютеризація управлінських процесів.

9. Ролі, які притаманні менеджеру згідно з класифікацією Мінцберга.

10. Характерні риси підприємця та його відмінності від менеджера.

11. Сутність соціально-етичних аспектів менеджменту.

12. Причини виникнення рівнів управління та їх сутність.


Література

 1. Менеджмент у фармації: Підручник /О.Є. Кузьмін, Б.П.Громовик, Г.Д.Гасюк, О.Р.Левицька, О.Г. Мельник. - За ред. О.Є. Кузьміна і Б.П.Громовика. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005.-С.7-34.

 2. Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент та маркетинг у фармації, ч.І. Менеджмент у фармації: Підручник для фарм.вузів і факультетів/ За ред. З.М.Мнушко.- Харків: Основа, 1998.- С.5-23.


ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ОБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ
Контрольні питання


 1. Сутність поняття «організації» та їх класифікація.

 2. Загальні риси організації.

 3. Умови успіху організації.

 4. Етапи життєвого циклу організації та їх характеристики.

 5. Причини виникнення формальних груп, їх основні типи.

 6. Сутність неформальних груп. Їх характеристики.

 7. Спільні риси та відмінності формальних та неформальних груп.

 8. Управління групами працівників та фактори, що впливають на їх діяльність.

 9. Охарактеризуйте фактори внутрішнього середовища фармацевтичного підприємства.

 10. Загальні характеристики факторів зовнішнього середовища.

 11. Фактори зовнішнього середовища, які впливають на діяльність організації.

 12. Фактори зовнішнього середовища прямої дії, що впливають на організацію і який вплив має організація на них 

 13. Охарактеризуйте фактори зовнішнього середовища непрямої дії та наведіть приклади їх впливу на організацію.

 14. Сутність процесу управління організацією та характеристика етапів процесу управління.

Література 1. Менеджмент у фармації: Підручник /О.Є. Кузьмін, Б.П.Громовик, Г.Д.Гасюк, О.Р.Левицька, О.Г. Мельник. - За ред. О.Є. Кузьміна і Б.П.Громовика. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005.-С.36-55.

 2. Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент та маркетинг у фармації, ч.І. Менеджмент у фармації: Підручник для фарм.вузів і факультетів/ За ред. З.М.Мнушко.- Харків: Основа, 1998.- С.24-64.

ТЕМА 3. СУБ’ЄКТИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА УМОВИ ЇХ ГОСПОДАРЮВАННЯКонтрольні питання: 1. Сутність підприємництва та принципи здійснення підприємницької діяльності.

 2. Основні риси підприємницької діяльності.

 3. Ознаки класифікації підприємств.

 4. Значення малих підприємств. Їх переваги і недоліки.

 5. Основні види фармацевтичних підприємств.

 6. Засади створення господарських товариств, їх види та права засновників.

 7. Акціонерне товариство, його види.

 8. Порядок реєстрації фармацевтичного підприємства.

 9. Орієнтовні розділи та обов’язкові елементи, які повинні містити статут фармацевтичного підприємства і установчий договір товариства.

 10. Документи, необхідні для отримання ліцензії.

 11. Підприємницькі збитки та їх види.

 12. Можливі ризики оптового фармацевтичного підприємства.

 13. Способи зниження підприємницького ризику. Їх характеристика.

 14. Головні причини банкрутства.

 15. Загальний порядок ліквідації фармацевтичного підприємства.

Література 1. Менеджмент у фармації: Підручник /О.Є. Кузьмін, Б.П.Громовик, Г.Д.Гасюк, О.Р.Левицька, О.Г. Мельник. - За ред. О.Є. Кузьміна і Б.П.Громовика. - Вінниця, НОВА КНИГА, 2005.-С.56-88.

 2. Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент та маркетинг у фармації, ч.І. Менеджмент у фармації: Підручник для фарм.вузів і факультетів/ За ред. З.М.Мнушко.- Харків: Основа, 1998.- С.138-172.Змістовий модуль № 2

«ФУНКЦІЇ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ»
ТЕМА 4. ФУНКЦІЇ ТА МЕТОДИ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Контрольні питання
42. Сутність та класифікація функцій менеджменту, їх взаємозв’язок.

43. Етапи стратегічного планування.

44. Характеристики поточного планування як різновиду тактичного планування.

45. Оперативне планування як різновид тактичного планування.

46. Функція організування та основні типи організаційних структур управління.

47. Характерні риси комбінованих організаційних структур управління.

48. Сутність мотивування.

49. Характерні риси основних змістових теорій мотивування.

50. Характерні риси основних процесійних теорій мотивування.

51. Сутність та принципи класифікації контролю.

52. Сутність процесу регулювання.

53. Сутність та принципи класифікації методів фармацевтичного менеджменту.

54. Характерні риси економічних методів фармацевтичного менеджменту.

55. Характерні риси технологічних і соціально-психологічних методів фармацевтичного менеджменту.

56. Характерні риси адміністративних методів фармацевтичного менеджменту.

57. Сутність стандартів фармацевтичного управління та роль комплексу належних фармацевтичних практик (GхP).

Література


 1. Менеджмент у фармації: Підручник /О.Є. Кузьмін, Б.П.Громовик, Г.Д.Гасюк, О.Р.Левицька, О.Г.Мельник.- За ред. О.Є.Кузьміна і Б.П.Громовика. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005.- С.89-142.

 2. Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент та маркетинг у фармації, ч.І. Менеджмент у фармації: Підручник для фарм.вузів і факультетів/ За ред. З.М.Мнушко.- Харків: Основа, 1998.- С.105-125.


ТЕМА 5. СПОЛУЧНІ ПРОЦЕСИ У Фармацевтичному менеджменті
Контрольні питання


 1. Сутність та принципи класифікації управлінських рішень.

 2. Умови та моделі успішного прийняття управлінських рішень.

 3. Етапи процесу вироблення раціональних управлінських рішень.

 4. Оптимізація управлінських рішень.

 5. Сутність та особливості делегування організаційних повноважень і відповідальності.

 6. Сутність і класифікація комунікацій.

 7. Характеристика комунікаційного процесу.

 8. Характерні риси інформаційного забезпечення комунікаційного процесу.

 9. Форми колективного обміну управлінською інформацією.

 10. Особливості інформації в системі фармацевтичної опіки.

 11. Суть документації, діловодства та принципи класифікації управлінської документації.

 12. Організація документообігу на фармацевтичних підприємствах.

 13. Принципи систематизації документів.

 14. Облік і розгляд пропозицій, заяв і скарг.

 15. Основні напрямки і засоби автоматизації управлінської діяльності.

Література 1. Менеджмент у фармації: Підручник /О.Є. Кузьмін, Б.П.Громовик, Г.Д.Гасюк, О.Р.Левицька, О.Г. Мельник. - За ред. О.Є. Кузьміна і Б.П.Громовика. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005.-С.168-211.

 2. Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент та маркетинг у фармації, ч.І. Менеджмент у фармації: Підручник для фарм.вузів і факультетів/ За ред. З.М.Мнушко.- Харків: Основа, 1998.- С.65-104, 125-128.

 3. Парновский Б.Л., Корчинский И.Т., Знаевская А.В. Основы документоведения и делопроизводства аптечных учреждений.-Львов: Изд-во при Львов. ун-те, 1989.-176 с.

 4. Проблеми інформаційного забезпечення хворих при фармацевтичній опіці в Україні /Б.Л.Парновський, О.Б.Блавацька, О.В.Юрченко, У.Я Янишин //Фармац. журн.-2004.-№2.-С.8-13.
Каталог: uploads -> repository -> oef -> 2.%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC %D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8 %D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 %D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87.%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8
repository -> Дипломної освіти «Затверджую»
repository -> Дипломної освіти «Затверджую»
repository -> Методичні вказівки для самостійної роботи для слухачів факультету післядипломної освіти циклу тематичного удосконалення з дисципліни
2.%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC %D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8 %D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 %D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87.%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8 -> Методичні вказівки Для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання
2.%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC %D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8 %D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 %D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87.%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8 -> Методичні вказівки для студентів факультету заочної форми навчання
oef -> Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет
oef -> Календарний план лекцій та практичних занять з менеджменту І маркетингу в фармації для студентів ІV курсу фармацевтичного факультету на VІІІ семестр 2015-2016 н р


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка