Методичні вказівки для студентів 5 курсу медичних факультетів Модуль 1 Змістовий модуль 1 Тема 3 Рак печінки рак підшлункової залози Актуальність темиСкачати 116.01 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір116.01 Kb.
Харківський національний медичний університет

Кафедра онкології

методичні вказівки для студентів 5 курсу

медичних факультетів

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 3 Рак печінки. рак підшлункової залози

Актуальність теми.

Злоякісні пухлини печінки і підшлункової залози – одна із складних проблем онкології. Серед усіх злоякісних захворювань рак печінки становить 1-2%. Чоловіки хворіють частіше, ніж жінки (3:1), у віці 50-70 років. Найпоширеніша пухлина головки Pancreas є рак її у 60%, тіло залози – 10%, хвіст – 5%, тотальне ураження – близько 25%.

Важливою проблемою являється надзвичайно низька ефективність лікування хворих. Прогноз часто несприятливий. Онконасторога, правильна оцінка клінічних проявів, використання сучасних методів діагностики, своєчасне направлення у спеціалізовані стаціонари дозволить значно покращити результати лікування.
Конкретні цілі

Уміти:


1. На підставі аналізу скарг, анамнезу, об'єктивного дослідження, виявити основні синдроми пухлин печінки, підшлункової залози, поставити попередній діагноз.

2. Призначати додаткові методи обстеження та оцінити їхні дані

3. Провести диференціальну діагностику між різними захворюваннями печінки, підшлункової залози, поставити остаточній діагноз.

4. Призначати лікування

5. Проводити реабілітаційні та профілактичні заходи
Зміст навчання

Теоретичні питання до теми, які повинен засвоїти студент:

1. Клінічна симптоматика раку печінки, підшлункової залози.

2. Діагностика печінки, підшлункової залози.

3. Класифікація печінки, підшлункової залози.

4. Питання метастазування

5. Епідеміологія пухлин печінки, підшлункової залози, захворюваність та смертність при раку печінки, підшлункової залози, етіологічні фактори і передпухлинні захворювання, патогенез.

6. Принципи і тактика лікування раку печінки, підшлункової залози, безпосередні та віддалені результати лікування, діагностика і лікування рецидивів і метастазів раку печінки, підшлункової залози.

7. Сприяючі фактори та передракові стани, профілактика.

8. Експертиза непрацездатності, прогноз, реабілітація хворих


Інформацію, що необхідна для засвоєння змісту навчання, можна знайти в наступних літературних джерелах:

  1. Вибрані лекції з онкології під. Ред..Г.В. Бондаря, С.В. Антіпової, - Луганськ, ВАТ «Луганська обласна друкарня», 2009, - 560 стр.

  2. Справочник по онкологии. Под редакцией проф. С.А.Шалимова, проф. Ю.А.Гриневича, проф. Д.В.Мясоедова. Киев, «Здоров'я».- 2000.

  3. Гешелін С.А. – TNM класифікація злоякісних пухлин та комплексне лікування онкологічних хворих. – Київ, «Здоров’я», 1996. – 184 стр.

  4. Пинчук В.Г. и соавт. Онкология. Словарь-справочник. - Киев: „Наук. Думка", 1992.

  5. Переводчикова Н.И. Химиотерапия опухолевых заболеваний. - Москва. - 2000. - С. 3-85, 116-119.

Графологічна структури теми


  1. Бондарь Г.В., Думанский Ю.В., Попович А.Ю., Бондарь В.Г. Рак желудка, 30 лет поиска: успехи и проблемы. - Архив клин. и эксперим. мед. - 2000; (4): 520-3.

  2. Заридзе Д.Г. Эпидемиология и профилактика рака. - Вестник Рос. Акад. мед. наук. - 2001; (9): 43-6.

  3. Лекція за темою

  4. Графологічна структура теми

Графологічна структури теми
Після засвоєння питань до теми пропонується переходити до рішення навчальних задач.
Задача № 1

У хворого 60 років жовтяниця на протязі 3-х тижнів, почалася без болю і інтенсивність ії наростає. Живіт при пальпації м'який. Позитивний симптом Курвуаз'є. При УЗД жовчних шляхів відмічається розширення жовчного міхура й холедоху. Яка першопричина цих змін.

A. Рак головки підшлункової залози

B. Жовчно-кам'яна хвороба

C. Хронічний індуративний панкреатит

D. Інфекційний гепатит

E. Рак печінки
Задача № 2

Хворий 62 років звернувся до терапевта з приводу болю в мезогастральній області, яка іррадіює в поперекову ділянку, загальної слабкості, поганого апетиту, втрату ваги. Об'єктивно: хворий зниженого харчування, шкіра і склери світло-жовтого кольору, живіт м'який. В правому підребер'ї пальпується збільшений, безболісний жовчний міхур. Сеча темного кольору, кал безбарвний

A. Жовчно-кам’яна хвороба, механічна жовтяниця

B. Гемолітична жовтяниця

C. Паренхіматозна жовтяниця

D. Цироз печінки

E. Рак голівки підшлункової залози, механічна жовтяниця
Задача № 3

Хвора 62 років поступила зі скаргами на постійні тупі болі, ниючий біль у правому підребер'ї. Періодично приступи болю різко загострюються. Останні 2 місяці з’явилась загальна слабкість, втрата апетиту. В анамнезі у хворої 20 років жовчно-кам’яна хвороба, калькульозний холецистит. 0б'єктивно: шкіра і склери субіктеричні, печінка біля краю реберної дуги, у ділянці жовчного міхура виявляється ригідність м'язів. Аналіз крові: Нb – 93г/л, Ер – 4х1012/л, Л - 6,7х109/л, ШОЕ-25 мм/г, загальний білірубін 180,6 мкмоль/л. Аналіз сечі: реакція на жовчні пігменти позитивна, на уробілін – негативна.

A. Жовчно-кам’яна хвороба

B. Рак жовчного міхура

C. Вірусний гепатит

D. Рак жовчновивідних проток

E. Рак підшлункової залози
Задача № 4

Хворий С., 48 років був госпіталізований в інфекційне відділення зі скаргами на пожовтіння шкіри та склер очей. При обстеженні: УЗД- в жовчному міхурі та жовчних протоках камінців не знайдено. Підшлункова залоза (голівка) не збільшена. При біохімічному обстеженні крові – різке збільшення фракції прямого білірубіну. Діагноз – інфекційний гепатит знято. Консультація онколога – підозра на пухлину підшлункової залози. Які обстеження потрібно виконати для уточнення діагнозу?

A. Дуоденографія

B. Rh-метрія шлунка

C. Комп’ютерна томографія з пункцією

D. Гастродуоденоскопія

E. Рентгеноскопія (графія) шлунка
Задача № 5

До лікаря звернулась хвора, 49 років, зі скаргами на появу жовтяниці протягом 3 тижнів, шкірну сверблячку, загальну слабкість, схуднення на 6 кг. Границі печінки по Курлову 15 х 12 х 10 см; край печінки злегка закруглений, під краєм реберної долі печінки пальпується тугоеластичне, малорухоме утворення овальної форми до 7 х 4 см. Стул глиняно-сірого кольору. Загальний білірубін 256 ммоль/л, прямий – 96 ммоль/л. Ваш попередній діагноз:

A. Пухлина або кіста правої долі печінки

B. Хвороба Боткіна

C. Пухлина жовчного міхура

D. Пухлина панкреатодуоденальної зони

E. Водянка жовчного міхура
Задача № 6

У хворого 48 років діагностовано рак підшлункової залози Т3N0M0, майже тотальне ураження. Оберіть вид хірургічного втручання.

A. Панкреатодуоденальна резекція

B. Дистальна резекція підшлункової залози

C. Холецистостомія

D. Обхідний холецистоеюноанастомоз

E. Панкреатектомія
Задача № 7

Хворий 62-х років на протязі 2 місяців відчув загальну слабість, тупі болі в епігастрії, втратив апетит, схуд на 12 кг. Два тижні тому назад домашні відмітили в нього пожовтінні шкіри, яке прогресує. Кал сірого кольору, сеча темна. При обстеженні в правому підребер’ї промацується збільшений напружений жовчний міхур. Яке дослідження найефективніше допоможе встановити причину жовтяниці?

A. УЗД панкреатодуоденальної зони

B. Ангіографія

C. Пероральна холангіографія

D. Гастрофіброскопія

E. Рентгеноскопія шлунково-кишкового тракту
Задача № 8

Хворий 47-и років від трьох місяців відмітив прогресуюче пожовтіння шкірних покровів, темну сечу і безколірний кал. При обстеженні виявлено пухлину великого дуоденального сосочка розміром 2 см. Віддалених метастазів не виявлено. Яке лікування для хворого буде оптимальним?

A. Папілосфінкретотомія

B. Панкреатодуоденальна резекція

C. Консервативна терапія спазмолітиками і жовчегінними препаратами

D. Холедохотомія з зовнішнім дренуванням холедоха

E. Біліодігестивний анастомоз

Еталони відповідей: 1 – A, 2 – E, 3 – B, 4 – C, 5 – D, 6 – E, 7 – A, 8 – B.
Короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті

Спочатку проводиться вхідний контроль знань за допомогою тестів та усних відповідей, вирішення ситуаційних задач. Студенти приступають до самостійної роботи з хворими під керівництвом викладача. Проводять збір анамнезу, фізикальне обстеження хворих з раком підшлункової залози, печінки, вивчення даних додаткового обстеження хворих. Проводиться виявлення ведучих синдромів, диференціювання захворювання з іншими й обґрунтування попереднього діагнозу. Намічають план лікування. Під час обстеження кожен студент проводить фізикальне обстеження хворого (огляд, пальпацію груп лімфовузлів, живота, перкусію, аускультацію). Під час занять студенти інтерпретують лабораторні дані, ультрасонографічних, ендоскопічних, рентгенологічних, цитологічних і патогістологічних досліджень. У відділенні інтенсивної терапії і реанімації студенти пізнають принципи інтенсивної терапії і нагляду за важкими хворими. Працюють у перев'язувальній, операційній. Далі проводиться підсумковий тестовий контроль. Підводяться підсумки заняття, оголошуються результати контролю знань-умінь.


Технологічна карта практичного заняттяЕтапи заняття

Навчальний час

Навчальні посібники

Місце проведення заняття

Засоби навчання

Оснащення

1

Визначення початкового контролю знань

30 хв

Тести, опитування

Слайди, таблиці, рентгенограми

Учбова кімната

2

Вирішення навчальних завдань теми

4 години

Тематичні хворі, історії хвороб, розробка алгоритму діагностики та лікування

Історії хвороби, листки призначень, КТ-грами, МРТ-грами, рентгенограми

Палата, перев'язувальна, операційна, учбова кімната, ендоскопічний кабінет

3

Визначення вихідного рівня сформованості знань та вмінь. Підведення підсумків.

30 хв

Тести, опитування

Слайди, таблиці, рентгенограми, схеми

Учбова кімната

У зв'язку з тим, що на кафедрі проводиться рубіжний та підсумковий контроль, в якості прикладу, наводимо декілька тестівЗаключний тестовий контроль

Тест № 1


У хворого 60 років жовтяниця на протязі 3-х тижнів, почалася без болю і інтенсивність ії наростає. Живіт при пальпації м'який. Позитивний симптом Курвуаз'є. При УЗД жовчних шляхів відмічається розширення жовчного міхура й холедоху. Яке ще дослідження показано хворому?

A. УЗД заочеревинних лимфовузлів

B. Рентгенорафія легенів

C. КТ черевної порожнини

D. МРТ головного мозку

E. Біохімічний аналіз крові


Тест № 2

Хворий 62 років звернувся до терапевта з приводу болю в мезогастральній області, яка іррадіює в поперекову ділянку, загальної слабкості, поганого апетиту, втрату ваги. Об'єктивно: хворий зниженого харчування, шкіра і склери світло-жовтого кольору, живіт м'який. В правому підребер'ї пальпується збільшений, безболісний жовчний міхур. Сеча темного кольору, кал безбарвний. Яке першочергове інструментальне дослідження?

A. УЗД черевної порожнини

B. Рентгенорафія легенів

C. КТ черевної порожнини

D. МРТ головного мозку

E. Біохімічний аналіз крові
Тест № 3

Хвора 66 років звернулася до дільничого лікаря зі скаргами на постійні тупі болі, ниючий біль у правому підребер'ї. Періодично приступи болю різко загострюються. Останні 2 місяці з’явилась загальна слабкість, втрата апетиту. В анамнезі у хворої 20 років жовчно-кам’яна хвороба, калькульозний холецистит. 0б'єктивно: шкіра і склери субіктеричні, печінка біля краю реберної дуги, у ділянці жовчного міхура виявляється ригідність м'язів. Які подальші дії лікаря?

A. Клінічний аналіз крові та сечі

B. Клінічний аналіз сечі та рентгенографія легенів

C. КТ черевної порожнини

D. Клінічний аналіз крові та сечі, біохімічний аналіз крові, УЗД черевної порожнини

E. Біохімічний аналіз крові та КТ грудної порожнини
Тест № 4

Хвора С., 46 років була госпіталізована в інфекційне відділення зі скаргами на пожовтіння шкіри та склер очей. При обстеженні: УЗД- в жовчному міхурі та жовчних протоках камінців не знайдено. Підшлункова залоза (голівка) не збільшена. При біохімічному обстеженні крові – різке збільшення фракції прямого білірубіну. Діагноз?

A. Жовчно-кам'яна хвороба

B. Рак шлунка

C. Рак головки підшлункової залози

D. Рак великого дуоденального соску

E. Індуративний панкреатит
Тест № 5

До лікаря звернулась хвора, 50 років, зі скаргами на появу жовтяниці протягом 3 тижнів, шкірний зуд, загальну слабкість, схуднення на 6 кг. Під краєм реберної долі печінки пальпується тугоеластичне, малорухоме утворення овальної форми до 7 х 4 см. Стул глиняно-сірого кольору. Загальний білірубін 256 ммоль/л, прямий – 96 ммоль/л. Ваш попередній діагноз:

A. Пухлина або кіста правої долі печінки

B. Хвороба Боткіна

C. Пухлина жовчного міхура

D. Водянка жовчного міхура

E. Пухлина панкреатодуоденальної зони
Тест № 6

У хворого 48 років діагностовано рак підшлункової залози Т3N1M1 (hep), майже тотальне ураження. Оберіть вид хірургічного втручання.

A. Панкреатодуоденальна резекція

B. Обхідний холецистоеюноанастомоз

C. Холецистостомія

D. Дистальна резекція підшлункової залози

E. Панкреатектомія
Тест № 7

Хворий 62-х років на протязі 2 місяців відчув загальну слабість, тупі болі в епігастрії, втратив апетит, схуд на 12 кг. Два тижні тому назад домашні відмітили в нього пожовтінні шкіри, яке прогресує. Кал сірого кольору, сеча темна. При обстеженні в правому підребер’ї промацується збільшений напружений жовчевий міхур. Який діагноз?

A. Жовчно-кам'яна хвороба

B. Рак шлунка

C. Рак головки підшлункової залози

D. Рак великого дуоденального соску

E. Індуративний панкреатит
Тест № 8

Хворий 49-и років від трьох місяців відмітив прогресуюче пожовтіння шкірних покровів, темну сечу і безколірний кал. При обстеженні виявлено пухлину великого дуоденального сосочка розміром 2 см. Віддалених метастазів не виявлено. Яке дослідження буде найбільш інформативним?

A. Гістологічне

B. Цитологічне

C. Рентгенологічне

D. ЕндоскопічнеE. Виявлення онкомаркерів

Еталони відповідей: 1 – C, 2 – A, 3 – D, 4 – D, 5 – E, 6 – B, 7 – C, 8 – A.
Методичні розробки склав к.м.н. доцент Г.В. Трунов


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка