Методичні вказівки для студентів 5 курсу медичних факультетів Модуль 1 Змістовий модуль 1 Тема 1 Пухлини губи, слизової оболонки порожнини рота, щитоподібної залози актуальність темиСкачати 114.3 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір114.3 Kb.
Харківський національний медичний університет

Кафедра онкології

методичні вказівки для студентів 5 курсу

медичних факультетів

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 1 Пухлини ГУБИ, СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ

ПОРОЖНИНИ РОТА, ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
Актуальність теми.

Пухлини губи, слизової оболонки порожнини рота посідають чільне місце у структурі злоякісних пухлин. Рак нижньої губи частіше виникає у чоловіків, які зазнають тривалого впливу зовнiшнiх факторів, таких як зміни вологості, температури, тривала iнсоляцiя, паління тютюну, хронічна травматизація губ. Виникненню раку слизової оболонки ротової порожнини сприяють хронічна травматизація гострими уламками зубiв, невдало пристосованими протезами, хронiчнi опіки етиловим алкоголем, гострою та гарячою їжею, паління. Усвідомлення цих етiологiчних чинників повинно спрямовувати студента на недопустимість шкідливих звичок i проведення бесід серед населення. Необхідне також знання можливостей оперативного втручання, променевої терапії у вилікуванні пухлин вказаної локалізації.

Досвід останніх років вказує на значне зростання частоти захворювань щитовидної залози, зокрема тиреоїдитів, різноманітних порушень функцій залози, доброякісних і злоякісних пухлин. Злоякісні пухлини щитовидної залози слід розглядати як дисгормональні. Вони виникають на фоні гальмування функції щитовидної залози, зумовленою йодною недостатністю, іонізуючим випромінюванням. Значна поширеність таких канцерогенних впливів, як паління тютюну, хронічні запальні процеси в гортані робить актуальним вивчення теми по раку гортані. Знайомство с цими темами дає змогу орієнтуватися в можливостях сучасних методів лікування.
Конкретні цілі

Уміти:


1. На підставі аналізу скарг, анамнезу, об'єктивного дослідження, виявити основні синдроми пухлин губи, слизової оболонки порожнини рота, щитовидної залози, поставити попередній діагноз.

2. Призначати додаткові методи обстеження та оцінити їхні дані

3. Провести диференціальну діагностику між різними захворюваннями пухлин губи, слизової оболонки порожнини рота, щитовидної залози, поставити остаточній діагноз.

4. Призначати лікування

5. Проводити реабілітаційні та профілактичні заходи
Зміст навчання

Теоретичні питання до теми, які повинен засвоїти лікарі:

1. Клінічна симптоматика пухлин губи, слизової оболонки порожнини рота, щитовидної залози.

2. Діагностика пухлин губи, щитовидної залози, слизової оболонки порожнини рота

3. Класифікація пухлин губи, щитовидної залози, слизової оболонки порожнини рота.

4. Питання метастазування

5. Епідеміологія пухлин губи, слизової оболонки порожнини рота, щитовидної залози, захворюваність та смертність, етіологічні фактори і передпухлинні захворювання, патогенез.

6. Принципи і тактика лікування пухлин губи, слизової оболонки порожнини рота, щитовидної залози, безпосередні та віддалені результати лікування, діагностика і лікування рецидивів і метастазів.

7. Сприяючі фактори та передракові стани, профілактика.

8. Експертиза непрацездатності, прогноз, реабілітація хворих


Інформацію, що необхідна для засвоєння змісту навчання, можна знайти в наступних літературних джерелах:

  1. Вибрані лекції з онкології під. Ред. Г.В. Бондаря, С.В. Антіпової, - Луганськ, ВАТ «Луганська обласна друкарня», 2009, - 560 стр.

  2. Справочник по онкологии. Под редакцией проф. С.А.Шалимова, проф. Ю.А.Гриневича, проф. Д.В.Мясоедова. Киев, «Здоров'я».- 2000.

  3. Гешелін С.А. – TNM класифікація злоякісних пухлин та комплексне лікування онкологічних хворих. – Київ, «Здоров’я», 1996. – 184 стр.

  4. Пинчук В.Г. и соавт. Онкология. Словарь-справочник. - Киев: „Наук. Думка", 1992.

  5. Переводчикова Н.И. Химиотерапия опухолевых заболеваний. - Москва. - 2000. - С. 3-85, 116-119.

  6. Заридзе Д.Г. Эпидемиология и профилактика рака. - Вестник Рос. Акад. мед. наук. - 2001; (9): 43-6.

  7. Білинський Б.Т. Онкологія. Львів, 1998.

  8. Пачес А.И. Пизок Т.Х. Злокачественные опухоли полости рта, глотки, гортани. М: Медицина, 1988.– 314 с.

  9. Лекція за темою

  10. Графологічна структура теми

Після засвоєння питань до теми пропонується переходити до рішення навчальних задач.

Графологічна структури темиГрафологічна структури темиГрафологічна структури теми


Навчальні задачі

Задача 1.

Чоловіка 65 років турбує наявність виразки на слизовій оболонці щоки справа в місці травматизації її протезом. Виразка утворилась рік тому, медикаментозному лікуванню не піддається; за останні 3 місяці збільшилась удвічі. Розмір виразки 2-2,5 см. , дно - некротичне. Регіонарні лімфовузли - підщелепні до 2 см. , м'яко-еластичні, обмежено рухомі в кількості 3-х.

A. Афтозний стоматит

B. Декубітальна виразка

C. Рак слизової оболонки ротової порожнини

D. Аспірінова виразка

E. Лейкоплакія


Задача 2

У клініку поступив хв. С., 45 р., із наявністю пухлини в ділянці нижньої губи розміром 4 см. Яку ви приймите тактику обстеження?

А. огляд

В. огляд та зіскоб

C. пункція пухлини

D. УЗД та пункція

E. КТ
Задача 3

Хвора Б., 54 р., звернулася до онколога зі скаргами на наявність пухлини діаметром 2 см в ділянці нижньої губи. Утворення має білястий колір. Після зняття рогових нашарувань оголюється рожева кровоточива поверхня. Який діагноз найвірогідніше може бути в даному випадку?

A. твердий шанкр

B. рак нижньої губи

C. лейкоплакія

D. дискератоз

E. гранульома
Задача 4

Хвора 28 років звернулася до ендокринолога з приводу збільшення щитовидної залози. При ультразвуковому дослідженні виявлений гіпоехогенний вузол у правій долі. Який метод дослідження в подальшому дозволить обрати правильну лікувальну тактику у хворої?

A. Біопсія утворення з морфологічним дослідженням

B. Індикаційний метод

C. Сцинтіграфія з туморотропним радіофармпрепаратом

D. Електронно-емісійна томографія

E. Термографія щитовидної залози
Задача 5

У жінки 40 років при обстеженні щитовидної залози в лівій долі виявлено вузол, пальпаторно ущільнений, помірно болючий під час пальпації. При ультразвуковому обстеженні він підвищеної щільності, “холодний ” при сцинтиграфії з І131. Які обстеження потрібно провести для уточнення діагнозу?

A. Аспіраційна тонкоголкова біопсія

B. ЕКГ


C. Рефлексометрія

D. Визначення екскреції йоду з сечею.

E. Термографія
Задача 6

У хворого 48 років встановлено діагноз “Плоскоклітинний ороговіючий рак гортані T1N0M0, голосникового відділу з ураженням лівої голосової складки ”. Виберіть оптимальний метод лікування

A. Виконати лярингектомію

B. Провести комбіноване лікування - передопераційний курс телегамматерапії з наступною боковою резекцією гортані.

C. Провести комбіноване лікування з післяопераційною променевою терапією

D. Провести самостійний курс телегамматерапії

Задача 7

До хірурга звернувся хворий 46 років, у якого на нижній губі є безболісна виразка розмірами 0,5х0,5 см. Протягом останнього року на нижній губі спостерігались лусочки, які періодично відпадали. Виразка з’явилась 2 місяці тому. У лівій підщелепній ділянці виявлені щільні л/в розмірами 0,5х1,0 см. Ваш діагноз:

А. Herpes labialis
В. Базаліома нижньої губи
С. Твердий шанкр нижньої губи
D. Рак нижньої губи з метастазами в підщелепні лімфатичні вузли
Е. Лейкоплакія
Еталони відповідей: 1 – C, 2 – B, 3 – B, 4 – A, 5 – A, 6 – D, 7 – D.
Короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті

Спочатку проводиться вхідний контроль знань за допомогою тестів та усних відповідей, вирішення ситуаційних задач. Студенти приступають до самостійної роботи з хворими під керівництвом викладача. Проводять збір анамнезу, фізикальне обстеження хворих з пухлинами губи, слизової оболонки порожнини рота, вивчення даних додаткового обстеження хворих. Проводиться виявлення ведучих синдромів, диференціювання захворювання з іншими й обґрунтування попереднього діагнозу. Намічають план лікування. Під час обстеження кожен студент проводить фізикальне обстеження хворого (огляд, пальпацію груп лімфовузлів, живота, перкусію, аускультацію). Під час занять студенти інтерпретують лабораторні дані, ультрасонографічних, ендоскопічних, рентгенологічних, цитологічних і патогістологічних досліджень. У відділенні інтенсивної терапії і реанімації студенти пізнають принципи інтенсивної терапії і нагляду за важкими хворими. Працюють у перев'язувальній, операційній. Далі проводиться підсумковий тестовий контроль. Підводяться підсумки заняття, оголошуються результати контролю знань-умінь.


Технологічна карта практичного заняттяЕтапи заняття

Навчальний час

Навчальні посібники

Місце проведення заняття

Засоби навчання

Оснащення

1

Визначення початкового контролю знань

30 хв.

Тести, опитування

Слайди, таблиці, рентгенограми

Учбова кімната

2

Вирішення навчальних завдань теми

4 години

Тематичні хворі, історії хвороб, розробка алгоритму діагностики та лікування

Історії хвороби, листки призначень, КТ-грами, МРТ-грами, рентгенограми

Палата, перев'язувальна, операційна, учбова кімната, ендоскопічний кабінет

3

Визначення вихідного рівня сформованості знань та вмінь. Підведення підсумків.

30 хв.

Тести, опитування

Слайди, таблиці, рентгенограми, схеми

Учбова кімната

У зв'язку з тим, що на кафедрі проводиться рубіжний та підсумковий контроль, в якості прикладу, наводимо декілька тестів


Заключний тестовий контроль

Тест № 1


У хв. В., 70 р., діагностовано рак нижньої губи при пункційній біопсії пухлини. Утворення розміром 5 х 4 см, збільшені підборідні, підщелепні, задньошийні л/в. Розмір л/в понад 6 см. Яка стадія захворювання?

A. ІІ


B. ІІІ

C. ІV А


D. IV В

E. IV С
Тест № 2

У хв. М., 72 р., діагностовано рак язика ІІІ ст., T2N1M0. Пухлина локалізується на боковій поверхні язика. Яке лікування показане даній хворій?

A. динамічне спостереження

B. близько фокусна рентгенотерапія

C. дистанційна гама терапія

D. дистанційна гама терапія та підборідна лімфаденектомія

E. опромінення + операція


Тест № 3

Хворий Л., 45 років, поступив в клініку зі скаргами на захриплість голосу, захворів два місяці тому. Які методи обстеження необхідно застосувати?

A. Клінічний аналіз крові

B. Рентгенографія органів грудної порожнини

C. Пальпація шийних лімфатичних вузлів

D. Лярінгоскопія

E. Ірігоскопія
Тест № 4

У хворої К., 46 років, 4 місяці тому було діагностовано папілому гортані. Запропоновано хірургічне лікування, від якого пацієнтка відмовилася. За тиждень до звернення у хворої з'явився біль в ділянці шиї, прожилки крові в харкотинні. Яке можливе ускладнення виникло у хворої?

A. Перфорація

B. Пенетрація

C. Малігнізація

D. Стеноз

E. Флегмона шиї
Тест № 5

Хвора С., 41 рік, звернулася в клініку зі скаргами на наявність пухлиноподібного утворення по передній поверхні шиї. При пальпації встановлено збільшення щитовидної залози, в правій її долі визначається щільний вузол 2х1 см. Яке захворювання можливо у даної хворої?

A. Вузловий зоб

B. Зоб Хашимото

C. Зоб Ріделя

D. Абсцес щитоподібної залози

E. Рак щитоподібної залози
Тест № 6

Хвора 32 років, скаржиться на відчуття тиску у зоні шиї, утруднене дихання. Вважає себе хворою на протязі 1 року, початок захворювання пов'язує з вагітністю. Під час огляду визначається збільшення лівої частки щитовидної залози. Пальпаторно у лівій частці еластичне утворення до 2 см в діаметрі, чутливе під час пальпації. Які методи дослідження необхідні для диференційного діагнозу?

A. УЗД з біопсією.

B. Селективна артеріографія.

C. Радіонуклідне дослідження.

D. Пневмотиреоїдографія.

E. Комп'ютерна томографія.
Тест № 7

Хвора 40 років, скаржиться на відчуття стороннього тіла в зоні шиї під час ковтання, задишку. Вважає себе хворою на протязі 1 року. Об'єктивно: загальний стан задовільний. У підщелепній зоні справа визначаються 3 щільно-еластичних лімфовузли від 0,4 до 0,6 см в діаметрі, рухомі, щитовидна залоза трохи ущільнена. Під час УЗД щитовидної залози у правій частці визначається гіперехогенний вузол до 0,7 см в діаметрі, до 0,5 см в діаметрі в перешийку. Рентгенографія органів грудної клітки: середостіння розширене, контури поліциклічні, нерівні. Ваш попередній діагноз?

A. Аденома щитовидної залози.

B. Рак щитовидної залози.

C. Дифузний зоб.

D. Тиреоїдит Хашимото.

E. Ліпома середостіння
Тест № 8

Хвора 55 років, звернулась до дільничного терапевта зі скаргами на збільшення щитовидної залози, осиплість голосу. Вважає себе хворою на протязі 1,5 року. Під час огляду визначається збільшення щитовидної залози переважно за рахунок лівої частки: щитовидна залоза бугриста, спаяна з оточуючими тканинами. У лівій надключичній зоні визначаються одиничні округлі вузли до 2 см в діаметрі. Які дослідження треба виконати у першу чергу?

A. Пневмотиреоїдографія.

B. Пункційна біопсія.

C. Комп'ютерна томографія грудної порожнини.

D. Загальний аналіз крові.

E. Біохімічний аналіз крові.
Тест № 9

Хвора 51 року, скаржиться на наявність бугристої пухлини на шиї, задишку, сухий кашель, загальну різку слабість. Хворіє протягом 3 років. Під час пальпації щитовидна залоза різко збільшена в розмірі, бугриста. У надключичній зоні пакети лімфовузлів 2,5 і 4 см в діаметрі. Яка тактика лікаря?

A. Призначити протизапальну терапію.

B. Призначити фізіотерапію.

C. Направити до ендокринолога.

D. Направити до онколога.

E. Спостереження в динаміці.
Тест № 10

Хвора 25 років, скарг не пред'являє. В результаті профогляду при УЗД виявлено гіперехогенне з чіткими контурами утворення лівої частки щитовидної залози. З боку інших органів і систем патології не виявлено. Який попередній діагноз?

A. Рак щитовидної залози.

B. Аденома щитовидної залози.

C. Кіста щитовидної залози.

D. Дифузний зоб.

E. Туберкульоз щитовидної залози.

Еталони відповідей: 1 – C, 2 – E, 3 – D, 4 – C, 5 – E, 6 – A, 7 – B, 8 – B,

9 – D, 10 – B.


Методичні розробки склав к.м.н. доцент Г.В. Трунов


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка