Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за напрямком 0501 «Економіка і підприємництво»Сторінка5/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Питання лекції

 1. Суть, принципи, цілі регіональної політики Української держави.

 2. Основні форми й методи державного регулювання розвитку регіонів.

 3. Державні регіональні прогнози і програми.


Ключові поняття:
Регіон. Принципи економічного районування. Регіональна політика. Основні економічні регіони. Стратегічні цілі регіональної політики: економічні, політичні, соціальні. Територіальна громада. Місце самоврядування. Система місцевого самоврядування. Керованість регіонами. Основні аспекти регіонального управління. Принципи державної регіональної політики. Прогнози соціально – економічного розвитку регіонів. Державні регіональні програми. Цілі розробки. Елементи регіональних програм і прогнозів.
Контрольні запитання для самопідготовки:


 1. У чому полягає сутність державної регіональної економічної політики ?

 2. Що є об’єктом державної регіональної політики ?

 3. Хто виступає суб’єктом державного регулювання регіонів ?

 4. Яка роль місцевого самоврядування у розвитку територій?

 5. Які функції у взаємовідносинах “регіон - центр” належать центру, а які регіону ?

 6. Які цілі й засоби реалізації соціальної та економічної політики регіонів?


Тема 14.

Державне регулювання природоохоронної діяльності

Питання лекції

 1. Сутність природного середовища як об’єкта державного регулювання.

 2. Національний рівень державного регулювання охорони природи й природокористування.

 3. Регіональний рівень управління охороною природи та природокористуванням.

 4. Місцевий рівень управління природоохоронною діяльністю.


Ключові поняття:

Сутність навколишнього середовища як об’єкта державної охорони. Державне регулювання природоохоронної діяльності. Функції системи управління природокористуванням. Основні принципи системи регулювання природокористуванням в Україні. Національон6ий рівень державного регулювання природоохоронної діяльності. Функції національного рівня . Забезпечення системи вимог до природо користувачів. Основні завдання державного моніторингу. Регіональний рівень управління охороною природи і його функції. Принципи регіональної екологічної політики. Джерела фінансового забезпечення регіонального природоохоронного фонду. Місцевий рівень управління природоохоронною діяльності. Органи, що здійснюють управління природоохоронною діяльністю на місцевому рівні. Організаційно – економічний механізм регулювання процесу екологізації виробництва. Напрямки регулювання екологізації виробництва. Взаємозв’язок екологічних проблем із соціальними.


Контрольні запитання для самопідготовки:


 1. Чому стан природного середовища є сферою державного регулювання ?

 2. Перелічіть функції регулювання охорони природи та управління природокористуванням, що здійснюються на державному рівні.

 3. Які функції управління природокористуванням належать до регіонального рівня?

 4. У чому специфіка місцевого рівня управління природоохоронною діяльністю ?


3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ


ЗНАНЬ І ВМІНЬ
ТЕМА 1. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ.

Дайте визначення наступним поняттям.

 • Національна економіка

 • Економічна система

 • Змішана система макроекономічного регулювання

 • Економічний лібералізм

 • Економічний дирижизм

 • Макроекономічна ефективність

 • Функції державного регулювання

 • Цілі державного регулювання

Яке поняття характеризує дане визначення:

 • наука є синтезом знань про суть, методологію і засоби впливу держави на соціально-економічні процеси, що відбулися в країні. Це наука про ефективне використання різноманітних форм, методів та інструментів, що є в розпорядженні держави для реалізації соціально-економічних цілей сталого розвитку;

 • особливим чином упорядкована, скоординована система зв’язків між суб’єктами національної економіки;

 • форма організації та функціонування відносин між суб’єктами господарювання, що базуються на принципах економічного лібералізму, вільної взаємодії попиту і пропозиції, вільного ціноутворення і конкуренції;

 • жорстко централізоване, тотальне державне управління соціально-економічним розвитком країни на основі директивного плану;

 • соціальне партнерство, яке забезпечується завдяки взаємодії трьох суб’єктів: держави, роботодавців і робітників (в особі профспілок);

 • система методів задля здійснення підтримуючої, комплексної та регулюючої діяльності держави, спрямованої на створення умов, ефективного функціонування ринку та вирішення складних соціально-економічних проблем розвитку національної економіки;

 • система взаємоузгоджених та взаємоформуючих цілей, ідей та принципів соціально-економічного розвитку країни, основні завдання, засоби й методи їх досягнення, а також діяльність органів державної влади і управління щодо їх реалізації.

Оберіть правильну відповідь:

  1. Яка функція визначає основні цілі, напрямки, пріоритети в розвитку національної економіки:

А) контролююча,

Б) цільова,


В) стимулююча,


Г) правова.

  1. Лібералізована система управління національною економікою, основний акцент робиться на використання ринкових регуляторів, участь держави мінімальна, переважно застосовуються опосередковані (непрямі) методи ДРЕ:

А) економічний лібералізм,

Б) японська система державного регулювання,


В) економічний дирижизм,


Г) ринковий механізм.

  1. Управління соціально-економічним розвитком країни на основі активного втручання держави у процес розподілу доходів, створення розвиненої системи соціального захисту населення, значний державний сектор економіки (понад 50%), який відіграє суттєву роль:

А) економічний лібералізм,

Б) японська система державного регулювання,


1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка