Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за напрямком 0501 «Економіка і підприємництво»Сторінка4/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.54 Mb.
#10538
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7

Питання лекції

1. Необхідність, сутність, цілі й принципи зовнішньоекономічної політики Української держави.

2. Основні форми, методи та інструменти впливу держави на функціонування зовнішньоекономічного сектора.

3. Платіжний баланс як інструмент державного регулювання.Ключові поняття:
Зовнішньоекономічна діяльність ( ЗЕД).Зовнішньоекономічна політика держави. Державне регулювання ЗЕД. Об’єкти регулювання ЗЕД. Суб’єкти регулювання ЗЕД. Міжнародна координація. Основні цілі зовнішньоекономічної політики держави . Принципи зовнішньоекономічної політики. Національна економічна безпека. Економічний суверенітет країни. Принципи зовнішньоекономічної політики держави. Протекционізм. Фритредерство. Механізм державного регулювання ЗЕД. Методи регулювання ЗЕД. Прямі методи регулювання ЗЕД. Непрямі методи регулювання ЗЕД. Митне регулювання. Мито. Функції мита. Валютне регулювання ЗЕД. Шляхи стимулювання експорту. Методи нетарифного обмеження. Заборона експорту й імпорту.(ембарго). Квотування. Глобальні, індівідуальні , групові , спеціальні квоти. Ліцензу­вання. Відкрита , генеральна, індівідуальна, компенсаційні ліцензії. ''Добровільні" обмеження експорту. Антидемпінгові захо­ди. Імпортний депозит Баланси міжнародних розрахунків. Платіжний баланс. Структура балансу. Торговий баланс країни. Золотовалютні резерви. Платіжний баланс як основний інструмент регулювання ЗЕД.
Контрольні запитання для самопідготовки:


 1. У чому полягає суть зовнішньоекономічної політики держави?

 2. Яка роль міжнародних установ в регулюванні зовнішньоекономічних відносин ?

 3. Які основні цілі зовнішньоекономічної політики Української держави?

 4. Що таке валютне регулювання ?

 5. Методи тарифного регулювання ЗЕД.

 6. Методи нетарифного регулювання ЗЕД

 7. У чому полягає суть платіжного балансу країни ?


Тема 10.

Державне регулювання окремих сфер господарської діяльності.

Питання лекції

 1. Необхідність, сутність, цілі й принципи регулювання окремих сфер господарської діяльності.

 2. Основні форми, методи та інструменти впливу держави на промислового сектору економіки.

 3. Складові агропромислового комплексу країни

 4. Функції держави в регулюванні торгівлі.


Ключові поняття:
Міжгалузевий народногосподарський комплекс. Державна промислова політика. Об’єкти промислової політики. Цілі промислової політики. Тактика” пристосування”. Тактика “ активного формування”. Галузевий підхід. Варіанти проведення промислової політики для України. Суб’єкти державного регулювання промисловості в Україні. Основні завдання державного регулювання промисловості. Основні методи та засоби державного регулювання промисловості. Агропромисловий комплекс України. Аграрна політика держави. Суб’єкти державного регулювання АПК. Цілі державного регулювання АПК. Засоби та методи державної підтримки АПК. Завдання держави щодо розвитку АПК в Україні. Торгівля. Товарооборот. Державне регулювання сфери товарного обігу. Мета державного регулювання торговельно – економічних відносин. Прямі методи регулювання. Непрямі методи регулювання.
Контрольні запитання для самопідготовки:


 1. Який з варіантів промислової політики прийнятний для України ?

 2. Назвіть основні міжгалузеві народногосподарські комплекси (МГНГК) в Україні.

 3. У чому полягають основні завдання державної промислової політики ?

 4. Які основні складові промислової політики ?

 5. Розкрийте методи впливу держави на вирішення основних проблем розвитку АПК в Україні.

 6. Що таке торговельна політика держави? Які її цілі ?

 7. Назвіть прямі й непрямі методи впливи держави на розвиток торгівлі.Змістовий модуль 3. Особливості державного регулювання окремих процесів соціально - економічного розвитку
Тема 11

Суспільний сектор економіки як об’єкт державного регулювання.

Питання лекції

 1. Суспільний сектор як система економічних відносин

 2. Державний сектор економіки

 3. Демократизація в керуванні державного сектора

 4. Форми державних підприємств

.

Ключові поняття:
Суспільний сектор економіки. Державна власність. Націоналізація власності. Форми націоналізації. Державний сектор економіки. Об’єкти державної власності. Державне підприємництво. Форми державних підприємств. Казенні підприємства. Державні корпорації. Змішані акціонерні підприємства. Функції державного сектора економіки. Суспільні товари і блага. Проблеми економічної ефективності. Критерії ринкової рентабельності. Приватизація. Методи приватизації. Інститут приватної власності. Державне регулювання приватизаційних процесів в Україні.
Контрольні запитання самопідготовки:


 1. У чому полягає суть промислової політики держави?

 2. Які основні цілі агропромислової політики країни ?

 3. Методи регулювання агропромислового комплексу.

 4. Методи регулювання торгового обігу


Тема 12.

Державне регулювання соціальних процесів

Питання лекції

 1. Цілі, пріоритети й принципи соціальної політики держави.

 2. Державне регулювання ринку праці.

 3. Регулювання доходів і споживання населення.

 4. Державне регулювання рівня та якості життя населення.

 5. Система соціального захисту населення.

 6. Вплив держави на розвиток соціальної інфраструктури.


Ключові поняття:
Соціальна сфера. Соціальна політика. Принципи соціальної політики. Об’єкти соціальної політики. Суб’єкти соціальної політики. Моделі соціальної політики держави. Американська модель. Шведська модель. Німецька модель. Японська модель. Англосаксонська модель. Соціальні амортизатори. Цілі соціальної політики перехідного періоду. Методи впливу держави на соціальну сферу. Державні соціальні стандарти. Державні соціальні гарантії. Прожитковий мінімум. Соціальні норми і стандарти. Ринок парці. Державне регулювання ринку праці. Об’єкти державного регулювання ринку праці. Функції державної служби зайнятості. Метоли стимулювання попиту на робочу силу. Регулювання доходів та споживання. Державний розподіл та перерозподіл ринкових доходів. Складові механізму. Мінімальна заробітна плата ( МЗП.). Функції МЗП. Рівень та якість життя. Індекс людського розвитку. Індекс якості життя. Прожитковий мінімум. Кошик споживача. Індекс вартості життя. Соціальний захист населення. Основні елементи системи соціального захисту. Соціальне страхування. Основні форми соціального страхування. Основні принципи державного страхування. Соціальна інфраструктура. Структура соціального комплексу. Державні соціальні норми і стандарти. Нормативи державних витрат.
Контрольні запитання для самопідготовки:


 1. Розкрийте основні принципи соціальної політики.

 2. Назвіть основні соціальні пріоритети стратегічного характеру.

 3. У чому полягають завдання соціальної політики ?

 4. Що таке соціальні амортизатори ?

 5. Якими методами держава регулює попит на робочу силу?

 6. Які цілі ставить держава, регулюючи оплату праці ?

 7. Чим обумовлюється рівень життя населення ?

 8. Назвіть основні форми й принципи соціального страхування.


Тема 13.

Державне регулювання розвитку регіонівПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка