Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за напрямком 0501 «Економіка і підприємництво»Сторінка3/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Тема 5


Державне регулювання цін і інфляції

Питання лекції


 1. Необхідність і методи державного регулювання цін

 2. Антиінфляційна політика


Ключові поняття:
Цінове регулювання. Цінове законодавство. Види цін та їх характеристики. Контроль за додержання цінової політики. Система органів контролю за цінами. Мета цінового регулювання. Методи цінового регулювання. Спостереження за цінами. Фіксовані ціни і тарифи. “ лідерство в цінах. Забезпечення доступу до товарів першої необхідності.

Інфляція. Сутність і фактори інфляції. Державне регулювання інфляції. Антиінфляційна і дефляцій на політика. Монетарна політика. Регулювання бюджетного дефіциту. Політика доходів. Скорочення державних видатків. Адаптаційна політика.


Контрольні запитання для самопідготовки


 1. Напрямки державного регулювання цін.

 2. Монетариські методи регулювання цін

 3. Фактори, що впливають на темпи інфляції

 4. Антиінфляційна політика держави


Тема 6.

Державне регулювання процесу структурної перебудови економіки та інвестиційної діяльності

Питання лекції

 1. Структура економіки як об’єкт державного регулювання.

 2. Міжгалузевий баланс виробництва і розподілу продукції.

 3. Сучасний стан структури економіки України.

 4. Державне регулювання інвестиційних процесів.


Ключові поняття:
Структура економіки. Відтворювальна структура. Галузева структура. Територіальна структура. Зовнішньоекономічна структура. Соціальна структура. Міжгалузевий баланс виробництва та розподілу продукції ( МГБ). Класифікація МБГ. Структура МБГ. Проміжний продукт. Коефіцієнт прямих витрат. Коефіцієнт повних витрат. Кінцевий продукт. Основне рівняння МБГ. Додаткова вартість. Друге рівняння МБГ. Третє рівняння МБГ. Значення МБГ для ДРЕ. Структурне реформування. Цілі структурної перебудови. Конкурентні переваги. Метод “ ключових галузей”. Критерії пріоритетності галузі.

Державна інвестиційна політика. Механізм реалізації інвестиційної політики. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Пряме управління інвестиціями. Державні інвестиції. Амортизаційна політика. Інвестиційний проект. Основні принципи державного регулювання інвестиційних процесів. Державне регулювання іноземних інвестицій. Основні шляхи залучення інвестицій.


Контрольні запитання для самопідготовки:


 1. Структура економіки як багатопланове поняття.

 2. Що являє собою міжгалузевий баланс? Яка його структура?

 3. Значення міжгалузевого балансу у макроекономічному регулюванні.

 4. Світовий досвіт структурної перебудови економіки.

 5. Що таке “метод ключових галузей” ?

 6. Назвіть основні методи структурного регулювання.

 7. Що таке інвестиційна політика держави ?

 8. Джерела фінансування державних інвестицій.

Тема 7.

Державне регулювання і стимулювання науково-технічного прогресу та інноваційних процесів

Питання лекції
 1. Науково – технічний прогрес та інновації як об’єкти державного регулювання економіки.

 2. Сутність, цілі й принципи державної науково-технічної та інноваційної політики.

 3. Механізм макроекономічного стимулювання.

 4. Фінансування і регулювання інноваційної діяльності.


Ключові поняття:
Науково – технічний прогрес ( НТП ). Науково – технічний потенціал. Державна науково – технічна політика. Інновація. Інноваційний потенціал. Інноваційні процеси. Умови ефективного науково- технічного розвитку країни. Складові науково – технічної політики. Цілі науково – технічної політики. Державна інноваційна політика цілі інноваційної політики. Синхронізація інвестиційних та інноваційних циклів. Політика прискореної амортизації. Моделі інноваційного розвитку. Індустріальна модель. Постіндустріальна модель. Механізм макроекономічного регулювання науково – технічного розвитку. Основні державні регулятори науково – технічного розвитку. Науково – технічне прогнозування. Науково – технічні програми. Критерії вибори науково – технічних проектів. Форми державної підтримки інноваційної діяльності. Форми реалізації інноваційної діяльності. Університетські промислово дослідницькі центри. Технополіси. Технопарки. Інноваційні інкубатори. Венчурні підприємства. Соціальна ефективність впровадження НТП.
Контрольні запитання самопідготовки:


 1. Поясніть об’єктивну необхідність втручання держави у розвиток НТП.

 2. Що таке науково – технічний та інноваційний потенціали?

 3. Назвіть складові науково – технічної політики?

 4. Які цілі науково – технічної політики держави?

 5. Що таке інноваційна політика держави?

 6. На яких принципах базується інноваційна політика держави?

 7. Яку роль у розвитку НТП відіграють інноваційні структури (технополіси, технопарки, венчурні підприємства)?

 8. Які стратегічні ідеї здатні забезпечити прорив вітчизняних технологій на світові ринки ?

Тема 8.

Державне регулювання підприємництва
Питання лекції


 1. Підприємництво як об’єкт державного регулювання.

 2. Інституційні перетворення в України як передумова розвитку підприємництва.

 3. Державне підприємництво і управління державними підприємствами.

 4. Державна підтримка малого підприємництва.


Ключові поняття:
Підприємництво. Фактори, що обумовлюють державне регулювання підприємництва. Класифікація форм підприємництва, його організаційні форми. Інноваційне підприємництво. Мікроекономічна політика держави. Принципи мікроекономічної політики. Фінансові важелі мікроекономічної політики. Підприємницьке середовище. Конституціональні перетворення. Механізм впливу держави на підприємництво. Державна підтримка малого підприємництва. Класифікаційні ознаки малого підприємництва. Форми фінансово – економічної підтримки малого підприємництва. Суб’єкти державного регулювання підприємництва в Україні. Суб’єкти державного впливу на підприємництво. Інститут банкрутства і санації підприємств.
Контрольні запитання для самопідготовки:


 1. У чому полягає суть державного регулювання підприємницької діяльності ?

 2. Що таке мікроекономічна політика держави ? На яких засадах вона ґрунтується ?

 3. Що таке інституціональні перетворення та їх значення для розвитку вітчизняного бізнесу ?

 4. Які основні завдання держави щодо створення та розвитку підприємництва в Україні ?

 5. Що таке державний сектор економіки, його показники ?

 6. Що таке казенні, або унітарні підприємства ?


Тема 9.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка