Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за напрямком 0501 «Економіка і підприємництво»Сторінка2/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Питання лекції

 1. Основні типи економічних систем і механізми їх регулювання.

 2. Цілі й сфери державного регулювання економіки.

 3. Принципи державного регулювання економіки.

 4. Функції державного регулювання економіки.

 5. Методи державного регулювання економіки.

 6. Норми й нормативи державного регулювання економікиКлючові поняття:

Принципи ДРЕ. Загальні принципи пріоритету права над економікою. Принцип поєднання національного підходу та інтернаціонального досвіду. Специфічні принципи ДРЕ. Принцип ефективності. Принцип стабільності. Принцип системності державного впливу. Принцип адекватності. Принцип поступовості та поетапності. Принцип єдності стратегічного та поточного державного регулювання. Методологія ДРЕ. Форми ДРЕ. Бюджетно – податкове регулювання. Кредитно – грошове регулювання. Адміністративно – економічне регулювання. Цінове регулювання. Методи ДРЕ. Прямі методи. Непрямі методи. Адміністративні методи. Економічні методи. Імперативні методи. Держконтракти. Держзамовлення. Субсидія. Субвенція. Дотація. Ліцензування. Квотування. Контингування. Державні норми і стандарти. Екологічні стандарти. Неформальні методи.Організація державного регулювання. Система органів державного управління економікою України. Функції Міністерства економіки України. Центральні органи виконавчої влади , що мають спеціальний статус. Державні комітети України.
Контрольні запитання для самопідготовки:


 1. Назвіть сучасні підходи до ДРЕ.

 2. Які основні принципи ДРЕ?

 3. У чому полягає суть економічних і адміністративних методів ДРЕ?

 4. Що є інструментами прямих методів ДРЕ ?

 5. Що є інструментами непрямих методів ДРЕ ?

 6. Які органи влади здійснюють керівництво економікою України ? Що входить до їх компетенції ?


Тема 3.

Стратегія соціально-економічного розвитку країни

Питання лекції

 1. Суть і способи економічного прогнозування.

 2. Принципи й основні функції макроекономічного прогнозування.

 3. Методи й моделі економічного прогнозування.

 4. Наукові основи макроекономічного планування.

 5. Принципи, методи й основні форми державного планування.

 6. Стратегічне планування і програмування соціально – економічного

розвитку країни.
Ключові поняття:
Макроекономічне прогнозування. Основні функції макроекономічного прогнозування. Класифікація макроекономічних прогнозів. Макроекономічне планування. Теорії макроекономічного планування. Системне планування. Протекциониське планування. Аполітична теорія планування. Критична теорія планування. Об’єкти макроекономічного планування. Сфери макроекономічного планування. Класифікація планів за часом. Класифікація планів за об’єктами. Класифікація планів за масштабами. Мета макроекономічного планування. Функції макроекономічного планування. Принципи макроекономічного планування. Методи макроекономічного планування. Методи системного аналізу. Балансовий метод. Нормативний метод. Програмно – цільовий метод. Форми державного плану. Директивне планування. Індирективне планування. Регулятивне планування. Індикативне планування. Етапи розвитку макроекономічного планування в світі. Стратегічне макроекономічне планування. Цільові державні програми. Макроекономічне програмування. Класифікація макроекономічних програм. Засоби реалізації державних програм і планів.
Контрольні запитання для самопідготовки:


 1. Що таке прогноз та економічний прогноз ?

 2. Які існують види прогнозів ?

 3. У чому полягає суть макроекономічного прогнозування?

 4. Які є джерела прогнозної інформації ?

 5. Чим обумовлений принцип багатоваріантності ?

 6. Які особливості методів “мозкової атаки” і “Дельфі”?

 7. Назвіть основні види економіко-математичного моделювання.

 8. Як визначити рівні прогнозної роботи ?

 9. Що таке система та класифікація соціально – економічних прогнозів ?


Змістовий модуль 2. Теоретичні засади державного регулювання

окремих сфер економічної діяльності
Тема 4.

Фінансова політика держави.

Питання лекції

 1. Державний бюджет – головний засіб регулювання економіки.

 2. Кредитно – грошова політика держави.

 3. Вплив держави на ціни і ціноутворення.

 4. Функція місцевих бюджетів у регулюванні економічних відносин.

Ключові поняття:
Фінансово – бюджетне регулювання. Фінансова система держави. Основні функції бюджету. Фінансова політика. Основні параметри державного бюджету. Дискреційна фінансова політика. Не дискреційна політика. Основні засоби дискреційної політики держави. Елементи фінансової політики. Групи видатків державного бюджету. Функції видатків державного бюджету. Видатки на соціальні потреби. Витрати на потреби народного господарства.

Фіскальна політика. Бюджетні доходи. Податки. Податкова система. Види податкових надходжень. Дефіцит державного бюджету. Головні суб’єкти державного регулювання фінансово – бюджетної сфери. Кредитно – грошова політика держави. Центральний банк . Банківська система держави. Грошова система країни. Кредитна система країни. Національний банк України. Основні функції НБУ. Кредитно –грошові інструменти. Емісія грошей. Облікова ставка. Норми мінімальних резервів. Кількісні обмеження кредиту. Світовий досвід кредитно – грошового регулювання. Світовий досвід регулювання ринку цінних паперів. Американська модель регулювання ринку цінних паперів. Європейська модель регулювання ринку цінних паперів. Операції на фондовому ринку в Україні.


Контрольні запитання для самопідготовки:


 1. Що передбачає фінансово – бюджетне регулювання ?

 2. Які складові фінансової системи країни ?

 3. Що таке державний і консолідований державні бюджети ?

 4. Що являє собою фіскальна політика ? Які її основні види ?

 5. Які методи й інструменти ДРЕ належать до грошово – кредитних ?

 6. Що таке політика “дорогих грошей” і політика “дешевих грошей”?

 7. Що передбачає такий захід держави, як операції на відкритому ринку ?

 8. Назвіть основну мету й види цінового регулювання ?1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка