Методичні вказівки для самостійної роботи студента при вивченні модуля «Конфліктологія» зм «Загальна теорія конфлікту»Сторінка13/14
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.79 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Виберіть правильну відповідь за поданою нижче схемою та обведіть літеру:Відповідь

Твердження 1

Твердження 2

Твердження 3

А

Правильно

Правильно

Правильно

Б

Правильно

Неправильно

Правильно

В

Правильно

Неправильно

Неправильно

Г

Неправильно

Неправильно

Правильно

Д

Неправильно

Неправильно

Неправильно


108. У відкритому демократичному суспільстві конфліктів менше, ніж у тоталітарному,

тому що

люди відкриті і доброзичливі.


109. У СРСР науки конфліктології не було,

тому що

вихідна для науки про конфлікт ідея про непереборність конфлікту була неприйнятна, суперечила марксистським ідеям.110. Структурно-функціональний метод аналізу конфлікту має недоліки,

тому що

конфлікт ніколи не знаходиться у стані спокою.


116. При певних умовах тактика відходу від конфлікту може призвести до його ескалації,

тому що

причина конфлікту не усувається, а консервується.

Установити правильну послідовність, показавши порядок цифрами
117. Управління конфліктами складається з наступних послідовних видів діяльності:

 • регулювання конфлікту;

 • прогнозування конфлікту і оцінка його функціональної спрямованості;

 • попередження або стимулювання конфлікту;

 • розв’язання конфлікту.


111. Основні етапи конфлікту:

 • початок відкритої конфліктної взаємодії;

 • усвідомлення конфліктної ситуації хоча б одним з учасників конфлікту;

 • розвиток відкритого конфлікту;

 • виникнення і розвиток конфліктної ситуації;

 • розв’язання конфлікту;

 • емоційне переживання хоча б одним з учасників конфлікту його початку.
Установіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв.
112.

АВТОРИ
ТВОРИ

 1. Томас Гоббс

 2. Томас Мальтус

 3. Чарльз Дарвін

 4. Карл Маркс

 5. Макс Вебер
А) «Класова боротьба у Франції»

Б) «Левіафан, чи Матерія, форма і влада держави церковної і громадської»

В) «Створення видів шляхом природного добору»

Г) «Досвід про закон народонаселення»

Д) «Протестантська етика і дух капіталізму»


1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - .
113.


АВТОРИ
ТВОРИ

1. Льюіс Козер

2. Роберт Мертон

3. Кеннет Боулдінг

4. Георг Зіммель

5. Ральф Дарендорф


А) «Конфлікт і захист. Загальна теорія»

Б) «Соціальний конфлікт і сучасність»

В) «Функції соціального конфлікту»

Г) «Соціальна теорія і соціальна структура»

Д) «Людина як ворог»

1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - .
114.

Сутність

Рівень аналізу конфлікту

1. Вивчаються механізми усвідомлення суперечливих цінностей, норм, цілей індивідами і групами в процесі їхньої спільної діяльності.

2. Описуються протиріччя, що є причиною конфлікту і їхній взаємозв’язок із закономірностями розвитку суспільства.

3. Аналізуються особистісні психологічні особливості поведінки людини в конфлікті, вплив цих особливостей на виникнення, протікання і завершення конфлікту.

4. Вивчаються причини і динаміка об’єктивних конфліктів інтересів і цілей великих соціальних груп (класів, націй тощо); розглядається місце цих груп у соціально-політичному просторі.
А)соціально-філософський рівень

Б)соціологічний рівень


В)особистісний рівень

Г)соціально-психологічний рівень1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - .115.

ТЕОРІЯ

АВТОР

1. Позитивно-функціональна теорія конфлікту.

2. Діалектична теорія конфлікту.

3. Теорія загальності соціального конфлікту.

4. Загальна теорія конфлікту.

5. Узагальнююча теорія конфлікту.

6. Чиста теорія конфлікту.
А)Ральф Дарендорфа;

Б) Рендалл Коллінз;

В) Джон Рекс;

Г) Льюіс Козер;

Д) Кеннет Боулдінг;

Е) Ален Турен.1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - .116.

ТЕОРІЯ

АВТОР

1. Вчення про боротьбу еросу та танатосу як породну основу внутрішньоособистісного конфлікту.

2. Вчення про екстраверсію та інтроверсію як об’єктивну природу

внутрішньоособистісного конфлікту.

3. Теорія комплексу неповноцінності.

4. Теорія “екзістенціальної дихотомії”.

5. Теорія “мотиваційних конфліктів”.

А) 3. Фрейд;

Б) А. Адлер;

В) К. Юнг;

Г) Е. Фромм;

Д) К. Левін.


1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - .

117.

Метод аналізу конфліктів

Сутність методу

1. Структурно-функціональний аналіз конфлікту
2. Прогностичний метод аналізу конфлікту.
3. Вирішувальний метод аналізу конфлікту.
4. Процесуально-динамічний аналіз конфлікту.
5. Метод типологізації.


А. Спрямований на виявлення основних етапів і стадій розвитку конфліктів, враховує його мінливу природу.

Б. Спрямований на визначення основних методів, стратегій і тактик регулювання і попередження конфліктів.

В. Забезпечує опис як форм конфліктної взаємодії, так і видів конфліктних особливостей, стилів поведінки в конфлікті.

Г. Сприяє виявленню основних елементів конфліктної взаємодії, визначенню ролі кожного з них.

Д. Забезпечує опис можливих варіантів розвитку конфліктної взаємодії.

1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - .118.Стиль поведінки в конфлікті


Сутність стилю

1. Суперництво.

2. Співробітництво.

3. Компроміс.

4. Поступка.

5 Пристосування.


А. Стиль поведінки в конфлікті, заснований на відстоюванні власних позицій, задоволення в першу чергу власних інтересів на шкоду інтересам інших.

Б. Стиль поведінки в конфлікті, заснований на відході від проблем, перекладанні відповідальності за їх рішення на інших.

В. Стиль поведінки в конфлікті, заснований на взаємодії сторін, коли один з учасників не має наміру відстоювати особисті інтереси, погоджується робити те, що хоче інший.

Г. Стиль поведінки в конфлікті, заснований на активному відстоюванні своїх інтересів, але з урахуванням інтересів іншої людини.

Д. Стиль поведінки в конфлікті, заснований на пошуку взаємовигідного рішення шляхом взаємних поступок, на частковому задоволенні своїх бажань.


1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - .
119.


Функція конфлікту

Зміст функції

1. Сигнальна функція.

2. Диференцююча функція.

3. Інформаційна функція.

4. Динамічна функціяа) показує, що в суспільстві є проблеми; елементи системи мають необхідність змін;

б) дає імпульси до усвідомлення своїх і чужих інтересів у протидії, надає відомості про учасників протистояння, їхніх мотивах і причинах конфлікту;

в) визначає процес розділу соціального цілого на взаємозалежні елементи;

г) сприяє в більш швидкому темпі руху до соціальних змін;

д) усі відповіді вірні.


1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - .


120.


Тип сімейного конфлікту

Сутність конфлікту

Ціннісні сімейні конфлікти. Емоційні сімейні конфлікти Позиційні сімейні конфлікти Сексуальні сімейні конфлікти

а) конфлікти, які виникають на основі протилежних інтересів і цінностей;

б) конфлікти, засновані на боротьбі за лідерство в родині;

в) конфлікти, засновані на психо-сексуальній несумісності шлюбних партнерів;

г) конфлікти, в основі яких лежать незадоволені потреби в позитивних емоціях;

д) конфлікти, що виникають на основі протилежних поглядів з питань ведення домашнього господарства.


1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - .
121.

Тип сімейного конфлікту

Сутність конфлікту

1. Структурні конфлікти

2. Інноваційні конфлікти

3. Позиційні конфлікти

4. Ресурсні конфлікти

5. Динамічні конфлікти


а) конфлікти між структурними підрозділами;

б) конфлікти, пов’язані зі зміною організаційної структури;

в) конфлікти, які виникають на основі питання про значимість тих чи інших суб’єктів соціальної взаємодії всередині організації;

г) конфлікти, в основі яких лежать причини, що відбивають становлення й етапи розвитку колективів усередині організації;

д) конфлікти, що виникають на основі порушення принципу справедливості чи доцільності в розподілі обмежених ресурсів.


1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - .

Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр та літер
122.


п/п

Етап конфлікту

Зміст управління

1) 1

А) Усвідомлення конфліктної ситуації хоча б одним з учасників взаємодії.

І. Прогнозування і поперед-ження (стимулювання)

2) 2

B) Розвиток відкритої конфліктної взаємодії.

ІІ. Прогнозування.

3) 3

C) Виникнення і розвиток конфліктної ситуації.

ІІІ. Попередження (стимулювання).

4) 4

D) Розв’язання конфлікту.

ІV. Регулювання.

5) 5

E) Початок відкритого конфлікту.

V. Розв’язання.

1 - ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - .

123.


Тип конфлікту

Причина

Модель вирішення

1. Еквівалентний.

2. Вітальний.

3. Амбівалентний.А) вибір між двома рівною мірою непривабливими об’єктами;

Б) сполучення у рівній мірі у внутрішньому світі особистості схильності до екстраверсії-інтроверсії;

В) вибір двох чи більше в однаковій мірі привабливих і взаємовиключних об’єктів;

Г) вибір об’єкта, у якому одночасно присутні приваблива і неприваблива сторони.І. Компроміс.

ІІ. Примирення.1 - ; 2 - ; 3 - .

Знайдіть відповідність компонентів групи «А» компонентам групи «Б».
124. Які поведінкові характеристики притаманні конфліктним особистостям різних типів:

ГРУПА “А”

ГРУПА “Б”

а) ригідний тип;

б) некерований тип;

в) демонстративний тип;

г) надточний тип;

д) «безконфліктний тип».


1) хоче бути в центрі уваги;

2) має завищену самооцінку;

3) поводиться зухвало, агресивно;

4) добре пристосовується до різних ситуацій;

5) планування своєї діяльності здійснює стихійно;

6) несамокритичний;

7) висуває підвищені вимоги до себе й інших людей;

8) підозрілий;

9) уникає кропіткої, систематичної роботи;

10) скрупульозно відноситься до роботи;

11) прямолінійний і негнучкий;

12) має підвищену тривожність;

13) добре пристосовується до різних ситуацій;

14) занадто прагне компромісу;

15) імпульсивний, непередбачений;

16) хитливий в оцінках і думках, легко піддається впливу.а) - ;

б) - ;


в) - ;

г) - ;


д) - .
125. Установіть відповідність між типом фактора, його змістом та формами прояву згідно з концепцією В. Лінкольна.

Тип фактору

Зміст фактору

Форми прояву

І. Інформаційні.

ІІ. Поведінкові.

ІІІ. Фактори відносин.

ІV. Ціннісні.

V. Структурні.


А) Протилежність принципів поведінки.

Б) Незадоволеність від взаємодії між сторонами.

В) Відносно стабільні об’єктивні обставини, які важко змінити.

Г) Неприйнятність інформації для однієї зі сторін.

Д) Недоречність, грубість, нетактовність і т. ін.


1. Дисбаланс у відносинах.

2. Влада, система управління.

3. Неповні та неточні факти.

4. Прагнення до переваги.

5. Дотримання групових

традицій, норм, цінностей.

6. Ненадійність джерел

інформації.

7. Різниця в освітньому рівні.

8. Соціальна приналежність.

9. Вірування та поведінка.

10. Прояви агресивності. 1. Моральні цінності.

 2. Сторонні факти.

 3. Право власності.

 4. Порушення обіцянок.

 5. Низький рівень довіри і авторитету.
І - - . ІІ - - . ІІІ - - . ІV - - . V - - .
126. Установіть відповідність між причиною і типом групового конфлікту.

Тип конфлікту

Причина конфлікту

А. Конфлікт між мікрогрупами в колективі.

Б. Конфлікт між лідером і мікрогрупою.

В. Конфлікт між адміністрацією і персоналом.

Г. Конфлікт між підрозділами усередині організації.

Д. Конфлікт між неформальним лідером і колективом.

Е. Конфлікт між керівництвом і колективом.

Ж. Конфлікт між рядовим співробітником і колективом.


 1. Незадовільні комунікації; порушення

правових норм; нестерпні умови праці; низька заробітна плата.

2. Взаємна залежність по виконаних задачах; розподіл ресурсів; незадовільні комунікації; структурна перебудова.

3. Протилежність інтересів, цілей, амбіцій лідерів; незадовільні комунікації.

4. Новий керівник, призначений з боку; стиль керування; низька компетентність керівника; сильний вплив негативно спрямованих мікрогруп і їхніх лідерів.

5. Прояв компромату проти лідера; перевищення повноважень лідерства; зміна групової свідомості.

6. Конфліктна особистість; порушення групових норм; низька професійна підготовка; неадекватність внутрішньої установки статусу.
А- , Б - , В - , Г - , Д - , Е - , Ж - .
127. Визначте типи конфлікту в організації (підстава – тип функціональної системи) з наступних причин:


Причина

Тип конфлікту

1. Порушення групових норм; боротьба за лідерство; зіткнення групових інтересів, цілей, цінностей.

2. Неузгодженість формальних організаційних початків; незбалансованість робочих місць; порушення технологічних процесів.

3. Зіткнення формальних та неформальних інтересів; протиріччя у системі формальних і неформальних відносин.

4. Порушення договірних зобов’язань; неповна інформація про реальний стан справ в організації; інновація без обліку інтересів працівників; порушення трудового законодавства.

5. Затримка і невиплата заробітної плати за виконану працю; збільшення норм виробництва чи зниження тарифів в оплаті; недосконала система стимулювання.


А. Організаційно-технологічні конфлікти.

Б. Конфлікти в соціально-економічній системі організації.

В. Конфлікти в адміністративно-управлінській системі.

Г. Конфлікти, пов’язані з функціонуванням поза формальною організацією.

Д. Конфлікти, пов’язані з функціонуванням соціально-психологічної системи відносин.


1- , 2 - , 3 - , 4 - , 5 - .


Виберіть:

А - якщо фраза пов’язана тільки з А;

В - якщо фраза пов’язана тільки з В;

С - якщо фраза пов’язана тільки з С

D - якщо фраза не пов’язана ні з А, ні з В, ні з С.
128. Визначте модель конфліктної поведінки

Поведінкові характеристики особистості Модель поведінки

 1. Прагне залагодити конфлікт. А. Конструктивна.

 2. Постійно прагне розширювати та В. Деструктивна.

загострювати конфлікт. С. Конформістська.

 1. Налаштована на пошук прийнятного D. Ні одна з вищенаведених.

рішення.

 1. Пасивна, схильна до поступок.

 2. Відкрита та щира у спілкуванні.

 3. Підтримує одного з учасників конфлікту.

 4. Легко погоджується з точкою зору суперника.

 5. Виявляє підозру і недовіру до суперника.

 6. Уходить від гострих питань.

 7. Приймає участь у конфліктній взаємодії.

А - ; В - ; С- ; D - .
На кожне запитання або незакінчене твердження одна або декілька відповідей мають бути правильними.

Обведіть літеру

А

Б

В

Г

Д

якщо правильне тільки 1,2,3

якщо правильне тільки 1 і 3

якщо правильне тільки 2 і 4

якщо правильне тільки 3

якщо все правильне
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка