Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів на тему: " генетична небезпека забруднення середовища. Поняття про антимутагени та комутагени"


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИСторінка2/13
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.26 Mb.
#9921
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ


БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“Затверджено”


на методичній нараді кафедри

медичної біології, генетики та гістології

“__”_________ 200_ р. (протокол № __)

Завідувач кафедри, чл.-кор. АПН України

професор В.П. Пішак

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для організації самостійної роботи студентів на тему:


Поняття про біополя. Біологічні ритми та їх медичне значення”
Модуль 2 «Організмовий рівень організації життя. Основи генетики людини»

Змістовий модуль 4 «Біологія індивідуального розвитку»

Навчальна дисципліна –

медична біологія

Курс І


Факультет – медичний

Спеціальність – лікувальна справа, педіатрія

Кількість годин – 1 год.

Методичні вказівки склав

доцент О.І. Захарчук

Чернівці, 2008

Тема: Поняття про біополя. Біологічні ритми та їх медичне значення


  1. Актуальність теми:

Живим істотам властива величезна кількість періодичних процесів життєдіяльності. Вирішального значення набувають два типи коливальних процесів. Перши тип - це власне біологічні ритми (адаптивні ритми), коливання яких близькі до геліофізичних циклів. Вони забезпечують пристосованість організму до умов зовнішнього середовища. Другий тип - це робочі ритми, які віддзеркалюють поточну діяльність фізіологічних систем організму (періодичність скорочень серця, імпульсації нейронів).

У людини соціальне є надбіологічною властивістю, яка формується і розвивається в процесі постійного зв’язку індивідуумів на популяційному рівні шляхом суспільних та особистих контактів.
  1. Навчальні цілі:

Знати:

  • основні поняття про біологічні ритми та біополя людини;

  • закономірності проявів біоритмів людини та їхній зв’язок з біопоями;

  • медичні аспекти хроноритмів окремих функцій організму людини, вплив біополів на функціонування організму, як єдиного цілого.

Вміти:

  • вміти скласти цілісне уявлення про структуру, функції та еволюцію біологічних ритмів та біополів людини;

  • вміти проводити комплекс заходів з вивчення хроноритмологічної структури біологічних показників життєдіяльності людини, роблячи особливий акцент на збереженні та вдосконаленні фізичного і психічного здоров’я людини, вивченні її біополя.


3. Матеріали позааудиторної самостійної роботи:

3.1. Міждисциплінарна інтеграція

Дисципліна

Знати

Вміти

Загальна біологія

Медична і біологічна фізика. Фізіологія

Систему хроноархітектоніки організму людини. Механізми формування та функціонування біополів організму. Фізіологічні показники в нормі та при десинхронозах. Вплив біополя на перебіг основних функцій організму людини.

Проводити правильний комплекс заходів направлених на вивчення та збереження структури біологічних ритмів людини, опанувати основи вчення про біополя людини тощо.3.2. Зміст теми:

Для виконання самостійної навчально-дослідницької роботи слід звернути увагу на те, біологічні ритми - це регулярно повторюваний прояв значення деяких показників біологічної системи. Ритмічні зміни спостерігаються на всіх рівнях організації біосистем - від біосферного до клітинного. Фазна структура циркадіанних ритмів залежить від зміни ритмів харчування і рухової активності.Хроноритми біологічних процесів - періодичні циклічні зміни - фундаментальна особливість самого феномену життя. Загальновизнано, що часова організація біологічних істот має таке ж значення, як і просторова організація. Хроноритм - це регулярно повторюваний прояв значення деяких показників біологічної системи. Ритмічні зміни спостерігаються на всіх рівнях організації біосистем - від біосферного до клітинного.

До основних характеристик біоритму відносяться: тривалість періоду, мезор - середнє значення сигналу, амплітуда - найбільше відхилення сигналу від мезора, фаза - момент циклу, коли реєструється сигнал, акрофаза - момент найбільшого підйому, батифаза - спад процесу. Якщо крива має складну форму, використовують поняття: ортофаза - максимум процесу, парафаза - його мінімум, рівень - середня його тенденція, розмах - різниця максимуму і мінімуму. Максимальні і мінімальні відхилення від рівня позначають як позитивні і негативні напіврозмахи. Момент, коли активність процесу дорівнює мезору, носить назву мезофази.

Ритми можна розподілити в залежності від: - власної характеристики (період, амплітуда, акрофаза тощо); - рівня біологічної організації системи (популяція, біоценоз); - процесу, який обумовив ритм (екзогенні чинники, ендогенні фактори); - за функцією, яку ритм виконує. Найбільш повно вивчено добовий період ритму - циркадіанний. Вважають, що не існує фізіологічного показника, який б не зазнавав би змін за цей період. Дослідженням добової періодики встановлено найважливіші закономірності, на яких грунтуються теоретичні концепції хронобіології.

Циркадіанна організація живих систем виникла в процесі еволюції як комплекс пристосувальних механізмів до незмінного протягом всього існування Землі світлового режиму - зміна дня і ночі за 24-годинний цикл.

Циркадіанні ритми зберігаються при утримуванні дослідних тварин за умов, коли основні екологічні складові (фактори зовнішнього середовища) залишаються сталими. Отже, добова періодика - це не просто реакція організму на зміни факторів зовнішнього середовища (освітленість, температура тощо). Це самопідтримуючі коливання. Вважають, що в організмі існує особлива автоколивальна система - біологічний годинник, який функціонує умовно автономно. Він постійно підстроюється до регулярних зовнішніх сигналів (датчиків часу), відбувається синхронізація - біологічні показники змінюються в такт зі змінами зовнішніх умов.

В організмі людини і ссавців функцію власних осциляторів - "ендогенних біологічних годинників" - виконують шишкоподібне тіло, гіпофіз, наднирники і гіпоталамус. Швидкість перебудови циркадіанних ритмів функціональних систем у відповідності з новими умовами зовнішнього середовища різна.

Вирішального значення у синхронізації ендогенних ритмів набувають фотоперіодика та зміни температури середовища. Фазна структура циркадіанних ритмів залежить від зміни ритмів харчування і рухової активності.

Біологічні ритми класифікують за частотою осциляційКаталог: files -> division -> %CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> %CC%E5%E4%E8%F7%ED%EE%BF%20%E1%B3%EE%EB%EE%E3%B3%BF,%20%E3%E5%ED%E5%F2%E8%EA%E8%20%F2%E0%20%E3%B3%F1%F2%EE%EB%EE%E3%B3%BF -> %CC%E5%E4%E8%F7%ED%E0%20%E1%B3%EE%EB%EE%E3%B3%FF%20%F2%E0%20%E3%E5%ED%E5%F2%E8%EA%E0
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Буковинський держаний медичний університет
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Програма з дисципліни «Сучасні напрямки у психології»
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет “Затверджено”
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> -
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Буковинський державіний медичний університет „Затверджено”
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет “Затверджено”
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Методичні вказівки студентам 2 курсу медичного факультету №3 (спеціальність медична психологія, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) для самостійної підготовки до семінарського заняття з філософії
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
%CC%E5%E4%E8%F7%ED%E0%20%E1%B3%EE%EB%EE%E3%B3%FF%20%F2%E0%20%E3%E5%ED%E5%F2%E8%EA%E0 -> Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «затверджую»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка