Методичні вказівки №2 для організації самостійної роботи студента на тему: "Зняття спектральної характеристики вуха на порозі чутності"Скачати 59.13 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір59.13 Kb.
#9945
ТипМетодичні вказівки
“Затверджено”

на методичній нараді кафедри

медичної та біологічної фізики

від 2008 року


Протокол №


Зав. кафедри, проф. Шаплавський М.В.

Методичні вказівки №2

для організації самостійної роботи студента на тему:

“Зняття спектральної характеристики вуха

на порозі чутності”Модуль 2 Основні закономірності біомеханіки і електрики

та їх використання в діагностуванні і лікуванні
Змістовий модуль 3 Основні закони біомеханіки

та їх застосування в діагностиці і лікуванні

Чернівці, 2008


1. Актуальність теми
В діагностиці широко застосовують звукові методи дослідження. Оскільки робота внутрішніх органів супроводжується звуковими явищами, то можлива діагностика шляхом вислуховування звуків від роботи внутрішніх органів (аускультація), або штучно створених звуків, вислуховування процесу їх затухання (перкусія). Звук використовують для встановлення гостроти слуху (аудіометрія).
2. Навчальні цілі:

Студент повинен знати:


 • метод аудіометрії та його роль в клініці;

 • об’єктивні та суб’єктивні характеристики звуку, зв’язок між ними;

 • закон Вебера і Вебера-Фехнера;

 • метод аускультації і перкусії.

Студент повинен вміти:

- набути навички практичної роботи з клінічним аудіометром3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи:


Базові знання.

 1. Визначення амплітуди, частоти, довжини хвилі та одиниць їх вимірювання.

 2. Поняття швидкості.


Питання для самостійної підготовки:

 1. Що називається звуком?

 2. Об’єктивні характеристики звуку:

а) частота;

б) інтенсивність (сила звуку); одиниці вимірювання;

в) звуковий тиск;

г) гармонічний спектр. 1. Суб’єктивні характеристики слухового відчуття:

а) гучність;

б) висота тону;

в) тембр складного звуку.


 1. Швидкість розповсюдження звуку в середовищі.

 2. Сприймання звуків. Закон Вебера.

 3. Закон Вебера-Фехнера:

а) поріг звукового відчуття;

б) криві рівної гучності;

в) больовий поріг відчуття;

г) область чутності. 1. Фізичні основи слуху.

 2. Звукові методи дослідження в клініці:

а) аускультація;

б) перкусія;

в) аудіометрія;

г) фонокардіографія. 1. Шум і боротьба з ним.

Основна література:

1.Боєчко В.Ф., Григоришин П.М., Зав’янський Л.Ю., Кримова Т.О., Микитюк О.Ю., Огороднік А.Д., Слободян О.В., Шаплавський М.В. Основи медичної та біологічної фізики. – Чернівці: СПД “Лівак Д.М.”, 2005, §§ 2,3

2.Боєчко В.Ф., Огороднік А.Д., Мислицький В.Ф., Кримова Т.О., Зав’янський Л.Ю., Федів В.І. “Методичні вказівки до лабораторного практикуму з медбіофізики” (видання друге, виправлене і доповнене). Навчальний посібник для студентів І курсу мед. академії Чернівці, БДМА, 2001, 120 с.
Додаткова література:

1.Ремізов А.Н. Медицинская и биологическая физика. – Москва: Высшая школа, 1987 г.

2.Ливенцев Н.М. Курс физики. Изд. 6-ое, доп. – Москва: Высшая школа, 1978 г.

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи:

Оснащення заняття:

аудіометр АП-02., навушники, бланки аудіограми, таблиціЗавдання 1. Зняття аудіограми за допомогою аудіометра АП-02.
Аудіометр (рис. 1) складається з генератора звукових частот, підсилювача і ослаблювача (атенюатора). Електричний сигнал певної частоти подається на телефони, перетворюється в звуковий сигнал, який відчуває пацієнт. Бланк аудіограми встановити ким чином, щоб отвори попадали на нижню жирну лінію. При цьому ручка гучності виведена до кінця (найгучніший тон).

Планка частоти повинна стояти на лінії, яка позначена ν = 1000 Гц. Посуваючи ручку гучності ривками, домогтися мінімального звукового відчуття. Пацієнт сигналізує про те, що поріг досягнуто, натискаючи на кнопку, тоді загоряється червона лампочка. Оператор ставить відмітку в отворі на лінії частоти. Зсуваючи планку на різні частоти і шукаючи порогові значення інтенсивності звуку, одержати точки аудіограми. З’єднати точки плавною лінією.Порядок виконання.

 1. Вийняти аудіометр з футляра, під'єднати до гнізд на задній стінці апарата шнур заземлення, головні телефони (ВТ), кнопку пацієнта (КП).

 2. Встановити бланк аудіограми як описано вище.

 3. Включити аппарат в мережу. Прогрівати 3 хвилини. Встановити ручку «тон» або на зелений, або на червоний навушник, маскуючий шум виключити.

 4. Пацієнту одягти навушники , взяти до рук кнопку, відвернутися від апарату і слухати. Як тільки звук зникне, натиснути кнопку сигнальної лампочки.

 5. Оператору зменшувати інтенсивність звуку до порогового значення, зсуваючи планку гучності в апараті. Після одержання сигналу зупинитись і поставити олівцем відмітку на лінії частоти через отвір на планці гучності.

 6. Зсунути планку частоти на іншу частоту і так само знайти поріг відчуття на цій частоті. Пройти всі 9 частот.

 7. З'єднати точки плавною лінією, оформити бланк, показати викладачу.


5. Матеріали післяаудиторної самостійної роботи:

Написати реферати на тему:

 1. «Шум і захворювання».

 2. Інфразвуки.Підготував доц.. Боєчко В.Ф.

“Затверджено”

на методичній нараді кафедри

медичної та біологічної фізики

від 2008 року

Протокол №


Зав. кафедри, проф. Шаплавський М.В.

Методичні вказівки №1

для організації самостійної роботи студента на тему:

“Періодичні процеси та їх відображення

в живій природі”Модуль 2 Основні закономірності біомеханіки і електрики та їх використання в діагностиці і лікуванні


Змістовий модуль 3 Основні закони біомеханіки

та їх застосування в діагностиці і лікуванні


Чернівці, 20081. Актуальність теми:

В природі протікають різноманітні процеси. Деякі із них носять періодичний характер, який відображається у розвитку живої системи зокрема: • зміна середньої температури людини;

 • дистолічний і систелічний тиски людини;

 • частоти пульсу;

 • активність імунної системи та т. і.

Ці процеси змінюються періодично в організмі людини.
2. Навчальні цілі:

Студент повинен знати:

 • параметри, що описують періодичний процес;

 • описати диференціальне рівняння вільних механічних коливань;

 • записати диференціальне рівняння затухаючих механічних коливань;

 • фізичний зміст коефіцієнта затухання і логарифмічного дикременту затухання.

Студент повинен вміти:

- оволодіти умінням застосовувати характер періодичності процесів, що протікають в організмі людини, для діагностування і лікування
3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи:

Базові знання.

 1. Закони Ньютона.

 2. Поняття амплітуди, частоти та їх одиниці виміру.

 3. Закон коливання математичного маятника.


Основна література:

1.Боєчко В.Ф., Григоришин П.М., Зав’янський Л.Ю., Кримова Т.О., Микитюк О.Ю., Огороднік А.Д., Слободян О.В., Шаплавський М.В. Основи медичної та біологічної фізики. – Чернівці: СПД “Лівак Д.М.”, 2005, 236 с. ___53.Додаткова література:

1.Ремізов А.Н. Медицинская и биологическая физика. – Москва: Высшая школа, 1987 г.

2.Ливенцев Н.М. Курс физики. Изд. 6-ое, доп. – Москва: Высшая школа, 1978 г.

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи:


 1. Розширений план питань даної лекції.

 2. Дискети з лекції.

 3. Наявність консультанта викладача в аудиторії.

5. Матеріали післяаудиторної і самостійної роботи:

 1. Написати реферат на тему:

Біоритми людини та їх використання з метою діагностування і лікування.

2. Провести вдома вимірювання температури і діастолічного і систолічного тиску на собі протягом місяця проаналізувати результат.


Підготував доц. Боєчко В.Ф.
Каталог: files -> division -> %CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> %CC%E5%E4%E8%F7%ED%EE%BF%20%B3%20%E1%B3%EE%EB%EE%E3%B3%F7%ED%EE%BF%20%F4%B3%E7%E8%EA%E8
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Робоча навчальна програма
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Буковинський держаний медичний університет
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Програма з дисципліни «Сучасні напрямки у психології»
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет “Затверджено”
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> -
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Буковинський державіний медичний університет „Затверджено”
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет “Затверджено”
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Методичні вказівки студентам 2 курсу медичного факультету №3 (спеціальність медична психологія, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) для самостійної підготовки до семінарського заняття з філософії
%CA%E0%F4%E5%E4%F0%E8 -> Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
%CC%E5%E4%E8%F7%ED%EE%BF%20%B3%20%E1%B3%EE%EB%EE%E3%B3%F7%ED%EE%BF%20%F4%B3%E7%E8%EA%E8 -> Методичні вказівки для організації самостійної позааудиторної роботи студентів

Скачати 59.13 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка