Методичні розробки з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультетуСкачати 12.28 Mb.
Сторінка5/58
Дата конвертації15.04.2016
Розмір12.28 Mb.
#10242
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

В

де А – кiлькiсть балончикiв атмосферного повiтря, що витрачено на знебарвлення лужного розчину;

В – кiлькiсть балончикiв повiтря в примiщеннi, що витрачено на знебарвлення лужного розчину;

0,04– вміст вуглекислоти в атмосферному повiтрi (%).


Оптимальною концентрацією вуглекислоти у повiтрi житлових кiмнат, палат лікувально-профілактичних закладів та навчальних примiщень слід вважати 0,07–0,08%, допустимою – 0,1%.

Приклад розрахунку. Hа знебарвлення 10 мл лужного розчину було витрачено 50 балончикiв атмосферного повiтря, i вiдповiдно на знебарвлення 1 мл лужного розчину до i пiсля провiтрювання в навчальнiй кiмнатi – 10 та 20 балончиків.
Кiлькiсть вуглекислоти у повiтрі примiщення становить:
50 · 0,04

а) до провітрювання ––––– = 0,2 %

10

50 · 0,04б) пiсля провiтрювання –––– = 0,1 %.

20Визначення ефективності штучної вентиляції за кратністю обміну повітряКратнiсть обмiну повітря як показник ефективності штучної вентиляції визначається за формулою (2):
V в.п. v · S · n · t

КОП = –——–– = –——–––– ; (2)

V V

де КОП – кратність обміну повітря;

V в.п. – об’єм вентиляцiйного повітря (м3);

V – об’єм примiщення (м3);

S – площа вентиляцiйного отвору (м2);

v – швидкiсть руху повiтря (м/с);

n – кількість вентиляційних отворів;

t – час (3600 с).Кратнiсть обміну повiтря в житлових кімнатах, навчальних приміщеннях та лікарняних палатах повинна знаходитися у межах 2–3 разів на годину.
Приклад визначення ефективності вентиляції з кратністю обміну повітря
Довжина примiщення – 22,4 м, ширина – 6 м, висота – 3,5 м. Є один вентиляцiйний отвiр круглої форми, дiаметр якого становить 40 см, швидкiсть руху повiтря складає 5 м/с, необхідна кратнiсть обмiну повiтря – 5.

Спочатку визначають площу вентиляцiйного отвору за формулою (3):


S = r2 , (3)
де  = 3,14;

r – радiус вентиляцiйного отвору (м).


S = 3,14 (0,2) 2 = 0,13 м2.

Потiм визначають об'єм вентиляцiйного повiтря за формулою (4):


Vв.п. = S  V  t 4)

де Vв.п. – об,єм вентиляційного повітря (м3);

V – швидкість руху повітря (м/с);

t – час (3600 с)


Отже, визначивши об'єм вентиляцiйного повiтря (А) та знаючи об'єм примiщення (V), вираховують кратнiсть обмiну повiтря (КОП) за формулою (5):
V в.п. 2340

КОП = ———–– = ——–– = 5. (5)

V 470
Пiсля цього фактичну величину КОП порівнюють з необхідною, тобто тiєю, що повинна бути i обгрунтовують висновок щодо ефективності вентиляцiї.
Якщо вентиляцiя є не ефективною, у гігієничному висновку слід вказати найбiльш доцiльні способи пiдвищення ефективностi роботи вентиляцiйних пристроїв (збiльшення швидкостi руху повiтря, кiлькостi або площi вентиляцiйних отворiв, тощо).

Деякі нормативи чистоти повітря закритих приміщень; ефективності природної та штучної вентиляції приведені в таблиці 1 та 2.


Таблиця 1

Показники чистоти повітря закритих приміщень

Якість

повітря


Кількість мікроорганізмів в 1 м3 повітря

Концентрація СО2 (%)

Літній режим

Зимовий режим

Разом

мікро


організмів

Зеленіючих і гемолітичних стрептококів

Разом

мікро


організмів

Зеленіючих і гемолітичних стрептококів

Чисте

До 160

До 16

До 4500

До 36

До 0,1

Забруднене

Понад

2500


Понад

36


Понад

7000


Понад

124


Понад

0,15Таблиця 2

Нормативи кратності обміну повітря в приміщеннях різного призначення

Приміщення

Кратність обміну повітря, год

витяжка

приток

БНіП 2.08.02-89 – лікарняні приміщення

Палата дорослих

80 м3 на 1 ліжко
Передпологова, перев’язувальна

1,5 рази/год

2 рази/год

Пологова, операційна, передопераційна

8 разів/год
Післяпологова палата

80 м3 на 1 ліжко
Палата для дітей

80 м3 на 1 ліжко
Бокс, напівбокс

2,5 рази/год в коридор

2,5 рази/год

Кабінет лікаря

1 раз/год

1 раз/год

СНіп 2.08.01-89 – житлові приміщення

Житлова кімната
3 м3/год на 1 м2 площі

Кухня газифікована
90 м3 /год

Туалет, ванна кімната
25 м3/год

ДБН В. 2.2-3-97 – Будинки і споруди навчальних закладів

Клас, кабінет

16 м3 на 1 людину

1 раз/год

Майстерня

20 м3 на 1 людину

1 раз/год

Спортзала

80 м3 на 1 людину

1 раз/год

Учительська
1,5 раз/год

Крім того слід зазначити, що мiнiмальний об'єм вентиляцiї на одного чоловiка у лiкарняних палатах та навчальних примiщеннях повинен складати 30 м3/год, у кiнотеатрах –20 м3/год.


Додаток 1.
Методика клініко-фізіологічного дослідження впливу мікроклімату на організм та самопочуття людини
Студенти академічної групи поділяються на 2 бригади: одна бригада вивчає стан мікроклімату в комфортних умовах учбової лабораторії (контрольна група), друга – в умовах дискомфортного мікроклімату (камеральні умови).

Дискомфортний мікроклімат створюється штучно: переохолоджуючий мікроклімат створюється в одному з приміщень кафедри звичайним шляхом (відкриваються двері, вікна, створюються протяги); перегріваючий мікроклімат створюється в спеціальному боксі (додатково встановлюють опалювальні прилади, підвищують вологість повітря шляхом випаровування води з відкритих поверхонь різних ємностей).

Напруження процесів терморегуляції вивчають у контрольної і піддослідної групи двічі: у стані спокою, через 10-15 хвилин адаптації студентів до даних мікрокліматичних умов, і відразу ж після виконання дозованої роботи (15-20 присідань або 10-15 відтискувань на руках від підлоги тощо).

Оцінка напруження процесів терморегуляції здійснюється за такими клініко-фізіологічними показниками:  1. Температура шкіри чола, тилу кисті, грудини, тилу стопи у °С;

  2. Різниця температур шкіри чола, тилу кисті, грудини, тилу стопи у °С;

  3. Частота дихання за 1 хв.;

  4. Частота серцевих скорочень (пульс) за 1 хв.;

  5. Артеріальний тиск у мм рт.ст.;

  6. Проба на тривалість довільної затримки дихання на глибині вдиху у секундах;

  7. Наявність та інтенсивність потовиділення шкіри чола (описово або за методом Міщука – йодкрохмальна проба, визначенням електропровідності шкіри) в умовних одиницях.

Крім того, студенти контрольної і піддослідної групи фіксують суб’єктивні показники теплового стану за шкалою: “холодно”, “прохолодно”, “комфортно” або “нормально”, “ тепло”, “жарко”, “дуже жарко”.

Результати досліджень параметрів мікроклімату і показників стану організму заносять у таблиці 2 і 3.

На цій же першій половині заняття студенти переходять до засвоєння інших методів комплексної оцінки впливу мікроклімату на теплообмін організму.

Зокрема, ними повинен бути засвоєний один із так званих методів фізичного моделювання (кататермометрія, фрігометрія).

Отримавши дані про охолоджуючу здатність навколишнього середовища (комфортного мікроклімату однієї з учбових лабораторій та дискомфортного мікроклімату, що штучно створюється в одному з приміщень чи боксі кафедри) студенти дають оцінку мікрокліматичним умовам методом кататермометрії. При цьому вони користуються нормативами, наведеними в таблиці 3.
Таблиця 3.
Методи комплексної оцінки впливу мікрокліматичних факторів на організм


Показники

Методи

Кататермометрії

Еквівалентно-ефективної

температури (ЕЕТ)Результуючої

температури (РТ)Чинники, які враховуються даним методом.

Температура повітря, швидкість руху повітря, радіаційна температура.

Температура повітря, вологість повітря, швидкість руху повітря.

Температура повітря, вологість повітря, швидкість руху повітря, радіаційна температура.

Показники, що використовуються для оцінки реакції організму.

Охолоджуюча здатність середовища (охолодження резервуару

кататермометра – Н).Теплове відчуття людини.

Теплове відчуття людини.

Одиниці вимірювання

мкал/см2

Умовні одиниці

(град. ЕЕТ).Умовні одиниці (град. РТ).

Зона теплового комфорту при роботі різної важкості:

- легка;


- середньої важкості;

- важка.


5,5 – 7,0

8,4 – 10,0

15,4 – 18,417,2 – 21,7

16,2 – 20,7

14,7 – 19,216 – 18


13 – 16

10 – 13


Недоліки методу:

1. Охолодження приладу прирівнюється до реакції людини.

2. Не враховується вплив вологості повітря.Не враховуються втрати тепла випромінюванням.

Не враховуються індивідуальні особливості стану організму (здоровий, хворий та інше).

Перша половина заняття завершується тим, що на підставі даних вимірювання мікрокліматичних умов, показників клініко-фізіологічних досліджень процесів терморегуляції, суб’єктивного почуття і охолоджуючих властивостей середовища, отриманих за допомогою кататермометра, студенти роблять висновки про мікрокліматичні умови закритих приміщень та їх вплив на тепловий стан організму.

Для зручності результати вимірювання параметрів мікроклімату та його впливу на теплообмін заносять у таблиці 4, 5.
Таблиця 4.

Параметри мікроклімату в закритих приміщеннях


Приміщення

(в дужках

вказати

різновидмікроклімату)

Показники стану мікроклімату

Охолоджуюча здатність середовища за кататермометром, мкал/с.см2

температура

повітря,

С


відносна

вологість,

%


швидкість

руху


повітря,

м/с


середня радіаційна температура, С

І ( )
ІІ ( )
Таблиця 5.

Клінічно-фізіологічні показники стану організму і суб’єктивного відчуття осіб,

що знаходились в різних приміщеннях.

Прізвище, ім’я та по-батькові особи

Результати спостереження

Кількість дихальних актів за хв.

Пульс,

ударів за хв.Артеріальний тиск,

мм рт. ст.Температура тіла, С

Температура шкіри чола, тилу кисті, С

Різниця температур t1 – t2

t1 – шкіри чола

t2 – тилу кисті, ºС


Наявність та інтенсивність потовиділення, ум. одиниць

(–; +; + +; + + +)Суб’єктив-

не тепло- відчуттяІ. Контрольна група (комфортний мікроклімат)

А. В стані спокою.

1.

2.

3.

В. Після дозованого навантаження.

1.

2.

3.

ІІ. Піддослідна група (дискомфортний мікроклімат: нагріваючий, охолоджуючий - підкреслити)

А. В стані спокою.

1.

2.

3.

Б. Після дозованого навантаження.

1.

2.

3.
Додаток 2.Методика визначення еквівалентно-ефективних

та результуючих температур
Еквівалентно-ефективна температура (ЕЕТ) – умовно-числове визначення суб’єктивного теплового відчуття людини (“комфортно”, “тепло”, “холодно” і т.д.) при різних співвідношеннях температури, вологості, швидкості руху повітря, а результуюча температура (РТ) – і радіаційної температури. Ці умовні числа ЕЕТ та РТ відповідають температурі нерухомого (0 м/с), на 100 % насиченого вологою повітря, яке створює відповідне теплове відчуття.

ЕЕТ та РТ розроблені в камеральних умовах при різних співвідношеннях параметрів мікроклімату і оформлені у вигляді таблиць та номограм.

Для визначення ЕЕТ спочатку вимірюють температуру, вологість, швидкість руху повітря у досліджуваному приміщені. А потім в таблиці ЕЕТ (таблиця 6) за цими даними знаходять її значення і роблять відповідні висновки. Користування таблицею просте: ЕЕТ знаходять на перетині значення температури повітря (1 і остання колонки) і швидкості руху та вологості повітря (у головці таблиці).

На номограмі (мал. 1) еквівалентно-ефективну температуру знаходять на перетині показників сухого (ліворуч), вологого (праворуч) термометрів психрометра та швидкості руху повітря (в м/хв, на кривих лініях).
Мал..1. Номограма для визначення ефективних температур
На номограмі РТ (мал. 2) спочатку знаходять точку взаємовідношення між температурою повітря (за сухим термометром психрометра) і швидкістю руху повітря, від якої проводять пряму лінію до значення радіаційної температури, а від точки перетину цієї лінії з правою шкалою температури повітря проводять пряму лінію до значення абсолютної вологості повітря (права шкала), а на перетині цієї прямої з кривими лініями номограми знаходять результуючу температуру.

швидкість, м./с а


швидкість, м./с б

Мал. 2. Номограма для визначення результуючої температури:

(а – під час легкої роботи; б – під час важкої роботи.)На малюнку 2. пунктирними лініями нанесено приклад визначення РТ.

Таблиця 6.
Нормальна шкала ефективних температур для середньо одягнених людей при умові виконання легкої роботи


t в градусах, С

Швидкість руху повітря в метрах за хвилину

t в градусах, С

0

15

30

60

90

150

210

100%

50%

20%

100%

50%

20%

100%

50%

20%

100%

50%

20%

100%

50%

20%

100%

50%

20%

100%

50%

20%

0

0

0,9

1,30,9

0,40

1

1

1,8

2,1

0,8

0,1

0,4

0,0

1

2

2

2,7

3,0

0,3

1,0

1,40,5

0,0

2

3

3

3,7

3,9

1,3

2,0

2,3

0,3

0,5

0,9

3

4

4

4,5

4,7

2,4

3,0

3,2

0,8

1,7

1,9

0,7

1,0

0,54

5

5

5,4

5,5

3,4

4,0

4,1

1,9

2,6

2,9

0,4

0,1

0,5

1,0

5

6

6

6,2

6,3

4,5

4,9

5,1

3,0

3,6

3,9

1,6

1,2

1,60,5

1,0

6

7

7

7,1

7,1

5,5

5,8

5,9

4,2

4,6

4,7

2,9

2,3

2,8

0,3

0,5

1,1

7

8

8

7,9

7,9

6,6

6,9

6,9

5,3

5,7

5,8

4,2

3,5

3,9

1,0

1,9

2,20,2

0,3

0,8

8

9

9

8,8

8,7

7,7

7,7

7,7

6,4

6,8

6,8

5,4

4,5

4,9

2,2

2,9

3,3

0,2

1,0

1,40,3

0,3

9

10

10

9,7

9,6

8,8

8,7

8,7

7,6

7,7

7,7

6,6

5,7

5,8

3,5

4,2

4,4

1,1

2,1

2,5

0,6

0,9

1,5

10

11

11

10,5

10,3

9,9

9,6

9,4

8,8

8,8

8,8

7,9

6,8

6,9

4,9

5,3

5,5

2,4

3,3

3,6

0,9

2,2

2,8

11

12

12

11,3

11,1

10,8

10,5

10,2

9,9

9,6

9,4

9,1

8,0

8,0

6,1

6,3

6,4

3,9

4,5

4,6

2,2

3,3

3,9

12

13

13

12,1

11,8

12,0

11,4

11,1

11,0

10,5

10,3

10,3

8,9

8,9

7,3

7,4

7,4

5,2

5,7

5,9

3,6

4,5

5,0

13

14

14

13,0

12,5

13,1

12,3

11,9

12,1

11,5

11,2

11,5

10,0

9,7

8,6

8,5

8,4

6,6

6,9

7,0

5,1

5,8

6,1

14

15

15

13,9

13,3

14,1

13,2

12,8

13,1

12,4

12,0

12,7

11,0

10,6

10,0

9,8

9,5

8,0

8,1

8,1

6,6

7,0

7,2

15

16

16

14,7

14,1

15,2

14,1

13,5

14,3

13,4

12,8

13,9

12,0

11,6

11,3

10,7

10,5

9,4

9,1

9,1

8,0

8,2

8,3

16

17

17

15,5

14,8

16,2

15,0

14,2

15,3

14,3

13,6

15,1

13,0

12,5

12,5

11,7

11,4

10,8

10,2

10,1

9,5

9,5

9,4

17

18

18

16,3

15,5

17,3

15,7

15,0

16,4

15,2

14,4

16,2

14,0

13,3

13,7

12,7

12,4

11,9

11,3

11,1

10,8

10,5

10,4

18

19

19

17,2

16,3

18,4

16,6

15,7

17,5

16,1

15,3

17,4

14,9

14,2

15,0

13,8

13,4

13,3

12,4

12,1

12,2

11,7

11,4

19

20

20

18,0

17,0

19,4

17,4

16,5

18,7

17,0

16,0

18,5

15,9

15,1

16,2

14,8

14,4

14,6

13,5

13,1

13,5

12,9

12,4

20

21

21

18,8

17,7

20,4

18,3

17,2

19,8

17,8

16,7

19,6

16,7

15,8

17,4

15,9

15,1

16,0

14,6

14,1

14,9

13,9

13,4

21

22

22

19,5

18,3

21,4

19,1

18,0

20,9

18,6

17,5

20,9

17,6

16,7

18,6

16,9

16,0

17,2

15,6

15,0

16,2

15,0

14,4

22

23

23

20,3

19,0

22,5

19,9

18,5

21,9

19,4

18,3

22,0

18,6

17,5

19,9

17,9

16,7

18,3

16,6

15,9

17,5

16,1

15,3

23

24

24

21,1

19,7

23,5

20,6

19,3

23,0

20,3

19,0

23,1

19,5

18,3

21,1

18,8

17,6

19,6

17,8

16,8

18,8

17,1

16,2

24

25

25

22,0

20,4

24,5

21,5

20,0

24,0

21,2

19,6

24,2

20,5

19,0

22,3

19,6

18,5

21,0

18,8

17,8

20,0

18,1

17,2

25

26

26

22,8

21,2

25,5

22,3

20,7

25,1

22,0

20,4

25,3

21,2

19,8

23,4

20,6

19,3

22,1

19,7

18,5

21,2

19,1

18,0

26

27

27

23,5

21,8

26,6

23,0

21,3

26,1

22,8

21,1

26,5

22,0

20,5

24,5

21,5

20,1

23,4

20,8

19,4

22,5

20,1

18,8

27

28

28

24,2

22,5

27,6

23,9

22,0

27,2

23,5

21,8

27,8

22,9

21,2

25,7

22,4

20,8

24,5

21,6

20,2

23,6

21,0

19,8

28

29

29

25,0

23,1

28,6

24,6

22,6

28,2

24,3

22,4

28,8

23,6

21,9

26,8

23,3

21,5

25,9

22,5

21,0

24,9

21,9

20,5

29

30

30

25,8

23,6

29,6

25,4

23,6

29,3

25,2

23,1

29,8

24,5

22,5

28,1

24,1

22,2

27,1

23,4

21,7

26,3

22,8

20,9

30

31

31

26,5

24,2

30,8

26,2

23,9

30,3

25,9

23,6

30,8

25,3

23,3

29,2

25,0

22,9

28,2

24,3

22,5

27,5

23,8

22,1

31

32

32

27,2

24,6

31,7

27,0

24,5

31,4

26,7

24,2

32,1

26,2

23,9

30,3

25,8

23,6

29,4

25,1

23,2

28,8

24,6

22,9

32

33

33

28,0

25,2

32,8

27,8

25,1

32,4

27,4

24,9

33,2

27,0

24,5

31,5

26,5

24,2

30,6

26,0

23,9

30,2

25,5

23,5

33

34

34

28,6

25,9

33,9

28,4

25,6

33,5

28,3

25,4

34,5

27,6

25,1

32,8

27,3

24,9

32,2

26,7

24,5

31,6

26,4

24,2

34

35

35

29,5

26,4

34,8

29,1

26,2

34,6

28,9

26,0

35,5

28,4

25,8

34,0

28,1

25,4

33,5

27,5

25,2

33,1

27,2

24,9

35

36

36

30,1

27,0

35,9

29,9

26,8

35,8

29,5

26,3

36,8

29,2

26,3

35,3

28,8

26,1

35,0

28,3

25,8

34,6

28,0

25,5

36

37

37

30,7

27,4

37,0

30,5

27,3

36,9

30,3

26,9

38,0

29,9

26,9

36,6

29,6

26,7

36,5

29,1

26,4

36,4

28,9

26,2

37

38

38

31,4

28,1

38,0

31,2

27,9

38,0

31,0

27,4

39,2

30,6

27,4

38,0

30,3

27,3

38,1

29,9

27,029,5

26,8

38

39

39

32,1

28,6

39,0

32,0

28,4

39,1

31,7

28,0

40,4

31,4

28,0

39,4

31,1

27,9

39,9

30,6

27,530,4

27,3

39

40

40

32,8

29,1

40,0

32,7

28,9

40,2

32,4

28,5

41,6

32,1

28,5

40,7

31,9

28,3

41,4

31,4

28,131,2

27,9

40

41

41

33,4

29,6

41,1

33,3

29,333,1

29,332,8

29,0

42,2

32,6

28,932,2

28,832,0

28,4

41

42

42

34,1

30,134,0

29,933,8

29,833,5

29,533,3

29,433,0

29,132,1

29,0

42

43

43

34,9

30,534,8

30,334,5

30,334,2

30,134,1

30,033,8

29,633,7

29,4

43

44

44

35,5

31,035,4

30,935,2

30,935,1

30,535,0

30,434,6

30,134,5

30,0

44

45

45

36,2

31,436,1

31,336,0

31,336,0

31,035,8

30,935,4

30,635,3

30,5

45

46

46

36,9

31,936,9

31,936,7

31,636,7

31,436,5

31,336,3

31,136,2

31,0

46

47

47

37,6

32,337,6

32,237,5

32,237,5

32,037,4

31,837,3

31,637,2

31,4

47

48

48

38,4

32,838,4

32,738,3

32,638,3

32,438,3

32,338,3

32,138,3

32,0

48

49

49

39,2

33,239,2

33,239,1

33,139,2

32,939,2

32,840,0

32,739,5

32,4

49

50

50

39,9

33,640,0

33,540,0

33,540,0

33,340,3

33,240,6

33,1

32,9

50

Примітка. У відсотках приведена відносна вологість повітря.


Додаток 3
Каталог: downloads -> zaggigiena
zaggigiena -> Методичні розробки з основ біоетики та біобезпеки для студентів 3 курсу медичного факультету
zaggigiena -> Методичні розробки з основ біоетики та біобезпеки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету
zaggigiena -> Методичні розробки з основ біоетики та біобезпеки для студентів 3 курсу медичного факультету
zaggigiena -> Спеціальність – клінічна фармація
zaggigiena -> Методичні розробки з основ біоетики та біобезпеки для студентів 3 курсу медичного факультету
zaggigiena -> Закон України "Про охорону праці" та його гігієнічне значення. Система управління охороною праці у медичній галузі: мета та основні принципи. Основні напрямки державного та громадського контролю за охороною та умовами праці. Завдання
zaggigiena -> Методичні розробки з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету
zaggigiena -> Методичні розробки з основ екології для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету
zaggigiena -> Методические разработки по основам биоэтики и биобезопасности для студентов 4 курса фармацевтического факультета

Скачати 12.28 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка