Методичні розробки з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультетуСкачати 12.28 Mb.
Сторінка49/58
Дата конвертації15.04.2016
Розмір12.28 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   58

Достатньо відомо, що ультрафіолетове бактерицидне опромінення є смертельним для життєдіяльності багатьох мікроорганізмів, що зумовлюють поширення повітряно-крапельним шляхом небезпечних інфекційних захворювань, таких як туберкульоз, дифтерія, кір, грип, натуральна віспа тощо.


При цьому слід відмітити, що використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання не виключає, а доповнює інші засоби дезінфекції, які забезпечують відповідний рівень знезараження приміщень з метою дотримання діючих санітарно-гігієнічних норм і правил.

Завдяки впливу ультрафіолетового опромінення при достатній циркуляції повітря бактеріальне забруднення приміщень знижується на 70–90%. Для цього енергія опромінення повинна складати 1,5–6,0 мкВт/м2. Найбільш ефективним для інактивації мікроорганізмів є випромінювання з довжиною хвилі 250–270 нм на відстані не більше 2 м при відносній вологості повітря 40-70%.

Необхідно пам’ятати, що ультрафіолетове опромінення утворює озон, який навіть у невеликих концентраціях може викликати вельми неприємні явища.

Існує пряме і непряме ультрафіолетове опромінення. Для організації прямого опромінення ультрафіолетові опромінювачі монтуються у верхній третині приміщення та спрямовуються у бік підлоги, для організації непрямого опромінення їх екранують в бік стелі. Пряме опромінення проводиться при відсутності у приміщеннях людей, тому такий вид опромінення має використовуватись вночі (операційні, кімнати очікування, кабінети, молочні кухні) або під час великих перерв (шкільні класи, ігрові кімнати дошкільних дитячих закладів). Непряме опромінення проводиться у присутності людей в приміщеннях з високою небезпекою розвитку інфекції, де завжди знаходяться люди (палати породіль, відділення інтенсивної терапії). Щоб знизити відбиття ультрафіолетових променів від стін (до 10% і нижче) слід застосовувати фарбу для стін на цинковій або свинцевій основі, скло, емаль тощо.

До теперішнього часу суттєво розширилась номенклатура бактерицидних ламп, розроблені лампи з малим вмістом ртуті, а також безозонові лампи, при роботі яких у повітрі не утворюється озон, який являє собою значну небезпеку для здоров’я людей і особливо для пульмонологічних хворих та дітей. Освоєно виробництво маячних та закритих бактерицидних випромінювачів (настінний рециркулятор ОБН 2х15 – 01), які дозволяють знезаражувати приміщення у присутності людей, внаслідок того, що опромінення повітря проводиться в закритій камері, через яку воно продувається вентилятором, при цьому повністю виключається вихід випромінювання безпосередньо у приміщення.

Створені спеціальні бактерицидні опромінювачі для знезараження салонів машин швидкої допомоги, які витримують ударні та вібраційні транспортні навантаження (опромінював ОББ 2х15). Розроблені та серійно випускаються настінно-стельові опромінювачі з високоефективною світлооптичною системою, яка забезпечує їх високу продуктивність (ОБНП 2х15–01).


Методика розрахунку кількості установок для проведення санації повітряного середовища

Під час розрахунку кількості ламп або бактерицидних установок потрібно, щоб при прямому опромінюванні на 1 м3 об’єму приміщення (неекрановані лампи) припадало 2,0 – 2,5 Вт потужності випромінювача, а для екранованих бактерицидних ламп – 1 Вт (додаток 6).

Найбільш поширеними у сучасній практиці є такі опромінювачі:


 • ВБН150 - опромінювач бактерицидний настінний, який розміщують на висоті 1,5 – 2,5 м від рівня підлоги. Апарат складається з двох екранованих і двох неекранованих бактерицидних ламп ДБ–30 (30Вт). Розрахований на об’єм повітря до 30 м3.

 • ВБС300 - опромінювач бактерицидний стельовий, що складається з 2 екранованих та 2 неекранованих бактерицидних ламп ДБ–30 (30 Вт). Розрахований на об’єм повітря до 30 м3 .

 • ВБПе450 - опромінювач бактерицидний пересувний маячного типу, який має 6 бактерицидних ламп ДБ30 (30Вт). Оптимальний ефект досягається на відстані 5 метрів від об’єкта.

Приклад розрахунку:

Для санації повітря приміщення об’ємом 360 м3 слід створити установку загальною потужністю 360 Вт. Для цього необхідно 12 ламп ДБ–30 (30 Вт), і, отже, 3 бактерицидні випромінювачі (360 Вт  30 Втлампу=12 ламп) тобто 3 бактерицидні випромінювачі типу ВБН150, ВБС300 або 2 випромінювачі типу ВБПе450.

Санацію повітря закритих приміщень у разі відсутності людей проводять після вологого прибирання. Наприкінці періоду проведення знезараження повітря необхідно здійснити провітрювання приміщення у зв’язку з накопиченням озону і окислів азоту.

Санацію повітря приміщень неекранованими лампами проводять впродовж перерв між здійсненням трудового процесу. Час опромінення  1- 2 години до початку роботи.


Методики визначення ефективності бактерицидного опромінення повітряного середовища

Визначення кількості мікробів в одиниці об’єму повітря (метод Кротова)

Метод є одним з найбільш удосконалених, в його основі знаходиться використання принципу ударної дії повітряного потоку.

Прилад складається з циліндричного корпусу, в нижній частині якого вміщено електродвигун з відцентрованим вентилятором, а у верхній частині  розміщено поворотний диск із чашкою Петрі та живильним середовищем (агар). Корпус приладу герметично закривають кришкою з клиноподібною щілиною, що радіально розташовані.

Під час роботи приладу аспіроване повітря поступає через клиноноподібну щілину і його струмінь ударяється в агар, унаслідок цього до нього прилипають частинки мікробного аерозолю. Обертання диску гарантує рівномірний розподіл мікробів на поверхні агару.Методика роботи: Спочатку прилад приєднують до електромережі. Потім встановлюють на диск відкриту чашку Петрі зі щільним живильним середовищем. З метою визначення загального мікробного забруднення для посіву використовують 2% м’ясопептонний агар, для визначення стафілококів – жовтковий агар Чистовича. Закривають прилад кришкою та вмикають електродвигун. Регулятором реометра встановлюють потрібну швидкість просмоктування повітря (близько 25 л/хв). Для визначення загального мікробного забруднення аспірують до 50 л повітря, у разі визначення стафілококів та стрептококів – 250 л і більше.

Після аспірації прилад вимикають, виймають чашку Петрі та інкубують її у термостаті за температури 37°С протягом 48 годин. Для визначення величини мікробного забруднення кількість мікробів, що виросли, перераховують на 1 м3. У період дослідження реєструють швидкість аспірації за показниками реометра та час за допомогою хронометра. Величина мікробного забруднення визначається за формулою (1).

А  1000

МЗ = ––––– ; (1)

Т  V
де МЗ  кількість мікробних тіл в 1 м3 повітря;

А  кількість колоній на чашці Петрі;

Т  тривалість забору проби повітря в хв.;

V  швидкість аспірації повітря приладом Кротова, л/хв;
Критерії оцінки мікробного забруднення повітря в лікувально - профілактичних закладах представлені у додатку 7.

Сануючу дію повітря в результаті використання джерел ультрафіолетового опромінення оцінюють за такими показниками, як ступінь ефективності санації та коефіцієнт ефективності санації.

Ступінь ефективності санації – це відношення різниці між кількістю колоній до санації і після санації до кількості колоній до санації, що виражене у відсотках та визначається за формулою (2).

А1 - А2

СЕС = ––––  100%; (2)

А1


де СЕС  ступінь ефективності санації, %;

А1  кількість колоній повітря до санації;

А2  кількість колоній після санації.

Коефіцієнт ефективності санації (КЕС) – це число, яке показує в скільки разів внаслідок проведення санації зменшилось кількість колоній та визначаються за формулою (3).

А1

КЕС = ––; (3)

А2

Санація вважається ефективною, якщо ступінь ефективності санації становить не менше ніж 80%, а коефіцієнт ефективності санації складає не менше, ніж 5 разів.

Ще одним надійним та суттєвим показником ефективності сануючої дії ультрафіолетового опромінення повітряного середовища приміщень (передусім шкільних класів, ігрових кімнат тощо) є зниження рівня гострої захворюваності (число днів, число випадків, тривалість кожного випадку хвороби та кратність захворюваності).


СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

Задача 1

Відповідно до плану здійснення попереджувального санітарного нагляду лікар СЕС провів експертизу проекту забудови багатопрофільної лікарні на 400 ліжко-місць. Установлено, що: площа земельної ділянки 1 га; забудова - централізована 9-ти поверхова, де на 1-му поверсі передбачено розташувати інфекційне відділення, на 2 поверсі - дитяче, а на 3-9 поверхах – відділення хірургічного та терапевтичного профілю.

Головний лікар відмінив передбачене проектом будівництво споруд (локальна каналізація) для знезараження водовідведень із інфекційного відділення, мотивуючи це великими фінансовими затратами.

Укажіть яким може бути варіант узгодження такого проекту. Якщо буде відмовлено в узгодженні, то визначте, з яких саме причин?
Задача 2

Санітарним лікарем відділу комунальної гігієни міської СЕС проведено оцінку планування та санітарного стану земельної ділянки загальносоматичної міської лікарні.

Установлено: лікарня багатопрофільна на 200 ліжок; площа земельної ділянки - 4 га; забудова змішана; озеленення - 35%; вільне приміщення здано в оренду для прийняття вторинної сировини; інфекційне та дитяче відділення розташовані в окремій двоповерховій споруді (інфекційне - на першому, дитяче на другому поверхах).

Викладіть можливий варіант припису санітарним лікарем. Що позитивне та негативне слід відмітити у ньому, які пропозиції слід обґрунтувати?
Задача 3

У ході виявлення причин, що зумовлюють виникнення ВЛІ в лікувально-профілактичному закладі лікарем-госпітальним гігієністом разом із комісією з охорони праці лікарні встановлено:

– при оформлені на роботу лікарі медичного огляду не проходять, а медичні сестри проходять тільки флюорографію;

– періодичний медогляд проходять тільки медичні сестри;

– із переліку документів для обліку ВЛІ у лікарні є лише журнал реєстрації та санітарний журнал.

Необхідно обґрунтувати чи можуть такі причини призвести до ВЛІ та надати необхідні рекомендації.
Задача 4

Знайдіть можливі недоліки що можуть зумовити ВЛІ, якщо у ході оцінки стану повітряного середовища та вентиляції встановлено:

– у палаті розмірами 6 х 5 м перебуває 5 хворих;

– при розмірах боксованої палати 6 х 7 м функціонує одна фрамуга розміром 0,8 х 0,6 м (визначте коефіцієнт аерації);

– у всіх палатах вміст вуглекислоти у повітрі становить 0,2%, пилу – 0,2 мг/м3.;

– бактеріальне забруднення повітря: в операційних (до початку операції) - 600, після операції – 2000 бактерій в 1 м3.Обґрунтуйте відповідний висновок та належні рекомендації.
Задача 5

При перевірці дотримання правил дезобробки у хірургічному відділенні багато профільної лікарні співробітниками епідвідділення районної СЕС виявлено, що для дезінфекції предметів практикується таке об’єднання:  • інвентар для прибирання із білизною та одягом хворих;

  • медичний інструментарій із предметами догляду за хворими.

Вкажіть, чи є правомірними такі об’єднання та викладіть, якими вони мають бути.
Задача 6
Лікарем – госпітальним гігієністом – проведено оцінку ефективності дезінфекції кухонного посуду та медичного інструментарію візуальним методом. Після цього він надав дозвіл для подальшого використання цих предметів.

Чи є обґрунтованим такий дозвіл? Якщо ні, то чому? За якими об’єктивними показниками має здійснюватись контроль надійності дезінфекції предметів?
Задача 7

З метою санації повітря перев’язочного кабінету травматологічного відділення лікарні прийнято рішення встановити та використовувати ультрафіолетові бактерицидні неекрановані лампи:  • розміри кабінету: глибина – 6м, ширина – 5м, висота – 3,8м;

  • кількість бактерицидних ламп типу ВБС-300 – один опромінював;

  • режим роботи – 0,5 год після закінчення прийому пацієнтів.

Дайте оцінку обґрунтованості розрахунків та режиму роботи опромінювачів.
Задача 8

За даними оцінки стану вентиляції та повітряного середовища операційної зали хірургічного відділення лікарні отримані слідуючі дані:  • штучна вентиляція – витяжна;

  • кількість колоній у повітрі: до санації – 1630; після санації – 690.

Визначте ступінь та коефіцієнт санації, надайте при необхідності належні пропозиції.

Додаток 1
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   58


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка