Методичні розробки з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультетуСкачати 12.28 Mb.
Сторінка38/58
Дата конвертації15.04.2016
Розмір12.28 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   58
Оцінка фізичного розвитку за шкалами регресії

Використання методу оцінки фізичного розвитку за шкалами регресії дозволяє подолати основний недолік методики сигмальних відхилень, а саме відокремлений характер оцінки кожної соматометричної ознаки. Оціночні таблиці у даному випадку ураховують кореляційну залежність між ростом, масою тіла та обводом грудної клітки і, отже, дозволяють дати більш грунтовну оцінку ступеня фізичного розвитку за сукупністю взаємопов’язаних ознак.

Перший етап проведення індивідуальної оцінки фізичного розвитку за оціночними таблицями шкал регресії спрямований на пошук групи (розвиток середній, нижче середнього, вище середнього, низький, високий), до якої слід віднести ріст дитини. Далі знаходять показники маси тіла та обводу грудної клітки, що повинні відповідати фактичному ростові і порівнюють з ними фактичні показники ознак, які досліджуються. Для цього від величини фактичного розвитку ознаки віднімають стандартне його значення та ділять на сигму регресії (R) для досліджуваної ознаки. Критерії оцінки аналогічні попереднім.

Проведене дослідження дозволяє віднести дитину до однієї з груп фізичного розвитку: нормальний фізичний розвиток – маса тіла у межах від М –1R до М + 2R; дефіцит маси тіла – маса тіла менш, ніж М –1R; надлишок маси тіла – маса тіла більш, ніж М +2R; низькій ріст – довжина тіла менш, ніж М – 2R.Оцінка фізичного розвитку комплексним метод

Комплексний метод оцінки фізичного розвитку дозволяє урахувати як особливості морфофункціонального стану організма, так і відповідність рівня його біологічного розвитку календарному вікові.

Спочатку за даними довжини тіла, щорічного збільшення довжини тіла, числа постійних зубів, ступеня розвитку вторинних ознак статевого дозрівання, терміну окостеніння кисті визначають біологічний вік дитини та порівнюють його з календарним. У залежності від значень отриманих показників він може відповідати календарному вікові, випереджувати або відставати від нього.Наступний етап комплексного методу пов’язаний з оцінкою морфофункціонального стану організму із застосуванням шкал регресії та вікових стандартів розвитку функціональних показників.

Рівень фізичного розвитку оцінюють за:

  • ростом, визначається за допомогою шкал регресії або у випадку їх відсутності за методом сигмальних відхилень. Як і в попередньому випадку існують 5 оцінок фізичного розвитку за ростом: високий, вище середнього, середній, нижче середнього, низький. Середню зважену величину кожного показника фізичного розвитку знаходять у таблиці 4.

  • гармонійним, якщо величини маси тіла і обводу грудної клітки відрізняються від нормативних значень у межах від М -1R до +1R та функціональні показники характеризуються відхиленнями від М -1 і вище.

  • дисгармонійним, якщо величини маси тіла і обводу грудної клітки відстають від М -1R до -2R або випереджають за рахунок жировідкладень від М +1R до +2R та функціональні показники знаходяться у межах від М -1 до -2;

  • різко дисгармонійним, якщо величини маси тіла і обводу грудної клітки відстають від М -2R і нижче або випереджають за рахунок надлишкових жировідкладень від М +2sR і більше, функціональні показники характеризуються відхиленнями від М -2s і нижче.

Таблиця 4

Стандартизовані показники фізичного розвитку школярів

Вік

Ріст, см

Маса тіла, см

Обвід грудної клітки, см

ММKR

R

МKR

R

Хлопчики

7

121,6

5,8

24,3

3,98

0,52

2,28

61,0

3,68

0,31

3,31

8

128,1

5,56

27,9

4,94

0,66

3,26

62,5

4,92

0,38

3,25

9

132,6

5,4

30,2

5,3

0,69

3,76

65,4

4,74

0,52

3,79

10

137,3

5,6

33,4

6,0

0,80

3,96

67,5

4,80

0,55

3,70

11

142,5

6,26

37,0

6,82

0,83

4,43

69,9

5,20

0,53

4,0

12

147,0

6,96

39,9

6,7

0,71

4,49

71,6

4,46

0,34

3,79

13

153,5

8,22

45,1

8,74

0,84

5,33

75,0

5,48

0,37

4,55

14

161,1

8,74

50,8

8,70

0,79

5,31

78,7

6,14

0,42

4,85

15

166,9

8,16

57,2

10,12

0,92

6,78

82,0

6,0

0,44

4,44

16

173,1

7,02

62,98

8,24

0,61

5,42

85,3

4,52

0,21

4,67

Дівчатка

7

121,5

5,54

23,3

3,65

0,53

2,19

58,7

3,51

0,38

2,51

8

127,0

5,26

26,8

4,74

0,58

3,60

60,6

4,36

0,43

3,71

9

131,5

5,74

29,0

4,52

0,55

3,21

62,4

4,06

0,38

3,45

10

137,4

6,15

33,3

7,0

0,80

5,11

65,7

5,28

0,53

4,17

11

142,8

7,1

37,0

7,30

0,74

5,11

69,7

5,28

0,47

4,06

12

149,3

6,8

40,4

7,08

0,75

4,88

69,8

5,02

0,38

3,66

13

156,2

6,2

48,5

7,74

0,45

6,38

74,7

5,32

0,40

4,73

14

159,2

5,42

51,8

8,78

0,83

5,55

77,3

3,86

0,33

5,47

15

160,9

5,22

53,7

6,48

0,60

5,64

77,3

3,86

0,24

3,67

16

161,6

5,82

56,8

8,58

0,60

7,89

79,3

5,46

0,22

5,30

Вік

Ріст, см

Маса тіла, см

Обвід грудної клітки, см
ММKR

R

МKR

R

хлопчики

7

121,6

5,8

24,3

3,98

0,52

2,28

61,0

3,68

0,31

3,31

8

128,1

5,56

27,9

4,94

0,66

3,26

62,5

4,92

0,38

3,25

9

132,6

5,4

30,2

5,3

0,69

3,76

65,4

4,74

0,52

3,79

10

137,3

5,6

33,4

6,0

0,80

3,96

67,5

4,80

0,55

3,70

11

142,5

6,26

37,0

6,82

0,83

4,43

69,9

5,20

0,53

4,0

12

147,0

6,96

39,9

6,7

0,71

4,49

71,6

4,46

0,34

3,79

13

153,5

8,22

45,1

8,74

0,84

5,33

75,0

5,48

0,37

4,55

14

161,1

8,74

50,8

8,70

0,79

5,31

78,7

6,14

0,42

4,85

15

166,9

8,16

57,2

10,12

0,92

6,78

82,0

6,0

0,44

4,44

16

173,1

7,02

62,98

8,24

0,61

5,42

85,3

4,52

0,21

4,67

дівчатка

7

121,5

5,54

23,3

3,65

0,53

2,19

58,7

3,51

0,38

2,51

8

127,0

5,26

26,8

4,74

0,58

3,60

60,6

4,36

0,43

3,71

9

131,5

5,74

29,0

4,52

0,55

3,21

62,4

4,06

0,38

3,45

10

137,4

6,15

33,3

7,0

0,80

5,11

65,7

5,28

0,53

4,17

11

142,8

7,1

37,0

7,30

0,74

5,11

69,7

5,28

0,47

4,06

12

149,3

6,8

40,4

7,08

0,75

4,88

69,8

5,02

0,38

3,66

13

156,2

6,2

48,5

7,74

0,45

6,38

74,7

5,32

0,40

4,73

14

159,2

5,42

51,8

8,78

0,83

5,55

77,3

3,86

0,33

5,47

15

160,9

5,22

53,7

6,48

0,60

5,64

77,3

3,86

0,24

3,67

16

161,6

5,82

56,8

8,58

0,60

7,89

79,3

5,46

0,22

5,30

Коефіцієнт регресії (КR) показує, на скільки змінюється маса тіла (в кг) і обвід грудної клітки (в см) при збільшені або зменшені росту на одиницю вимірювання (см). Сигма регресії (R) cлужить для визначення індивідуального відхилення маси тіла і грудної клітки від стандартних даних росту.

За допомогою коефіцієнта регресії та сигми регресії складають оціночні таблиці (шкали регресії за ростом), які дозволяють оцінювати гармонійність розвитку людини за морфологічними ознаками.

Висновок щодо фізичного розвитку дитини у випадку використання комплексного методу повинен мати такий вигляд: “Фізичний розвиток Кравченко П., 10 років, середній (вище середнього, високий, нижче середнього, низький), гармонійний (дисгармонійний, різко дисгармонійний), за рахунок збільшення маси тіла та обводу грудної клітки або зменшення маси тіла та обводу грудної клітки, біологічний вік відповідає календарному вікові (випереджає календарний вік, відстає від календарного віку)”.

Отже, під час використання комплексного методу оцінки фізичного розвитку рівень біологічного розвитку визначається на підставі ступеня відповідності його основних ознак (довжини тіла, щорічного збільшення довжини тіла, числа постійних зубів, розвитку вторинних статевих ознак, терміну осифікації кісток кисті віковим стандартам (табл. 5 та 6).Таблиця 5

Показники рівня біологічного розвитку хлопчиків шкільного віку

Вік

Ріст (М)

Щорічне збільшення довжини тіла, см

Ознаки окостеніння кисті

Число постійних зубів (М)

Ступінь

статевого дозрівання7

М7

4–6

Наявність ядер окостеніння всіх кісток зап’ястка (крім гороховидної), поява епіфіза ліктьової кістки

73

Р0А0

8

М8

4–6

Наявність епіфіза ліктьової кістки

122

Р0А0

9

М9

4–6

Наявність добре вираженого епіфіза ліктьової кістки

142

Р0А0

10

М10

4–6

Поява та формування шиловидного відростка ліктьової кістки

183

Р0А0

11

М11

4–6

Наявність вираженого шиловидного відростка ліктьової кістки

204

Р0А0

12

М12

4–6

Поява гороховидної кістки

243

Р0,1А0 V1

13

М13

7–10

Поява сесамовидної кістки в у I попереково-фаланговому суставі

271

Р1А0V1L0,1

14

М14

7–10

Наявність сесамовидної кістки

28

Р2А1V1L0,2

L0,1F0,115

М15

4–7

Початок окостеніння I п’ясткової кістки

28

Р3А2V2; L1,2F1

16

М16

3–4

Окостеніння I п’ясткової кістки та дистальних фаланг пальців

28

Р3,4А3V2

L2F1,2171–2

Окостеніння II–V п’ястних кіток

28

Р4А3V2; L2F2,3

Таблиця 6

Показники рівня біологічного розвитку дівчаток шкільного віку


Вік

Ріст (М)

Щорічне збільшення довжини тіла, см

Ознаки окостеніння кисті

Число постійних зубів (М)

Ступінь

статевого дозрівання7

М7

4–5

Наявність ядер окостеніння кісток зап’ястка (крім гороховидної) та епіфіза ліктьової кістки

93

Ma0Р0А0

8

М8

4–5

Поява та формування шиловидного відростка ліктьової кістки

123

Ma0Р0А0

9

М9

4–5

Наявність вираженого шиловидного відростка

153

Ma0Р0А0

10

М10

4–5

Формування гороховидної кістки

193

Ma0Р0А0

11

М11

6–8

Наявність добре вираженої гороховидної кістки, поява сесамовидної кістки

213

Ma1Р0,1А0,1

12

М12

6–8

Наявність сесамовидної кістки

252

Ma2Р0,2А1,2

13

М13

4–6

Окостеніння I п’ястної кістки

28

Ma2,3Р2,3

А2,3 menarche14

М14

2–4

Окостеніння фаланг пальців, II–V п’ястних кісток

28

Ma3Р3А2,3 menses

15

М15

1–2

Повне окостеніння мілких кісток кисті

28

Ma3Р3А3 menses

161–2

Окостеніння ліктьової кістки

28

Ma3,4Р3А3 menses

170–1

Окостеніння променевої кістки

28

Ma4Р3А3 menses


Примітка:

А – оволосіння пахових впадин, Р – оволосіння лобка, F – оволосіння обличчя, L – розвиток кадика, V – мутація голосу, Ма – розвиток молочної залози, Ме – поява менструацій.


Ступінь гармонійності фізичного розвитку визначається шляхом порівняння фактичної маси тіла і обводу грудної клітки зі стандартними величинами цих показників для певного віку і статі, які приведені в таблиці 7 «Оцінка фізичного розвитку школярів (шкала регресії за ростом)».
Таблиця 7

Оцінка фізичного розвитку школярів (шкала регресії за ростом)

Границі сигмальних відхилень

Ріст, см

Маса, кг

Обвід грудної клітки

Ріст, см

Маса, кг

Обвід грудної клітки

Низькі

(від


М–2 

і нижче)


Хлопчики 11 років

Дівчатка 11 років

123

20,9

59,8

123

22,1

58,0

124

216

60,2

124

22,9

58,5

125

22,7

60,6

125

23,6

59,0

126

23,1

61,0

126

24,3

59,5

127

23,7

61,4

127

25,1

60,0

128

24,5

61,8

128

25,8

60,5

129

25,2

66,2


Нижче

середніх


(від

М–1 


до

М–2 )


130

25,9

62,7

129

26,5

61,0

131

22,6

63,1

130

27,2

61,6

132

27,3

63,5

131

28,0

62,1

133

28,1

63,9

132

28,7

62,6

134

28,8

64,3

133

29,4

63,1

135

29,5

64,7

134

30,2

636

136

30,2

65,1

135

30,9

64,1


136

31,6

64,6

Середні

величини


росту

(М1 )


137

30,9

65,5

137

32.4

65,1

138

31,7

65,9

138

33,1

65,6

139

32,4

66,3

139

33,8

66,1

140

33,1

66,8

140

34,6

66,7

141

33,8

67,2

141

35,3

67,2

142

34,5

67,6

142

36,0

67,7

143

35,3

68,0

143

36,7

68,2

144

36,0

68,4

144

37,5

68,7

145

36,7

68,8

145

38,2

69,2

146

37,4

69,2

146

38,9

69,7

147

38,1

69,6

147

39,7

70,2

148

38,9

70,0

148

40,4

70,7

149

39,6

70,4

149

41,1

71,2

150

40,3

70,8

159

41,8

71,8

151

41,0

71,3

151

42,6

72,3

Вище

середніх


(від

М+1 


до

М+2 )


152

41,7

71,7

152

43,3

72,8

153

42,5

72,1

153

44,0

73,3

154

432

72,5

154

44,8

73,8

155

43,9

72,9

155

45,5

74,3

156

44,6

73,3

156

46,2

74,8

157

45,3

73,7

157

47,0

75,3

158

46,1

74,1

158

47,7

75,8


159

48,4

76,3

Високі

(від М+2

і вище)


159

46,8

74,5


160

47,5

75,0

160

49,2

76,9

161

48,2

75,4

161

49,9

77,4

162

48,9

74,8

162

50,6

77,9

163

49,7

76,2

163

51,3

78,4

164

50,4

76,6

164

52,1

78,9

165

51,1

77,0

165

52,8

79,4

М

Ry/х


R

144,5

36,4

68,6

143,9

37,4

68,6

7,01

7,01

5,46

7,54

7,72

6,22
0,72

0,41
0,73

0,51
4,89

4,63
5,37

4,92

Різниця між фактичною і стандартною величинами показника фізичного розвитку ділять на сигму регресії і отримують величину сигмального відхилення, яка дозволяє визначити ступінь гармонійності фізичного розвитку школяра.

Критерії оцінки морфофункціонального стану організму з використанням шкал регресії приведені вище. Слід лише підкреслити, що діти з відхиленням ваги нижче -3R направляються до ендокринолога.

Так якщо, наприклад, необхідно дати оцінку фізичного розвитку дівчинки, 11 років з ростом –148 см, масою тіла – 37 кг та величиною обводу грудної клітки – 71 см, яка за рік додає в рості 8 см, має 20 постійних зубів та ступінь розвитку вторинних статевих ознак: Ма1Р0,1А1, хід практичної діяльності лікаря повинен бути таким.

Спочатку з метою визначення рівня біологічного розвитку порівнюють дані дівчинки, яка була обстежена, зі стандартами рівня біологічного розвитку для дівчаток 11 років (таблиця 6). За даними таблиць стандартів біологічного розвитку дівчаток у віці 11 років ріст повинен бути 142,2 7,1 см, щорічне збільшеннядовжини тіла – 6–8 см, число постійнмих зубів 213, ступінь розвитку вторинних статевих ознак: Ма1Р0,1А0,1. Таким чином у нашому випадку показники біологічного розвитку дівчинки відповідають стандартним величинам, тобто рівень біологічного розвитку відповідає календарному віку.

Далі для оцінки фізичного розвитку використовують оціночні таблиці за шкалою регресії (табл 7). За даними таблиці ріст дівчинки відповідає середньому, тобто фізичний розвиток за ростом є середнім. Використовуючи величини сигм регресії, знаходять, яка маса і який обвід грудної клітки повинні бути у дівчинки при її рості. За таблицею шкал регресії для 11–річних дівчаток з ростом 148 см, маса тіла повинна складати 40,4 кг, а сигма регресії – 5,37 см, отже, 37–40,4 = -3,9; -3,9:5,37= -0,63R, тобто різниця у масі тіла знаходиться в межах 1R, що указує на гармонійний розвиток дівчинки за масою тіла у порівняні з ростом. Аналогічно визначають відповідність обводу грудної клітки росту дівчинки. Як бачимо, і за цим показником R=0,06 розвиток також є гармонійним.

Отже, фізичний розвиток дівчинки, 11 років середній, гармонійний, рівень біологічного віку відповідає календарному віку.

Якщо фізичний розвиток є дисгармонійним або різко дисгармонійним, тоді обов’язково слід указують причину виявлених зрушень у морфофункціональному стані (за рахунок надлишкової або недостатньої маси тіла, малого обводу грудної клітки) та обгрунтовують рекомендації щодо корекції фізичного розвитку (збільшення або зменшення калорійності харчового раціону, зміна набору харчових продуктів, запровадження активних занятть фізичною культурою та спортом тощо).


Оцінка фізичного розвитку центильним методом

Центильний метод, на відміну від традиційних, які орієнтовані на оцінку ознак фізичного розвитку, що варіюють за законом нормального розподілу, є ефективним непараметричним способом стислого опису характеру їх розподілу, котрий має право– або лівосторонню асиметрію. Сутність центильного методу полягає у зіставленні фактичної ознаки розвитку окремої характеристики фізичного розвитку з упорядкованим рядом, що включає у свою структуру весь діапазон коливань досліджуваної ознаки, розподілений на 100 інтервалів, попадання в які має рівну імовірність, але розміри цих центильних інтервалів у абсолютних одиницях вимірювань неоднакові. Для визначення ступеня фізичного розвитку використовують сім фіксованих центилів: 3–й, 10–й, 25–й, 50–й, 75–й, 90–й та 97–й і відповідно вісім центильних інтервалів:

  • 1–й інтервал (нижче 3%) – дуже низькі показники;

  • 2–й інтервал (від 3% до 10%) – низькі показники

  • 3–й інтервал (від 10% до 25%) – знижені показники

  • 4–й та 5–й інтервали (відповідно від 25 до 50% та від 50% до 75%) – середні показники;

  • 6–й інтервал (від 75% до 90%) – підвищені показники

  • 7–й інтервал (від 90% до 97%) – високі показники;

  • 8–й інтервал (вище 97%) – дуже високі показники

Індивідуальну оцінку морфофункціональних показників проводять за одновимірними оціночними шкалами, що включають у свою структуру розмах коливань (максимальне та мінімальне значення), центральну тенденцію (медіану упорядкованого ряду) та 8 центильних інтервалів і дозволяють визначити як окремі характеристики розвитку соматометричних ознак, так і, ураховуючи той факт, 4–й та 5–й інтервали номограми характеризують гармонійний фізичний розвиток, 3–й та 6–й інтервали – дисгармонійний, 1–й та 2–й і 7–й та 8–й – різко дисгармонійний за рахунок дефіциту або надлишку маси тіла, ступінь гармонійності фізичного розвитку.
Методика гігієнічної оцінки стану здоров’я та фізичного розвитку організованого дитячого колективу
Порівняльна оцінка рівня фізичного розвитку різних колективів або одного і того ж колективу в динаміці навчання у сучасній школі здійснюється на підставі визначення відмінностей величин провідних показників стану здоров’я та фізичного розвитку шляхом застосування методів порівняння середніх арифметичних величин, розподілу відносних чисел та квадратичних відхилень, а також на підставі кореляційного методу.

Слід відмітити, що у ході використання методу порівняння середніх арифметичних величин зіставленню підлягають показники стану здоров’я та фізичного розвитку лише однорідних віково–статевих груп. При цьому, насамперед, необхідно установити достовірність відмінностей середніх величин порівнювальних груп, яка визначається шляхом обчислення критерію Ст’юдента (t) за формулою:


t =

де: М1 та М2  середні арифметичні зважені величини груп порівняння;

m1 та m2  помилки середніх арифметичних зважених величин.

Оцінка значень критерію (t) проводиться таким чином: якщо t3, то відмінності середніх величин вважаються достовірними (p<0,05), якщо t  3 – відмінності середніх величин вважаються недостовірними (p>0,05).

У разі застосування методу розподілу відносних чисел спочатку оцінюють фізичний розвиток кожної дитини окремо, що входить до складу організованого колективу та визначають оціночну групу, до якої вона відноситься, а потім розраховують відносне число дітей в кожній групі.

Достовірність відмінностей визначають за формулою:


t =
де: Р1  кількість дітей (%) у першому колективі, що порівнюється;

Р2  кількість дітей (%) у другому колективі, що порівнюється;

m1  помилка Р1;

m2  помилка Р2.

Помилку відносної кількості дітей визначають за формулою:
m1 = ;
де: m1  помилка Р1;

Р1  кількість дітей (%) у першому колективі, що порівнюється.


Метод порівняння середніх квадратичних відхилень використовують для оцінки однорідності стану здоров’я та фізичного розвитку за певним показником. При цьому вважається, що чим більшим є значення стандартного відхилення (), тим більшим є розмах коливань досліджуваної ознаки і, таким чином, ступінь її мінливості та неоднорідності.

Зрештою, кореляційний метод надає можливість установити наявність певного зв’язку між провідними характеристиками стану здоров’я та фізичного розвитку шляхом визначення коефіцієнта кореляції (r). Якщо величина r дорівнює 0  кореляційного зв’язку між досліджуваними ознаками не існує. Натомість, якщо величина r дорівнює 1  кореляційний зв’язок між досліджуваними ознаками є надзвичайно міцним, абсолютним, функціональним. При значеннях r у межах від 0 до 0,3 кореляційний зв’язок визначають як слабкий, при значеннях r у межах від 0,3 до 0,5  як помірний, при значеннях r у межах від 0,5 до 0,7  як сильний, при значеннях r у межах від 0,7 до 1,0  як надзвичайно сильний. У разі позитивного значення r  зв’язок слід визначати як прямий (при збільшенні одного досліджуваного показника інший зростає), у разі від’ємного значення r  зв’язок слід визначати як зворотний (при збільшенні одного досліджуваного показника інший зменшується).


СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

Задача 1

Учениця, 14 років, має ріст 175 см, масу тіла – 54,0 кг, обвід грудної клітки – 75,5 см. За рік виріс на 5 см, число постійних зубів становить 28, ступінь розвитку вторинних статевих ознак: Ма3, РЗ, А3, Ме2. Мускулатура і підшкірно–жирова складка виражені помірно, ЖЄЛ складає 2560 мл, м’язова сила рук: правої – 20,1 кг, лівої – 16,35 кг. Об’єктивно з боку внутрішніх органів ніяких патологічних змін не виявлено. Практично здорова. Фізкультурою займається в основній групі. • Визначіть групу здоров’я і оцініть фізичний розвиток дівчинки з використанням методу сигмальних відхилень та комплексного методу.

Задача 2

В ході медичного обстеження у школярки 10 років були виявлені ознаки хронічного тонзиліту у стадії компенсації, порушення осанки тощо. Довжина тіла учениці становить 142 см, маса тіла – 38,5 кг, обвід грудної клітки – 69,0 см, число постійних зубів – 20, за останній рік дівчинка виросла на 4 см, розвиток вторинних ознак – Ма00,Ме0. • Визначте групу здоров’я та оцініть фізичний розвиток школярки з використанням методу сигмальних відхилень та комплексного методу.


Задача 3

Через 2 дні після перенесеного ГРВІ учень 5 класу звернувся до шкільного лікаря з проханням дати медичний висновок щодо його допуску до занять у секції спортивної гімнастики. В ході медичного обстеження лікарем установлено: ріст – 150 см, маса тіла – 42 кг, обвід грудної клітки – 70 см, щорічне збільшення довжини тіла становить 5 см, число постійних зубів – 25, ступінь розвитку вторинних статевих ознак – Р000, м’язи розвинуті погано, підшкірно–жирова складка молорозвинена, ЖЄЛ – 2500 мл, м’язова сила рук: правої – 20 кг, лівої – 18 кг. Об’єктивно з боку внутрішніх органів ніяких змін не виявлено. Фізкультурою займається в основній групі фізичного виховання. • Визначте групу здоров’я та дайте оцінку фізичного розвитку хлопчика з використанням методу сигмальних відхилень та комплексного методу.


Задача 4

У ході поглибленого медичного обстеження школяра 11 років виявлено, що він часто (майже щомісяця) хворіє гострими респіраторно–вірусними захворюваннями, страждає міопією слабкого ступеня та карієсом. Ріст учня становить 133,5 см, маса тіла – 23,5 кг, обвід грудної клітки – 59,2 см. • Визначте до якої групи здоров’я і групи фізичного виховання відноситься школяр та оцініть фізичний розвиток учня методом сигмальних відхилень,


Задача 5

Учень 3 класу середньої загальноосвітньої школи, 10 років, практично здоровий, має ріст – 125 см, масу тіла – 30 кг, обвід грудної клітки – 64,0 см, число постійних зубів складає 12, щорічне збільшення довжини тіла – 5 см, ступінь розвитку вторинних статевих ознак: Р00. • Оцініть фізичний розвиток хлопчика за допомогою комплексного методу.


Задача 6

Учениця 3 класу середньої загальноосвітньої школи, 10 років, практично здорова, побутові умови задовільні, ріст – 135 см, масу тіла – 30,5 кг, обвід грудної клітки – 60,0 см, число постійних зубів складає 22, щорічна прибавка росту становить 6 см, ступінь розвитку вторинних статевих ознак: Ма0,А1,Р1. • Дайте оцінку фізичному розвитку дівчинки комплексним методом.


Задача 7

Хлопчик 13 років має ріст 155 см, масу тіла – 42 кг, обвід грудної клітки – 70 см. • Оцініть фізичний розвиток з використанням методу сигмальних відхилень та побудуйте профіль фізичного розвитку.


ТЕМА №34. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ І ЗАГАЛЬНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗДОРОВЯ ЛЮДИНИ
МЕТА ЗАНЯТТЯ: Оволодіти теоретичними основами та загальною схемою вивчення впливу навколишнього середовища на здоровя людини.
ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ:

1. Методологічні та методичні основи вивчення факторів навколишнього середовища та їх впливу на стан здоровя населення.

2. Здоровя населення як інтегральний показник стану навколишнього середовища. Показники здоровя, що його характеризують.

3. Принципова схема гігієнічного контролю за умовами праці, побуту та чинниками навколишнього середовища.

4. Загальна схема вивчення та оцінки взаємозв’язків чинників навколишнього середовища та здоровя населення.

5. Основний зміст плану та програми досліджень ступеня негативного впливу забрудненого (денатурованого) середовища на здоров’я населення.

6. Етапи вивчення впливу забрудненого навколишнього середовища на здоров’я.

7. Методика вибору зон (районів) спостереження в населеному пункті.

8. Поняття та критерії здоровя (загальнопатологічне, індивідуальне теоретичне, індивідуальне фактичне здоровя населення).

9. Методи та основні показники вивчення стану здоров’я населення.

10. Методика якісного (концептуального) аналізу рівня здоровя населення та її використання у практичній діяльності лікаря.

11. Методика кількісного аналізу рівня здоровя населення. Її використання у практичній діяльності лікаря.

12. Вибір форми проведення досліджень.

13. Методика якісного (концептуального) аналізу стану навколишнього середовища та “нормованого” прогнозування змін рівня здоровя населення за станом забруднення атмосферного повітря, води, ґрунту, шумової обстановки.

14. Методика кількісного аналізу стану навколишнього середовища (шляхом сумації всіх забруднювачів, експертної оцінки у балах, переваги першого підходу перед бальною оцінкою).

15. Характеристика можливостей методів математичного моделювання взаємозв’язку кількісних показників рівня здоровя населення та стану навколишнього середовища: • кореляційного;

 • регресійного;

 • факторного;

 • дискримінантного;

 • вірогідностного Байеса;

 • кластер-аналізу;

 • кореляційно-регресійного багатофакторного.


ЗАВДАННЯ:

1. Розглянути та занести у зошит протоколів етапи вивчення впливу забрудненого навколишнього середовища на здоров’я населення; визначення індивідуального теоретичного здоровя, індивідуального практичного здоровя, популяційного здоровя, загальнопатологічного поняття про здоровя населення (наявне, постійне, юридичне, розрахункове наявне), популяції, когорти, критерії популяційного здоровя за вимогами ВООЗ.

2. Ознайомтесь з характеристикою можливостей методів математичного моделювання взаємозв’язку кількісних показників рівня здоровя населення та стану навколишнього середовища.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни: Підручник / Є.Г.Гончарук, Ю.І.Кундієв, В.Г.Бардов та ін. / За ред. Є.Г.Гончарука. – К.: Вища школа, 1995. – С. 48-137, 458-479.

2. Общая гигиена. Пропедевтика гигиены /Е.И.Гончарук, Ю.И.Кундиев, В.Г.Бардов и др. – К.: Вища шк., 2000. – С. 47-96, 538-560.

3. Гігієна та екологія: Підручник./ За редакцією В.Г.Бардова.- Вінниця: Нова Книга, 2006.- С.225-238.

4. Изучение влияния факторов окружающей среды на здоровье населения: Учебное пособие /Под ред. Е.И.Гончарука. – К.: КМИ, 1989. – 204 с.

5. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. Навч. посібник. – К.: Здоровя, 1999. – С. 6-27.

6. Общая гигиена: Учебник /Г.И.Румянцев, М.П.Воронцов, Е.И.Гончарук и др. / Под ред. Г.И.Румянцева, М.П.Воронцова. – М.: Медицина, 1990. – С. 49-238, 279-283.

7. Габович Р.Д., Познанский С.С., Шахбазян Г.Х. и соавт. Гигиена. – К.: Вища школа, 1983. – С.6-15.

8. Современные проблемы экогигиены / М.П.Захарченко, Е.И.Гончарук, Н.Ф.Кошелев, Г.И.Сидоренко. – К.: Хрещатик, 1993. – Часть 1. – С.5-64.

9. Джессен Р. Методы статистических обследований: Пер. с анг. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 478 с.

10. Славин М.Б. Методы системного анализа в медицинских исследованиях. – М.: Медицина, 1989. – 303 с.

11. Оценка состояния здоровья населения в условиях разного уровня антропогенного загрязнения окружающей среды.// Гигиена и санитария, 1995, №1.МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Заняття семінарське. Після вирішення організаційних питань студенти здають викладачу зошити протоколів практичних занять. За повноту та якісь виконання завдання з самостійної підготовки вони одержують оцінку, яка виставляється в журналі обліку відвідувань та успішності студентів академічної групи. Далі проводиться опитування за питаннями для самопідготовки (1-15). За кожну відповідь в усній формі також виставляється оцінка. Наприкінці заняття викладач підводить підсумок щодо рівня засвоєння учбового матеріалу кожним студентом академічної групи, називає оцінки, дає індивідуальні рекомендації щодо подальшого вивчення відповідних учбових питань, називає тему наступного заняття.1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   58


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка