Методичні розробки з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультетуСкачати 12.28 Mb.
Сторінка24/58
Дата конвертації15.04.2016
Розмір12.28 Mb.
#10242
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   58
Дослідження стійкості уваги
Стійкість уваги вивчається з використанням коректурних таблиць, під час роботи з якими досліджувані протягом 1–2 хвилини повинен викреслювати або підкреслювати певні букви, або буквосполучення. наприклад, підкреслювати літеру «А», та закреслювати літеру «К». Як показники стійкості уваги використовують кількість знаків, що простежені, та кількість помилок у перерахунку на 500 знаків. Оцінка результатів проводиться за наступною схемою: число знаків, що продивився студент: до 250 знаків – «незадовільно»; 250–350 – «задовільно»; понад 350 – «добре»; число помилок у перерахунку на 500 знаків: до 3 – «добре», 3–6 «задовільно», понад 6 – «незадовільно».


АЕХНВЕСИАЕСНИКВХНЕАСХЕВИСКАНКХСВИКАНХИКВ

ВНКХАВНКМВХСЕАКЕВЬКЛИСАКВГСИХИАСЕИНИАНЕХ

НЕСНИЕСАИКИКИНИЪААССВНВХЕСХАВКИКСАХВХКАК

ЕКНЕВКАСНВИАХВЕИНХИКВЕАСИАНЕХВКИХСНСКАСX

ХНИАХНИВСЕНКСЕАХВМЕИСАЕНАКИХСКАКВИЕВСХКВ

вахскехквсаенсвеисавкиеакнавхиескнихнинx

хесвихкаеинхиансвкхсанвнсенакхивексеквиа

наиенсвхиахвнсеихсвнеасахвикснкакевкхкеи

евсикханксахихвХКеаскиевехнаиенсвкниансв

хеакхисаехкнкаисхкнснхвевквиевсиансаевин

леиеаниснавхсевивнхкасиихвскаихевекхкнек

ИХВНСИХИСНИСКВИАНЕАКвЕХКСИАЕВКАКЕХСНВЕАХ

КНАХЕВСАВИКЕНИХИЕАИХНВКЕНСХСКВИАСКАВХСЕН

ИЕКАXНИЕАКВИСХЕВАИСНXнЕСВИНКЕВАСХНКСВХАК

ВХЕИКХВКЕАСХВЕКАНСВКИХАНЕВСИКСНАНИЕХНАИС

КСНАЕКХИНСЕАХИВЕКИХСЕАНИВКАХНВИСКВАВЕХСН

ЕАИНАХЕВСЕИНКХСИАВКХСНВКНЙЕСВКХКАСХНИЕАВ

нвхансхкевахнсевкисвнхиахкиеснАекивсикеа

иквеакеинкхвиаихнквсеасвснсхасехакинехвн

хенквисехинкхвисканевихсавинаксенавасекх

ксхикнеакхвсинавихевикнвсахскнеаихсеанве

еакхсеикеасхиканеслхвнхкаиеивкнвснибнсхв

снхнквсхавкеисхвамеаксвихнакиаенсхкеивие

хсеихиенхснавкеимвхсдхкиеснаквиакенвсква

вхивехсиавеанхиАВнсаекнкхиксеанксикхвесн

сквхсеинкахвексневнеахснинахиексвкаихиав

веихвхниесвенаихвхсакнаевкикскхкнаеасвис

ахскавсникевсхеиавклнесихнваенкисекинАвx

ванескехаснкивехсквлхивникхснвлхнесквнаИ

ксеанкиескихсаинхикнсеаихвсваквевхнваенx

енсхвехсавхнекванхсьнквсаикинасихикиеавк

аексинексавхивнексевинаихенхихкнсахвсваи

виевксиахскнвхесвликниехнаскнлнхесиакхве

нскихвнскехинавкеханвеканвихекисваеxсаси

ВКАХСЕВИСКАНЕСХИВСКАЕНВИХЕКВИАНХИСВНАХНК

АВЕАНСХЕИАНСХИИВИХМЕсХКСВКЕАНКВИКХКИВСЕА

ВЕНИАНВКИЕХКВКИАСНСВХНСАХЕСНКЕАХИВСАХКИЕ

ЕХАНВИХВНЕИСАХНКЕХВКСАИСВКЕСАИКВКИНХСАНЕ

СИЕХКНЕИХСКВЕАХНВКЕНАСНАВАИХКЕСИНВАСИВКХ

ИНСАЕИСНКАСНХИЕВНХАЬКВХИЕКВКАНВКИХСАХЕВСа б

Мал. 3. Коректурні таблиці для визначення стійкості уваги

(а – фігурна коректурна таблиця; б – коректурна таблиця Анфімова)
Дослідження оперативної пам’яті методом запам’ятовування геометричних фігур

Метод використовується для оцінки функціонального стану ЦНС і, насамперед, об’єму короткочасної оперативної пам’яті. Досліджуваному показують набір, що складається з 6 трикутників з різною штриховою і пропонують на впродовж 8 с запам’ятати трикутники особливостей цих геометричних фігур та згодом відібрати необхідні із запропонованого набору.Оцінка результатів: “добре” – 5–6 правильно відтворених трикутників; “задовільно” – 3–4 трикутника; “незадовільно” – менше 3 трикутників.
Визначення швидкості зорово-моторної реакції

Для визначення швидкості простої зорово-моторної реакції використовують методику хронорефлексометрії. Необхідно запропонувати досліджуваному у відповідь на появу світлового сигналу на панелі приладу з максимальною швидкістю натискувати на кнопку або навпаки (у залежності від конструкції хронорефлексометра) відпускати її. Дослідження повторюють від 10 до 100 разів. Реєструють середню величину латентного періоду простої зорово-моторної реакції.

В ході визначення диференційованої зорово-моторної реакції досліджуваному пропонують у відповідь на пред’явлення сигналів білого (жовтого), зеленого та червоного кольорів реагувати таким чином: при появі білого (жовтого) та зеленого кольорів з максимальною швидкістю натискувати або відпускати кнопку, а на червоне світло – не реагувати. Дослідження проводять від 5 до 25 разів. Реєструють середню величину латентного періоду диференційованої зорово-моторної реакції у відповідь на появу білого (жовтого) світла.
Визначення рухомості нервових процесів

Хід дослідження аналогічний попередньому. Проте реєструють число зривів умовних реакцій у відповідь на пред’явлення диференційованого подразника – світлового сигналу червоного кольору.Визначення врівноваженості нервових процесів

Як критерій оцінки врівноваженості нервових процесів використовують величину помилки в ході визначення реакції на об’єкт, який рухається (стрілка електродинамічного хронорефлексометра). Необхідно запропонувати досліджуваному шляхом натискування кнопки зупинити стрілку на місці, яке було обумовлене заздалегідь. Дослідження проводять від 10 до 100 разів. Реєструють середню величину помилки.Дослідження м’язово-суглобової чутливості

Прикріпивши кінематометр Жуковського до руки, яка зігнута у ліктьовому суглобі під кутом 90°, необхідно запропонувати досліджуваному розігнути руку, а потім з максимально можливою точністю повернути у вихідне положення. Дослідження проводять 3 рази. Реєструють середню помилку в ході відтворення заданого положення верхньої кінцівки у просторі.


Дослідження координації рухів

Досліджуваному пропонують зручно розміститися перед тремометром і взявши у руку спеціальний щуп з максимальною точністю та середньою швидкістю провести його по прорізях лабіринтів, намагаючись не зачіпати їх країв. Дослідження повторюють 3 рази. Реєструють кількість дотиків та інтегральний показник координації рухів, який розраховується шляхом ділення числа дотиків на час, що був витрачений на проходження лабіринтів.


Визначення особливостей психічного стану з використанням опитувача САН (самопочуття, активність, настрій)

Досліджуваному пропонують познайомитися з двома протилежними ознаками самопочуття, активності і настрою, та дати їм відповідну оцінку в балах від 0 до 3 («±3» – високий ступінь вираження ознаки, сильно виражена, «±2» – середній ступінь вираження ознаки, «±1» – слабкий ступінь вираження ознаки, «0» – вагання з відповіддю).

1 – самопочуття добре –3 –2 –1 0 1 2 3 самопочуття погане

2 – активний –3 –2 –1 0 1 2 3 пасивний

3 – уважний –3 –2 –1 0 1 2 3 розсіяний

4 – радісний –3 –2 –1 0 1 2 3 сумний

5 – відпочивший –3 –2 –1 0 1 2 3 втомлений

6 – безтурботний –3 –2 –1 0 1 2 3 стурбований

7 – швидкий –3 –2 –1 0 1 2 3 повільний

8 – зосереджений –3 –2 –1 0 1 2 3 незосереджений

9 – хороший настрій –3 –2 –1 0 1 2 3 поганий настрій

10 – бадьорий –3 –2 –1 0 1 2 3 в’ялий

11 – спокійний –3 –2 –1 0 1 2 3 роздратований

12 – бажання працювати –3 –2 –1 0 1 2 3 бажання відпочити

13 – повний сил –3 –2 –1 0 1 2 3 знесилений

14 – міркувати легко –3 –2 –1 0 1 2 3 міркувати важко

15 – захоплений –3 –2 –1 0 1 2 3 байдужий

16 – розслаблений –3 –2 –1 0 1 2 3 напружений

17 – витривалий –3 –2 –1 0 1 2 3 такий, що швидко втомлюється

18 – байдужий –3 –2 –1 0 1 2 3 схвильований

19 – збуджений –3 –2 –1 0 1 2 3 сонливий

20 – задоволений –3 –2 –1 0 1 2 3 незадоволений
Дані первинних результатів переведені до остаточних за допомогою наступної семибальної шкали: «-3» – «1»; «-2» – «2»; «-1» – «3»; «0» – «4»; «1» – «5»; «2» – «6»; «3» – «7».

Модифікована форма тесту САН, що була використана, дозволяє оцінити наступні характеристики психічного стану людини:

а) психічна активація (сума балів на відповіді 5, 10, 12);

б) інтерес (3, 8, 15);

в) емоційний тонус (1, 4, 14);

г) напруженість (11, 16, 18);

д) комфортність (6, 9, 20).
Шкала оцінки результатів:

Високий ступінь вираження психічної активації, інтересу, емоційного тонусу та комфортності – 3–8 балів; середній – 9–15, низький – 16–21. Високий ступінь вираження напруженості 16–20, середній – 16–21, низький – 3–8 балів.


Таблиця 1

Критерії класифікації праці за ступенем важкості та напруженості

Критерії

Категорії праці

Легка,

не напруженаСередня, малонапружена (ІІ)

Тяжка,

напружена (ІІІ)Дуже тяжка,

дуже напружена (IV)Потужність зовнішньої роботи, Вт, з переважною участю плечового пояса, нижніх кінцівок, м'язів тулуба, максимальна маса пересуваємого вантажу, кг.

Важкість праці

До 0,17

До 0,34


До 0,37

До 0,75


До 0,75

До 1,5


Більш 0,75

Більш 1,5Статичне навантаження. Величина статичного навантаження за зміну, кг/с при утриманні зусилля одною рукою, обома, з участю м’язів тулуба, ніг

До 5


6 – 15


16 – 40


Більш 40


Робоча поза

Стаціонарне робоче місце, вільна поза

Стаціонарне робоче місце. Змушені нахили 30о (50-100 разів). За зміну чи перебування у нахиленому стані у часі, що складає 10-25% часу робочої зміни. Нестандартне робоче місце, ходіння до 4 км за зміну

Стаціонарне робоче місце. Змушені нахили (кут нахилу до 30о) 100-300 разів за зміну чи перебування у нахиленому стані у часі, що складає 25-50% часу зміни. Перебування у змушеній позі (на колінах, навпочіпки, висіння у підвісці, лежачи та ін. (протягом періоду до 50% робочої зміни). Ходіння 4-7 км.

Стаціонарне робоче місце. Змушені нахили (кут нахилу 30оі більше) 300 разів за зміну. Перебування у нахиленому стані більш половини робочої зміни. Перебування у вимушеній позі (на колінах, навпочіпки, лежачи та ін.) більше половини часу робочої зміни. Нестаціонарне робоче місце, ходіння більш 7 км


Кількість об’єктів одночасного спостереження, тривалість зосередженого спостереження, % часу зміни, часу активних дій, %, часу зміни щільності сигналів (оголошень) за 1 г. Емоційна напруга

Напруженість роботи, праця за індивідуальним планом

Праця за встановленим графіком, з можливістю його корекції по ходу діяльності.

Праця в умовах дефіциту часу, підвищена відповідальність

Особистий ризик, небезпека, відповідальність за безпеку інших осіб

Змінність напруженості функцій аналізаторів:

Ранкова

7-8 годинДві зміни

(без нічної)Три зміни

(з роботою уночі)Нерегулярна змінність з роботою уночі

Зорового

Груба без вад

Мало точна

Точна

Високоточна й особливо точна

Слухового

Перешкод немає розбірливість 100%, є завади, на фоні яких мовлення не чути на 2,5 м є перешкоди, рівень інтенсивності мовлення (М) на 10-15 дБ більше рівня шуму (МШ). Розбірливість слів 70-80%

Є завади, на фоні яких мовлення не чути на 2 м, є перешкоди. Розбірливість слів 30-605 (М-Ш)


Є завади, на фоні яких мовлення не чути на 1,5 м, є перешкоди. Розбірливість слів нижче 30%

(Ш>М на 5 дБ)Обсяг оперативної пам’яті

Необхідно запам'ятати до 2 елементів на протязі менше 2 годин.

Необхідно запам'ятати до 2 елементів на протязі 2 годин.

необхідно запам'ятати 3-5 елементів на протязі більше 2 годин.

необхідно запам'ятати більше 5 елементів на протязі зміни

Інтелектуальна напруженість

Відсутня необхідність приймати рішення

Розв’язання простих задач за інструкцією

Розв’язання складних задач за алгоритмом

Творча діяльність

Монотонність

Кількість елементів операції

більш 10

10-6

6-3

3-2

Тривалість виконання операції, що повторюється, с

більш 100

100-46

45-20

20-2

Час пасивного нагляду за ходом підприємницького процесу, % до тривалості зміни

80

90

95

98


Таблиця 2

Кількісна оцінка напруженості фізіологічних функцій

Ступінь напруженості фізіологічних функцій

Середня величина енерговитрат, Дж/с

Середня частота пульсу за 1 хв., за зміну

Зміна функцій по завершенні робочого дня.

Зменшення

Збільшення

М’язова витривалість

Обсяг оперативної пам’яті

Латентний період ПЗМР

Латентний період СЗМР

Час розрізнення концентрації уваги

І

До 174

До 80

До 10

До 5

Немає збільшення

До 5

До 5

ІІ

175-290

81-95

11-30

6-25

1-25

6-30

6-25

ІІІ

291-406

96-110

31-50

26-50

26-50

31-60

26-50

IV

407 і >

111 і >

51 і >

51 і >

51 і >

61 і >

51 і >СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ
Задача 1

Під час оцінки умов роботи монтажниці електровимірювальних приладів встановлено: робоча поза сидяча, на основні операції (кріплення деталей в корпусі, паяння контактних проводів) витрачає 6,5 годин 7-годинного робочого дня. Працює потижнево у І та ІІ зміні. Гігієнічні умови робочої зони: - температура повітря – 22-23о С, відносна вологість – 58-65%, швидкість руху повітря – 0,2-0,25 м/с. Запиленість повітря – 1,5 мг/м3, у тому числі 40 % пилу - за рахунок олова, свинцю (ГДК такого пилу 4 мг/м3).

Освітленість робочого місця – комбінована, 225 лк (загальна освітленість цеху 80 лк). Енерговитрати у монтажниці за зміну 1120 ккал. Частота серцевих скорочень (пульсу) 85 уд/хв. Мускульна витривалість при ергометрії: на початку зміни 16 с, в кінці – 19 с. Час пошуку чисел на таблиці: на початку зміни 62 с, в кінці – 87 с.

Латентний період зорово-моторної реакції простої – на початку зміни 300 мс, в кінці – 380 мс; складної, відповідно, 420 мс і 450 мс. Запам'ятовування геометричних фігур: на початку зміни – 3 з 6, в кінці – 2 з 6.  • Дайте гігієнічну оцінку важкості та напруженості праці


Задача 2

Підсобна робітниця на хлібозаводі укладає гарячий хліб на дерев'яні лотки (18 формових хлібин на лоток). Лотки переносить на відстань 2,5 – 3 м і вкладає на вантажні стелажі (на коліщатах), нахиляючись до нижніх поличок і піднімаючи лотки до верхніх поличок (висотою 1,8 м). Всього поличок на кожному вантажному стелажі 8. Ця робота займає 5,5 годин 7-годинного робочого дня. Об’єм виконуваної роботи при цьому сягає вантаження до 120 лотків. Маса кожного лотка 20 кг. Робота трьохзмінна, перезмінка щотижня.

Мікрокліматичні умови робочого місця: температура повітря 27-30оС в усі пори року, вологість 75-80%, швидкість руху повітря 0,1-0,15 м/с, радіаційна температура – 32-33оС. Освітленість в цеху 60 лк. Енерговитрати робітниці за зміну 2500 ккал, середня частота пульсу 82-85 уд/хв. М’язова витривалість на початку зміни 20 с, в кінці 13 с.

Дайте оцінку важкості та напруженості праці, гігієнічних умов робочого місця.
Задача 3

Методом хронометражу за роботою жінки листоноші було встановлено, що відстань, яку вона долає за робочу зміну становить 3 км, маса вантажу, що переноситься, до 7 кг. Енерговитрати робітниці за зміну 2700 ккал, середня частота пульсу 80-85 уд/хв. М’язова витривалість на початку зміни 23 с, в кінці 15 с.Оцініть умови праці листоноші.
Задача 4

Робота автослюсаря на станції технічного обслуговування характеризується наступними параметрами: фізичне динамічне навантаження з переважною участю м’язів рук та плечового поясу до 7800 кг·м; піднімання та переміщення вантажів до 2 разів за годину – 32 кг, вимушені нахили тулуба – 50 разів за зміну, робота 3-змінна з нічною зміною.Дайте оцінку важкості та напруженості праці автослюсаря, гігієнічних умов робочого місця.
Задача 5

Хірург виконує операцію, тривалість якої 3 години. Робоча поза – стоячи в нахиленому положенні до 30˚ - 60% часу. Загальний час зосередженості – до 90%. Під час операції хірургу необхідно приймати рішення підвищеної відповідальності за життя хворого в умовах дефіциту часу.Дайте оцінку важкості та напруженості праці хірурга.
Задача 6

Робітник підприємства, що виготовляє радіоелектронну апаратуру, при виконанні виробничих операцій працює з деталями, розмір яких становить 0,2-0,3 мм упродовж 60% робочого часу зміни.Яку професійну патологію може це спричинити?
Задача 7

Студентка 2-го курсу педагогічного університету скаржиться на головний біль, безсоння, знижений апетит, за осінній семестр тричі хворіла на ГРВІ. Її розпорядок дня включає 6 годин навчання в університеті, 4 години підготовки домашнього завдання та 2 години заняття з репетитором по вивченню іноземних мов у четвер та суботу, прийом їжі 2-3 рази на день, спить 6 годин. При об’єктивному дослідженні змін з боку внутрішніх органів лікар не виявив. Результат проведення коректурної проби: 245 знаків за 2 хвилини і 7 помилок, об’єм оперативної пам’яті за методикою запам’ятовування геометричних фігур – 4, знижена швидкість зорово-моторної реакції.Який патологічний стан має місце? Дайте необхідні рекомендації щодо відновлення здоров’я.
Задача 7

При проведенні профілактичного огляду в інституті фізкультури та спорту у студента К. виявлено зниження швидкості зорово-моторної реакції та врівноваженості нервових процесів; стійкість уваги при виконанні коректурної проби – 240 знаків та 6 помилок за 2 хвилини, оперативної пам’яті за методикою запам’ятовування геометричних фігур – 3. Протягом останніх 2 тижнів студент готувався до змагань з баскетболу разом зі своєю командою. Підготовка включала 2 тренування в спортивному залі по 2 години та ранковий крос на 2,5 км кожного дня. Умови мікроклімату в спортивному залі: температура повітря -19°С, відносна вологість – 70%, швидкість руху повітря 0,2 м/с, концентрація СО2 в повітря 0,15 %.Дайте оцінку отриманих при дослідженні показників та обґрунтуйте необхідні рекомендації.
ТЕМА №23. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ШУМУ ТА ВІБРАЦІЇ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
МЕТА ЗАНЯТТЯ: Навчитися визамірювати шум та вібрацію, оцінювати шумо-вібраційну обстановку на виробництві, давати рекомендації по усуненню їх негативної дії.
ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ:

1. Визначення понять “шум” та “вібрація”. Класифікація шуму та вібрації.

2. Фізичні властивості і біологічна дія шуму та вібрації.

3. Прилади і одиниці вимірювання шуму та вібрації.

4. Зрушення у стані здоров’я та захворювання, що зумовлені впливом шуму та вібрації.

5. Допустимі рівні шуму та вібрації на промисловому підприємстві, в навчальних приміщеннях, у лікарні.

6. Заходи щодо профілактики несприятливого впливу шуму та вібрації.
ЗАВДАННЯ:

1. Ознайомитися з приладами для визначення шуму та вібрації, індивідуальними засобами захисту від несприятливого впливу шуму та вібрації.

2. Провести вимірювання рівня шуму з використанням шумоміра “Шум-1м”.

3. Дати гігієнічну оцінку шумо-вібраційної обстановки на виробництві (за даними ситуаційних задач).


ЛІТЕРАТУРА:

1. Гігієна та екологія. Підручник / За ред. В.Г. Бардова. – Вінниця: Нова книга. 2006. – С. 106 – 121.

2. Даценко І.І., Габович Р.Д. профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. – С. 352 – 366. 2-ге вид.: К.: Здоров’я, 2004. – С. 124 – 140.

3. Загальна гігієна: пропедевтика гігієни // Є.Г.Гончарук, Ю.І.Кундієв, В.Г.Бардов та ін.: За ред. Є.Г.Гончарука. – К.: Вища школа, 1995. – С. 277–282.


МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Після організаційної частини та опитування студенти проводять вимірювання рівня шуму в навчальній лабораторії за допомогою таких приладів, як шумомір “Шум-1м”.
Гігієнічна оцiнка шумо–вiбрацiйної обстановки

В робочому примiщеннi

Вимiрювання рiвня iнтенсивностi та спектрального складу шуму проводиться за допомогою шумомiрів, аналiзаторів спектра шуму та полосових фiльтрів.

Найбiльшого поширення в гігієнічній практицi набули шумомiри “Шум–1” і “УШВ–1”, шумовiбровимiрюючий комплекс “ШВК–1” та вимiрювач шуму і вiбрацiї типу “ВШВ–003”. Як аналiзатори шуму використовують октавні фiльтри, котрі вимiрюють рiвнi звукового тиску в кожнiй октавi шуму, що дослiджується.

Шумомiри різних конструкцiй, як правило, складаються з датчика (мiкрофона), пiдсилювача та вимiрювального пристрою і мають частотнi (“Лiн”,“А”,“С”) та часовi (“F” – швидко, “S” – повiльно, “I” – iмпульс) характеристики.

В ході вимiрювання рiвнiв звуку (дБА) застосовується характеристика “А”, при вимiрюваннi рiвнiв звукового тиску в октавних смугах – характеристика “Фiльтри”. Характеристика “Повiльно” свідчить про проведення вимiрювання постiйного та деяких інших видів шуму, головною характеристикою яких є середній рівень, а характеристика “Iмпульс” – про вимiрювання рiвнiв iмпульсного шуму. Характеристика “Швидко” застосовується в ході вимірювання шуму, який коливається у часi.

У випадку відсутностi приладу для частотного аналiзу шуму можна отримати орієнтовну оцiнку характеру шуму, порiвнюючи значення на шкалах “дБС” та “дБА” (при рiзницi 0–2 дБ шум високочастотний: вище 1000 Гц, 2–5 дБ – середньочастотний: 400–1000 Гц, 5 i бiльше дБ– низькочастотний: до 400 Гц.

Вимірювання шуму на робочих мiсцях повинно проводитися при роботi не менш ніж 2/3 технологiчного обладнання та при увімкненій вентиляцiї. При цьому мiкрофон повинен бути розташований на висотi 1,5 м над рiвнем пiдлоги (якщо робота проводиться сидячи – на рівні голови) i спрямований у бік джерела шуму.

Допустимi рiвнi шуму на робочих мiсцях, що представлені в таблиці, встановлюються та нормуються у залежностi вiд виду трудової дiяльностi (таблиця 1)
Гігієнічна оцінка вібрації проводиться з використанням таких приладів, як вiброметр ВМ–1 або шумовібровимірюючий комплекс ШВК–1 з вiбродатчиком, що забезпечують визначення значень коливальної швидкостi (м/с), вiброприскорення (м/с2) та рівня вібрації (дБ) в октавних смугах частот на робочій поверхнi.

За напрямком дії загальну вібрацію вимірюють на характеристиці "Лин." приладу при натиснутій кнопці 1 m/S2 в положенні перемикача "Делитель–1" – 3 · 103/70 дБ та "Делитель–II" – 1/50 дБ уздовж вертикальної осі Z (підошви–голова), а також горизонтальної осі X (в сагитальном направлении) та горизонтальної осі Y(зліва–направо).Локальна вiбрацiя також вимiрюється у трьох взаємно перпендикулярних площинах: Zр (напрям прикладання сили), Xр (вісь рукоятки) та Yp (перпендикулярно першим двом напрямкам) та, як і загальна, розподiляється на низькочастотну – 8 і 16 Гц, середньочастотну – 31,5 і 63 Гц та високочастотну – 125, 250, 500 i 1000 Гц.

За частотним складом загальну вібрацію ділять на низькочастотну, що відповідає октавним смугам – 2 и 4 Гц, середньочастотну – 8 и 16 Гц та високочастотну –31,5 и 63 Гц.

Допустимі рівні вібрації установлюються для загальної транспортної (категорiя 1), транспортно-технiчної (категорiя 2) i технологiчної вiбрацiї (категорiя 3), а також для локальної вiбрацiї з розрахунку 8-ми годинного робочого дня.

Допустимі рівні вібрації на робочих місцях представлені в таблицях 2 и 3.Гігієнічна оцінка шумо-вібраційної обстановки в робочому приміщенні за результатами вимірювань

Таблиця 1

Допустимі рівні звукового тиску, рівні звуку та еквівалентні рівні звуку на робочих місцях

Вид

діяльностіРівень звукового тиску (ДБ) в октавних смугах з середньогеометричними частотами, Гц

Еквівалент-ний рівень

шуму, ДБА31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Творча діяльність

86

71

61

54

49

45

42

40

38

50

Висококваліфікована робота, що потребує зосередженості

93

79

70

63

58

55

52

50

49

60

Робота, що передбачає одержання акустичних сигналів

98

83

71

68

63

60

57

55

54

65

Робота, що потребує зосередженості

103

91

83

77

73

70

68

66

64

75

Інші види роботи

107

95

87

82

78

75

73

71

69

80


Таблиця 2

Гігієнічні норми загальної вібрації

Технологічна

вібрація (м/с та ДБ)Октавні смуги з середньогеометричними частотами, Гц

2

4

8

16

31,5

63

На постійних робочих місцях виробничих приміщень

1,3

108


0,45

99


0,22

93


0,2

92


0,2

92


0,2

95


В службових та адміністративних приміщеннях

0,71

103


0,25

94


0,13

98


0,11

88


0,11

88


0,11

88


На складах, в їдальнях та побутових приміщеннях

0,5

100


0,81

91


0,089

85


0,079

84


0,079

81


0,079

84


В лабораторіях, учбових та медичних приміщеннях

0,18

91


0,063

82


0,032

76


0,028

75


0,028

75


0,028

75Таблиця 3

Гігієнічні норми локальної вібрації

Вібро-

швидкістьОктавні смуги з середньогеометричними частотами, Гц

8

16

31,5

63

125

250

500

1000

м/с

5,0

5,0

5,0

2,5

1,8

1,3

0,9

0,65

ДБ

120

120

117

114

111

108

105

102


Визначення послаблення шуму відстанню
Послаблення шуму відстанню розраховується за формулою 1:
І1 = І0 - 20 lg N/n, (1)
де: І1 - рівень шуму на відстані N метрів, який потрібно встановити;

І0 - відомий рівень шуму на відстані n метрів.

Для визначення логарифмів натуральних величин використовується „Таблиця логарифмів натуральних величин” (табл. 4).

Таблиця 4

Таблиця логарифмів натуральних величин


Логарифм

Величина логарифму

lg 1

0

lg 2

0,3

lg 3

0,5

lg 4

0,6

lg 5

0,7

lg 6

0,8

lg 7

0,85

lg 8

0,9

lg 9

0,95

lg 10

1,0


Визначення кратності різниці між силою звуку (в скільки разів) за величиною різниці між інтенсивністю звуків

Визначення кратності різниці між силою звуку розраховується за спеціальною перерахунковою таблицею „Залежність між інтенсивністю та силою звука:” (табл. 5).


Таблиця 5

Залежність між інтенсивністю та силою звуку:

Різниця між інтенсивностями (ДБ)

3

6

9

20

40

60

80

Відповідна різниця між силою звуків

(в скільки разів)2

4

8

10

100

1000

10000


Ситуаційні задачі

Задача 1

Дайте гігієнічну характеристику шумо-вібраційної обстановки на підприємстві:


ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА САНІТАРНО–ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА

ЛАБОРАТОРІЯ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА
ПРОТОКОЛ №

ВИМІРЮВАННЯ РІВНІВ ПОСТІЙНОГО ШУМУ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ
1. Підприємство ЗАТ “Володарка-Люкс”

2. Цех для пошиття рукавичок

3. Технологічний процес Пошиття одягу

4. Тип обладнання Швейні машини

5. Професія, що підлягає впливу шуму Швея-мотористка

6. Вимірювальна апаратура 00017 №31148: 00017 №13153РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ І РОЗРАХУНКІВ (дБ)

операція №12

Конвеєр 1


Місце

вимірюванняВимірювання

Октави з середньогеометричними частотами, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

На

вході до


цеху

I

88

92

90

87

80

94

96

96

II

89

93

90

88

90

91

96

96

III

90

93

90

89

90

93

95

93

Середнє

89

93

90

88

90

94

96

96

Перевищення1

4

5

10

16

20

22

В

цетрі


цеху

I

80

81

87

87

92

91

98

98

II

81

82

87

87

90

92

98

97

III

82

83

86

87

92

93

98

98

Середнє

81

82

87

87

92

93

98

98

Перевищення

1

4

12

15

22

24

На

виході


з цеху

I

78

78

80

89

94

94

91

98

II

78

77

82

88

91

95

90

99

III

78

77

82

89

94

96

90

97

Середнє

78

77

82

89

94

96

90

99

Перевищення

4

6

14

18

14

25

ГДР

ГДР

99

92

86

83

80

78

76

74

Вимірювання та розрахунки провели: Лабораторія фізичних факторів навколишнього середовища.
Задача 2

Дайте гігієнічну характеристику шумо-вібраційної обстановки на підприємстві:


ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА САНІТАРНО–ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА

ЛАБОРАТОРІЯ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА
ПРОТОКОЛ №

ВИМІРЮВАННЯ РІВНІВ ПОСТІЙНОГО ШУМУ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ
1. Підприємство ПП “Імідж-Галант”

2. Цех для пошиття рукавичок

3. Технологічний процес Пошиття рукавичок

4. Тип обладнання Швейні машини

5. Професія, що підлягає впливу шуму Швея-мотористка

6. Вимірювальна апаратура 00017 №31148: 00017 №13153РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ І РОЗРАХУНКІВ (дБ)

операція №12

Конвеєр 1


Місце

вимірюванняВимірю

вання


Октави з середньогеометричними частотами, Гц

63

93

250

500

1000

2000

4000

8000

На

вході до


цеху

I

88

92

90

87

80

94

96

96

II

89

93

90

88

90

91

96

96

III

90

93

90

89

90

93

95

93

Середнє

89

93

90

88

90

94

96

96

Перевищення

4

5

10

16

20

22

В

цетрі


цеху

I

80

81

86

87

92

91

98

98

II

81

82

85

87

90

92

98

97

III

82

83

86

87

92

93

98

98

Середнє

81

82

85

87

92

93

98

98

Перевищення4

12

15

22

24

На

виході


з цеху

I

78

78

80

89

94

94

91

98

II

78

77

82

88

91

95

90

99

III

78

77

82

89

94

96

90

97

Середнє

78

77

82

89

94

96

90

99

Перевищення6

14

18

14

25

ГДР

ГДР

99

92

86

83

80

78

76

74

Вимірювання та розрахунки провели: Лабораторія фізичних факторів навколишнього середовища.
Задача 3

Дайте гігієнічну характеристику шумо-вібраційної обстановки на підприємстві:


ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА

ЛАБОРАТОРІЯ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА
ПРОТОКОЛ №

ВИМІРЮВАННЯ РІВНІВ ВІБРОШВИДКОСТІ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ

1. Підприємство ЗБК Вінницябуд

2. Цех № 2

3. Тип обладнання Виробничий стіл для формовки ЗБК

4. Виробник

5.Технічна характеристика

6. Вимірювальна апаратура: ШВК–1 №304, ДН–3 №222

7. Характеристика місця вимірювання Рабоче місце формувальника

8. Режим роботи Робочий

9. Розташування датчиків Датчики розташовані на вимірювальному диску в 3-х площинах на підлозі пульта управління

10. Вид вібрації Загальний

11. Професія, що підлягає вібрації Формувальник


РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ І РОЗРАХУНКІВ (дБ)


Напрямки

вимірювання вібраціїВимірювання

Октави з середньогеометричними частотами

2

4

8

16

31,5

63

Z

I

73

79

67

73

71

70

II

72

80

68

73

72

70

III

70

78

67

72

72

69

Середнє

72

79

67

73

72

70

Перевищене

X

I

69

78

67

65

64

63

II

70

79

64

64

65

62

III

71

77

63

63

64

63

Середнє

70

78

65

64

64

63

Перевищене

Y

I

67

69

65

64

63

62

II

68

69

67

65

65

63

III

69

70

67

66

63

61

Середнє

68

69

66

65

64

62

Перевищене

ГДР
108

99

93

92

92

92

Вимірювання та розрахунки провели: Лабораторія фізичних факторів навколишнього середовища.

Задача 4
Дайте гігієнічну характеристику шумо-вібраційної обстановки на підприємстві:

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА САНІТАРНО–ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА

ЛАБОРАТОРІЯ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА
ПРОТОКОЛ №

ВИМІРЮВАННЯ РІВНІВ ВІБРОШВИДКОСТІ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ

1. Підприємство Стрижівський завод ЗБК

2. Цех № 1

3. Тип обладнання Виробничий стіл для формовки ЗБК

4. Виробник

5.Технічна характеристика

6. Вимірювальна апаратура: ШВК–1 №304, ДН–3 №222

7. Характеристика місця вимірювання Робоче місце формувальника

8. Режим роботи Робочий

9. Розташування датчиків Датчики розташовані на вимірювальному диску в 3-х площинах на підлозі пульта управління

10. Вид вібрації Загальний

11. Професія, що підлягає вібрації Формувальник


РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ І РОЗРАХУНКІВ (дБ)

Напрямки

вимірювання вібраціїВимірювання

Октави з середньогеометричними частотами

2

4

8

16

31,5

63

Z

I

100

79

77

73

71

70

II

89

80

78

73

72

70

III

90

78

77

72

72

69

Середнє

100

79

67

73

72

70

Перевищене

X

I

69

78

67

65

64

63

II

70

79

64

64

65

62

III

71

77

63

63

64

63

Середнє

70

78

65

64

64

63

Перевищене

Y

I

87

69

75

64

63

62

II

88

69

77

65

65

63

III

89

70

77

66

63

61

Середнє

88

69

66

65

64

62

Перевищене

ГДР
108

99

93

92

92

92

Вимірювання та розрахунки провели: Лабораторія фізичних факторів навколишнього середовища.
Задача 5

Працівник, 39 років звернувся до лікаря зі скаргами на ниючий біль та відчуття оніміння у кистях та передпліччях, зниження м’язової сили рук, зниження слуху, порушення сну, роздратованість та швидку втому. Під час медичного огляду установлено: синюшний відтінок шкіри кистей, набряк кінчиків пальців, утертість шкірного малюнка, легка деформація міжфалангових суглобів, зниження тактильної, температурної та больової чутливості. Професійний анамнез: робітник протягом 15 років працює бурильником, використовуючи свердло вагою 25 кг.Дайте гігієнічну оцінку умовам праці, поставте попередній діагноз та обґрунтуйте відповідні рекомендації.
Задача 6

Працівниця складу лісоматеріалів пред’являє скарги на ниючі болі у дистальних відділах нижніх кінцівок, блідість пальців, поганий слух, порушення сну. Об’єктивно: гіпергідроз рук, суглоби рук частково деформовані, знижена больова та тактильна чутливість, холодова проба – позитивна. Капіляроскопія дозволила виявити явища ангіоспазму рук. В обов’язки працівниці входить обробка будматеріалів з використанням електрорубанка. Засоби індивідуального захисту не застосовуються.Оцініть умови праці та поставте діагноз. Укажіть, які профілактичні заходи необхідно провести в даному випадку.
Задача 7

Рівень шуму від працюючого компресора на відстані 5 м дорівнює 92 дБАРозрахуйте рівень шуму на відстані 50 м від джерела шуму при тих самих умовах (без перешкод для розповсюдження звукових хвиль).
Задача 8

В цеху для пошиття рукавичок виробничого об’єднання “Володарка-Люкс” було проведене випробовування нового низькошумового обладнання німецької фірми “Bauer“.

Під час випробовування було проведене порівняння рівнів інтенсивності шуму при роботі старого обладнання та випробовуваного нового обладнання (у ДБ), різниця інтенсивностей середніх рівнів звуку дорівнювала 20.

1. Визначіть, у скільки разів відрізнялася сила звуків, які виникали в процесі роботи нового та старого обладнання.

2. Які висновки повинен зробити цеховий терапевт фабрики за результатами проведених вимірювань відносно впливу нового обладнання на стан здоров’я працюючих?


Каталог: downloads -> zaggigiena
zaggigiena -> Методичні розробки з основ біоетики та біобезпеки для студентів 3 курсу медичного факультету
zaggigiena -> Методичні розробки з основ біоетики та біобезпеки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету
zaggigiena -> Методичні розробки з основ біоетики та біобезпеки для студентів 3 курсу медичного факультету
zaggigiena -> Спеціальність – клінічна фармація
zaggigiena -> Методичні розробки з основ біоетики та біобезпеки для студентів 3 курсу медичного факультету
zaggigiena -> Закон України "Про охорону праці" та його гігієнічне значення. Система управління охороною праці у медичній галузі: мета та основні принципи. Основні напрямки державного та громадського контролю за охороною та умовами праці. Завдання
zaggigiena -> Методичні розробки з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету
zaggigiena -> Методичні розробки з основ екології для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету
zaggigiena -> Методические разработки по основам биоэтики и биобезопасности для студентов 4 курса фармацевтического факультета

Скачати 12.28 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   58
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка