Методичні Рекомендації Запобігання і виявленняСторінка8/8
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

3. ПОРАДИ ОСОБІ, УПОВНОВАЖЕНІЙ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1) Станьте прикладом нетерпимості до проявів корупції. Своєю поведінкою давайте оточуючим зрозуміти, що не тільки не будете самі приймати участі у корупційних діяннях, але й не будете приховувати таких діянь своїх колег

На момент вступу на державну службу особа зобов'язується сумлінно виконувати свої обов'язки, дотримуватись законодавства та принципів доброчесності у своїй поведінці. Отже, всі співробітники мають виконувати свої обов'язки неупереджено та справедливо.

Корумпована поведінка працівників порушує законність та мораль, завдає шкоди авторитету як органу, в якому він працює, так і державі загалом. Вона руйнує віру в неупередженість та об'єктивність державних органів.

Усі працівники органу повинні сумлінно виконувати свої обов'язки та бути прикладом, як для своїх колег, так і для громадян в цілому.

2) Рішуче припиняйте спроби втягнути Вас у корупційні діяння. Негайно повідомляйте про такі спроби керівництву

У зовнішніх контактах, наприклад, з особами, що надають роботу, товари, послуги за державні кошти, Ви повинні з самого початку визначити чіткі межі ваших повноважень і негайно припиняти спроби втягування до корупційних діянь.

Не створюйте в оточуючих враження, що Ви відкриті для «невеликих ознак уваги».

Не піддавайтеся спокусі таким чином покращити свої матеріальне становище.

Не соромтеся відмовитися від подарунка або віддати його назад, супроводжуючи цю відмову роз'ясненням правил, яких Ви маєте дотримуватись.

Якщо Ви працюєте у сферах підвищеного корупційного ризику, Вам необхідно бути особливо обережним щодо спроб третіх осіб вплинути на Ваше рішення.

Чітко дотримуйтеся норм законодавства про заборону прийняття винагород або подарунків та вимог доброчесної поведінки.

Якщо третя особа попросила Вас зробити їй протиправну послугу, негайно поінформуйте про це своє керівництво. Це допоможе уникнути будь-якої підозри в корупції та дасть змогу вжити заходів проти правопорушників.

Якщо Ви опираєтесь спробам втягнути Вас у корупційні діяння, однак не повідомляєте про це керівництво, особа, яка схиляла Вас до протиправної поведінки, може повторити свою спробу, звернувшись до когось з Ваших колег. Захистіть своїх колег від спокуси бути залученими до корупційних діянь.

3) Якщо у Вас з'являється відчуття, що Вас хочуть попросити про послугу, яка суперечить Вашим обов'язкам, залучіть будь-кого зі своїх колег у якості свідка

Іноді в ході розмови із сторонньою особою у Вас може виникнути підозра, що Вам намагатимуться зробити протиправну пропозицію, яку буде нелегко відхилити. Часто в такій ситуації не допомагає лише відмова від корупційної поведінки, тому Вам не варто намагатися владнати ситуацію власними силами. Запросіть до участі у розмові одного із своїх колег.

4) Працюйте так, щоб Вашу роботу можна було в будь-який момент перевірити

Ваша робота повинна бути прозорою та зрозумілою для керівництва, колег та інших осіб. Можливо, Вам доведеться змінити своє місце роботи (перехід до виконання нових завдань, перехід до іншого підрозділу) або бути тимчасово відсутнім (хвороба, відпустка), тому Ваша робота повинна бути настільки відкритою, щоб в будь-який час особа, що Вас замінить, могла виконувати Ваші обов'язки.

5) Чітко відокремлюйте службову діяльність від свого приватного життя. Перевіряйте, чи немає реального чи потенційного конфлікту інтересів між Вашими службовими обов'язками та приватними інтересами

Спроби корупції часто починаються з того, що треті особи намагаються розширити службові контакти та перенести їх у сферу приватного життя.

Відомо, що особливо складно відмовити у «невеликій послузі», коли з цією особою існують дружні стосунки, а також коли сам службовець або його родина отримує привілеї у будь-якому вигляді (квитки на концерт, запрошення до дорогих ресторанів), на які не можна відповісти тим самим, тощо. Отже, в приватному житті Ви з самого початку повинні дати оточуючим зрозуміти, що відокремлюєте службову діяльність від приватного життя. Це дозволить уникнути підозри у Вашій корумпованості.

У кожної особи, яка звертається до Вас у зв'язку з Вашою службовою діяльністю, є право очікувати від Вас неупередженої, справедливої, обґрунтованої, тобто доброчесної, поведінки. Тому під час будь-якої службової діяльності, за яку Ви несете відповідальність, перевіряйте, чи не вступають Ваші власні інтереси, а також інтереси Ваших близьких осіб в конфлікт з Вашими службовими обов'язками. Піклуйтеся про те, щоб ніхто не міг звинуватити Вас в упередженості.

Якщо в конкретних службових обов'язках Ви вбачаєте можливу суперечність Ваших службових обов'язків та приватних інтересів або інтересів третіх осіб, з якими Ви пов'язані, негайно повідомте про це своє керівництво з метою вжиття відповідних заходів (наприклад, звільнення Вас від виконання завдання).

Відмовтеся від виконання роботи за сумісництвом, якщо це суперечить вимогам законодавства або інтересам служби.

Якщо у випадку конфлікту інтересів Ви надали перевагу власним інтересам, окрім шкоди Вашому особистому авторитету, може буде завдано шкоду авторитету всього органу, в якому Ви працюєте.

6) Запобігайте корупції, викриваючи випадки корупційних діянь

Корупції можна запобігти лише, коли кожний службовець відчуває свою відповідальність за досягнення загальної мети створення вільного від корупції органу.

Це означає, що всі працівники в рамках виконання своїх завдань повинні дбати, щоб сторонні особи не мали можливості впливати на рішення службовця і що корумпованих колег не можна прикривати через почуття солідарності або лояльності.

Не приховуйте протиправних діянь!ДОДАТОК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної

державної адміністрації14.07.2015413
ЗАХОДИ
з виконання в області Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні

(Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки
з/п


Найменування завдання Державної програми

Найменування обласного заходу

Строк

виконанняВідповідальні за

виконанняІндикатор виконання
1

2

3

4

5

6

І. Формування та реалізація державної антикорупційної політики

1.

Створення інституціонального механізму формування та моніторингу реалізації державної антикорупційної політики, зокрема започаткування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції,

сприяння активній діяльності Національної ради з питань антикорупційної політикиЗабезпечення укладення договорів про доступ Національного агентства з питань запобігання

корупції до інформаційних баз даних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування областіЛистопад

2015 рокуАпарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

(за згодою)

Укладання угод

Забезпечення прямого доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до інформаційних баз даних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області

До 01 січня 2016 року

Апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

(за згодою)

Забезпечення доступу до інформаційних баз даних

Підвищення ефективності роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції


Грудень 2016 року

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації,

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністраціїСтворення системи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб)

Сприяння проведенню Національним агентством з питань запобігання корупції аналізу роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції

Червень 2016 року

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

Підготовка звіту за результатами аналізуЗабезпечення участі працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) у тренінгах, що проводяться

Національним агентством з питань запобігання корупції, не рідше ніж двічі на рікВідповідно

до строків,

визначених

Національним агентством з питань запобігання корупціїАпарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації

Участь у тренінгах з питань запобігання та виявлення корупції

Забезпечення ефективної реалізації Закону України «Про запобігання корупції»


2016 рік

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації,

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністраціїФормування негативного ставлення до корупції

ІІ. Запобігання корупції

2.

Створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до

відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах2016 – 2017 роки

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації

Підготовка статистичних даних щодо виявлених фактів конфлікту інтересів, притягнених до відповідальності осіб, а також відшкодування шкоди

3.

Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач)

Забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку

Січень 2016 року

Апарат облдержадміністрації, райдержадміністрації,

територіальні органи центральних органів виконавчої влади

(за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)


Створення механізмів для подання повідомлень про корупцію в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування

4.

Впровадження системного підходу до запобігання корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування на основі результатів аналізу корупційних ризиків


Забезпечення розроблення та затвердження антикорупційної програми згідно з вимогами статті 19 Закону України «Про запобігання корупції»

Щороку до 01 березня

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації,

структурні підрозділи облдержадміністрації
Затвердження антикорупційної програми

5.

Усунення передумов вчинення корупційних правопорушень під час здійснення адміністративних процедур


Забезпечення розвитку інтегрованих прозорих офісів – центрів надання адміністративних послуг

2015 – 2016 роки

Апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації

Створення мережі

інтегрованих прозорих офісівВизначення за результатами реалізації пілотних проектів доцільності передачі органам місцевого самоврядування повноважень з надання базових адміністративних послуг, зокрема щодо реєстрації місця проживання та видачі документів, що посвідчують особу, реєстрації суб’єктів господарювання та прав на нерухоме майно, реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія

Вересень 2015 року, у разі реалізації пілотних проектів

Апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації,

Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області (за згодою), управління МВС України у Херсонській області

(за згодою)


Передача повноважень з надання базових адміністративних послуг органам місцевого самоврядування

Керівник апаратуобласної державної адміністрації В.І.Клюцевський
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка