Методичні рекомендації з вивчення, узагальнення, поширення Читайте у статтіСторінка4/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.69 Mb.
#624
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4

Зразок подання

Ректорові

КЗ Сумського обласного

інституту післядипломної

педагогічної освіти

доценту Живодьору В. Ф.

Подання

Відділ освіти Глухівської міської ради просить розглянути матеріали передового педагогічного досвіду Ковальової Олени Миколаївни, учителя української мови та літератури вищої категорії, старшого вчителя Глухівської загальноосвітньої школи І—НІ ст. № 4 Глухівської міської ради з теми «Використання краєзнавчого матеріалу на уроках української мови та літератури» — на предмет вивчення, узагальнення, схвалення, поширення на обласному рівні.

Досвід О. Ковальової вивчений (2006, 2007) та узагальнено (2008) Н. Лукаш, методистом з української мови та літератури методичного кабінету Глухівської міської ради. Схвалено методичною радою міського методичного кабінету (протокол від 26.01.09 № 3). Поширено (2009, 2010) у практику роботи вчителів української мови та літератури загальноосвітніх закладів м. Глухова. Досвід має позитивні результати впровадження.

Начальник відділу освіти (підпис) ПІБ(Печатка)

Додаток 4
Анкета адресата досвіду роботи

 1. Прізвище, ім'я, по батькові_____________________________________________

 2. Дата народження_____________________________________________________

 3. Повна домашня адреса з поштовим індексом, телефон _______________________________________________________________________

 4. Який навчальний заклад закінчив(ла), у якому році, спеціальність згідно з дипломом ______________________________________

 5. Адреса досвіду (повна назва, адреса, телефон)_____________________________

 6. Стаж роботи:

Загальний______________________________________________________________

у тому числі педагогічний_______________________________________________

7.Кваліфікаційна категорія__________________________________________________

8.Звання ______________________________________

9.Державні нагороди, відзнаки (рік нагородження)___________________________

10.Тема досвіду_______________________________________________________

Дата ______ Підпис___________________

Примітка. У верхньому правому кутку розмістити фотографію автора досвіду (розмір 4x6 см).

Додаток 5

Анотація відеоматеріалів

Прізвище, ім'я, по батькові вчителя______________________________________________

Назва навчального закладу, контактний телефон__________________________________ Тривалість відеозапису_________________________________________________________

Предмет (вказується для уроку)_________________________________________________

Клас (вказується для уроку або заходу)___________________________________________

Тема уроку, масового заходу або досвіду загалом (за умови подання мультимедійної презентації) __________________________________________

Мета уроку (масового заходу) __________________________________________

Актуальність теми __________________________________________

Новизна __________________________________________

Використання різних форм, методів, засобів діяльності____________________________Додаток 6

Картка вчителя, чий передовий педагогічний досвід вивчається

Інформація про автора

Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________________

Рік народження _________________________________________

Освіта _________________________________________

Фах _________________________________________

Звання,нагороди ___________________________________________

Посада _________________________________________

Педагогічний стаж_________________________________________________________

Адреса досвіду ________________________________________

Інформація про досвід

Тема_________________________________________________________________________

Мета_______________________________________________________________________

Короткий зміст (до 1 стор.)__________________________________________________

_________________________________________

Форма відбору

Всеукраїнський професійний конкурс

Регіональний професійний конкурс

Інші професійні конкурси

Всеукраїнська виставка освітніх досягнень

Міжнародна виставка освітніх досягнень

II Науково-методичне видання

Основні показники результативності ______________________________________

Хто, коли вивчав досвід ____________________________________________________

Форма узагальнення________________________________________________________

Схвалено (ким, коли)_______________________________________________________

Місце зберігання___________________________________________________________

Шляхи розповсюдження в системі післядипломної педагогічної освіти області

Інформація про використання досвіду_______________________________________

______________________________________________________________________
Додаток 7

Школа передового педагогічного досвіду

Школи передового педагогічного досвіду створюються за наявності в педагогічному колективі одного або кількох учителів — майстрів педагогічної праці, носив передового досвіду, існують для передачі цього досвіду, набуття його іншими педагогами. Школи передового педагогічного досвіду можуть бути внутрішньошкільні, тобто розраховані на роботу з групою вчителів, котрі працюють у тій самій школі, що й керівник, а можуть мати і міжшкільне значення, охоплювати вчителів, котрі працюють у різних школах.

Творчість пошуку вчителя виявляється у вдосконаленні вже відомих, а також в освоєнні нових методів і засобів педагогічної праці, не лише охоплюючи при цьому окремі аспекти педагогічної діяльності, а й поширюючись на всю науково-методичну систему роботи вчителя.

Широко використовуваними формами роботи у школах передового педагогічного досвіду є такі: • відвідування вчителями уроків або позакласних заходів, що проводить керівник школи, з метою вивчення досвіду його роботи;

 • співбесіди керівника школи з учителями — слухачами школи (головне спрямування цих бесід—роз'яснення керівником школи суті особливостей його досвіду роботи, коментування змісту та методів проведення уроків, відвідування їх слухачами); практичні заняття, в процесі яких слухачі вчаться застосовувати досвід, що вивчається;

 • відвідування керівником школи занять учителів — слухачів школи з метою ознайомлення з їхнім рівнем роботи та надання їм допомоги щодо застосування набутого під час навчання в школі досвіду;

 • обговорення книг і статей, зміст яких відповідає змісту досвіду, що вивчається, тощо.

Поряд із цим у школах передового педагогічного досвіду застосовують і своєрідні «домашні завдання», які самостійно виконують слухачі у період між заняттями. Завдання передбачають опрацювання відповідної літератури, підготовку та проведення уроків або позашкільних заходів із застосуванням заздалегідь визначених методів або прийомів роботи. Усі методи та прийоми навчальної роботи застосовуються в належному взаємозв'язку і в певній послідовності.

Школи передового педагогічного досвіду, як правило, працюють упродовж навчального року. За цей час завершується цикл роботи з вивчення слухачами передового досвіду керівника. Звичайно, на першому етапі роботи школи такі заняття проводяться 1—2 рази на місяць, але згодом періодичність проведення цих занять зменшується.

Кількість слухачів у школі передового педагогічного досвіду — 5—10 осіб.

Керівником школи передового педагогічного досвіду призначається особа, досвід якої схвалений і рекомендований для впровадження.

Навчальний план занять цієї школи складається керівником за допомогою працівників методичного кабінету, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Методичне керівництво школами передового педагогічного досвіду здійснюють методичні кабінети, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.Додаток 8

Організація діяльності творчої групи

Творча група — своєрідна форма залучення вчителів і керівників шкіл до творчої діяльності щодо запровадження у шкільну практику досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.Існують три види творчих груп:

 • перші працюють над упровадженням результатів наукових досліджень з відповідної наукової проблеми, теми в практику роботи;

 • другі—над вивченням і впровадженням уже відомого в регіоні (кращого педагогічного досвіду);

 • треті — над накопиченням власного педагогічного досвіду, певні елементи якого склалися в даній школі.

Творча група створюється на добровільних засадах із найбільш досвідчених і теоретично підготовлених учителів, які виявили інтерес та бажання впроваджувати передовий педагогічний досвід.

Склад творчої групи — 3—7 осіб.

Керівництво творчою групою може здійснювати педагог, досвід якого вивчався.

Важливе значення в діяльності творчої групи має поширення досвіду, демонстрація його широкому загалу педагогічних кадрів. Члени творчої групи виступають із лекціями, доповідями, повідомленнями, пропагують досвід з даної проблеми у пресі.

Створення, організація та діяльність творчої групи визначається в планах роботи шкіл, науково-методичних служб, де планується впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду. Творча група має відповідний план роботи.

Творчі групи можуть формуватися на різних рівнях управління методичною роботою—від творчої групи шкільного або районного методичного об'єднання учителів до відповідного кабінету інституту післядипломної освіти. З приводу стратегічно важливих питань підвищення ефективності управління освітою можуть також формуватися загальношкільні творчі групи, групи районних відділів і обласних управлінь освітою.Розроблені творчою групою рекомендації, включно з основними теоретичними положеннями, ідеями та висновками, можуть бути подані у зрозумілій педагогам формі для впровадження. Вивчаючи рекомендації, кожен працівник школи має чітко уявляти собі, що слід упроваджувати, які мають бути практичні висновки, чим вони відрізняються від наявних рекомендацій, які масштаби впровадження нових рекомендацій, який для цього потрібен інструментарій, які можливі наслідки застосування рекомендацій на практиці.

З огляду на зазначене вище, рекомендації, розроблені творчою групою, орієнтовно можуть розкривати:

 • актуальність роботи, концепції, ідеї для підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

 • основні положення, ідеї, висновки, рекомендації, прийоми, методи роботи, результати сучасних наукових досліджень, необхідність їх упровадження у шкільну практику;

 • зміни у функціях усіх категорій педагогічних кадрів (працівників органів управління, методистів, керівників шкіл, учителів), які беруть участь в оновленні галузі діяльності;

 • умови, за яких можуть бути реалізовані рекомендації творчої групи.

Результативність роботи творчої групи визначається на основі результатів упровадження передового педагогічного досвіду в масову педагогічну практику.
Методичні рекомендації підготували:

Ірина УДОВИЧЕНКО,кандидат педагогічних наук, проректор з навчально-методичної роботи Сумського ОІППО;

Ірина ЗАХАРОВА,кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та інноваційних технологій, декан факультету підвищення кваліфікації Сумського ОІППО; Галина СУДАРЄВА,старший викладач кафедри педагогіки та інноваційних технологій Сумського ОІППО;

Ганна ТЕПЕВНА,методист обласного кабінету передового педагогічного досвіду Сумського ОІППО;

Людмила КОРЕНЬ,завідувач обласного кабінету передового педагогічного досвіду Сумського ОІППО.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка