Методичні рекомендації з вивчення, узагальнення, поширення Читайте у статтіСторінка3/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.69 Mb.
1   2   3   4

Тезаурус

Передовий педагогічний досвід — оптимальна діяльність, що є результатом творчого пошуку, який несе в собі елементи новизни, спрямована на розв'язання актуальних завдань навчання й виховання, забезпечує стійку ефективність освітнього процесу як у межах існуючих форм, методів і прийомів роботи, так і на основі їх удосконалення.

Творчість — діяльність людини, що породжує щось нове, вирізняється неповторністю, оригінальністю та суспільно-історичною унікальністю.

Творча особистість — людина, яка володіє високим рівнем знань, потягом до нового, оригінального та вміє «відкинути» звичайне, шаблонне.

Узагальнення — відображення основних результатів, перехід на вищий щабель абстракції шляхом виявлення загальних ознак (властивостей, відношень, тенденцій розвитку) предметів галузі.

Впровадження досвіду — спеціально організована система трансформації результатів фундаментальних прикладних досліджень та досягнень практиків.

Засвоєння досвіду — вивчення його змісту, виділення головного й оволодіння практичними уміннями використання нового на рівні творчої трансформації передових ідей у власну методичну систему.

Використання досвіду—творчий добровільний процес втілення Ідей чужого досвіду у власну практичну діяльність.

Поширення досвіду — організаційні дії, спрямовані на популяризацію передової ідеї.

Додатки

Додаток І

Етапи вивчення, узагальнення, поширення передового педагогічного досвіду


РікЗміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітки про виконання

1. Підготовчий етап, вивчення досвіду
1.1

Вибір об'єкта вивчення ППД

Вересень


1.2

Формулювання теми і мети досвіду

Вересень — жовтень


1.3

Ознайомлення вчителя з досвідом роботи інших педагогічних працівників над даною темою

Жовтень


1.4

Складання бібліографії з теми досвіду

Жовтень — листопад


1.5

Опрацювання методичної та науково-педагогічної літератури (наводиться список)

Листопад — січень


1.6

Збирання конкретних даних про носія досвіду (система управлінської чи педагогічної діяльності, її результативність, зокрема щодо навчальних досягнень учнів)

Вересень — грудень


1.7

Збирання емпіричного матеріалу

Грудень — лютий


1.8

Відвідування уроків

Лютий — березень


1.9

Консультації, корекція діяльності

Січень — травень


1.10

Контрольні зрізи знань учнів

Грудень — травень2. Основний етап вивчення досвіду
2.1

Вивчення творчої лабораторії вчителя: його власної бібліотеки, тематичних папок, конспектів тощо

Вересень — грудень


2.2

Вивчення системи роботи загалом: іі ознайомлення з планами роботи вчителя, класними журналами, зошитами учнів для лабораторних та практичних робіт, матеріалами, з якими виступав учитель на засіданнях методичних об'єднань, педагогічних читаннях, науково-практичних конференціях, з учнівськими рефератами; проведення анкетування учнів, їхніх батьків, співбесід з ними

2.3

Відвідування уроків та інших форм навчально-виховного процесу

Листопад — квітень


2.4

Консультації та коригування досвіду

Вересень — квітень


2.5

Завдання вчителю з підготовки додаткових матеріалів, що супроводжують опис досвіду

Травень


2.6

Проведення контрольних зрізів знань учнів (вказати класи)

Січень — травень


2.7

Фонозаписи 2—3 уроків та кількох фрагментів уроків учителя

Листопад — березень


2.8

Відвідування 2—3 гурткових, факультативних занять учителя

Грудень — травень


2.9

Підготовка характеристики вчителя директором школи

Березень3. Підсумковий етап вивчення
3.1

Творчий звіт учителя

Листопад — грудень


3.2

Контрольні зрізи знань учнів

Грудень


3.3

Збирання матеріалів, підготовлених учителем за дорученням методиста

Грудень4. Етап оформлення та узагальнення досвіду
4.1

Аналіз зібраного матеріалу

Січень


4.2

Опис узагальненого досвіду

Січень — березень


4.3

Оформлення матеріалів для схвалення

Березень


4.4

Рецензування матеріалів досвіду

Березень — квітень


4.5

Подання на розгляд ученої ради (ради методичного кабінету) узагальнених та оформлених матеріалів (відповідно до вимог)

Березень — травень


4.6

Обговорення узагальнених матеріалів на засіданні вченої ради (ради методичного кабінету), схвалення

Травень — червень5. Поширення досвіду
5.1

Виступи на семінарах, науково-практичних конференціях

Протягом року


5.2

Висвітлення досвіду в засобах масової інформації

Вересень


5.3

Оформлення виставки

Грудень


5.4

Проведення на базі досвіду семінару, педагогічної практики та ін.

Листопад — січень

Додаток2

Орієнтовний план роботи з вивчення, узагальнення, схвалення, поширення передового досвіду вчителя _______загальноосвітньої школи 1—111 ступенів із проблеми «Розвиток пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання і виховання»
Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітки про виконання

1

Обговорити на засіданні методичної ради школи досвід роботи вчителя з розвитку пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання й виховання, розробити відповідні рекомендації

27.10

Готує заступник директора, виступ — член ради
2

Видати наказ по школі щодо вивчення, узагальнення, схвалення, поширення в практику роботи педагогічного колективу досвіду роботи вчителя над темою «Розвиток пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання й виховання»

До 01.11

Директор школи
3

Створити творчу групу з вивчення досвіду роботи вчителя, скласти план роботи групи

До 05.11

Заступник директора школи
4

Скласти списки рекомендованої літератури з питань досвіду роботи вчителя, укомплектувати в методичному кабінеті добірку літератури із цього питання

До 10.11

Заступник директора школи
5

Скласти й вести картотеку журнальних і газетних статей з теми досвіду роботи вчителя

До 25.11

Заступник директора школи, бібліотекар школи
6

Розробити пам'ятки-рекомендації з вивчення досвіду роботи вчителя

До 01.12

Заступник директора школи, члени творчої групи
7

3 метою вивчення передового досвіду вчителя відвідати уроки: у 10-А класі (10—12 уроків);

у 7-А класі (8—10 уроків);

у 7-Б класі (8—10 уроків);

у 9-Б класі (8—10 уроків)Листопад — грудень;

січень — лютий;

березень — квітень;

квітень


Заступник директора школи, члени творчої групи
8

У процесі відвідування уроків

а) особливу увагу звернути на: роботу з формування загальних і спеціальних умінь, навичок учнів; II уміння учнів застосовувати знання в нестандартних ситуаціях, наближених до життєвих умов; розвиток логічного мислення учнів, запровадження засад розвивального навчання; організацію самостійної роботи учнів;

б) з метою перевірки рівня сформованості пізнавальних здібностей учнів провести контрольні роботи: у 10-А класі; у 7-Б класі; в) зробити запас із 2—3 уроків та кількох фрагментів уроків учителя;

г) відвідати 3—5 додаткових занять (гурток, факультативи, спецкурс), які проводить учительТравень — грудень;

квітень — лютий;

березень;

березень — квітеньЗаступник директора школи, члени творчої групи;

заступник директора школи, члени творчої групи;

заступник директора школи, члени творчої групи;

заступник директора школи, члени творчої групи


9

Проінструктувати вчителя щодо виконання наступних завдань: а) систематично (протягом року) вести щоденник власних спостережень за реалізацією основних аспектів досвіду; б) виготовити дидактичні, методичні, ілюстративні матеріали, що характеризують досвід роботи вчителя (розробка поурочних планів з певної теми навчального курсу; роздаткових, дидактичних матеріалів, текстів, копій письмових робіт, реферати учнів, плани роботи факультативу, гуртка тощо); в) самостійно описати досвід своєї роботи з теми «Розвиток пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання і виховання»

Протягом року; протягом року;

до 10.05


Учитель,заступник директора школи; учитель, заступник директора школи;

учитель

10

Надавати вчителю допомогу в організації спостережень і вивчення ефективності методичних прийомів, застосовуваних у процесі навчання

Постійно

Заступник директора
11

Проаналізувати документацію, яку веде вчитель (класні журнали, планування роботи, поурочні плани тощо)

До 01.03

Заступник директора
12

На засіданні методичної ради школи підбити підсумки вивчення досвіду роботи вчителя на даному етапі роботи

Травень

Заступник директора
13

Випустити методичний бюлетень, присвячений досвіду роботи вчителя на даному етапі

Травень

Заступник директора
14

Допомогти вчителю в узагальненні досвіду своєї роботи, підготовці до друку: а) поурочних планів за темами, розділами програми 7—11 класів, запланованими для дослідження; б) зразків планування (плани класного керівника, керівника гуртка, факультативу, завідувача навчального кабінету тощо); в) зошитів для практичних робіт учнів 9-Б класу, для контрольних робіт учнів 7-Б класу, зошитів для домашніх робіт учнів 10-А класу; г) зразків дидактичного, роздаткового матеріалу, учнівських рефератів; ґ) матеріалів, які розкривають досвід роботи вчителя з розвитку пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання та виховання (доповіді, реферати, підготовлені вчителем); д) 2—3 фотокарток, що ілюструють роботу вчителя в класі

Травень

Заступник директора
15

Допомогти іншим учителям школи в побудові уроків, які впроваджують елементи досвіду з проблеми «Розвиток пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання та виховання»

Протягом року

Заступник директора
16

Розробити тематику педагогічних читань з проблеми «Розвиток пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання та виховання»

До 01.10

Заступник директора
17

Провести педагогічні читання з проблеми «Розвиток пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання та виховання»

Січень

Заступник директора
18

Організувати проведення циклу лекцій з питань комплексної роботи над темою досвіду

Протягом року19

У планах-графіках внутрішньошкільного контролю передбачити відвідування уроків учителями з метою вивчення передового досвіду роботи вчителя

Протягом року

Директор школи
20

Організувати серію відкритих уроків за участю членів творчої групи з метою демонстрації на практиці системи роботи з розвитку пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання та виховання

Вересень — листопад

Члени творчої групи
21

Організувати взаємовідвідування уроків учителями з метою взаємного обміну досвідом роботи з розвитку пізнавальних здібностей учнів

Протягом року

Заступник директора школи, члени творчої групи
22

Узагальнити досвід роботи вчителя з розвитку пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання та виховання. Зібрані матеріали зосередити в шкільному методичному кабінеті

Грудень — січень

Заступник директора школи, члени творчої групи
23

Схвалити на методичній раді досвід роботи вчителя

Квітень

Директор школи
24

До картотеки передового педагогічного досвіду шкільного методичного кабінету внести інформацію з досвіду роботи вчителя

Березень

Заступник директора
25

У планах внутрішньошкільного контролю передбачити заходи з подальшого вдосконалення, поширення передового досвіду роботи вчителя в практику роботи вчителів школи

Протягом року

Директор школи
26

Організувати ведення щоденників спостережень учителями, які впроваджують досвід роботи вчителя

Постійно

Заступник директора
27

На засіданнях шкільних методичних об'єднань заслухати звіти вчителів, які впроваджують досвід роботи, що вивчається

Квітень

Керівники методоб'єднань
28 29

Провести методичну нараду, присвячену розкриттю основних положень передового досвіду вчителя Організувати наставництво вчителів, які успішно оволоділи досвідом роботи, над менш досвідченими педагогами

Травень Постійно

Заступник директора Заступник директора
ЗО

На стенді «Запозичай передовий досвід» у методкабінеті школи відкрити постійну рубрику, присвячену досвіду роботи вчителя

3 03.09

Заступник директора
31

На засіданні педагогічної ради школи заслухати підсумковий звіт про впровадження передового досвіду вчителя з розвитку пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання та виховання

Жовтень

Директор школи, члени творчої групи
32

Матеріали передового педагогічного досвіду роботи вчителя передати до районного (міського) методичного кабінету з метою вивчення його на рівні району (міста)

Листопад

Заступник директора

Додаток З
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка