Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт з «Конфліктології» для студентів заочної форми навчання Контрольна робота виконуються в 10 семестріСкачати 64.12 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір64.12 Kb.
Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт з «Конфліктології» для студентів заочної форми навчання

Контрольна робота виконуються в 10 семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій і є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу. Виконання, оформлення та захист контрольної роботи здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання контрольної роботи - до 8 годин самостійної роботи.

Варіанти завдань з контрольної роботи визначається сумою трьох останніх цифр номеру залікової книжки.
варіанта

Завдання

Варіант 1.

1.Поняття про конфлікти. Еволюція поняття.

2.Вивчення шляхів вирішення конфліктів в юридичній сфері на конкретному прикладі.Варіант 2.

1. Погляди на конфлікти в сучасній конфліктології.

2. Приклад конфлікту в діловому спілкуванні та його основні характеристики.
Варіант 3.

1.Метододи конфліктології.

2.На конкретному прикладі показати структуру трудового конфлікту.Варіант 4.

1.Причини виникнення конфліктів.

2.На конкретному прикладі показати особливості учасників юридичного конфлікту.Варіант 5.

1.Позитивні функції конфліктів.

2. Підготувати приклад горизонтального політичного конфлікту .Варіант 6.

1.Негативні функції конфліктів.

2. Підготувати приклад вертикального політичного конфліктуВаріант 7.

1.Конструктивний конфлікт і деструктивний конфлікт.

2.Вивчити на конкретному прикладі шляхи вирішення трудового конфліктуВаріант 8.

1.Типологія конфліктів.

2.Вивчити на конкретному прикладі технології попередження міжнародних конфліктівВаріант 9.

1.Стадії розвитку конфлікту та причини його виникнення.

2.Аналіз механізму розв’язання сімейного конфлікту( на прикладі)
Варіант 10.

1.Природа і причини міжнаціональної конфліктності.

2.Показати на прикладі застосування медіації у правовій сфері.Варіант 11.

1.Юридичний конфлікт: поняття, предмет, об’єкт, суб’єкти, стадії.

2.Показати на прикладі шляхи попередження сімейних стосунків.Варіант 12.

1.Управління конфліктною ситуацією.

2.Показати на прикладі структуру конфлікту діловому спілкуванні.Варіант 13.

1.Розв’язання і регулювання конфлікту.

2.Показати на прикладі змішаний юридичний конфлікту і шляхи його попередженняВаріант 14.

1.Аналіз структурних елементів конфлікту.

2. Показати на прикладі чистий юридичний конфлікту і шляхи його попередженняВаріант 15.

1.Типи внутрішньоособистісних конфліктів.

2. Показати на прикладі конфлікт у адвокатській діяльності і шляхи його попередження.Варіант 16.

1.Формули конфліктів

2. Показати на прикладі конфлікт учасників цивільного процесу і шляхи його вирішення.Варіант 17.

1.Конфлікти в діловому спілкуванні

2. Показати на прикладі конфлікт учасників кримінального процесу і шляхи його вирішення.Варіант 18.

1.Поняття і причини сімейних конфліктів. Роль законодавства в регулюванні сімейно-шлюбних відносин.

2. Скласти класифікацію конфліктів в юридичній сферіВаріант 19.

1.Кримінально-процесуальний і кримінальний конфлікти: тотожне та відмінне.

2. Методом картографії запропонувати вирішення конфлікту в організації (на конкретному прикладі)Варіант 20.

1.Роль законодавства в регулюванні сімейно-шлюбних відносин.

2.Методом картографії запропонувати вирішення конфлікту в студентському (на конкретному прикладі)Варіант 21.

1.Концепція “конфліктного слідства”. Колізія захисту. Колізія обвинувача і потерпілого

2.За допомогою соціометричного методу здійснити аналіз міжособистісного конфлікту у колективі.Варіант 22.

1.Основи переговорів.

2. Здійснити рецензування наукової статті з”Конфліктології”Варіант 23.

1.Стратегії виходу із конфлікту: моделі та стилі.

2. Показати на прикладі конфлікт учасників господарського процесу і шляхи його вирішення.Варіант 24.

1.Технології, засоби і методи врегулювання конфліктів.

2. Показати на прикладі конфлікт учасників адміністративного процесу і шляхи його вирішення.Варіант 25.

1.Технології консенсусу і компромісу.

2. Показати на прикладі конфлікт під час прийняття закону і шляхи його вирішення.Варіант 26.

1.Технології конфліктного медіаторингу.

2. Вивчити на конкретному прикладі шляхи попередження конфліктів у сфері цивільної авіації.Варіант 27.

1.Правові засоби розв’язання конфліктних ситуацій.

2. Вивчити на конкретному прикладі шляхи попередження конфлікту в державному управлінні.Варіант 28.

1.Поняття, об’єкт, предмет, рівні та методи сучасної конфліктології.

2. Вивчити на конкретному прикладі шляхи попередження політичного конфлікту


Контрольна робота повинна відображати окремі теоретико-практичні проблеми дисципліни «Конфліктологія» і виконуватися студентом після вибору ним тієї чи іншої теми (завдання). Виходячи зі специфічних особливостей дисциплін, контрольна робота виконується у формі реферату із практичним завданням (в якому є конкретний приклад конфлікту).

Контрольна робота навчальної дисципліни Конфліктологія є логічно сформульованим і поставленим в проблемному плані конкретним науковим завданням, що виражається в пошуку можливих варіантів і шляхів його розв'язання. Незважаючи на різноманітність контрольних завдань, обумовлених специфікою відповідної дисципліни, алгоритм їх виконання включає:

1) уточнення завдання, виявлення необхідних джерел для роботи над ним;

2) виявлення тенденцій розвитку процесів, що випливають із завдання, їх теоретичне обгрунтування та оцінка;

3) здійснення конкретного вирішення завдання (власний варіант), його пояснення та інтерпретація;

4) формулювання заключних висновків.

Контрольна робота виконується студентами самостійно. Вона повинна бути викладена логічно та технічно правильно оформлена. Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 12-18 сторінок, В кінці роботи вміщується список використаних літературних джерел, ставиться підпис студента і дата виконання.Виконана робота повинна бути відправлена не пізніше ніж за 1 місяць до початку сесії. Контрольна робота рецензується викладачем та оцінюється ним, як правило, за шкалою передбаченою РСО. При отриманні негативної оцінки робота разом з рецензією повертається студенту на доопрацювання, після чого з урахуванням зауважень передається для повторної перевірки разом з рецензією. Якщо контрольна робота виконана без дотримання рекомендацій або не повністю, вона повертається студенту без перевірки на доопрацювання.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка