Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Основи психологічної практики»Скачати 38.06 Kb.
Дата конвертації09.09.2017
Розмір38.06 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

КАФЕДРА АВІАЦІЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


Методичні рекомендації з виконання кОНТРОЛЬНих робіт для студентів
заочної форми навчання

з дисципліни «Основи психологічної практики»

за спеціальністю 053 «Психологія»Укладач:

доцент кафедри авіаційної психології

Т.Вашека

Методичні рекомендації розглянуті та схвалені на

засіданні кафедри авіаційної психології

Протокол № ____ від «___»________ 2016 р.

Завідувач кафедри Л.В.Помиткіна


Методичні рекомендації та тематика КР для студентів ІЗДН
Контрольна робота виконуються в сьомому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій і є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу курсу «Основи психологічної практики». Метою роботи є закріплення та поглиблення теоретичних знань, набутих під час вивчення дисципліни "Основи психологічної практики", а також розвиток навичок їх практичного застосування при розв'язанні фахових завдань.

Виконання, оформлення та захист контрольної роботи здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання контрольної роботи, до 8 годин самостійної роботи. Варіанти завдань з контрольної роботи визначається сумою трьох останніх цифр номеру залікової книжки.

Структура роботи включає наступні компоненти: титульний аркуш, теоретичний розділ, практичний розділ, список літератури, додатки.


Тематика контрольних робіт

 1. Особливості психологічної допомоги “важким підліткам”.

 2. Релаксаційний тренінг при роботі з різними типами клієнтів.

 3. Використання технік ігрової психотерапії при наданні психологічної допомоги дітям.

 4. Особливості сімейного консультування в залежності від проблеми клієнта.

 5. Використання технік НЛП в психологічній практиці.

 6. Рефлексивне та нерефлексивне слухання та їх використання в різних психологічних школах.

 7. Базові навички ведення консультативної бесіди та особливості їх застосування в залежності від теоретичного напрямку.

 8. Когнітивна психотерапія: техніки виявлення автоматичних думок.

 9. Психологічна допомога клієнтам з суїцидальними намірами.

 10. Психокорекційна робота з мовою.

 11. Оцінка ефективності роботи практичного психолога.

 12. Психопрофілактика та гігієна в діяльності практичного психолога.

 13. Причини та прояви професійної деформації особистості практичного психолога.

 14. Особливості психологічної допомоги в області проблемно-орієнтованої терапії.

 15. Телефонне консультування: особливості та принципи роботи.

 16. Кризове консультування, його основні етапи, техніки, особливості.

 17. Психологічна допомога при переживанні втрати та сильного горя.

 18. Психологічна допомога клієнтам з депресивними намірами.

 19. Психологічна допомога тривожним клієнтам.

 20. Психологічна допомога при реакціях страху та фобіях.

 21. Особливості психологічної допомоги вороже налаштованим та агресивним клієнтам.

 22. Особливості психологічної допомоги при алкоголізмі.

 23. Особливості психологічної допомоги при наявності сексуальних проблем.

 24. Техніки психокорекційної роботи з позиції особистісно-орієнтованої терапії.

 25. Техніки психокорекційної роботи з позиції гештальт-терапії.

 26. Техніки психокорекційної роботи з позиції транзактного аналізу.

 27. Техніки психокорекційної роботи з позиції когнітивної терапії.

 28. Техніки психокорекційної роботи з позиції екзистенційної терапії.

 29. Техніки психокорекційної роботи з позиції логотерапії.

 30. Техніки психокорекційної роботи з позиції психодраматичного напрямку.

 31. Техніки психокорекційної роботи з позиції поведінкової терапії.

 32. Особливості психологічної допомоги в межах сімейної психотерапії.

 33. Використання арт-методів в психологічній практиці.

 34. Використання казкотерапії в діагностиці та наданні психологічної допомоги.

 35. Технологія ведення консультативної бесіди.


Список літератури
1. Айві А. Цілеспрямоване інтерв`ювання і консультування: сприяння розвитку клієнта. Пер. з англ. О.Абесонової. – Навч.посібник. – К.: Сфера, 1998. – 342 с.

2. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: Навчальний посібник. – К.: Четверта хвиля, 2004. – 256 с.

3. Вашека Т.В. Основи психологічної практики. Навчальний посібник. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту "НАУ-друк", 2009. – 200 с.

4. Кочунас Р. Основы психологического консультирования. М.: Академический Проект, 1999. – 240 с.5. Мэй Р. Искусство психологического консультирования / Пер. с англ.– М.: Класс, 1994. – 144 с.

6. Немов Р.С. Психологическое консультирование: Учебник. – М., 2000.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка