Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу з дисципліни «Загальна психологія»Скачати 47.79 Kb.
Дата конвертації14.09.2017
Розмір47.79 Kb.
#54603
ТипМетодичні рекомендації
Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

КАФЕДРА АВІАЦІЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Методичні рекомендації
з самостійної роботи студентів
з опанування навчального матеріалу

з дисципліни «Загальна психологія»

за напрямом підготовки: 6.030102 «Психологія»

Укладачі:

доцент кафедри авіаційної психології І.С.Гічан

доцент кафедри авіаційної психології О.М.Назарук

викладач кафедри авіаційної психології А.В.Нагайко


Методичні рекомендації розглянуті та схвалені на засіданні кафедри авіаційної психології
Протокол № ____ від «___»________ 2016 р.
Завідувач кафедри Л.В.Помиткіна

Зразок методичних рекомендацій до
виконання самостійної роботи

Тема 1. «Психологія як наука»
План

  1. Предмет та задачі психології.

  2. Значення терміну «психологія».

  3. Психологія у структурі сучасних наук.

  4. Галузі психології


Предмет науки – це та сторона або сторони об’єкта науки, яким він представлений в ній; якщо об’єкт існує незалежно від самої науки, то предмет формується разом з нею і закріплюється в її понятійній системі. В певному розумінні розвиток науки є розвитком предмету. Предметом вивчення психології в наш час являються психічні явища. Властивості психіки, свідомості, психічні процеси зазвичай характеризують людину взагалі, а особливості психології стосуються конкретної людини. Психологія проявляється як сукупність типових для людини (або груп людей) способів поведінки, спілкування, пізнання оточуючого світу, переконань, рис характеру. Факти психології - це не предметні речі, а різні за змістом, інтенсивністю, тривалістю, пов'язані між собою процеси, що перебувають у розвитку та належать певній людині. Внутрішній психічний світ людини психологія розглядає як живий, неперервний процес, який формується і розвивається, породжує деякі продукти чи результати в процесі життєдіяльності.

Психологічна наука розв'язує три групи завдань: науково-дослідні, діагностичні, корекційні. Науково-дослідні завдання спрямовані на вивчення об'єкта науки на різних рівнях. Діагностичні завдання дозволяють , наприклад, визначити потенційні можливості психічного розвитку; здобути наукові дані для вдосконалення та прогнозування розвитку окремого індивіда. Для виконання діагностичних завдань психолог-дослідник повинен визначити конкретні завдання, підібрати методи отримання даних, проаналізувати ці дані, проінтерпретувати їх, здійснити психологічний прогноз. Корекційні або психокорекційні завдання спрямовані на виправлення відхилень, що спострерігються у психічній діяльності людини; спрямовані на організацію психологічного тренінгу та розробку рекомендацій. Ці завдання реалізовуються на практичному та емпіричному рівнях, зокрема, науковцями та практичними психологами, які працюють в різних установах (у школі, промисловості, спорті, в різних організаціях).Самою назвою і першим визначенням психологія зобов’язана грецькій міфології. Ерот, син Афродіти, закохався в дуже гарну молоду земну жінку Психею, яка повинна була пройти ряд випробувань. Проте була зарахована до ряду Богів, щоб поєднатись зі своїм обранцем. Для греків цей міф був класичним зразком справжнього кохання, вищої реалізації людської душі. Тому Психея – смертна жінка, здобувши безсмертя, - стала ніби символом душі, яка шукає свій ідеал.

Психологія має багатогранні зв'язки як із природничими, так і з соціальними науками. Експериментальна психологія розвивалася під впливом досліджень природничих наук. Зв'язок зі суспільними науками насамперед зумовлений тим, що психологія вийшла з філософії. Але й сьогодні філософія та психологія мають спільні проблеми. Найтісніший зв'язок має психологія з педагогікою. Ці науки відокремилися від філософії в різний час. Багатогранний зв'язок психології з іншими науками - філософськими, природничими, соціальними - зумовлений тим, що в центрі її уваги стоїть людина.

Загальна психологія досліджує: пізнавальні процеси (відчуття, сприймання, пам'ять, мислення, уяву); емоційні процеси (емоції, почуття); вольові процеси (боротьба мотивів, прийняття рішень тощо); питання, пов'язані зі спілкуванням, діяльністю особистості, її характером і здібностями. Вікова психологія вивчає психічний розвиток людини, формування її психічних процесів і станів. Поділяють вікову психологію на дитячу психологію, психологію підлітка, юнака, дорослої людини, людини похилого віку. Ця галузь психології невіддільна від диференційної психології. Вікова психологія розкриває зміст послідовних етапів розвитку, динаміку психологічних процесів, досліджує вплив на формування індивідуальних відмінностей культурно-історичних, соціально-економічних та етнічних умов. Генетична (від грец. genesis - походження) психологія вивчає психічний розвиток людини з перших днів життя і до смерті. Педагогічна психологія вивчає психологічні основи виховання та навчання, досліджує формування пізнавальної діяльності та суспільно значущих якостей особистості тощо.
Література

1. Загальна психологія / За заг. ред. академіка С.Д.Максименка. Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Вінниця: Нова Книга, 2004.

2. Загальна психологія: Навч. посіб./ За заг. ред. О.В. Скрипченка. – К.: Вища школа, 1999.

3. Максименко С.Д. Генетическая психология. – М.: Релф-бук, К.: Ваклеар, 2000.

4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – 2-ге вид., допов. – К.: Вища школа, 2001.

5. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та інш. – 2-ге вид., стереотип. – К: Либідь, 2000.Термінологічний словник

Психологія, психіка, душа, матерія, наукові та побутові психологічні знання, загальна, вікова, педагогічна, соціальна, патопсихологія, порівняльна, інженерна, космічна, праці, спорту, мистецтва, психічні стани, психічні властивості, психічні процеси

Питання для самоперевірки

1. Наведіть аргументи на користь психології як науки.

2. Визначте місце психології в пізнанні людини.

3. Назвіть предмет психології як науки.4. Перерахуйте галузі психолгії.

5. Розкрийте значення терміну «психологія».
Каталог: bitstream -> NAU -> 25124
NAU -> Засоби діагностики та розвитку комунікативних навичок ведення переговорів у студентів-міжнародників шатило Юлія Петрівна
NAU -> Рубрика 1: «Педагогические науки» андрагогіка: сучасний етап розвитку
NAU -> Психолого-педагогічна підготовка майбутніх юристів до виконанння професійних ролей постановка проблеми у загальному вигляді
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Співвідношення конкуренції та кооперації при взаємодії тнк за реалізації співпраці у рамках стратегічного альянсу
NAU -> Реферат: дидактичні аспекти організації ефективної самостійної навчальної роботи студентів анотація
NAU -> Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України
25124 -> Національний авіаційний університет Навчально-науковий Гуманітарний інститут
25124 -> Програма навчальної дисципліни «Загальна психологія» Галузь знань: 0301 «Соціально-політичні науки»
25124 -> Методичні рекомендації з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Загальна психологія»

Скачати 47.79 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка