Методичні рекомендації Умовні скорочення: сп соціальні педагоги; пп практичні психологиСкачати 487.79 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації12.04.2016
Розмір487.79 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Про стан розвитку та пріоритетні напрямки діяльності психологічної служби системи освіти Полтавської області у 2015-2016 навчальному році: методичні рекомендації

Умовні скорочення:

СП - соціальні педагоги;

ПП - практичні психологи;

ПС - психологічна служба;

ЦППСР ПОІППО - центр практичної психології і соціальної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського


Зміст


Зміст 1

1.Стан розвитку психологічної служби системи освіти Полтавської області на кінець 2014-2015 навчального року (К. М. Муліка) 2

2.Освітній, кваліфікаційний рівень працівників психологічної служби (К. М. Муліка) 4

3.Матеріально-технічне забезпечення діяльності працівників психологічної служби (К. М. Муліка) 7

4.Психологічне забезпечення актуальних проблем освіти: розв’язання проблеми насильства (жорстокості) в школі, формування репродуктивного здоров’я, профілактика шкідливих звичок (К. М. Муліка) 8

5.Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у дошкільних навчальних закладах (Т. В. Хорошева) 14

6.Психологічне забезпечення проблем профілізації та обдарованості (В. А. Маслова) 17

7.Особливості соціально-педагогічного патронажу у системі освіти у 2015-2016 навчальному році (О. М. Самойлюк) 18

8.Перелік нормативно-правових документів, необхідних до виконання психологічною службою системи освіти Полтавської області (Т. В. Хорошева, О. М. Самойлюк) 23

Додатки 26

Додаток 1. Дані про кадрове забезпечення навчальних закладів Полтавської області ставками практичних психологів, соціальних педагогів відповідно до нормативів чисельності учнів станом на кінець 2014-2015 н. р. (у %) 26

Додаток 2. Дані про кадрове забезпечення дошкільних навчальних закладів Полтавської області ставками практичних психологів відповідно до нормативів чисельності груп у 2013-2014 та 2014-2015 н. р. (у %) 27

Додаток 3. Дані про наявність гуртків, факультативів з психології у розрізі міст / районів станом на кінець 2014-2015 н. р. 28

Додаток 4. Інформація про запровадження інноваційної технології з розв’язання конфліктів у школі «Шкільні служби порозуміння» у 2014-2015 н. р. 29

Додаток 5. Орієнтовні критерії оцінювання стану виконання у навчальному закладі статей 21, 22 закону України «Про освіту»: «психологічна служба в системі освіти», «соціально-педагогічний патронаж» 30  1. Стан розвитку психологічної служби системи освіти Полтавської області на кінець 2014-2015 навчального року (К. М. Муліка)


Питання «Про стан розвитку психологічної служби системи освіти Полтавської області» заслухане на колегії Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА 27.05.2015 року (виступ К. М. Муліки, завідувача ЦППСР ПОІППО на колегії розміщено за адресою: http://poippo.pl.ua/pidrozdily?id=823, протокол рішення колегії № 2/2 - http://www.poltav-oblosvita.gov.ua/mcollegies-guon.html).

Звіт про діяльність психологічної служби системи освіти Полтавської області у 2014-2015 навчальному році, у якому містяться аналітичні та статистичні дані розміщено за адресою: http://poippo.pl.ua/pidrozdily?id=844.

Протягом 2014-2015 навчального року забезпеченість фахівцями психологічної служби системи освіти області збільшилася на 1,0 % (порівняно з 2013-2014 н.р.) та становить 47 % від нормативної потреби. Середній показник кадрового забезпечення психологічної служби по Україні складає 54 %.

Дані про кадрове забезпечення навчальних закладів спеціалістами психологічної служби у розрізі районів (міст) наведені у додатку 1.

Найкраща ситуація щодо забезпечення фахівцями служби у містах Комсомольську (92 %), Полтаві (79 %), Миргороді (77%) та у Кременчуцькому (74%), Глобинському (65 %), Машівському (59 %) районах, у навчальних закладах інтернатного типу.

Найнижчі показники - у Чутівському (8 %), Гребінківському (14 %), Оржицькому (19 %), Решетилівському, Миргородському (20 %) районах. Негативна ситуація із забезпеченістю соціальними педагогами професійно-технічних (8%) та вищих I-II р.а. (10 %) навчальних закладах.

Найбільш вагомими причинами відсутності ставок практичних психологів, соціальних педагогів у навчальних закладах є:


  • «Розмитість», нечітке визначення нормативно-правовою базою функцій спеціалістів психологічної служби, їх професійної «зони відповідальності», відсутність протоколів діяльності (послідовності професійних дій у ситуації конфлікту, суїцидальної поведінки, насилля), критеріїв якості та оцінки результативності роботи. Терміни «психологічне забезпечення», «педагогічний патронаж» директорами (завідючими) навчальних закладів на курсах підвищення кваліфікації у ОІППО пояснюються по-різному. Така ситуація не сприяє мотивації відкриття ставок працівників психологічної служби у системі освіти.

  • Низька психологічна культура керівників освіти, нерозуміння адміністрацією навчальних закладів, педагогічними працівниками сутності роботи психолога та соціального педагога. Зайвим є психолог у навчальному закладі, де наявні ознаки тоталітарного політичного режиму, де конфлікти, проблеми розв’язуються не шляхом переговорів та врахування потреб (інтересів) сторін, а прийняттям швидкого авторитарного рішення, покарання.

  • Неналежна підготовка «вишами» психологів, соціальних педагогів до практичної діяльності у навчальному закладі, що не дозволяє цим працівникам сформувати у педагогічному середовищі адекватні очікування від своєї роботи.

  • Відсутність чітко визначеного часу, місця, загалом «ніші» у навчально-виховному процесі для здійснення практичним психологом, соціальним педагогом професійних функцій, видів робіт: психодіагностика, соціологічні дослідження, запровадження корекційно-розвивальних програм, проведення просвітницької роботи.

Іншими причинами, які заважають на 100 % забезпечити навчальні заклади ставками практичних психологів, соціальних педагогів є недостатнє фінансування, відсутність фахівців з відповідною освітою, які згодні працювати на неповну ставку, низка проблем нормативно-правової бази, що регулює діяльність психологічної служби системи освіти (наприклад, досі не врегульоване питання діяльності спеціалістів психологічної служби у навчально-виховному комплексі).

Практика доводить, що введення ставок працівників психологічної служби у навчальних закладах недостатньо для належного психологічного забезпечення та соціально-педагогічного патронажу навчально-виховного процесу. Станом на кінець 2014-2015 навчального року у області 394 ставки практичних психологів займають 598 осіб (орієнтовно на 1 особу 0,6 ставки), а 160 ставок соціальних педагогів займають 269 осіб (на 1 особу 0,5 ставки). Таким чином, склалася ситуація, коли педагогів, заступників директорів (і навпаки) «довантажують» ставками працівників психологічної служби, що часто підриває авторитет та довіру до спеціалістів служби, спотворює їх імідж.

Оскільки нормативно-правова площина передбачає розмір ставки спеціаліста служби у навчальному закладі залежно від чисельності учнів, в умовах неповного навантаження працівника (0,5; 0,25 ставки) річне планування роботи має бути особливо виваженим та передбачати завершеність, результативність роботи. Тому такі види роботи як психодіагностика (діагностика), корекційно-розвивальна робота плануються або не плануються залежно від кількості учасників навчально-виховного процесу, їх потреб, конкретних проблем навчального закладу та наявності інших спеціалістів, які можуть їх вирішувати, навантаження працівника та його кваліфікації. За умови навантаження спеціаліста психологічної служби на 0,25; 0,5 ставки його діяльність може обмежуватися такими видами роботи як: просвіта, навчальна та розвивальна робота (запровадження гуртків з психології, корекційно-розвивальних програм).

На вирішення вищезазначених проблем у 2015-2016 навчальному році керівникам психологічних служб районів (міст) рекомендовано запланувати проведення для директорів (завідувачів) навчальних закладів семінари щодо ролі, місця та основних функцій практичного психолога, соціального педагога у навчальному закладі.

З метою підвищення результативності роботи психологічної служби необхідним є обговорення адміністрацією разом з педагогічним колективом завдань, які має вирішувати навчальний заклад, як надавач освітніх послуг, та визначення конкретних видів роботи, послідовності дій практичного психолога, соціального педагога на вирішення цих завдань. Важливим є на етапі затвердження річного плану роботи працівника психологічної служби розуміння керівником навчального закладу сутності та особливостей роботи психолога, соціального педагога. Річний план роботи працівників психологічної служби повинен містити чіткі, конкретні види роботи та терміни їх виконання.

Важливим є наявність у навчальному закладі «Години практичного психолога, соціального педагога» - графіка, затвердженого (погодженого) адміністрацією навчального закладу, який визначає час (за рахунок виховних годин, роботи у гуртожитку тощо) для виконання практичним психологом, соціальним педагогом професійних завдань у навчальному закладі: запровадження корекційних програм для дітей, які того потребують, проведення тренінгів, надання групових та індивідуальних консультацій, спостереження за навчально-виховним процесом. При укладанні такого графіку важливо враховувати кількість класів (груп) у навчальному закладі та навантаження спеціаліста. В умовах великої кількості класів (груп), психолог разом з адміністрацією визначає класи (групи), які потребують психологічного, соціально-педагогічного супроводу.

Орієнтовні критерії оцінювання стану виконання у навчальному закладі статей 21, 22 закону України «Про освіту»: «психологічна служба в системі освіти», «соціально-педагогічний патронаж» подані у додатку 5.

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка