Методичні рекомендації Турійськ 2015 Рецепт учительського щастя: Візьміть чашу терпінняСторінка1/3
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3
ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ

В.В. Шевчик

Педагогічна рада як форма вдосконалення професійної компетентності педагогівМетодичні рекомендації

Турійськ - 2015

Рецепт учительського щастя:

Візьміть чашу терпіння,

Налийте туди повне серце любові,

Вкиньте дві пригорщі щедрості,

Хлюпніть туди ж гумору,

Посипте добром,

Додайте якомога більше віри,

І все це добре перемішайте.

Потім намажте на шматок відпущеного вам життя

І пропонуйте всім, кого зустрінете на своєму шляху.

Методичні рекомендації до проведення педагогічних рад в школі.У методичних рекомендаціях наведені основні вимоги щодо підготовки, організації та проведення педагогічних рад.

Методичні рекомендації адресовані керівникам навчальних закладів, їх заступникам, педагогам та організаторам методичної роботи.

Зміст

 1. вступ. Роль та місце педагогічної ради у забезпеченні якості освітнього процесу_____________________________________________________________________________1

 2. Склад педагогічної ради та мета створення__________________________________5

 3. Види педрад, Правила засідання ________________________________________________7

 4. Методика підготовки і проведення педагогічної ради на тему:

«Розвиток творчого потенціалу педагогів школи засобами

методичної роботи»______________________________________________________________15

 1. Тези доповіді, рішення педради: «Підвищення ролі домашніх завдань

у формуванні в учнів інтересу до навчання та стан дотримання

педпрацівниками школи вимог щодо обсягу і характеру домашніх

завдань____________________________________________________________________________24

 1. Тези доповіді, рішення педради: «Формування у школярів потреби і

навичок самоосвітньої роботи, здатності до навчання впродовж

усього життя на основі впровадження інноваційних технологій»______30

Висновки

Література

Вступ

Метою сучасної школи є створення школи майбутнього через створення сучасного за змістом навчального закладу, який може забезпечити повноцінну якісну освіту. Виходячи з цього, визначено цілі: створення оптимальних умов розвитку та становлення вчителя та учнів як суб’єктів діяльності та соціальних відносин, задоволенні інтересів педагогів у постійному підвищенні їхнього професійного, освітнього, культурного рівня. Завданнями методичної структури школи є: • збагачення педагогів знаннями психолого-педагогічної теорії і практики

проведення уроків з використанням інноваційних технологій;

 • створення системи соціально-психологічної підтримки педагогів в розвитку творчого потенціалу, адаптації до сучасних умов;

 • стимулювання самоосвіти й саморозвитку педагога та учня.

Одним із видів методичної роботи, центром педагогічної думки школи,

творчою лабораторією, де розглядаються актуальні питання життя школи, аналізується її діяльність, визначаються завдання на перспективу є педагогічна рада. Відповідно до Закону України від 13 травня 1999 року № 651-XIV "Про загальну середню освіту" (ст. 39) «колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Положенням про середній загальноосвітний навчально-виховний заклад, затверджене Кабінетом Міністрів України від 14.06.2000 946, "Типового статуту середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу", затвердженого наказом Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 року № 292. У кожній загальноосвітній школі за наявності трьох і більше працівників створюють постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічну раду.
Склад педагогічної ради

До постійного складу педради входять: директор школи, його заступники, усі вчителі, вихователі, педагог-організатор, бібліотекар, практичний психолог, соціальний педагог, голова шкільного батьківського комітету тощо.

До розширеного складу педради можуть бути запрошені: представники організацій, ВНЗ, члени шкільного та класних батьківських комітетів, представники дитячих громадських організацій, батьки учнів.

Головою педради є директор школи. Секретар обирається терміном на 1 навчальний рік з числа складу педради.

Основною метою її створення є об'єднання зусиль колективу школи з підвищення рівня навчально-виховної роботи, використання на практиці досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду. Розвиток науково-методичної діяльності педради свідчить про високий рівень професійної кваліфікації педагогічного колективу. Можна виділити чотири етапи в підготовці і проведенні засідань педради: 1) планування роботи на рік; 2) попередня підготовка конкретного засідання педради; 3) безпосереднє засідання педради; 4) робота з виконання рішень. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб закладу освіти. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік. Засідання педрад в школі сплановано на перспективу – «Вивчення стану викладання предметів на 2014-2019 роки», розподілено по роках загальні теми відповідно до проблеми, над якою працює школа. Крім цих питань, у рамках кожного навчального року визначаються й інші актуальні проблеми. Щорічно розгядаються на засіданнях педради питання стану виховної та методичної роботи в школі. Залежно від завдань, які стоять перед школою, вносяться корективи (про особливості викладання наук в умовах впровадження Державних стандартів початкової, загальної середньої освіти та інші).
За цільовою установкою можна виокремити педради:


 • науково-педагогічні;

 • психолого-педагогічні;

 • тематичні;

 • проблемні;

 • настановчі;

- підсумкові.

Науково-педагогічні педради спрямовані на підвищення науково-теоретичного й методичного рівня викладання основ наук, впровадження нових ідей, досліджень та перспективного педагогічного досвіду в роботу школи.

Психолого-педагогічні педради ознайомлюють викладачів з досягненнями психологічної науки. Вони допомагають удосконалювати виховний вплив на підростаюче покоління, поліпшувати структуру і стосунки між усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Тематичні педради розглядають питання ефективного викладання окремих предметів, стан якості знань, умінь і навичок учнів з основ наук.

Проблемні педради обговорюють питання реалізації науково-методичної проблеми в роботі навчально-виховного закладу.

Настановчу педраду присвячено аналізу підсумків навчального року; на ній обирають науково-методичну проблему або розробляють подальші стратегії впровадження обраної проблеми; обговорюють і затверджують план роботи школи на рік.

Підсумкова педрада займається переведенням учнів до наступних класів, випуском учнів із школи.

Педради можуть бути й комбінованими. Тоді в їхній роботі розрізняють дві сторони: науково-педагогічну (обговорення актуальних питань робота педагогічного колективу) і виробничо-ділову (затвердження річного плану роботи школи, розгляд підсумків роботи навчально-виховного закладу за рік, випуск і переведення учнів).

Одним із напрямків роботи педагогічної ради є науково-методичний: створення системи роботи по реалізації науково-методичної проблеми, над якою працює школа; удосконалення навчально-виховного процесу; апробація передового педагогічного досвіду; впровадження інноваційних технологій. З 2010 року педагогічний колектив загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Бобли працює над реалізацією методичної проблемної теми "Формування методичної культури педпрацівників з метою їх творчої самостійності та удосконалення навчально-виховного процесу»". Тема була обрана з урахуванням сучасних вимог до випускника школи, соціального запиту держави, батьків, кадрового потенціалу працівників школи.

Педрада - це спосіб колегіального розв'язання проблем, пусковий механізм мобілізації зусиль педагогічного колективу до інноваційної і гуманістичної діяльності, трибуна передового педагогічного досвіду, школа професійної культури. Педрада розв'язує основні проблеми розвитку навчального закладу, показує перспективи, об'єднує педагогів для ефективної праці.Творчий підхід до визначення теми і технологій проведення педрад – запорука підвищення ефективності діяльності педагогічного колективу, формування педагогічної культури закладу освіти.

Відомий педагог-новатор Ш.Амонашвілі вважає, що демократичний, досвідчений директор, вміло заохочуючи і стимулюючи сміливість, неординарність педагогічної думки, перетворює педагогічну раду на спільну пошукову діяльність, створює атмосферу колективної творчості, колегіального цілеспрямованого і результативного пошуку перспективних рішень.

В.О. Сухомлинський стверджував: «На засіданнях педагогічної ради вчителі повинні перш за все учитися добре проводити урок, тому урок повинен бути в центрі уваги педагогічної ради

Реалізація моделі сучасної школи сприяє більш повній професійній самореалізації вчителів, їх професійному й особистісному зростанню, дозволяє підвищити особисту відповідальність за рівень власного професіоналізму. Пошуки інноваційних технологій, впровадження у навчально-виховний процес Державних стандартів початкової та базової загальної освіти стали поштовхом до професійного і творчого зростання вчителя. Стало очевидним те ,що необхідно раз і назавжди відмовитись від старих авторитарних, репродуктивних методів навчання і виховання, від шаблонних стереотипів. Постійне спілкування між учителем і учнем як суб’єктів діяльності й міжособистісних стосунків повинно стати тренінгом особистісного зростання. «Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи і до учнів – він досконалий учитель» (Л. Толстой). Ось чому методична робота в школі спрямована на вирішення першорядного завдання – сприяти бажанню вчителя вчитися, спонукати його до пошуку нових шляхів удосконалення фахової та педагогічної майстерності. Структура методичної роботи підпорядкована тому, щоб учитель міг якнайбільше працювати над собою, реалізувати свої можливості, рости як учитель і особистість. Цьому якраз і сприяють тематичні засідання педагогічних рад.Правила засідання педагогічної ради

Демократичність педради проявляється в дотриманні вимог до процедури ведення засідання, активності і організованості членів педради: • засідання педради починається у визначений час;

 • повідомляється про кількість присутніх та відсутніх членів ради, причини відсутності;

 • представляються запрошені на засідання не члени педради;

 • оголошується порядок денний засідання педради, затверджується регламент роботи відкритим голосуванням;

 • обирається аналітична група для формування проекту рішення педради;

 • надається слово доповідачу, виступаючим;

 • стеження за реакцією членів ради, їхньою увагою, дисципліною;

 • в ході засідання ділова репліка промовця, спрямовується на обговорення теми педради, якщо він відійшов від неї у своєму виступі;

 • не допускаються неконкретні зауваження, не обриваються критичні виступи, присутній плюралізм думок членів педради;

 • підбиваються підсумки після обговорення доповіді та співдоповіді, накреслюються конкретні шляхи поліпшення справ у школі;

 • зачитується проект рішення педради й після внесених доповнень, уточнень його затверджують відкритим голосуванням.

Однією з ефективних умов проведення засідання педради є чітке визначення часу (не більш як 2,5 години) та дотримання виступаючими вимог до процедури ведення.

Вимоги до виступів членів педради:

 1. Дотримуйтеся встановленого регламенту.

 2. Виступ відповідно до змісту й теми педради готується заздалегідь, письмово.

 3. Вносячи конкретні пропозиції щодо поліпшення справи, створюйте ділову й спокійну атмосферу роботи педради.


 1. І ■.. і

  МІМ


  ' ■•

  Критичні зауваження обґрунтовуйте, використовуючи достовірну
  інформацію, проголошуючи їх доброзичливим тоном.

 2. Розвивай самокритику.Методика підготовки і проведення педагогічної ради на тему: «Розвиток творчого потенціалу педагогів школи засобами методичної роботи»

Мета: проаналізувати роль методичної служби школи у зростанні професіоналізму вчителя, розвитку його особистості та творчого потенціалу.

 • з'ясувати, як впливають методичні заходи на ріст професіоналізму

педагогів;

 • розробити низку заходів з покращення творчого потенціалу педагогів.


План
підготовки до засідання педагогічної ради


1.

Створити ініціативну групу з підготовки та проведення педради.

Дирекція школи

2.

Оформити виставку літератури з цього питання.

Заступник директора з навчально-виховної роботи, бібліотекар

3.

Розробити анкети для вчителів школи та провести анкетування.

Заступник директора, психолог

4.

Скласти графік взаємовідвідування уроків

Заступник директора з навчально-виховної роботи

5.

Розробити перелік питань для обговорення доповіді: "Дискусійна трибуна педагогічної ради".


Члени ініціативної групи

6.

Провести співбесіду з вчителями, які мають педагогічні звання «старший вчитель», «вчитель-методист».

Члени ініціативної групи

7.

Проаналізувати результативність участі вихованців учителів у конкурсах, ІІ, ІІІ турах Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Заступник директора з навчально-виховної роботи

8.

Вивчити роботу вчителів з питань самоосвіти.

Члени ініціативної групи

9.

Проаналізувати участь педагогів у фахових конкурсах.
10.

Підготувати повідомлення про

" Розвиток творчого потенціалу педагогів школи засобами методичної роботи ".

Доповідач

11.

Проаналізувати методичні заходи в школі.

Директор

12.

Підготувати проект рішення педагогічної ради.

Члени ініціативної групи

13.

Розглянути питання про готовність до проведення засідання педагогічної ради на нараді при директорові.

Директор

Залежно від питання, винесеного на розгляд педагогічної ради, адміністрація школи перевіряє знання, вміння і навички учнів за допомогою контрольних замірів знань, заліків, тестування та інших видів контролю. Аналіз причин, які призвели до помилок, може обговорюватися як на нараді при директорі, так і на педагогічній раді.

Велику роль в ефективності педагогічної ради відіграє інформація, отримана за допомогою опитувальних методів. Це можуть бути масові заміри параметрів навчального процесу (знань, умінь, рівня вихованості, здоров'я).

Анкетування, опитування учнів, учителів і батьків дає змогу подивитися на проблему їхніми очима, обговорити її ширше й глибше.

Передує педраді низка заходів, які більш повно розкривають проблему ( теоретичні семінари, предметні тижні, методичні дні, "круглі столи", присвячені окремим питанням педради. Важливим компонентом підготовки до педради стає відвідування уроків і позакласних заходів. Збір інформації для педради, вивчення передового досвіду — це основні цілі відвідування уроків.

При підготовці педагогічної ради адміністрація школи надає допомогу вчителям у систематизації матеріалу. Навіть досвідченим педагогам буває важко узагальнити свої спостереження в письмовому вигляді. Часто у вчителів виникають запитання, пов'язані з характером їхніх виступів на педраді.

Особливе значення в підготовці педагогічної ради приділяється вивченню шкільної документації: тематичного і поурочного планування, планів виховної роботи, факультативних занять, гуртків, секцій, класних журналів, зошитів, щоденників. Це джерело даних для обговорення багатьох проблем шкільного життя.

Значне місце в проведенні педради приділяється складанню, розробці пам'яток і рекомендацій. Адміністрація розробляє їх, а вчителі-предметники уточнюють і додають найбільш суттєве.Перелік питань,

які потребують вивчення і висвітлення у виступах на педраді

1. Способи формування у педагогів позитивного ставлення до самоосвітньої

діяльності.

2. Оволодіння та впровадження вчителями школи інноваційних

педагогічних технологій

3. Форми та методи залучення педагогів школи до участі в методичних

заходах як шлях до самореалізації.

4.Способи формування у педагогів позитивного ставлення до самоосвітньої

діяльності.

5. Мотиваційний аспект творчого педагога.

7. Роль професіоналізму вчителя у формуванні мотивації навчальної

діяльності школяра та його особистості.

8. Моніторинг участі педагогів школи у різноманітних заходах.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка