Методичні рекомендації схвалені на засіданні методичної ради курсів цо миколаївської області " " 200 рСторінка1/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.58 Mb.
#10742
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5
Курси цивільної оборони Миколаївської області

МетодичнІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


по організації і проведенню

Дня Цивільної оборони” ЗОШ (ПТУ)Методичні рекомендації

схвалені на засіданні

методичної ради курсів ЦО

Миколаївської області

___”___________200___р.протокол № ______


м Миколаїв

МетодичнІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


по організації і проведенню

Дня Цивільної оборони” ЗОШ (ПТУ)
Методичний посібник призначений для керівного складу загальноосвітніх шкіл та ПТУ.

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження, зменшення збитків та втрат у разі стихійного лиха, аварій, катастроф Законом України “Про Цивільну оборону України” передбачена підготовка і перепідготовка керівного складу з цивільної оборони та навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту, діяти в умовах надзвичайних ситуацій.

Підсумком цієї підготовки у школярів та учнів ПТУ за навчальний рік є проведення “Дня цивільної оборони”.

Він проводиться щорічно на підставі “Положення про підготовку і проведення Дня цивільної оборони ”, затвердженого наказом Міністра освіти України та наказом начальника штабу – заступника начальника цивільної оборони України від 19 травня 1995 року № 143/79.

Методичний посібник містить примірники (варіанти) документів, які розробляються при підготовці і проведенні “Дня цивільної оборони”.
РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації проведення “Дня цивільної оборони”

у закладах середньої та професійно-технічної освіти
Відповідно до вимог наказу № 97 від 23.04.2001 Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.06.2001 р. за № 481/5672 “Про затвердження порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження” щорічно у закладах середньої та професійно-технічної освіти проводиться “День цивільної оборони”, який є завершальним етапом, на якому закріплюються отримані теоретичні знання з тематики цивільної оборони і основ безпеки життєдіяльності учнями разом з постійним складом навчального закладу.
“День цивільної оборони” проводиться без порушення навчального процесу у другий четвер травня.
Спрямованість заходів, що проводяться протягом “Дня цивільної оборони” повинна носити характер змагань, викликати певний інтерес в учнів, спонукати їх до поглиблення знань з цивільної оборони, основ безпеки життєдіяльності та набуття практичних навичок захисту від наслідків надзвичайних ситуацій.
На підготовку до “Дня цивільної оборони” треба відводити не менше 2-х місяців, при цьому розробляються наступні документи:


 1. Наказ директора – начальника цивільної оборони школи про підготовку і проведення “Дня цивільної оборони”, у якому вказується мета, завдання і час проведення, склад учасників і порядок їх підготовки, обсяг робіт із підготовки навчально-матеріальної бази і термін їх виконання, відповідальні організатори, склад загальної комісії, підкомісії (журі) на окремих точках та ін.
 1. План підготовки і проведення “Дня цивільної оборони”, що затверджується районним (міським) відділом освіти і погоджується з територіальним відділом (управлінням) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення району (міста).
 1. Графік проведення “Дня цивільної оборони”.


Основні заходи, що плануються до “Дня цивільної оборони”
Основними заходами, що плануються до “Дня цивільної оборони” є:

практичні заходи – збір постійного складу школи (ПТУ), перевірка укомплектованості й оснащеності невоєнізованих формувань ЦО, приведення в готовність захисної споруди, відпрацювання прийомів користування засобами індивідуального захисту, проведення протипожежних, герметизацій них та евакуаційних заходів, відпрацювання практичних дій відповідно до “Плану дій органів управління та сил щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”;


навчально-методичні заходи (практичні, класно-групові заняття, семінари, бесіди, вікторини і відкриті уроки) з залученням до їх проведення фахівців екологічної, пожежної, санітарно-епідеміологічної служби і працівників відділів (управлінь) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, курсів цивільної оборони;
агітаційно-пропагандистські заходи – огляди-конкурси, радіогазети, стінна преса, демонстрація кіно- та відеофільмів, виставки, відновлення навчально-матеріальної бази;
спортивні змагання, естафети, тренування.
Найбільш активними учасниками заходів “Дня цивільної оборони” є постійний склад школи та учні, де викладається тематика цивільної оборони.
Постійний склад школи бере участь у підготовці і проведенні заходів “Дня цивільної оборони”, з його складу комплектуються невоєнізовані формування цивільної оборони школи. З ними відпрацьовується комплекс евакозаходів, уточнення місць посадки на транспорт або формування піших колон, визначається кількість і обсяг вантажу, що вивозиться, дії в надзвичайних ситуаціях за призначенням.
У день проведення “Дня цивільної оборони” до початку занять першої зміни з постійним складом школи відпрацьовуються питання оповіщення і збору, уточнюються дії при виникненні надзвичайних ситуацій відповідно до плану дій органів управління та сил цивільної оборони закладу, а також проводиться перевірка готовності формувань до дій за призначенням.
За добу до проведення “Дня цивільної оборони” на інформаційному стенді школи вивішується графік проведення “Дня цивільної оборони” і список осіб, які відповідають за його виконання.
Про початок “Дня цивільної оборони” оголошується по шкільному радіо, а викладачі, на початку першого уроку, по класах доводять інформацію про заходи, що проводяться в школі, і ступінь участі в них учнів. Проводяться загальношкільні лінійки щодо урочистого відкриття “Дня цивільної оборони”, тривалістю до 15-20 хвилин перед початком першого уроку).
В період підготовки до “Дня цивільної оборони” керівництво закладу активізує пропаганду цивільної оборони через усні виступи, стіннівки, роботу радіовузла, демонструються науково-популярні, хронікально-документальні та учбові фільми. Крім того, в цей період проводиться цілеспрямована робота для підвищення рівня підготовки постійного складу, вдосконалюється навчання учнів з питань цивільної оборони та основ безпеки життєдіяльності, інтенсивно проводяться заняття, тренування.
В день проведення “Дня цивільної оборони” розкладом уроків повинно бути передбачено опрацювання підсумкових тем програми.

Після урочистого відкриття (загальної лінійки) у класах проводяться відкриті уроки з програми основ безпеки життєдіяльності та цивільної оборони. На ці уроки можуть бути запрошені представники відділів з питань цивільної оборони та цивільного захисту населення, курсів цивільної оборони, ветерани цивільної оборони, батьки учнів компетентних з даних питань.


На перервах між плановими уроками проводяться конкурсні огляди наочної агітації з тематики основ безпеки життєдіяльності та цивільної оборони (стіннівки, фотомонтажі, листівки, плакати).
Все це готується заздалегідь у підготовчий період. При оцінці враховуються зміст, висвітлення безпосередньої поведінки людини в надзвичайних ситуаціях, гумор, загадку та інші. Одночасно на конкурсному рівні можуть бути розгорнуті виставки дитячої творчості з аналогічної тематики.
Головна умова успішного проведення “Дня цивільної оборони” - його насиченість практичними заходами в дусі змагань, що викликають жвавий інтерес в учнів і сприяють поглибленню знань і придбанню практичних навиків, передбачення необхідних заходів для забезпечення безпеки учасників і медичного контролю.
За рішенням директора виділені класи роблять екскурсію на курси цивільної оборони (навчальні пункти цивільної оборони), відвідують захисні споруди, знайомляться з організацією цивільної оборони одного з підприємств і практичними заходами щодо захисту тварин і рослин від впливу надзвичайних ситуацій.
Учні 10-х класів у підготовчий період і в ході проведення заходів готують і озвучують радіогазету “Знай і умій” та ведуть інші змістові радіопередачі під час перерв. Беруть участь у суддівстві вікторин і естафет у молодших і середніх класах.
Учні усіх класів, беруть участь у заходах “Дня цивільної оборони” у ході планових занять на уроках малювання – у конкурсі малюнків про допомогу при стихійних лихах, аваріях і катастрофах; праці – виготовлення простіших засобів індивідуального захисту і відновлення навчально-матеріальної бази ЦО на практичних заняттях і тренуваннях, у цей день активно використовуються інші шкільні предмети для поглибленого вивчення факторів, що ініціюють надзвичайні ситуації (фізика, хімія, астрономія, географія, біологія тощо), та гуманітарні предмети для обговорення художніх творів та історичних подій, у яких зачіпається тема НС.
Опрацювання питань різних ввідних, як правило починається на останньому або за рішенням директора на будь-якому уроці.
Радіаційне, хімічне зараження, катастрофічне затоплення, землетрус, загроза терористичного акту, пожежа та ін.
Оповіщення по ввідній проводиться згідно зі схемою оповіщення учбового закладу.
Порядок дій постійного складу та учнів визначається згідно з календарним планом (додаток 1) Плану дій органів управління та сил цивільної оборони учбового закладу щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Під час опрацювання ввідних враховується організованість і дисципліна учнів при виконані заходів, точність і якість виконання поставлених завдань. Виставляються бали кожному класу. Постійну увагу треба приділяти виконанню вимог безпеки, особливо при опрацюванні евакуації учнів з приміщень учбового закладу. При цьому виконуються умови, що учні молодших класів ці заходи відпрацьовували раніше, не поспішаючи, під керівництвом своїх вчителів і після проведення ввідних з ними, підбити підсумки по закінченні заняття.


Організація проведення вікторин з ЦО
Для проведення вікторин призначається журі для кожного класу. До журі для молодших класів доцільно включати учнів Х-ХІ класів. Для проведення вікторини клас розподіляється на команди. Журі оголошує питання і кількість балів за кожну відповідь. За вичерпну відповідь нараховується вся сума балів, за відповідь з незначними недоліками – знижується на 1 бал, за відповідь з суттєвими недоліками – на 2 бали, за неправильну відповідь бали не призначаються.
Питання ставиться перед усім класом, той хто бажає – відповідає, облік ведеться, як індивідуальний, так і командний. Для наочності і підняття змагального духу таблиця накреслюється крейдою на дошці.
Інший варіант – питання вікторини готуються учнями самостійно до проведення вікторини. Команди змагаються, оцінюється як рівень підготовленого питання команди, що його задає, так і повнота відповіді команди, що відповідає на питання.
Всі питання вікторини не перевищують обсяг досліджуваної програми.
Учні, що показали в ході вікторини найбільш глибокі знання, можуть брати участь у шкільній олімпіаді, переможці якої удостоюються права представляти свою школу на загальноміській олімпіаді з ЦО, яка проводиться районним відділом (міськім управлінням) освіти спільно з відділом (управлінням) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, курсами цивільної оборони області.
Організація проведення естафет з ЦО
Учні третьої вікової групи приймають участь в проведенні комбінованих естафет з цивільної оборони. Кількість учнів в кожній команді не обмежена, бажано, щоб в кожній команді були і хлопці і дівчата.
Для проведення естафет з цивільної оборони повинні бути обладнанні траси (напрямки, рубежі, заздалегідь за наказом директора, створюється суддівський апарат, складається список майна, готується документація).
На першому етапі естафета може включати 1-2 теоретичних питання, якість і повнота відповідей на які оцінюється у вигляді штрафних секунд. Які потім додаються до підсумкового часу, який показала команда.
Перед початком естафети учасникам доводяться умови виконання вправ.

Варіанти етапів для різних вікових категорій можуть бути різні.


Закінчується “День цивільної оборони” підведенням підсумків. В підсумковій частині директор визначає в якій мірі досягнута мета і як вирішені завдання “Дня цивільної оборони”, дає оцінку діям формувань, постійного складу та учнів.
Особовий склад школи: формування, команди, класи, учні, педагоги, які відзначилися під час виконання заходів цивільної оборони, конкурсів, вікторин, естафет нагороджуються призами, грамотами, сувенірами.
Після загального розбору класні керівники підводять підсумки, аналізують роботу кожного учня, визначають тих, хто домігся успіхів в своїх класах.
На основі результатів проведення “Дня цивільної оборони” в школі можуть бути розроблені практичні заходи з усунення виявлених недоліків в організації, підготовці і проведенні заходів, внесені зміни в план цивільної оборони.
В кожному конкретному випадку необхідно виходити з умов і можливостей, які є в наявності навчального закладу.

Примірник

(варіант)


НАКАЗ

начальника цивільної оборони – директора СШ (ПТУ) № ____

м.(с.) _______________________

____”________ 200_ р. № ___Про підготовку та проведення

Дня цивільної оборони”Згідно з планом підготовки з питань цивільної оборони на 2001 р. з метою забезпечення високої організованості, якісного та наочного проведення всіх заходів

НАКАЗУЮ:

1. “_____”____________ 20___ р. провести “День ЦО” .

2. Основною метою та завданнями “Дня ЦО” вважати:

2.1. Практичну перевірку здатності учнів грамотно і чітко діяти для захисту свого здоров’я та життя в умовах надзвичайних ситуацій.

2.2. Виховання впевненості учнів у ефективності проводимих заходів ЦО.

2.3. Формування та розвиток у учнів високих морально-психологічних якостей.

3. Головними завданнями “Дня ЦО” вважати:

3.1. Удосконалення педагогічним колективом та учнями теоретичних знань і практичних навичок щодо дій в умовах екстремальних ситуацій.

3.2. Практичну перевірку здатності учнів діяти за сигналами оповіщення ЦО, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

3.3. Навчання керівного та командно-начальницького складу ЦО школи (ПТУ) організації і проведенню заходів ЦО.

4. До участі в “Дні ЦО” школи (ПТУ) залучити:

 1. керівний та командно-начальницький склад школи (ПТУ);

 2. особовий склад невоєнізованих формувань ЦО;

 3. весь постійний склад та учнів 2-11 класів.

5. Призначити загальношкільні комісії з питань проведення змагань, естафет, вікторин під моїм керівництвом у складі:

 1. заступника голови - начальника штабу ЦО ________________________

 2. членів комісії:

заступника директора по ______________________________________

викладача ДПЮ _______________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 1. підкомісію з питань проведення змагань ЦО:

голова ______________________________________________________

члени підкомісії ______________________________________________

6. Начальнику штабу ЦО школи (ПТУ) _______________________________

6.1. До “____”_______________ 20__ р. розробити детальний план підготовки “Дня ЦО”.

6.2. До “___”___________ 20__ р. разом з головами підкомісій розробити суддівську документацію.

6.3. Заступнику директора по господарській частині ____________________ до “___”__________ 20__ р. забезпечити проведення заходів “Дня ЦО” необхідним майном.

6.4. Викладачу ДПЮ ___________________ до “___”__________ 20__ р. підготувати навчально-матеріальну базу для проведення “Дня ЦО”.

6.5. Класним керівникам в період з “___”____________ 20__ р. провести тренування, а також ознайомити учнів з правилами безпеки в ході проведення “Дня ЦО”.

7. Загальна готовність до “Дня ЦО” - “____”_____________ 20__ р.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника штабу ЦО школи (ПТУ) ___________________________________________________.

9. Наказ оголосити всьому постійному складу школи (ПТУ).

Начальник цивільної оборони школи (ПТУ)

______________________________________

(підпис)

Примірник

(варіант)


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ЦО - директор школи (ПТУ)______________________________________
“_____”_______________ 200__ р.план

підготовки до “Дня Цивільної оборони”

школи (ПТУ) № ____ м.(с.) _______________________


пп

Заходи

Час і місце проведення

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Адміністрації школи, вчителям молодших класів, класним керівникам вивчити нормативні документи Міністерства освіти України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи , завдань і планів ЦО на мирний та воєнний час.
Директор – НЦО, НШ ЦО
2

Розглянути на засіданні педагогічної ради (службовій нараді) питання “Про стан ЦО у школі (ПТУ); завдання з підготовки “Дня ЦО”
НЦО, НШ ЦО
3

Провести заняття членів загальношкільної комісії по вивченню Положення і суддівської документації з різних змагань та вікторин
НЦО, НШ ЦО, вчитель фізкультури, викладач ПВП, голови підкомісій
4

Визначити склад запрошених на “День ЦО”
Директор зав. уч. част.
5

Відпрацювати порядок і послідовність (графік) проведення “Дня ЦО”
НЦО, НШ ЦО голови підкомісій, зав. уч. част.
6

Організувати заняття і тренування з програм ЦО, відробки нормативів
Викладач, кл. керівник, викл. ПВП, НШ ЦО заст. по г/ч
7

Підготувати матеріальну базу для проведення військово-спортивної естафети
викл. фізк., викл. НВП, заст. по г/ч
8

Розробити питання (відповіді) для проведення вікторини з питань ЦО
НШЦО
9

Підготувати грамоти, призи, інші нагороди для переможців
Зав. уч. част.
10

Уточнити склад і провести тренування пункту видачі ЗІЗ
Викл. ПВП
11

Спланувати виготовлення простіших засобів захисту органів дихання, заготовити матеріали для їх виготовлення
Класні. керівники
12

Розробити суддівські документи для проведення конкурсів військово-спортивної естафети
Викладач. фізкультури.
13

Підготовити та організувати випуск радіогазет при підготовці і проведенні “Дня ЦО”
НШ ЦО, класні керівники
14

Організувати показ відеофільмів з серії “Антологія катастроф”, “Випадковий свідок”, “Катастрофи тижня”
Зав. учб. част.
15

Обновити стенди, куточки цивільної оборони
НШ ЦО, класні керівники
16

Підготовити до змагань спортивний майданчик
Викладач. фізкультури.
17

Підготовити для використання заглиблені приміщення (захисні споруди)
Заст. по г/ч,

НШ ЦО
18

Випустити стінні газети, присвячені “Дню ЦО”
Класні керівники
19

Провести підготовку до проведення відкритих уроків з ЦО
Викладачі
20

Розробити необхідні документи;

 1. план проведення “Дня ЦО”;

 2. проект наказу начальника ЦО про підсумки “Дня ЦО”
Зав. учб. част., НШ ЦО
21

Розробити план взаємодії зі службами ЦО району, відділом з питань НС виконкому (райдержадміністрації) в ході відробки дій по ввідним
НЦО, НШЦО
22

Спланувати і підготувати необхідну тематику для проведення занять в “День ЦО” по різним предметам
Директор, зав. учб. част., класні керівники

Начальник штаба ЦО ______________________________________________

(підпис)

Примірник

(варіант)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ЦО - директор школи (ПТУ) №________________________________________
“_____”_______________ 200_ р.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка