Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради кз «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»Сторінка6/6
Дата конвертації06.04.2016
Розмір1.29 Mb.
1   2   3   4   5   6

Шановні учасники конференції! Нам необхідно затвердити порядок та регламент роботи конференції:

Для інформації пропонується до 30 хвилин.

Для виступів до 7 хвилин.

Є пропозиція пленарну частину провести до 16.00.

Хто за такий порядок та регламент роботи конференції прошу голосувати.

Чи будуть які зміни, доповнення?

Немає, приймається.
Шановні колеги! Кожен з Вас мав змогу ознайомитися з текстом доповіді начальника відділу освіти, молоді та спорту Петрівської райдержадміністрації Москальця Григорія Леонідовича «Про підсумки розвитку галузі освіти у 2012/2013 навчальному році та визначення основних завдань на 2013/2014 навчальний рік», що була надрукована на сторінках районної газети «Трудова слава», а також ви мали можливість обговорити її в педагогічних колективах і висловити свою думку.

Слово для інформації має Григорій Леонідович Москалець, начальник відділу освіти, молоді та спорту Петрівської райдержадміністрації.


Ведучий

Приступаємо до обговорення.

До слова запрошуються:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ведучий

Шановні освітяни!

Перед початком конференції ви отримали проект рекомендацій конференції.

Нам необхідно прийняти рекомендації конференції.

Від комісії з редагування проекту рекомендацій слово надається _____.

Є пропозиція рекомендації прийняти в цілому (зі змінами й доповненнями).

Приймаються.

Оголошується перерва на 30 хвилин.
Після перерви всі збираються у залі для підведення підсумків рейтингового оцінювання діяльності навчальних закладів, ушанування вчителів, справжніх майстрів своєї справи.

І ведучий

Для вручення нагород запрошуємо__________________________(нагородження переможців, кращих педагогів, концертні номери художньої самодіяльності)

І ведучий

Закінчується серпень, і через кілька днів ми знову зануримося у таку звичну роботу. Перший дзвінок покличе у новий рік, до нових здобутків і перемог.ІІ ведучий

Багато почесних звань і відзнак у освітян: «Народний учитель», «Заслужений учитель», «Відмінник освіти». І все - таки найвище звання – «Улюблений учитель». Тож бажаємо, що всі ви були удостоєні цього звання.І ведучий

Нехай Вам привітно усміхаються діти. У дитячих серцях будьте мудрими вчителями, добрими порадниками.ІІ ведучий

Нам залишається висловити щиру подяку всім, причетним до проведення нашого свята:________________________________________________________ІІ ведучий

На все добре, шановні колеги!І ведучий

До нових зустрічей на освітянських стежках.


Додаток 3
Сценарій ділової гри

«Формування управлінської компетентності директора школи»
Ведучий

Модернізація управління освітою покликана зреалізувати основну мету здійснюваних і майбутніх перетворень – сформувати нову якість освіти.

Відомо, що реалізація умов формування нової якості освіти в регіоні здійснюється за допомогою науково-методичного, кадрового та організаційного забезпечення системи управління.

Існує декілька факторів, які створюють фон управлінської діяльності в освіті.І. Назвіть стратегічні фактори, які створюють фон управлінської діяльності в освіті.

Керівники називають фактори, які впливають на управлінську діяльність.

На слайді висвітлюються основні фактори, які створюють фон управлінської діяльності в освіті.

нестабільність,

нерегулярне і недостатнє фінансування,

інформаційна неоднорідність,

соціальне розшарування,

несформованість національних ідеалів.
Ведучий

З вищесказаного випливає, що директор навчального закладу опиняється в новій нормативно-правовій та фінансовій ситуації, яка постійно змінюється, виникають нові проблеми та завдання, які до цього часу не розв’язувалися.

У складному лабіринті формування і динамічного розвитку системи освіти багато залежить від керівника.

Одним з важливих ресурсів управління якістю освіти є професійно-значимі особистісні якості керівників.


ІІ. Яким же повинен бути сучасний керівник навчального закладу?

Ваше завдання: сформувати вимоги до особистості керівника, відображені у чинній нормативній базі.(Робота в групах.)

ІІІ. Чи погоджуєтесь з думкою, обґрунтуйте її:

«Сучасний керівник не може виникнути сам по собі, «як природний талант», або в результаті проведення якоїсь великої акції.

«Некомпетентний керівник нездатен вирішувати великі проблеми».

«Директор школи повинен бути знаючим, досвідченим педагогом і психологом, досконало володіти наукою, майстерністю і мистецтвом навчання та виховання» (керівники висловлюють свої думки, обгрунтвуючи їх).

Підсумовуючи вищесказане, звернимось до думки наших провідних науковців (на слайдах демонструються висловлювання науковців).

Вимоги до творчих якостей особистості керівника школи:

творча педагогічна ерудиція;

управлінська компетентність;

загальна культура, як фундамент гуманізму і педагогічної культури;

інтелігентність;

високий рівень розвитку педагогічних здібностей і відповідних умінь (організаторських, конструктивних, комунікативних);

емоційна чутливість;

почуття гумору.В .І. Загвязінський,, С. А. Гільманович

Характерною особливістю сучасного директора має бути здатність до наукової роботи, до наукового аналізу й узагальнення діяльності педагогічного колективу школи.Е. С. Березняк

Ведучий

Про компетентність директора школи ми можемо судити за показниками ефективності його управлінської діяльності.

Підвищення вимог до керівника вимагає посилення уваги до вирішення проблеми вдосконалення управління процесом його становлення.

Система підвищення управлінської кваліфікації керівника навчального закладу – цілеспрямований, спеціально організований процес системного оновлення, поглиблення і підвищення професійної компетентності, зумовлений динамікою розвитку суспільства, науки, освіти та потребами, що виникають із набутих знань, умінь, соціального та особистого досвіду, рівня управлінської кваліфікації, специфіки діяльності кожного керівника.


ІV. Побудувати системно-функціональну модель професійного становлення лідера – керівника школи.

(Робота в групах, презентація моделей.)

Релаксація. Притча «Урок метелика».
Ведучий

Доречно згадати тут слова В.О. Сухомлинського «Найпотворніше, найзловісніше в нашій педагогічній справі – не вірити в людину, в добре начало в ній, будь-яка педагогічна система розсипається на порох».

У бесіді з молодим директором школи «Основні проблеми творчої праці педагога» Василь Олександрович наголошує на відповідальності керівника за розвиток творчості педагогічного колективу в цілому і кожного вчителя зокрема: «Дух часу, взаємини між людьми – все це залежить від того, які ми з вами, від того, яка школа, що їй народ ввіряє своє майбутнє, від того, яке керівництво школою».

«Якщо ви хочете духом творчого пошуку збагатити життя колективу, будьте самі шукачем і дослідником, – радив В.О. Сухомлинський молодим директорам шкіл, – не буде вогника у вас – вам ніколи не запалити його в інших».

Для нотаток


Серпневі конференції – 2014

Методичні рекомендації

щодо змісту і форм проведення

Підписано до друку ___.06.2014 р.

Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура «Таймс».

Друк – різограф. Тираж 100 прим.

Зам. № 193

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», вул. Велика Перспективна, 39/63, Кіровоград, 25006Віддруковано в лабораторії інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», вул. Велика Перспективна, 39/63, Кіровоград, 25006
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка