Методичні рекомендації щодо здійснення та оформлення психодіагностичної роботи практичним психологом закладу освітиСкачати 458.42 Kb.
Сторінка1/9
Дата конвертації09.09.2017
Розмір458.42 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ВІДДІЛ ОСВІТИ КРАСНОАРМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

АСОЦІАЦІЯ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ

Методичне забезпечення діагностичної та

корекційно – розвивальної роботи практичного психолога закладу освіти

Укладач


методист ММК,

керівник асоціації психологів

Соловйова В.В.

(на основі Інтернет – ресурсів)

м. Красноармійськ, 2013
ЗМІСТ


 1. Критерії оцінювання діяльності психолога

 2. Методичні рекомендації щодо здійснення та оформлення психодіагностичної роботи практичним психологом закладу освіти

 3. Методичні рекомендації щодо проведення та оформлення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи практичним психологом

 4. Проект положення про психолого-(медико)-педагогічний консиліум закладу освіти

 5. Індивідуальні картки на дітей та учнів:

 • Особиста соціально-психологічна картка учня;

 • Карта психолого-педагогічного супроводу вихованця ДНЗ;

 • Індивідуальна карта учня;

 • Індивідуальна профорієнтаційна картка учня.

Методичні рекомендації

щодо здійснення та оформлення психодіагностичної роботи

практичним психологом закладу освіти
Психодіагностика є одним з основних видів діяльності психологічної служби в системі освіти України і полягає в психологічному обстеження дітей і підлітків, їхніх груп та колективів, моніторингу змісту й умов індивідуального розвитку, визначення причин, що ускладнюють розвиток та навчання дітей та учнівської молоді.

У плануванні та здійсненні цього нарямку роботи психолог керується Положенням про психологічну службу системи освіти України (Наказ МОН від 03.05.1999 № 127), Положенням про експертизу психологічного та соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах (Наказ МОН від 20.04.2001 № 330), Листом МОН про планування діяльності, ведення документації та звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти (Наказ МОН від 27.08.2000 № 1/9-352).

В межах діяльності психологічної служби не може йтися про психодіагностику поза розвитком або корекцією. Діагностико-корекційна або діагностико-розвивальна робота практичного психолога системи освіти повинна мати такі етапи: 1. Вивчення практичного запиту;

 2. Формулювання психологічної проблеми;

 3. Висування гіпотез про причини явищ, які спостерігаються;

 4. Визначення мети, предмета та об’єкта дослідження;

 5. Вибір методу дослідження, встановлення строків проведення;

 6. Використання методу (підготовка інструментарію, інструктаж, проведення процедури);

 7. Обробка результатів (кількісна та якісна);

 8. Формулювання психологічного діагнозу та прогнозу;

 9. Фіксація результатів, оформлення документації;

 10. Розробка рекомендацій (консультації);

 11. Планування розвивальної та корекційної роботи.

Досліджуваними можуть бути всі учасники навчально-виховного процесу: діти (основна категорія), педагоги, батьки.

Психодіагностична робота з дітьми здійснюється за наступними напрямками:


  • вивчення адаптації під час переходу з однієї ланки до наступної (адаптація до дошкільного закладу, адаптація до навчального процесу, до зміни умов навчання при переході в середню та старшу ланку, при переході до профільного навчання, в заклад нового типу та ін. – так звані „діагностичні мінімуми”)

  • вивчення пізнавальної сфери;

  • вивчення особистості та емоційно-вольової сфери;

  • вивчення комунікативної сфери;

  • вивчення сімейної ситуації;

  • вивчення інтересів, нахилів, здібностей;

  • вивчення станів.

Визначаючи предмет та об’єкт дослідження потрібно памятати, що:

Об’єкт – це психічне явище.

Предмет – це завжди окремі психічні властивості, стани, процеси, функції, види поведінки, діяльності і спілкування, взаємозв’язки між психічними явищами, характеристика певних явищ тощо.

Обираючи методику дослідження обов’язково звертати увагу на ії відповідність віку дитини та меті діагностичного обстеження. Пcихологічна характеристика дитини дається тільки за результатами комплексного обстеження за різними методиками.Психологічний діагнозформулювання висновку про основні характеристики психічного розвитку або формування особистості дитини.

Психологічний діагноз повинен здійснюватися психологом відповідно до професійної компетентності і на тому рівні, на якому може здійснюватися конкретна психолого-педагогічна корекція та інша психологічна допомога. Важливо щоб у випадках, коли у психолога виникають підозри про патопсихологічний чи дефектологічний діагноз, він не намагався сам поставити діагноз, а рекомендував батькам звернутися до відповідних фахівців.

Прогноз має містити два напрями: розвиток дитини за умови своєчасного проведення корекційно-розвивальної роботи та розвиток дитини якщо такої роботи проведено не буде.

Надаючи інформацію про діагноз розвитку досліджуваного зацікавленим людям (учителям, вихователям, батькам) слід уникати наукової термінології, викладати його зрозумілою мовою.Рекомендації (батькам, педагогам) також повинні бути конкретними і зрозумілими у формі вказівок щодо заходів, що слід застосовувати у роботі з дитиною.

Психолог несе відповідальність за результати діагностичної роботи та за надані рекомендації, не поширює відомості, отримані в процесі діагностики, якщо це може завдати шкоди дитині чи її оточенню.


Оформлення результатів діагностичних досліджень

За результатами психодіагностичних досліджень психолог зобов’язаний вести відповідну документацію і статистичну звітність.

Групові психодіагностичні дослідження плануються заздалегідь (річний, місячні плани роботи), можуть здійснюватися за запитом (тоді фіксуються в тижневому плані роботи закладу). В затвердженому керівником графіку роботу зазначається час (приблизний інтервал робочого часу) проведення діагностико-розвивальної (корекційної) роботи.

За результатами діагностичної роботи складаються протоколи обстежень (Додаток 1). Висновки (психологічний діагноз) психолог фіксує в індивідуальних картках психолого-педагогічного діагностування (Додаток 2).

Результати спостережень за учнями/дітьми записуються в журнал психологічного аналізу уроків (занять) (Додаток 4) та журнал обліку спостережень (Додаток 3). В журнал психологічного аналізу уроків (занять) вноситься переважно інформація про хід уроку (заняття) та аналіз діяльності вчителя (вихователя), який здійснюється за вимогою адміністрації.

За результатами групових обстежень складаються аналітичні довідки (Додаток 5).

Всі основні види роботи фіксуються в журналі щоденного обліку роботи психолога.

Дані про кількість обстежених дітей/груп дітей, та педагогів, батьків, а також про кількість витраченого часу подається в кінці навчального року в статистичному звіті в міський методичний центр.

Згідно нормативів часу, на здійснення та оформлення групового психологічного чи соціально-психологічного дослідження відводиться 16,5 годин. Цей час включає саме обстеження класу, групи (дітей, батьків, педагогів), обробку результатів, оформлення висновків і рекомендацій. На проведення і оформлення індивідуального дослідження відводиться 6 годин.

В кабінеті практичного психолога зберігається каталог діагностичних методик, які періодично поновлюються (Додаток 6).

На початку навчального року психолог подає методисту список методик, якими планує користуватися у наступному навчальному році.Алгоритм оформлення діагностики: 1. скласти протокол (під час роботи, якщо проводиться експеримент чи спостереження або незабаром, якщо потрібна кількісна обробка);

 2. зробити короткий запис в журналі обліку діагностування та відмітку в журналі щоденного обліку роботи;

 3. скласти аналітичну довідку (у разі групового дослідження);

 4. зробити запис в індивідуальній картці учня/дитини.


Основні методи психодіагностики

Основними методами є: спостереження, аналіз продуктів діяльності, опитування, опитувальники, проективні техніки, психофізіологічні методики.

Cпостереження, аналіз продуктів діяльності та опитування відносяться до малоформалізованих методів. Вони погано піддаються об’єктивізації, в більшій мірі спираються на професійний досвід, інтуїцію самого психолога.

Опитувальники, проективні техніки, психофізіологічні методики відносяться до формалізованих методів. Вони дають можливість кількісного і якісного порівняння.

У повноцінному діагностичному обстеженні необхідно гармонійне поєднання тих та інших методів. Вони, зазвичай, взаємодоповнюють одне одного.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка