Методичні рекомендації щодо впровадження програми «Стань творцем свого життя»Сторінка9/26
Дата конвертації11.04.2016
Розмір5.17 Mb.
#1154
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26
Тема 15. Виховую себе сам
Мета: розповісти про важливість самовиховання у житті людини; спря­мо­вувати учнів на роботу над собою, на здійснення своїх намірів щодо роз­витку своєї особистості.

Демонстраційний матеріал: схематична таблиця.

Матеріальні ресурси: аркуші паперу, ручки, роздатковий матеріал до пояс­нення теми.

Напис на дошці: «Бути вільним не означає Робити те, що приємно. Це означає стати володарем собі».

Хід заняття

Привітання.

Представлення теми.

Завдання «Закінчіть речення»:

Педагог. Щоб стати успішною людиною в житті, кожен з вас повинен вчитися … (дисциплінувати себе, займатися самовихованням).

Інформаційне повідомлення.

 • Виховання – це процес розвитку почуттів і волі, оцінка явищ життя, ви­роблення переконань і мотивів поведінки, формування характеру.

 • Виховання – це процес формування і розвитку духовного, фізичного по­тен­ціалу особи, праці над формуванням душі і тіла.

Одним із способів самовиховання є плекання дисципліни і органі­зо­ваності. Основою дисципліни є пильність (старанність) та послух. Для того, щоб стати організованим і дисциплінованим, потрібно, перш за все, глибоко ус­ві­домлювати, що означають ці два поняття.

Слово «організованість» означає підпорядкування певному плану, ви­значеному порядку. Без організованості неможливо досягти успіху. Орга­ні­зована людина відрізняється зібраністю, самодисципліною, вмінням діяти чіт­ко і планомірно. Саме організованість дає можливість об'єднати людей в один згуртований колектив, в одну команду.

Слово «дисципліна» означає обов'язкове підпорядкування встанов­ле­но­му порядку, певним правилам. Самодисципліна це слідування прийнятим для себе правилам, звичка до самостійно встановленого життєвого порядку.

Порядокце правильний, налагоджений, організований стан або певна послідовність чогось.

Найважливіше в оволодінні мистецтвом самовиховання це дисцип­лі­но­ваність, тобто слідування прийнятим для себе правилам і принципам, звич­ка до по­рядку. У кожній сфері свого життя людині необхідно дисциплінувати се­бе: в на­вчанні, в роботі, в сім'ї, в заняттях спортом або в догляді за своєю зо­вніш­ністю. Кожному з вас потрібна дисципліна, якщо ви справді бажаєте ста­ти творцями свого життя.Обговорення напису на дошці.

Бесіда

Педагог. Дисциплінованістьоснова успіху в будь-якій справі, фун­да­мент самовиховання. Усім нам відомо, що якщо закладено міцний фунда­мент, то збудована будівля буде надійною, а без нього в один прекрасний мо­мент вона просто рухне. Дисциплінованість це золоте зерно стабільного успіху.

Ваша ефективність і результативність буде залежати, в першу чергу, від знань, які ви придбаєте в тому чи іншому напрямку. Наявність правильної інфор­мації, як дисциплінувати себе в різних сферах, допоможе вам навчитися керувати собою.

Життя недисциплінованої людини це фактично зруйноване життя.

Уявіть собі, будь ласка, таку картину: давнє місто, надійно захищене ма­сив­ними міцними стінами, які є нездоланою перешкодою для будь-яких во­ро­гів. Жителі міста завжди спокійні, бо впевнені у своїй безпеці, адже міські стіни чу­дово захищають їх від набігів непрошених гостей. Але якщо рап­том ці стіни бу­дуть зруйновані, тоді люди, які живуть в цьому місті, будуть просто без­захисні.

В такому ж становищі перебуває людина, яка не вміє володіти собою. Той, хто не вміє керувати своїм життям, хто не навчений дисциплінувати се­бе, подібний до цього давнього міста без стін. У нього немає захищеності, то­му він буде постійно атакований з усіх боків.

Не раз люди кажуть, що вони вступають у конфлікти, кричать, бо їхня нер­­вова система не витримує. Це свідчить, що вони не мають твердої основи, стоя­чи на якій, могли б залишитися врівноваженими і спокійними незалежно від зовнішніх обставин. Вміння володіти собою – дуже важлива риса в ха­рак­те­рі людини. Від неї значною мірою залежить вирішення справ у сім’ї, у су­спіль­стві. Вміння не піддатися спалаху негативних емоцій визначає рівень культури лю­дини.

Нездатність людини дисциплінувати себе позбавляє її можливості во­лодіти собою, організувати своє життя і навести лад в усіх сферах, що обо­в'яз­ково зробить її неефективною.

Для успіху в житті одного бажання щось змінити зовсім недостатньо. Перш за все, кожному необхідно навчитися дисциплінувати себе. У цьому при­хована сила, що дасть можливість здійснити вам життєві плани.

Якщо людина відмовляється дисциплінувати себе, саме життя потім буде дисциплінувати її. Щоб уникнути цього, необхідно досліджувати самого себе.

Воля виховується з раннього дитинства, коли намагаємося відмовити со­бі у солодкому чи в чомусь іншому, дуже приємному, що нас дуже сильно при­тягує. І щоб таке виховання волі чи вміння володіти собою не було вия­вом гордості людини, треба робити це з любові до ближнього і до себе.

Важливо вміти контролювати свої вчинки, свої бажання. Слово «треба» має домінувати над словом «хочу». Кожна людина має свою вдачу, свої звички, прив’язаності, уподобання, і тому дуже важливим є вміння посту­пи­тися ними заради миру і спокою.

Все, що ми маємо сьогодні, це результат тих принципів, яких ми дотри­му­вались вчора або яким ми відмовилися коритися. Ваш послух або не­покора, тобто ваша дисциплінованість, визначає якість життя, визначає той стан, в якому ви будете знаходитися.Пояснення педагога

Педагог. Бути дисциплінованим нелегко. Вам доведеться проявити ви­трим­ку і навіть відчувати певну біль. Біль насмішок, біль моральних зну­щань, біль стриманості і терпіння, щоб не бути такими, «як усі». Адже тим, хто ні в чому собі не відмовляє, догоджаючи своїм бажанням, життя обо­в'яз­ково потім принесе страждання.

У кожного з вас є вибірабо терпіти біль дисциплінованості, або му­читися від нестерпного болю свого потурання. Наприклад, людина, яка не ку­рить, не п'є, не вживає наркотики, утримується від ранніх статевих стосунків, ди­сциплінує себе. Це може спокійно винести кожен. Але той, хто випиває, від­чуває зовсім іншу біль. Вона просто жахлива. Таку ж біль відчуває лю­ди­на, у якої починається «ломка» через відсутність чергової дози наркотиків. Та­ку ж нелюдську біль відчуває той, хто заразився СНІДом або венеричною хво­робою. Чи не краще перенести біль дисципліни?

Звичайно, кожному з вас доведеться пройти цей шлях, але це біль ра­дості перемоги – біль, яка призводить до високого життєвого результату.

Досліджуйте себесвої думки, вчинки і дії. Досліджуйте свої шляхи зараз. З'ясуйте, де у вас «слабке місце», щоб здобути перемогу над тим, що заважає вам у житті.

Не так важливо, наскільки ви хоробрі і що ви вмієте робити. Краще бу­ти дисциплінованим, тобто володіючим собою, контролюючим себе, ніж бу­ти героєм, який завоював місто. Перемога завойовника міста ніщо в по­рів­нянні з тією перемогою, яку людина може отримати над собою, щоб вста­новити у своєму житті порядок.

Є один дуже мудрий урок урок, який потрібно запам'ятати на все жит­тя: ніколи не можна бути задоволеним з першого разу тим, що ви робите. Необ­хідно потім повернутися до початку і проаналізувати свої дії ще й ще раз, бачити необхідність у поліпшенні та удосконаленні.

Якщо ви будете мати такий підхід, то зрозумієте, що немає меж ва­шо­му успіху, немає ніякого ліміту вашому зростанню. Якщо ви вже щось зро­били, то не варто спочивати на лаврах.

Не чекайте, поки хтось змусить вас щось зробити, самі організовуйте і вдосконалюйте своє життя. управляйте ним і собою.

Де немає вдосконалення, починається застій, тому що немає аналізу, не­має руху до покращання, а значить, немає порядку.

Запитання до учнів:


 • Чому потрібно обмежувати себе, щоб стати успішною людиною?

Педагог. Коли у вас немає обмежень, ви стаєте рабом своїх же власних рі­шень та рішень інших людей.

Коли ж ви живете за цінностями, на довгий час бачите результати. Знаю­чи і дотримуючись законів, за якими будується життя на землі, ви за­вжди будете радіти. Всі вони діють, щоб захистити нас від усіляких проблем і труднощів, і їх розуміння робить наше життя спокійним та впорядкованим, усу­ваючи всяке занепокоєння, страхи і розчарування.Підсумок

Педагог. Обмеження які ви встановлюєте,для вашого збереження. Тіль­ки дотримуючись їх, можна розраховувати на те, що життя буде до вас при­хиль­ним. Воно буде ставитися до вас так, як ви дотримуєтеся його правил і прин­ципів. Дотримання правильних принципів гарантує нам перемогу в житті. Ніх­то не може протистояти законам, їх неможливо знищити. Вони існують не­залежно від нашої думки про них. Тому нам потрібно вивчати життєві прин­ци­пи і неухильно дотримуватися їх.

Завдання

Педагог. Якщо ви вирішили розвиватися, ставати щораз цікавішими, то­ді що або хто вам може завадити – окрім вас самих? Все, що потрібно зро­би­ти, це докласти певних зусиль. А почати ось з чого:

 1. Сядьте зручно, візьміть аркуш паперу. Запитайте себе:

 • Які сфери свого життя я хочу змінити?

 • Чи в добрій я інтелектуальній ті фізичній формі?

 • Оцініть емоційний стан.

 • Подумайте, якими є ваші стосунки з друзями, родиною.

 • Як іде ваше навчання?

 • Подумайте про все, що для вас важливе.

Запишіть усе, не критикуючи і не шукаючи «правильних» відповідей.

 1. Опишіть, як ви уявляєте собі ідеальний розвиток подій щодо кожного пункту у вашому списку, найкращий варіант, якого ви зможете досягти у майбутньому.

 2. А тепер напишіть, що ви можете зробити, аби кожен з цих найкращих сценаріїв став реальністю.

 3. Почніть свій шлях зростання.

 • Подумайте над програмою самовиховання для себе.


Використана література:

 1. Християнська етика : методичний посібник. – Львів : Свчадо, 1998. С.104.

Рекомендована література:

 1. Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1994.

 2. Вишневський О. Сучасне українське виховання : педагогічні нариси. – Львів, 1996.

 3. Зеньковецький В. В. Педагогіка. – К., 1996.


Тема 16. Моя програма самовиховання

Мета: сприяти підліткам у виробленні позитивних звичок, які до­зво-лять їм досягнути успіху у житті і стимулювати роботу над собою.

Демонстраційний матеріал: таблиця для вправи, таблиця плану робо-ти над собою.

Матеріальні ресурси: аркуші паперу, ручки, роздатковий матеріал до пояснення теми.

Хід заняття

Привітання.

Представлення теми.

Бесіда про вдумливість

Педагог. Кожна людина є продуктом своїх звичок, які дозволять чи не до­зволять їй досягнути успіху.

В багатьох із нас присутня така риса як бездумність, яку потрібно пере­творити на вдумливість. Вдумливість завжди звертає увагу на те, що ви робите і чому ви це робите. Це усвідомлення цінності того, щоб зупи­ни­ти­ся, об’єктивно подивитись на себе та подумати: «Чи це найкращий спосіб дія­ти?» або «Чи є ще альтернативи, які я можу розглянути?»

Елен Лангер, психолог з Гарвардського університету, у своїй книжці «Вдумливість» розповідає, як бездумна поведінка спричинила 1985 року авіа­ка­тастрофу: розбився літак Ейр Флоріда. Обидва пілоти звикли літати у теп­ло­му кліматі. Морозного дня у Вашингтоні, перед польотом до Флориди, во­ни як за­вжди перевіряли налаштування приладів і – за звичкою – вимкнули функ­цію «ан­тифриз». Але цього разу вони летіли в морозному повітрі, і сім­десят чо­ти­ри пасажири загинули.

Вдумливість означає повну присутність в теперішньому моменті. Це оз­на­чає, що, замість діяти на автопілоті, ви можете вдумуватися у те, що го­во­рите і робите, чого хочете досягнути. (Звичайно, деякі речі ми мусимо ро­бити ав­то­матично: завязувати шнурівки та виконувати подібного роду щоденні дії).

Жити вдумливо краще, ніж бездумно, це допомагає прожити життя більш ефективно.

Вправа

Починаючи від сьогодні, протягом дня запитуйте себе:


 • Чому я це роблю?

 • Чи найкращий спосіб це робити?

 • Чи є інший спосіб?

 • Чи я роблю це за звичкою?

 • Чи я думаю, що роблю?

Вправа

Педагог. Спробуймо скласти список негативних звичок у своєму житті. Не бійтеся відкритися. Що ж робити з цими звичками?

Напроти старих шкідливих звичок напишіть інші ті, які вам необ­хід­но набути (наприклад: читати, розмірковувати, ставити завдання, запи­су­ва­ти плани та ін).

Якими мають бути нові звички? Розпишіть, чого вам не вистачає, і по­­чи­найте працювати над собою, щоб з’явилися позитивні звички.

Наприклад:

«Мої вороги»

(шкідливі звички)

«Мої друзі»

(позитивні звички)

Робота над собою

Лінь

Працьовитість

Трудитися кожен день так, ніби це єди­ний і останній день мого життя.

Неорганізованість


ОрганізованістьМудро розпоряджатися своїм часом.

Вчи­тися керувати собою, контро­лю­ва­ти свої дії і вчинки, проявляти са­мо­владання.


Нецілеспрямова-ністьЦілеспрямованість

Зосередитися на своєму покликанні.

Більше працювати, ще швидше руха­ти­ся вперед. Не витрачати свій час на розмови, на пе­регляди пустих пере­дач, «не роз­по­ро­шуватися» направо й на­ліво. Скласти план дій і щодня пе­ре­глядати його.Неуважність

Уважність

Ловити подумки ідеї і обов'язково записувати їх. Привчати себе до ви­ко­нання запи­са­но­го.

Неупорядкованість


Упорядкованість

Я маю зрозуміти, що будую сам своє життя. Буду розставляти правильно пріоритети і дотримуватися їх.

Невпевненість


Впевненість у собі

Треба припинити думати про себе, як про невдаху, самому вірити в себе. За­пев­няти себе, що у мене все вийде, бути вдячним за здібності, дари і та­лан­ти. Я живу не для того, щоб за­зна­ти поразки і розчаруватися, а щоб ви­ко­нати призначення.

Вправа

Розпишіть план роботи над кожною звичкою з понеділка до неділі (наприклад: визначте 7 звичок, і один день працюйте над однією звичкою, дру­гий день над іншою і т.д.). Зробіть собі систему нагадувань (наприклад: на дзер­калі, на робочому столі та ін.). Наприклад:


Нерішучість

Уміння приймати правильні рішення

Понеділок

Слухати мудрих. Цінувати мудрість понад усе.

Звертатися до старших за порадами і дотримуватися їх.Низька самооцінка

Правильна самооцінка

ВівторокБільше уваги звертати на позитивні якості і додати кілька нових переваг до свого списку.

Не судити занадто суворо себе.

Розглядати негативні якості об'єктивніше, реальніше і прий­нятніше.

Використовувати позитивну візуалізацію. Витирати «не­га­­тивні картини» в своїй свідомості і заміняти їх «кар­ти­на­ми досягнень».

Виробляти звичку зосереджуватися на своїх досягненнях і вчитися на своїх невдачах та помилках. Згадувати свої найкращі хвилини.

Працювати над зміною думки і ставлення до себе. Вірити в дані мені таланти, здібності, бажання, мрії.

Бути вдячним за все. Любити і поважати себе.


Невміння слухати

Працювати над умінням слухати

СередаВчитися чути свій внутрішній голос і бажання зрозуміти, про що промовляє дух, душа і тіло.

Уважно слухати повчання старших, прислухатися до порад.

Вчитися слухати людину так, ніби вона єдина у світі (буду­вати міцний міст довіри). Уважно вислуховувати всіх до кінця (тим самим розташовувати їх серце до себе).

Приділяти співрозмовнику достатньо уваги, давати можли­вість виговоритися (поглиблювати рівень спілкування і розуміння).

Слухати, щоб зміцнювати інших, щоб здобувати нові знан­ня (тому що під час розмови обов'язково почую те, чого я ще не знав).


Задоволення

своїх бажань

Зміцнювати внутрішню людину

ЧетверПрацювати над собою.

Не зважати, що про мене думають інші.

Віддалятися від зла.

Розвивати самодисципліну і терпеливість, щоб не здава­ти­ся.Негативні емоції

Радість, мир, спокій

П’ятницяПозбавлятися від неспокою. Не дивитися на перешкоди, йти завжди вперед.

Зберігати себе від гніву, не дозволяти негативним почут­тям поширювати свій згубний вплив на мене. Відкинути їх і не впускати в своє життя. У будь-якій ситуації зна­хо­ди­ти мир, спокій і радість.

Просити інших про допомогу.

Завжди бути вдячним і ні в чому не сумніватися.Неприязнь Любов до людей

Субота

Намагатися бачити в людях тільки хороше, вчитися ба­чи­ти скарб в кожній людині.

Більше посміхатися, відчувати себе нарівні з будь-якою лю­диною. Говорити більше хороших слів.

Виконувати заповідь «Люби ближнього», адже це умова, при якій я буду піднесений.

Застосовувати «Правило дев'яти компліментів».

Робити добро людям.

Надихати своєю поведінкою оточуючих, поступати так, щоб після зустрічі зі мною людина думала про себе краще.Нестриманість

Стриманість

Неділя


Дисциплінувати себе. Вчитися розважливо ставитися до кож­ної людини, перед якою мені належить упокорити себе. Знаходити рівновагу.

Будувати правильні стосунки з оточуючими людьми. Лю­би­ти їх так само, як себе.

Сіяти «якісне насіння» і починати доглядати за ним з сто­годнішнього дня.Підсумок

Учитель. Щодня працюйте над собою, над своїм характером. Вчіться уп­рав­ляти своїми думками і собою в складних ситуаціях, проявляти са­мо­вла­дання. Будьте активними, відповідальними, ініціативними, ціле­спря­мо­ва­ни­ми. Подавайте приклад іншим (люди більше звертають увагу на характер і поведінку, а не на слова).
Рекомендована література:

 1. Ентоні А. Д’Cуза. Сьогоднішні лідери – надія на завтра : наук.-попул. вид. – Львів : Свічадо, 2005.

 2. Кириленко С. В., Оржеховська В. М., Хілько Т. В. Посібник з само­ви­хо­ван­ня. – К. : ІЗМН, 1996.


Тема 17. Як досягти успіху в самовихованні
Мета: ввести поняття про самоповагу і власну гідність як важливі ре­гу­лятори поведінки людини; навчати мистецтву самокритики.

Демонстраційний матеріал: плакат з висловами невідомого автора, зразки системи нагадувань.

Матеріальні ресурси: аркуші паперу, ручки, роздатковий матеріал до пояс­нення теми.

Напис на дошці: «Поводячись красиво, ви випромінюєте красу».

Хід заняття

Привітання.

Представлення теми.

Актуалізація опорних знань

Запитання до учнів:

 • Що таке самоповага?(діти висловлюють свою думку).

Педагог. З думок і почуттів щодо себе складається ваша самоповага.

Інформаційне повідомлення

 1. Формування самоповаги

Самоповага – це ваш внутрішній погляд на себе і те, як ви сприймаєте

зовнішню сторону життя. Це безперервне оцінювання себе.Самоповага -- визнання власної гідності, як здатність відповідати за

себе і діяти відповідно щодо інших.Самоповага відображає впевненість у власних силах, почуття внутріш­ньої гармонії і миру, і також вимагає поваги до інших.

Однак самоповага – це не сталий стан розуму й емоцій. Вона може змі­ню­ватися залежно від ваших вражень. Деякі негативні емоційні враження та реак­ції на них можуть призвести до низької самоповаги. Наприклад, гіркі ди­тячі спогади – негативна критика авторитетних людей, таких, як батьки, вчи­телі та інші – справляють сильне враження. Якщо ці емоційні переживання під­силює власне негативне мислення чи комплекс переконань, вони по­чи­на­ють формувати звичку. В цьому разі низька самоповага стає вашою осо­бис­тою суб’єктивною оцінкою.

Ваше почуття самоповаги – або зневаги – зароджується ще в дитинстві. У дуже ранньому віці починаєте формувати думку про себе. Осмислюєте се­бе і світ тільки завдяки зауваженням та поясненням важливих осіб у вашому жит­ті – батьків, учителів, старших. Ваша підсвідомість приймає буквально все. Ваш відкритий, допитливий, довірливий розум втягує та приймає як по­зи­тивні, так і негативні повідомлення і вірить їм.

У більшості випадків ваші батьки ніжно люблять вас, але не можуть ви­ра­­зити своїх почуттів так, щоб вони були зрозумілі для вас. Наприклад, хтось мо­­же почути: «ти лінивий, неуважний, нездібний та ін.», тоді існує велика ймо­­вірність того, що такі переконання стануть невіддільною частиною ва­шо­го уяв­лення про себе в дорослому житті. Уявні картини породжують від­по­від­ні емо­ції, які автоматично приводять до гормональних змін у вашому тілі, впли­ва­ють на ваше ставлення до інших і змушують вас діяти у світлі своїх переконань. 1. Віра в себе

Більшість з вас має звичку сприймати свої переваги як щось належне й зо­середжуватися на своїх обмеженнях. Таким чином більше вірите у те, чого, на вашу думку, ви не можете зробити, ніж у те, що ви зробити можете. Така по­ведінка програшна. Вона гальмує вас, усуває всяку ініціативу і будь-яку перс­пективу досягнень та успіху.

Якщо ви зосереджуєте увагу на силах, які, на ваш погляд пере­шкод­жа­ють вам, то тим самим даєте їм владу й могутність, яку вони не завжди ма­ють. Зосереджуйтеся на своїх перевагах, і ви зможете здолати будь-які тим­ча­сові перешкоди.3. Формування позитивної самооцінки

Потрібні терпіння та робота, щоб змінити слабку самооцінку на здоро­ву. Але ця мета вартує зусиль. Для того, щоб сформувати позитивну самоо­цін­ку, у пригоді стають різноманітні інструменти.

Один із перших кроків у формуванні сильної, позитивної самооцінки – це вміння уявити себе в позитивний спосіб. Уявивши те, ким ви бажаєте бути і чого досягти, ви отримаєте сильну, позитивну, здорову самооцінку, яка ста­не величезним здобутком у вашому житті.

Уява – це могутній інструмент. Але більшість людей не використовує її на свою користь. Візуалізація має бути позитивною , а не негативною. Вико­ри­стовуйте позитивну візуалізацію і пожинайте продуктивне майбутнє.

Уявляючи позитивні ситуації знову і знову, ви зможете витерти «нега­тив­ні картинки» у своїй свідомості і замінити їх «картинами досягнень». Щод­ня уявляйте собі, якою людиною хочете стати, який тип стосунків на­ла­годити і якої мети досягти.

Перебудова мислення і вміння уявити свої успіхи приносять реальні плоди.4.Відповідальність

Те, чого ви досягнете в житті, залежить виключно від вас, і вам слід па­м’я­тати про це. Ви визначаєте, що таке успіх для вас. Ви прагнете його. Ви до­магаєтеся його. Ви досягаєте його – або ні. Ви відповідальні особисто.

Інші люди можуть спробувати взяти відповідальність за вас і ваше жит­тя – ваші батьки, вчителі, друзі, але в кінцевому результаті вони можуть ли­ше впливати. Вони не контролюють його. Тільки ви це можете – якщо забажаєте.

Як тільки усвідомите і візьмете відповідальність за своє життя, можете змі­нити його на краще. Ви перестанете звинувачувати інших за свої невдачі та розчарування, і почнете працювати над собою, щоб стати тою людиною, якою мрієте бути.

Щоб бути відповідальним за своє життя, потрібна надзвичайна відвага. Цей процес може бути болісним. Але винагорода – це неймовірне відчуття сво­боди та особистої гідності.

5.Спокійна самокритика

Головною і надзвичайно цінною навичкою для тих, хто прагне працю­ва­ти над собою, є мистецтво самокритики. Її можна опанувати на практиці і ви­ко­ристовувати все життя. Це може звучати приблизно так: «Я справді роз­ча­рований своєю роботою сьогодні. Я неправильно оцінив стільки речей. Але в мене є певні переваги, і тому я маю поглянути на ці ре­зультати в іншому ра­курсі. Я маю покращити якість своєї праці і вже бачу кілька речей, які мо­жу зробити краще. Я також попрошу кількох друзів висловити свою думку».

У цій внутрішній розмові людина справді висловлює розчарування. Од­нак вона не ображає і не нищить себе. І хоча спершу зосереджується на тому, що було не гаразд, свою роботу вона бачить у широкій перспективі. Нага­ду­ю­чи про свої переваги, заохочує себе передусім зосереджуватися на по­кращаннях і навіть хоче попросити поради в інших, спитавши їхньої думки.

Якщо ви будете практикувати таку спокійну самокритику, то досягнете ус­піху. Постійно спостерігайте за собою, вдосконалюйтеся. Не уникайте, а ак­тив­но прагніть вислухати думку інших людей.Розгляд і аналіз висловів невідомого автора

Педагог. Розглянемо вислови невідомого автора, які допоможуть вам:

Повір в себе! Ти досконалий для будь-якої праці.

Цю істину бережи, незважаючи на небезпеку та біль.

До висот, яких сягнула людина, ти також можеш дістатися.

Вір до останку, це правда, що до всього, чого ти прагнеш, у тебе є дар.

Повір в себе й дій сміливо;

нехай не похитнуть тебе побоювання та сумніви.

У тебе є право на успіх, майстерність і вміння,

Які є провісником величі, що її ти заслуговуєш!

Мудрість віків буде твоєю, якщо ти осягнеш це.

Аналіз життєвих прикладів

Педагог. Одного разу був проведений експеримент, під час якого три гру­пи студентів повинні були навчитися закидати м’яч у баскетбольний ко­шик. Перша група всі двадцять днів тренувалася. Друга не займалася нічим. А студенти третьої групи, не беручи до рук м’яча, по двадцять хвилин на день робили те, що подумки уявляли, як вони його закидали в кошик. Якщо у своїй уяві вони промахувалися, в уяві ж цей кидок вони повинні були ви­пра­вити. Потім результати першого й останнього днів експерименту були зі­став­лені. Показники першої групи покращилися на 24%, у другій – зали­ши­ли-ся без змін, а в третьої підвищилися на 23%!

Педагог. Думайте про успіх, щастя, добрі справи і матимете позитивні результати. Багато хто схильний применшувати свої переваги, таланти і здіб­нос­ті – свою цінність як людини. Однак ефективні люди виробляють звичку зо­середжуватися на своїх досягненнях і навчатися на своїх невдачах і помилках.

Вчіться пригадувати свої найкращі хвилини.Запитання до учнів:

 • Що ви насправді думаєте про себе – глибоко в душі?

 • Чи ставитеся до себе з недовірою?

 • Чи любите і поважаєте себе?

 • Чи пасивно чекаєте, поки інші скажуть вам, що робити, що думати і як пово­дитись?

 • Чи ставите реальні та амбітні цілі, які покращують вашу самооцінку? (учні висловлюють свою думку).

Педагог. Ваше уявлення про себе – це фундамент усієї вашої особис­тос­ті. Самооцінка визначає почуття та поведінку. Почуття і поведінка впли­вають на обставини та дії. Обставини та дії утверджують та підсилюють самооцінку.

Ваша самооцінка може знесилювати – вести вас до невдачі, і насна­жу­вати – вести вас до успіху та досягнень.Розгляд життєвої ситуації

Продавець, який вважає себе нездатним продати товар, підійде до по­тен­ційного покупця з приреченим виразом обличчя, вибачиться за втручання і буквально попросить про відмову. Коли йому відмовлять, у нього зявиться до­каз, що його самооцінка правильна: він справді некомпетентний, ні на що не­здат­ний невдаха.Студентові, який вважає, що він слабкий у торговій справі, буде важ­ко вивчати її. На його думку, вивчення торгової справи не збігається з його уяв­ленням про себе. Але якби він міг змінити це уявлення, то чи не змінилися б на краще його навчальні здібності?

Запитання до учнів:

 • Що зазвичай робите ви, коли допускаєте помилки?

Педагог. Ви не кажете про це нікому і сподіваєтеся, що ніхто не помітить. Дум­ка, що помилок слід боятися і соромитися, змушує приховувати їх, замість того, щоб виправляти ці помилки і покращувати якість праці.

Намагайтеся мати стремління до досконалості, якої можете досягти за­вдя­ки спробам, ризику, новим спробам.Дитина, яка вчиться ходити, найкраще демонструє здібності учня. Коли во­на падає, її мозок, нервова система і м’язи навчаються. Вона не рахує своїх по­милок, а зосереджується на меті – навчитися ходити – саме і цього врешті-решт досягає. Якби вона вміла, могла б говорити собі: «Яка трагедія! Ще од­не падіння. Я почуваюся жахливо. Я вже ніколи не зможу ходити».

Підсумок

 1. Висока самоповага формується з позитивних думок та емоцій і відображає оптимістичне ставлення: «Мені це до снаги».

 2. Кожен відповідальний особисто за те, чого досягне у житті.

 3. Кожному з вас необхідно мати пріоритети. Без них ваше життя буде су­ціль­ним хаосом. Щодня потрібно працювати над собою, щоб прийти до ідеаль­ного життя.

 4. Керувати собою означає виявити, максимально розвинути і використати свої дари, здібності та можливості. Почніть старанно розвивати все те, що за­кладено в вас. Для початку складіть список того, чим ви вже володієте або що ви вже можете робити.

Завдання

Напишіть, що ви будете робити щодня, щоб прийти до свого ідеаль­но­го жит­тя. Наприклад:

 • Щодня працюватиму над собою, над своїм характером. Вчитимусь уп­рав­ля­ти своїми думками і собою в складних ситуаціях. Буду активним, від­по­ві­даль­ним, ініціативним, цілеспрямованим. Подаватиму приклад іншим.

 • Перегляну своє життя і звільнюсь від усього непотрібного. Відмов­ля­ти­мусь від усього, що тягне мене назад. Більше працюватиму, не впускатиму лінь у своє серце, відкладаючи все на потім. Трудитимусь, щоб відкривати но­ві здібності і таланти, розвиватиму їх.

 • Беру долю в свої руки. Буду змінюватися і змінювати своє життя. Не пого­джу­ватимусь «плисти за течією». Рухатимусь вперед.

 • Кожен день намагатимусь діяти, шукати нові методи та шляхи вирі­шен­ня поставлених завдань, щоб виконати те, що задумано мною. Пере­гля­датиму плани, оновлюватиму та вдосконалюватиму їх. Буду зави­щу­ва­ти планки. Робитиму більше, ніж заплановано. Щоденно торкатимусь до сво­го бачення, своєї мети. Робитиму щось для того, щоб хоч трохи набли­зи­тися до неї. Як говорить прислів'я, «Подорож, протяжністю тисячу миль, починається з одного маленького кроку».

 • Буду неухильно просуватися до своєї мети, не пропускаючи жодного дня.


Використана література:

 1. Ентоні А. Д’Cуза. Сьогоднішні лідери – надія на завтра : наук.-попул. вид. – Львів : Свічадо, 2005. С. 254 – 255; 258 – 259; 264.

 2. Кириленко С. В., Оржеховська В. М., Хілько Т. В. Посібник з самови­хо­ван­ня. – К. : ІЗМН, 1996.


МОДУЛЬ «ТВІЙ ШЛЯХ ДО УСПІШНОГО СПІЛКУВАННЯ»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка