Методичні рекомендації щодо впровадження програми «Стань творцем свого життя»Сторінка8/26
Дата конвертації11.04.2016
Розмір5.17 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26
Тема 13. Думаю про майбутнє. Ким я бажаю стати? На кого хочу бути схожим? Роздуми про бажані життєві досягнення. Лист у майбутнє
Мета: спонукати підлітків думати про майбутнє і допомогти їм ви­зна­читися з покликанням.

Демонстраційний матеріал: малюнки-ілюстрації до теми.

Матеріальні ресурси: аркуші паперу формату А-4, олівці або фло­мас­тери, вправа «Яким ви бачите своє майбутнє?», картки із завданнями, роз­дат­ко­вий матеріал «Як розпізнати своє покликання».
Напис на дошці: «Найкращий спосіб передбачити майбутнє – це його створити».

Стівен Кові

Хід заняття

Привітання.

Представлення теми

Декламування і обговорення змісту вірша.

Майбутнє наше – то лиш наша справа,

Лиш наших рук і совісті, й ума,

Кивать на когось ми не маєм права,

Та і кивать на кого нам нема.

Життя іде… Такий закон природи.

Міняється усе, усе тече,

На вищий свій щабель не страшно сходить,

І ми цей факт вітаєм гаряче!

Бо він – щоденник наших планів і програм,

Щоб ми могли з суспільством у згоді,

Все вище йти – до здійснення бажань.

Вступна бесіда.

Педагог. Кожна людина хоч раз у житті мріяла бути великою, жадала жи­ти краще і досягти чогось більшого. Бути щасливим це бажання серця. Це спо­конвічне прагнення до успіху закладене всередині нас самою природою. Всією душею ми бажаємо зробити щось прекрасне, рухатися вперед, до­по­ма­га­ти людям і творити добро, здійснити щось велике. І все необхідне для того, щоб від­­бутися і досягти чогось у житті, знаходиться не десь далеко, на небесах, а тут на землі. Більш того, воно поруч з нами і в нас. Усі таланти, здібності та по­тен­ціал даровані нам для того, щоб ви могли досягати своєї мети. Тому в кожного з вас повинна бути мрія, завдяки якій з'являється сенс і смак життя. Кожен з вас по­винен усвідомлювати, заради чого живе, тому що життя – найвища цінність і дається людині лише раз.

Для цього необхідно весь час зростати. Подивіться на оточуючий нас світ. Із зернятка виростає стеблинка, яка весь час рветься вгору, щоб потім, ко­ли наповниться силою, принести плід. Так само і людина росте все своє жит­тя, щоб у свій час мати плоди.Запитання до учнів:

 • Навіщо молоді люди добре вчаться в школі, вступають в престижні вузи, шу­­кають високооплачувану роботу?(Прагнуть, щоб їх поважали, раху­ва­ли­ся їхньою думкою; шукають величі і влади, бажають бути важливими, впливовими).

Педагог. Видатні люди, якими ми захоплюємося сьогодні, це зви­чай­ні люди, такі ж, як і ми з вами. Вони не мають переваги над нами, ніхто не на­ро­дився особливим, з регаліями і титулом.

Успішні люди ризикнули і зуміли зробити щось незвичне і значне.

Вони заслуговують нашого захоплення, тому що стали лідерами, по­ве­ли за собою народи, потрапляли в якісь складні ситуації, переживали не­спри­ят­ливі обставини. У них виникали проблеми, але в безвихідних си­ту­а­ціях вони завжди знаходили відповідь і виходили переможцями. У цьому їх секрет.

Кожен з вас може реалізувати себе в житті. У кожної людини є по­кли­кання, призначення, таланти і все необхідне для того, щоб досягнути успіху і при­нести плоди.Знайте, домогтися чогось значного в житті можуть не тільки оди­ниці. Велич і спроможність – доля не лише вибраних. Це справа кожного з вас.

Ніколи не сумнівайтеся, прагніть до того, щоб виконати своє призначення.Обговорення напису на дошці

Запитання до учнів:

 • Яким же чином можна дізнатися про своє покликання?(учні висловлюють свою думку).

Розповідь учителя «Як розпізнати своє покликання»

Педагог.

1. Навчіться дивитися в себе. Дослідіть себе, спостерігайте за собою, то­му що ваше покликання закладено в вас. Здібності, дарування, таланти, які мо­жуть зробити вас успішними, знаходяться усередині вас. Тому вже з ди­тинства дещо дає про себе знати.

2. Визначтеся в тому, до чого ви схильні. Є те, що дається вам легко, чим ви займаєтеся невимушено, одержуючи при цьому насолоду. Для багатьох лю­дей їх професія не є покликанням. Найчастіше воно приховане в хобі. По­міркуйте над цим. Ви можете знайти у собі не один талант і не одну здатність. Роз­ширюйте свій кругозір, збагачуйтеся знаннями, працюйте над розвитком того, до чого ви схильні.

3. В кожній людині є дари і таланти, тому всі можуть стати успіш­ни­ми. Ваше покликання приведе вас до величі. Талант людини здатний по­са­ди­ти її з вельможами, тобто зробити її відомою. Дар має призначення зробити лю­дину великою на землі. Оскільки в вас закладено насіння величі, то ви станете та­кими.

Запитання до учнів:

 • Як можна стати видатною людиною за допомогою свого покликання? Як мож­на досягнути успіху в житті?

Педагог. Кожне покликання і дар є відповіддю, рішенням чиїхось по­треб, проблем, обставин.

Якщо ви покликані бути кравцем, то шиєте одяг і цим вирішуєте проб­лему людей – одягаєте їх. Якщо ви директор або керівник, відповідаєте на різ­ні питання, допомагаєте людям, живете заради них. Те ж стосується лі­карів, вчителів, водіїв. Кожен з вас є рішенням чиєїсь проблеми і живе для чо­гось, тобто приходить у світ, щоб виконати своє покликання.Розгляд життєвої ситуації.

Педагог. На одному з трамвайних маршрутів міста працював не­зви­чайний кондуктор. Це була жінка, яка знаходила тепле слово для кожного па­са­жира, дякувала за придбаний квиток, бажала приємного дня. Ви лише уявіть со­бі, як «розцвітали» біля неї втомлені після роботи і навчання люди. Кон­дуктор, який знайшов своє покликання! Звучить незвично?

Існує думка, що покликання – це професія. Але можна сказати так: покликання – це відповідь на запитання «Хто я?», «Для чого я живу?».

Часто люди думають, що не знайшли або не змогли виконати своє по­кли­кання. Це не обов’язково якесь велике завдання, як здебільшого вва­жають. Наприклад один чоловік є чудовим будівельником, але це не означає, що він повинен збудувати величезний будинок. Він може внести частку своєї ро­боти до загальної праці.

В кожного є унікальне призначення. А відшукати ключик до нього – це ва­­ше завдання. Можливо, те, що ви сьогодні називаєте «захопленням», на­справді, є першою сходинкою до вашого покликання. А ще ваше «особисте» по­­кликання має принести радісний плід іншим. Пригадайте чоловіка, який бу­ду­вав дім, жінку-кондуктора, яка з приємністю продавала квитки. По­кли­кання до чогось, великого чи маленького, має дарувати радість, змінюючи світ на краще.Розповідь «Ви являєтесь рішенням чиєїсь проблеми».

Педагог. Деякі з професій користуються особливою популярністю, то­му що несуть у собі рішення чиїхось потреб. І якщо представники будь-якої з них заробляють більше інших, то лише через те, що пропонують більше рішень.

Найголовніший і надійніший спосіб піднесення людини жити для лю­дей, бути корисним їм. Важливо, щоб все ваше життя було побудоване на прин­ципі любові, любові до ближнього. Дотримуючись його, ви станете ус­пішними. Навіть виготовляючи одяг з метою заробляти гроші, ви за­до­воль­няєте потреби людей. А це, у свою чергу, підніме вас.

Ваша любов має бути щирою. Не можна лукавити, возвеличувати од­них, принижувати інших, тим самим знищуючи свій авторитет. Жодна лю­ди­на не зможе бути щасливою на землі до тих пір, поки не служитиме людям.

Існує безліч способів, за допомогою яких можна допомагати цьому сві­ту у вирішенні проблем. Можна робити те, що потрібно людям, і поставити пе­ред собою метузабезпечити їх необхідним. Це дасть можливість стати по­пулярним. Працюючи навіть безкоштовно, ви все одно станете успішними, то­му що потрібні людям.

Припустимо, що не завжди є можливість допомогти матеріально, але є без­ліч людей з душевними, емоційними, інтелектуальними проблемами. Як­що ви станете відповіддю для них, то неодмінно знайдете популярність і багатство.

Проте вам слід знайти свої «товари» – те, що ви зможете запропону­ва­ти іншим. Наприклад, хтось покликаний бути бізнесменом. Що він буде ро­бити? Які надавати послуги? Що зробить його великим?

Він знайде те, що даровано йому, і дасть це людям. Покликання не за­вж­ди легко відшукати. Треба зосереджувати свою увагу на тому, щоб знайти се­бе.

Вправа «Знайди себе».


 1. Що справді мотивує вас? Що підштовхує до дій? Що викликає запал?

 2. Як ви витрачаєте свій вільний час? Чи ця діяльність якось пов’язана з тим, що ви справді бажаєте досягнути у майбутньому ?

 3. Якби ви були абсолютно впевнені, що не зазнаєте невдачі, то що б ви зробили?

 4. Що вам подобається робити? Що викликає у вас відчуття щастя?

 5. Завершіть це речення: найбільше у своєму житті я хочу здійснити чи досягти…____________________________________________________

 6. Ким ви почуваєтеся глибоко в душі? Хто ви насправді? Завершіть це речення:

 7. Я живу, щоб

 8. Проведіть певний час наодинці, в роздумах. У вас має бути мрія, щоб ви могли її здійснити.

Вправа «Яким ви бачите своє майбутнє?»

1. Коли я думаю про своє майбутнє: 3. Моє теперішнє життя я оцінюю:а) мені страшно; а) від 0 до 4 балів;

б) мені байдуже; б) від 4 до 7 балів;

в) мені цікаво. в) від 7 до 10 балів.

2. Для мене майбутнє – це: 4. У своєму майбутньому яа) досягти успіху; передбачаю:

б) думати про спокійне життя; а) багато роботи і сильну втому;

в) цілковито використовувати свої б) нічого особливого;

можливості. в) велике щастя.

Якщо більше відповідей а:

Ти маєш неправильний погляд на життя. Час змінюватися!Більше відповідей б:

Ти очікуєш чогось доброго, але, можливо, ще недостатньо віриш у себе. Придивись до себе: ти маєш багато талантів!Більше відповідей в:

Майбутнє тебе не лякає, і це вже добре. Тобі залишається тільки будувати пла­ни, втілювати їх у життя, думати позитивно: і ти зрозумієш, що майбутнє ста­ло теперішнім.Зустрічаються відповіді а, б і в:

Майбутнє приваблює і лякає тебе. Ти мрієш і водночас знаєш про те, що мрії не завжди збуваються. Часом це від самого початку гальмує тебе. Ризикни! Ти обо­в’яз­ково отримаєш добрий результат.Підсумок

Педагог. Домогтися чогось значного в житті можуть не тільки одиниці. Ве­лич і спроможність це справа кожного з вас. В кожного є унікальне по­кли­кання. Відшукати ключик до нього – це ваше завдання.

Запитання і завдання

 1. Які у вас 5 найголовніших завдань на сьогодні, над чим вам потрібно пра­цю­вати (над собою, своїм характером, відносинами і т. п.).

 2. Що ви будете робити?

 3. Як будете вирішувати поставлені завдання?

 4. Які ваші найголовніші виклики?

 5. Що мені не дає бути тим, ким я хочу бути?

 6. Написати «Лист у майбутнє».


Використана література:

 1. Ентоні А. Д’Суза. Сьогоднішні лідери – надія на завтра : наук.-попул. вид. – Львів : Свічадо, 2005. С. 294–295.

 2. Покликання // Сто талантів. – 2009. – № 5. – С.18 – 19.

Рекомендована література:

 1. Білінгтон Д. Живіть яскраво! – Львів : Свічадо, 2009.

 2. Климчук Н., Никонов В., Писаркова Ю., Салей С. Твое будуще зависит от тебя : методическое пособие. – Гродно, 2001.

 3. Латышев Г., Орлова М., Яцишин С. Смотри по жизни вперед : руко­вод­ст­во по работе с подростками. – Санкт-Петербург, 2001.Тема 14. Мистецтво управління часом
Мета: навчати учнів бережно використовувати свій час і допомогти їм пра­вильно розставити пріоритети.

Демонстраційний матеріал: малюнки-ілюстрації до теми, таблиці до пояснення матеріалу.

Матеріальні ресурси: журнал «Сто талантів», аркуші паперу формату А-4, олівці або фломастери, конверти із завданням для групової роботи, опо­відання «Лісоруби» (додаток 6), додатки 7, 8.

Хід заняття

Привітання.

Представлення теми.

Декламування вірша.

Бережіть години, бережіть хвилини,

Навіть кожную секунду бережіть.

Пам’ятаймо, час наш дуже швидко плине,

Можемо й не встигнуть ми усе зробить.

Справ у нас багато,

Треба гарно вчитись.

Щоб розуму набратись і корисним стать,

Дбати про Вкраїну, нашу Батьківщину,

Мріями й ділами до зірок дістать.

Вступна бесіда.

Педагог. Засиджуєтесь до ночі над домашніми завданнями? Постійно за­пізнюєтеся на уроки або на зустріч із друзями? Не встигаєте зі всім, що тре­ба зробити вдома та у школі? Бачите, що час минає занадто швидко і хочете йо­го якось упорядкувати?

Якщо більшість із цих ситуацій вам знайомі, тоді варто розпочати навчитися ефективному тайм-менеджментумистецтву управляти своїм часом.

Багато з вас відкладають на завтра те, що можна зробити сьогодні. Ка­же­те: «Ще встигну зробити. Зроблю трохи пізніше». Якщо ця проблема влас­тива вам, станьте особливо вимогливими до себе. Прийміть рішення бу­ти дисциплінованими.

Народна мудрість говорить: «Для будь-якої справи призначено певний час», і якщо ви вчасно не виконали якусь роботу, то згаяли час. Прийде новий час, коли потрібно робити вже щось інше. Виконуючи сьогодні вчо­рашнє, а завтра сьогоднішнє, ви зупиняєте течію своєї долі і втрачаєте дуже ба­гато дорогоцінного часу. Якщо б можливо було з'єднати всі витрачені да­ремно години або дні, то виявилося б, що близько 10 років свого життя лю­дина просто спалила втратила.Розгляд життєвої ситуації.

Педагог. До свята залишалися лічені дні, а Дмитро так і не прибрав у своїй шафі на поличках. Він добре усвідомлював, що його речі в жахливому ста­ні – хлопця страшенно дратував зібганий одяг, розкидані зошити, підручники, руч­ки й олівці. А вчора Дмитро не зміг знайти диск, який попросив у нього Олек­сандр. Нещасний диск просто згинув у захаращених нетрях його письмового стола.

Найгірше, що Дмитро пообіцяв навести лад зі своїми речами ще на початку місяця. Пообіцяв не лише мамі, а й собі. Він щодня збирався взятися до справи, але, прочинивши дверцята шафи чи висунувши шухляду, казав сам до себе: "Я зроблю це завтра".

На жаль, проблема Дмитра полягає не лише в тому, що він відкладає при­бирання з дня на день. Подібно він ставиться до виконання інших справ, бай­дуже важливі вони чи не дуже. Хлопець відкладає в довгу шухляду на­пи­сання рефератів, підготовку до контрольних робіт чи навіть іспитів, ва­жливу розмову з батьками чи друзями. Від того страждає не тільки Дмитро, а й інші люди, однокласники, товариші, рідні.

Дмитра вважають безвідповідальним, ненадійним та лінивим, з часом йо­му перестають довіряти навіть найвідданіші друзі, а батьки та вчителі ніколи не доручають важливих справ.

Що ж насправді змушує хлопця відкладати все на завтра? Психологи стверджують, що це аж ніяк не лінощі чи безвідповідальність. Навпаки - такі лю­ди, як Дмитро надто є «відповідальними», їхня проблема полягає в тому, що вони хочуть виконати поставлене завдання якнайкраще, але водночас бо­ять­ся, що це їм не вдасться. Саме страх не впоратися або зробити щось не най­кращим чином змушує їх опускати руки. Натомість притаманна таким лю­дям відповідальність не дозволяє їм цілковито здатися от і кажуть вони собі та іншим: "Я неодмінно зроблю це, але завтра".

Інформаційне повідомлення.

Педагог. У нас є 24 години. Іноді ви думаєте, що день занадто корот­кий, а ніч занадто довга, але це не так. Вся справа в тому, що ви не навчилися пра­вильно поводитися з часом. Часто ви витрачаєте більше часу на менш ва­жливі справи, ніж на важливі. У цьому біда багатьох людей нашого су­спіль­ст­ва. Їхнє життя не впорядковане, а самі вони не організовані.

Немає значення, яких висот досягнула людина. Якщо вона не на­вчи­ла­ся розставляти пріоритети, її успіх лусне, як повітряна куля від дотику голки.

Потрібно впокорювати себе, прийняти рішення померти для тих речей, які не є пріоритетом у вашому житті.

Пріоритет це першість у чому-небудь. Розпочати варто з пошуку від­повіді на просте запитання: "Що для мене найважливіше?".

Вправа

Педагог. Подумайте декілька хвилин і запишіть на аркуші паперу 45 сфер, свої обов'язки першочергової важливості (які є вашими пріоритетами) і позначте їх міру значимості: від найважливішого до того, що для вас вартує найменше уваги. Можете вибрати серед таких сфер: навчання, добрі стосунки з батьками, друзі, хобі, здоров'я, розвиток своїх талантів, відпочинок, розваги або ж написати самі те, що вважаєте за потрібне.

Педагог. Дослідження, проведені в Америці, показали, що якщо 20% своєї продуктивної енергії людина вкладає в якусь справу, то результат буде до­рівнювати 80%.

Так ви склали список пріоритетів: він потрібен для того, щоб макси­маль­но ефективно використовувати свій час. Щоразу, коли плануєте, що маєте щось зробити або коли стоїте перед вибором, якою справою зараз зайнятися, варто зга­дати про свої пріоритети. Єфективне управління часомце коли ви робите ті справи, які є важливими та потрібними і коли витрачаєте ваші зусилля саме там, де це відповідає пріоритетам.

Ваш час є дуже обмеженим, і ви хотіли б зробити дуже багато: побачи­ти­ся з різними людьми, побувати в багатьох місцях, досягнути успіхів у різних ді­лян­ках, але інколи неможливо все це здійснити водночас! У спілкуванні з людь­ми у вас також повинні бути пріоритети. Не намагайтеся обійняти неосяжне. Біль­шу частину свого часу приділяйте найближчим. Саме вони – ваша під­трим­ка і опора.

Отож, кожен зустрічається з тим, що мусить вибирати: як саме я проведу сьо­годнішній вечір? Дивитимуся телевізор, виконуватиму домашні завдання, гу­лятиму, розмовлятиму по телефону, допоможу мамі, читатиму книжку, чи гра­тимусь в ігри на комп'ютері?

Причиною того, що ви потрапляєте у ситуації, коли виконуєте непотрібну або неважливу роботу, як правило, є невміння планувати свій час. Також часто ви ставите перед собою недосяжні цілі (тобто витрачаєте час на те, що не­ре­аль­но зробити) або ж не розумієте, чого саме хочете, або що зараз для вас най­важливіше.

Часто можете зустріти таких самих людей, які витрачають свій час так, «як це роблять інші». І тоді варто пам'ятати про свої пріоритети. Адже, на­прик­лад, якщо у вас пріоритетом є навчання, а в інших – розваги, тоді ваш стиль проведення часу буде різним.

Якщо ви визначили для себе пріоритети, то потрібно забути пусті справи. Лю­біть роботу, а не веселощі. Не беріть приклад з людей, які можуть бай­дикувати цілий день: вести марні розмови, проводити безцільно час з друзями. Не беріть приклад з тих, хто не вміє себе організувати.

Людина, яка прагне завжди бути попереду, не повинна зупинятися і чекати тих, хто йде за нею. Якщо ви будете жити згідно з правильно розстав­ле­ними пріоритетами, то ніщо не зможе зупинити вас на шляху до до­сяг­нення мети. Ви будете успішними в усьому, у вас не буде проблем, пере­живань і безсонних ночей.

Потрібно чітко знати, чому варто приділяти увагу, а чому ні, тому що все, що не збагачує вас,обкрадає. Навчіться правильно розподіляти час і спра­ви, які ви маєте зробити протягом дня.

Причини "поглинання часу":


 • виконуєте справи, які не є важливими в цей момент і які можуть почекати;

 • відкладаєте важливі справи та складні завдання «на потім»;

 • довго беретеся за роботу, виконання завдання;

 • часто дивитеся телевізор, особливо серіали;

 • довго розмовляєте по телефону «ні про що»;

 • «зависаєте» в Інтернеті, граєте на комп'ютері;

 • ваш стіл/кімната є невпорядкованими, багато часу витрачаєте, щоб знайти потрібні книжки, зошити та ручки;

 • хочете зробити все самі, не співпрацюєте з іншими.

Що ж може допомогти вам правильно організувати час:

 • Намагайтеся бути оптимістичними.

 • Не витрачайте час на переживання через свої невдачі!

 • Поставте свій годинник на 3-5 хв. уперед, щоб не запізнюватися.

 • Плануйте свій тиждень і розподіляйте завдання за їх важливістю.

 • Не забувайте відпочивати.

 • Намагайтеся якомога менше збирати непотрібні папери.

 • Упорядкуйте свій стіл – хай усе має своє місце.

 • Спочатку виконуйте ті справи, які є важливими і терміновими.

Отже, визначте свої пріоритети і будьте рішучими. Не витрачайте час на даремні справи. Робіть тільки те, що вважаєте важливим. Таким чином, ви бу­дете дисциплінувати себе. Важливо, щоб те, чим ви займаєтеся, приносило вам радість. Якщо цього немає, вам краще зайнятися чимось іншим, бо ра­дістьвинагорода за працю.

Але є пріоритети, які можуть змінюватися протягом життя. Тому муд­ро поступає той, хто кожного місяця перевіряє їх, і якщо необхідно, вносить зміни.

Як показує статистика, 80% людей даремно витрачають своє життя. Вони займаються «не своїми справами». Щоб стати ефективною людиною, потрібно навчитися відрізняти справи першорядної важливості від менш важливих, захистити себе від суєтних справ, які буквально «з'їдають» час.

Навчіться говорити «ні» хорошим речам, щоб сказати «так» кращим, тому що хороше ворог кращого. Незважаючи на те, що ви багато чого хо­чете дізнатися і багато чого навчитися, вам потрібно займатися тим, до чого ви покликані.

Визначте для себе, чого ви бажаєте досягнути в житті. Якщо прагнете ста­ти успішними, знайдіть людину, яка досягла вершин у своїй справі, ви­вчайте її секрети і почніть застосовувати їх на практиці. Якщо ви вирішили стати бізнесменом, працюйте над собою у цьому напрямку накопичуйте знання, багато трудіться.

Як навчитися правильно розподіляти час

По-перше, потрібно чітко визначити все, що необхідно зробити про­тя­гом дня.

По-друге, розподілити справи за ступенем важливості: ті, які потрібно ви­конати терміново, і ті, які можна виконати пізніше. Виконання термінових справ, як правило, не можна відкласти або перенести на інший день, тому їм необ­хідно приділити увагу в першу чергу. У виборі, яке з двох термінових справ потрібно вирішити в першу чергу, пріоритет слід віддати невідкладній.

Ви навіть не уявляєте, як багато серед термінових справ непотрібних! На перший погляд, нам все здається важливим і потрібним. Але тим не мен­ше, 80% часу, енергії, зусиль людина витрачає на вирішення незначних справ, суєту. Намагайтеся цінити час, не втрачайте марно жодної хвилини.

Навчившись планувати, ви завжди і у всьому будете успішними. Лю­ди­на, у якої виникають проблеми з часом, не вміє планувати свою діяльність.

Пояснення учителя як управляти часом у рамках одного дня (за системою Бенджаміна Франкліна).

Педагог. Усі завдання діляться на три категорії:


 • першочергові;

 • другорядні;

 • малозначні.

Першочерговими є завдання, що не терплять зволікання. Другорядними є завдання, які також бажано вирішити якомога швидше, але не станеться ні­чо­го страшного, якщо, в крайньому випадку, вони будуть затримані на день-два (втім, якщо зволікати з рішенням другорядного завдання занадто довго, во­но може перейти в розряд першочергових). Нарешті, малозначними вва­жа­ють­ся завдання, які треба коли-небудь вирішити (добре б, звичайно, сьогод­ні), але терміни не підтискають і, якщо сьогодні немає часу, то можна від­класти їх на завтра, на післязавтра або на початок наступного місяця.

Протягом дня людина повинна виділяти час в порядку пріоритетів спер­шу зайнятися першочерговими завданнями, коли вони будуть вирішені пе­рейти до другорядних, і лише якщо залишиться час, вона може зайнятися спра­вами малозначними.

Щоб пояснити цю думку на живому прикладі, наведемо список таких за­вдань на сьогодні:


 1. Закінчити реферат із біології і здати його викладачеві.

 2. Домалювати картину «Весняний пейзаж».

 3. Привітати приятеля з днем ​​народження.

 4. Отримати в університеті інформацію про квітневі курси.

 5. Забрати куртку з хімчистки.

 6. Купити зубну щітку і файли.

 7. Відповісти на листи з приводу минулої гри «Що? Де? Коли?».

Перше завдання є для вас першочерговим, тому що сьогодні спливає тер­мін роботи над рефератом і ви повинні здати його сьогодні, максимум – завт­ра, але не пізніше 9 години ранку. Першочерговим є також третє за­вдан­ня приятеля треба привітати з днем ​​народження саме в цей день (втім, якби роз­мова з ним могла забрати багато часу, ви б віднесли це завдання до дру­горядних, тому що робота над рефератом все-таки важливіша).

Четверте і шосте завдання є другорядними необхідно зробити і те, й інше протягом найближчих днів, було б непогано зробити це сьогодні, але як­що ви будете дуже зайняті і не зможете приділити час цим справам, ви мо­жете безболісно відкласти їх на завтра.

Друге, п'яте і сьоме завдання є для вас малозначними ви можете як за­вгод­но довго відкладати їх без особливого збитку для себе.

У результаті список, якщо відсортувати його по мірі пріоритетності за­вдання, має прийняти такий вигляд: 1. Закінчити реферат із біології і здати його викладачеві.

 2. У перерві обов'язково привітати приятеля з днем ​​народження.

 3. Якщо встигну отримати інформацію про квітневі курси.

 4. Якщо встигну купити зубну щітку і файли.

 5. У вільний час закінчити картину.

 6. У вільний час забрати куртку з хімчистки.

 7. У вільний час відповісти на листи.

Людина, вдумливо плануючи свій день, встигає, як правило, вирішити всі першочергові завдання, часто бракує часу і на те, щоб розібратися з другорядними, а якщо пощастить, то й на малозначні завдання залишається час.

Якщо ж людина не вміє розставити пріоритети, якщо протягом дня хапається то за одне, то за інше часу катастрофічно не вистачає і нерідко найголовніша справа якраз і залишається незробленою.

Якщо завдання не вирішене протягом дня, воно переноситься в план наступного дня. Якщо ж якась справа кочує з однієї сторінки щоденника на ін­шу, так і залишаючись незакінченою – гарненько подумайте, чи потрібно вза­галі займатися нею? Якщо потрібно – чи впевнені ви, що правильно ви­значили її пріоритет?

Варто завести спеціальний щоденник, який полегшить вам планувати час. Можете розкреслити його подібним чином. • Перші (або останні) сторінки щоденника відведіть під список життєвих цінностей (пріоритетів).

 • На початку щоденника декілька, відповідним чином розмічених, сторінок, виділіть під список завдань на рік.

 • На початку кожного місяця і / або кожного тижня одну сторінку виді­літь під таблицю завдань на цей період.

 • Нарешті, для кожного дня відводиться своя сторінка з таблицею для спис­­ку завдань на день.


Пр.

Статус

Опис завдання

1


2


3


4


5

6

7
У таблиці передбачено два спеціальні стовпці – для позначення пріо­ри­те­ту завдання («Пр.») і для позначення статусу. Ці стовпці слід заповнювати по ходу роботи і обов'язково перевіряти в кінці дня. Навіщо вони потрібні?

Оскільки завдання заносяться в список у довільному порядку, стовпець пріоритетів служить для того, щоб, закінчивши планування, ви чітко бачили, за яке завдання вам слід взятися в першу чергу. Щоб не сплутати пріоритет за­вдання з її порядковим номером, рекомендується позначати першочергові за­вдання буквою «A», другорядні – літерою «B» і незначні – буквою «C».
Пр.

Статус

Опис завдання

1

А
Закінчити реферат із біології і здати його

2

С
Домалювати картину «Весняний пейзаж»

3

А
Привітати приятеля з днем ​​народження

4

В
Отримати інформацію про квітневі курси

5

С
Забрати куртку з хімчистки

6

В
Купити зубну щітку і файли

7

С
Відповісти на листи з приводу минулої гри

Стовпець статусів служить для того, щоб ви бачили, що відбувається з кож­ним завданням, виконане воно, або ж скасоване чи відкладене. Завершені спра­ви можна відзначати значком «∨» (пташкою). Скасовані з тієї чи іншої причини – значком «Х» (хрестиком), бажано так само вписати при­чи­ну, по якій завдання було скасовано. Для відкладених справ запис копіюється в план іншого дня (найчастіше – наступного), а в графі «Статус» за поточ­ний день ставиться значок "→" (стрілка) і вписується дата, у план дня якої вне­сено це завдання. Може також виділення різних статусів кольором.

Наприклад, наприкінці робочого дня ваша табличка може виглядати так:
Пр.

Статус

Опис завдання

1

А

V

Закінчити реферат із біології і здати його

2

С

→ 18/03/ 2011

Домалювати картину «Весняний пейзаж»

3

А

V

Привітати приятеля з днем ​​народження

4

В

V

Отримати інформацію про квітневі курси

5

С

Х (мама забрала)

Забрати куртку з хімчистки

6

В

Х (мама купила)

Купити зубну щітку і файли

7

С

→ 18/03/ 2011

Відповісти на листи з приводу минулої гри

Це означає, що перше, третє і четверте завдання були виконані, п'яте і шосте завдання були скасовані, оскільки вони були вирішені без вас, і, на­реш­ті, дру­ге і сьоме завдання не були виконані протягом дня, тому ви пе­ре­несли їх на післязавтра (і на сторінці за 18/03/2011 з'явилися відповідні записи).

Багато людей, що застосовують систему Франкліна, відзначають, що вона допомагає значно підвищити ефективність роботияк за рахунок більш ефективного управління часом, так і за рахунок планування самої роботи.

Можете цією системою користуватися і ви, юні друзі.Робота у групах « Вільний час: ворог чи приятель».

Учні об’єднуються у дві групи. Кожна отримує завдання – показати про­ведення вільного часу в неділю чи свята. Одна група інсценізує добре вико­рис­тан­ня часу (прогулянка на природі, справи милосердя, культурні заходи тощо); ін­ша інсценізує погане проведення вільного часу (тривалий перегляд теле­пе­ре­дач, гра у комп’ютерні ігри, вживання спиртного, бійки, сварки, нищення при­роди). Згодом можна продовжити цю тему, зобразивши, як виглядають і по­чу­ваються ці групи учнів наступного дня.

Під час обговорення інсценізацій, підводимо учнів до самостійних ви­снов­ків, коли вільний час є ворогом, а коли приятелем. Продовжуємо думку про ко­рис­­не проведення вільного часу на прикладі оповідання «Лісоруби» (див. додаток 6).

Бесіда «Як проводимо вільний час?»

Педагог. Якщо кожен із членів сім’ї думає лише про себе і свій власний від­починок, намагається якомога більше вільного часу приділяти собі, то ро­динне життя буде не розквітати, а в’янути. Якщо вільний день буде зайнятий сном, споживанням їжі та сидженням перед телевізором чи комп’ютером, то опіс­ля ми не відчуємо відпочинку і повноти життя, а лише втому чи нудьгу.

Відпочивати не означає байдикувати, це не те саме, що нічого не ро­бити. Активний відпочинок відновлює та загострює відчуття сили і радості жит­тя. Спільна прогулянка на весь день чи волейбольний матч (команда та­та про­ти команди мами), взимку можна кататися на санках,це все по­кра­щить самопочуття і дасть відчуття близькості в сім’ї. А вдома? Можна зі­гра­ти в шахи або шашки, переглянути родинні фотографії, поспівати, потанцювати…

Спільні майстрування, приготування обіду, в’язання чи вишивання – це на­багато цікавіше, ніж може здатися комусь, хто ніколи не пробував цим зай­нятися. Потрібно лише вибрати те, що відповідає вам.

Безперечно, можна й зупинити свій вибір на телевізорі. Але треба пиль­нувати, щоб він не забирав надто багато часу (можна зачитати додаток 7).

Потрібно вибирати. Якщо звикнемо бути споживачами, яких телевізор має забавляти, то втратимо вміння організовувати свій відпочинок. Якщо ніх­то не буде вас розважати, вам стане нудно. Нудьга часто є наслідком пасивності.

У кожній людині дрімають якісь здібності. Вільний час – це чудова на­го­да їх розвинути. Якщо будемо налаштовані тільки брати, то втратимо віру у власні можливості і ніколи їх не розвинемо.

Вільний час – це також розмови з батьками й братами та сестрами. Доб­ре було б спланувати його так, щоб мати нагоду познайомитися з іншими людь­ми. Нерідко дружба починається з випадкового знайомства на канікулах у літньому таборі.

І звичайно ж, треба мати час для впорядкування своїх власних справ, на обду­мування власних проблем. Найкраще це вдається під час довгих, са­мотніх прогулянок.

Спілкування з природою може бути змістом мандрівки. Людина, яка від­чула спеку і холод, вітер і дощ, яка вміє помічати хмари на небі й ромашки в тра­ві, яка чує спів птаха і шум потоку, набагато багатша внутрішньо, ніж та, що жи­ве у замкнутому світі витворів техніки. Ми – частина природи, і безпо­се­ред­ній контакт із нею дозволяє нам це усвідомити якнайкраще.

Ми також частина світу культури, спадкоємці багатовікового доробку тих, хто жив перед нами. Спілкування з творами мистецтва формує нашу сприй­нятливість, а також допомагає краще зрозуміти і самих себе, і дійсність, яка нас оточує.

Вільний час може бути нагодою для фізичного і духовного розвитку. Час­то люди бездумно марнують свій час, забуваючи, що натомість могли б зро­бити багато доброго. А той, хто вичікує моменту, щоб вчинити добро, у своє­му житті не зробить нічого доброго (для роздумів пропонується додаток № 8).

Завдання:


 • Проаналізуйте свій останній вільний день: до якого відпочинку ви схиля­єте­ся – активного чи пасивного?

 • Складіть план відпочинку на наступні вихідні чи святкові дні (план кані­кул, які ви хотіли б провести разом із сім’єю).

Розповідь «Уміння святкувати»

Педагог. Свята, дні фізичного відпочинку і духовної наснаги, мають особ­ли­ве значення у житті людини. Релігійні, державні, національні та сімейні, вони завжди віддаляють нас від буденного життя через приготування до святкування, че­рез передчуття чогось радісного: громадські заходи, доброчинні акції, го­сти­ни тощо. Свята створюють особливий стан духовного піднесення, коли спіль­но­та, сім’я чи окрема людина перебувають на самоті із своїми думками про сенс жит­тя, своє майбутнє, сім’ю і зростає у вірі, надії і любові. Атмосфера очіку­ван­ня свята і його проведення передається дітям і виражається у їх прагненні вчити ко­лядки, гаївки, прикрашати ялинку, писати писанки, допомагати по госпо­дарству тощо.

Важливо, щоб у передсвяткових клопотах і втомі не було затрачено ду­хов­ного значення цих подій. Тому слід так організувати час, щоб побутові при­го­тування не заміняли, а навпаки – глибше відкривали сутність свят.

Традиція передсвяткового прибирання кімнат, будинків, вулиць відкриває по­требу внутрішнього духовного очищення, бо душа людини також потребує «прибирання».

Святковий стіл стає місцем зустрічі, нагодою для спілкування, виявом ува­ги і взаємного дарування. Свята створюють великі можливості для пізнання, засвоєння та розвитку куль­тури і мистецтва, як національного, так і духовного, а також вчать бути ак­тив­ними учасниками святкування, а не лише спостерігачами. Сутність свята по­лягає у діленні благодаттю і радістю життя.

Велике значення в житті кожної людини мають сімейні, родинні та осо­бис­ті свята, перелік яких може бути довгий. Вони також повинні мати свої традиції.

Можна обговорити з учнями, як відбуваються святкування в їхніх сі­м’ях, та запропонувати спільно підготувати сценарій сімейних свят (на­прик­лад, дня народження, іменини тощо).Підсумок.

 • Люди, у яких виникають проблеми з часом, не вміють планувати свою діяль­ність.

 • Навчившись планувати час, ви завжди і у всьому будете успішними.

 • Для того, щоб правильно розставити пріоритети, необхідно скласти спи­сок своїх обов'язків.

 • Ніколи не нехтуйте наближеними до вас людьми.

 • Людина, яка хоче завжди бути попереду, не повинна зупинятися, щоб по­че­кати тих, хто йде за нею.

 • Прийміть рішення робити тільки те, що входить у ваші пріоритети, таким чином ви будете дисциплінувати себе.

 • Живіть так, щоб наприкінці життя не довелося шкодувати, що не при­ді­ляли часу тому, чому потрібно було приділяти.

Завдання

 • Написати коротку розповідь про свято у сім’ї, яке найбільше запа­м’я­талося.

 • Розписати один день за системою Бенджаміна Франкліна.

Використана література:

 1. Качмар С. Я зроблю це…завтра / С. Качмар // Сто талантів. – 2009. – №4. – С. 10–11.

 2. Мандруючи до зрілості : виховання для життя в сім’ї для дітей 11 –13-ти років : наук.-попул. вид. / за ред. Т. Круль. – Львів : Свічадо, 2004. – С. 20.

 3. Обережно – телебачення!? // Сто талантів. – 2010. - № 4. – С. 12–13.

 4. Програма статевого виховання (12-13років): посібник для вчителя. – Львів : Свічадо, 2005. – С. 84.

 5. Програма статевого виховання підлітків 14-16 років : посібник для вчите­ля. – Львів : Свічадо, 2005. – С. 127.

 6. Яремко О. Мені постійно бракує часу!.. / О. Яремко // Сто талантів. – 2007. – № 7. – С. 10–11.

Рекомендована література:

 1. Альбісеті В. Полюбити життя та його несподіванки. – Львів: Свічадо, 2010.

 2. Катрій Ю. Пізнай свій обряд. – Львів : Свічадо, 2004.

 3. Українські народні звичаї в сучасному побуті. – Львів, 1990.

 4. Українські свята / Упорядн. Л. С. Стецько. – Львів, 2003.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка