Методичні рекомендації щодо впровадження програми «Стань творцем свого життя»


Тема 4. Мій алгоритм життєвого успіхуСторінка24/26
Дата конвертації11.04.2016
Розмір5.17 Mb.
#1154
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Тема 4. Мій алгоритм життєвого успіху
Мета: формування та усвідомлення підлітками особистісного кон­струк­ту, який інтегрує раціоналізовану інформацію про те, якими вони хо­ті­ли б бути, до чого прагнуть у майбутньому, який напрям самовдосконалення і розвитку обирають.

Демонстраційний матеріал: таблиця «Рецепти ефективного життя».

Матеріальні ресурси: роздатковий матеріал «Рецепти ефективного жит­тя», «Поради, які допомагають будувати життя».

Хід заняття

Привітання.

Представлення теми.

Рецепти (фактори) ефективного життя

Педагог. Розглянемо рецепти (фактори) ефективного життя:

 • Ніколи не відкладатиму на завтра те, що потрібно зробити сьогодні

Починатиму щось робити протягом перших 72 годин, після прийняття рі­шення. Краще, щоб залишався вільний час, ніж потім виконувати завдання або ро­бити потрібну роботу в поспіху. Приймаю рішення не відкладати свої справи у «довгий ящик». 90% людей у світі живуть тим, що відкладають спра­ви на завтра.

 • Вчитимусь застосовувати обмеження

Намагатимусь ставити себе в певні «рамки», обмежувати себе в деяких ре­чах. «Рамки» – це найбільший подарунок, який я можу собі зробити.

Я сам вигадую їх в різних напрямках, у різних сферах свого життя.Чим більше обмежень в житті – тим більше піднесення, тим ефек­тив­нішою буде людина. «Рамки» допомагають нам бути дисциплінованими, руй­нують нашу зону комфорту.

 • Перегляну своє оточення

Потрібно свідомо створювати своє оточення. Середовище може, як зни­щи­ти людину, так і сформувати. Щоб не потрапити в погане оточення, необ­хідно шукати позитивне. Це те, що дасть перемогу і допоможе мені виконати по­кликання. Правильне середовище – 50% успіху.

 • Формуватиму характер

Оточення може «підняти», але, не маючи характеру, я можу «упасти». Ха­рактер дозволяє боротися, досягати, домагатися мети. Характер утримує мої цінності. Його формування розпочинається з вироблення хороших зви­чок. Характер – 40% успіху.

 • Шукатиму знання через самоосвіту

Самоосвіта допоможе мені відбутися в житті. Є масові знання, які да­ють в університеті – це низький рівень освіти. Самонавчання – знання, які я сам здобуваю, витрачаю час, плачу ціну – високий рівень освіти. За неї я роз­ра­ховуюсь усвідомленою «біллю». Знання – 10% успіху.

 • Долатиму труднощі. Без труднощів ніхто не зможе стати кимось у цьому житті. Ми постійно стикаємося з ними. Людина, яка не бореться, – не хоче терпіти біль, ніколи не стане переможцем. Існує два види болю: біль само­дисципліни (яка важить 2 г); біль роз­чарувань, життєві негаразди (яка важить 2 т). Яку біль терпіти вибирати мені.

 • Планування. Чітко розписуватиму плани і слідуватиму за ними. 97% лю­дей відкладають все на потім, не роблять справи вчасно.

Поради, які допомагають будувати життя

 • У кожного з вас повинна бути мрія, бачення, мета в житті, заради якої вар­то жити на цій землі. Іншими словами, потрібно знайти своє призначення. У кожного є своя місія на цій землі, своє завдання. Життя без мети являє со­бою просто беззмістовне існування. Саме для її досяг­нен­ня в вас за­кла­дені певні здібності і таланти.

 • Прийміть рішення навчитися правильно реагувати на всі життєві події. Па­м'ятайте, важливо не те, що з вами відбувається, а те, як ви реагуєте на це. По­трібно навчитися приймати будь-яку невдачу в житті, як під­каз­ку, як можливість піти іншим шляхом. Пам'ятайте про те, що є закон зво­ротної сторони медалі, тому будь-яка проблема може повернутися на добро.

 • Трудіться так, щоб бути кращими там, де ви знаходитесь. Будьте ре­тель­ними і старанними в роботі. Намагайтеся завжди зробити більше за інших, досягти максимуму в своїй справі.

 • Постійно набувайте нові знання, займайтеся самоосвітою. Пам'ятайте про те, що в сучасному світі перемагає той, хто більше володіє інформацією.

 • Завжди робіть добро людям. Незалежно від того, як ставляться до вас оточуючі, ви відносьтеся до них з любов'ю. Творіть добро на цій землі, і во­но тисячократно повернеться у ваше життя, адже що сіє людина, те й пожинає.

 • Прийміть рішення бути переможцем в житті. Ніколи не здавайтеся. Навіть якщо ви впали, піднімайтесь і йдіть далі. Переможці ніколи не здаються, тому будьте непохитні та відважні у випробуваннях і твердо вірте в те, що ви непереможні в цьому житті.

Підсумок

Педагог. Вчіться все робити «тут і зараз!». Це повинно стати вашою звичкою і способом життя. Звички формують ваш характер, а характер фор­мує спосіб життя. Ці пункти – це формули, які можуть працювати в житті кож­ного з вас. Це рецепти, алгоритм, за яким ви можете слідувати.
Рекомендована література:

  1. Добсон Д. Шанси молодості. – Львів : Свічадо, 2010.

  2. Кваст М. Шлях до успіху. – Львів : Свічадо, 2006.

  3. Кіндратович Л. Я поспішаю жити. – Львів : Свічадо, 2010.

  4. Латышев Г., Орлова М., Яцишин С. Смотри по жизни вперед : руко­во­дство по работе с подростками. – Санкт-Петербург, 2001.

  5. Пронін Є. Вирушаючи у доросле життя. – Львів : Свічадо, 2010.


Підсумкове заняття
Мета: коротко повторити теми, вивчені на заняттях; наголосити, що кож­на людина повинна творити і облагороджувати своє життя.

Демонстраційний матеріал: плакати з висловами.

Матеріальні ресурси: роман О. Гончара «Собор».

Хід заняття

Привітання.

Бесіда

Педагог. Ми розглядали з вами питання: що головне в житті: мати чи вмі­ти? Бути чи мати? Залежно від відповіді на нього перед нами або людина-спо­живач, або людина-творець. Більшість мислителів як минулого, так і су­час­ності вважають, що набагато важливіше вміти, ніж мати, оскільки вміння супро­воджує людину завжди. Для нашого щастя те, що є в людині, набагато ва­жливіше за те, що є в людини.

Кожен з нас у житті має свою дорогу. Один іде манівцями, часто попа­да­ючи в провалля, другий йде широкою дорогою, часто не задумуючись, куди йде, а інший простує вузькою стежкою, знаючи куди йде і що його чекає.«Завжди матимеш можливість жити щасливо, якщо підеш доброю дорогою і захочеш добре мислити і діяти»

Марк Аврелій
Проблемі вибору дороги життя та його стану приділяє увагу роман О. Гон­­чара «Собор». Молодий студент Микола Баглай, стоячи в призадумі біля Со­бору, хоче пізнати сенс буття, який чи не в тому, «щоб пити красу цих ночей, жи­ти в мудрій злагоді з природою, знати насолоду праці і поезію людських взає­мин? І щоб навчитися цим дорожити, відчути потребу це берегти…». Баг­лай ніби слухає мову Собору: «У чому ж конечний зміст мудрості земної? Як бу­ти справжнім? Як удосконалитись як людина? Як маєш повестися, щоб від­чути себе перед лицем Всесвіту? А нащадки прийдуть і спитають колись: «Яки­ми ви були, що збудували, чим ваш дух трепетав?». Моральні проблеми ро­ману «Собор» загострені також довкола особи старого металурга, якого син відп­равив у дім пристарілих, а той з болем і прагненням добра, повчає сина: «Ти прий­шов до мене, тата позбувся!», «Де ж ваша мудрість?», говорячи про не по­шанування старших і природи.

Вчитель Хома Іванович, повернувшись із заслання, закликає молодь: «Бе­режіть собори своїх душ!».

У ІV ст. грецький філософ Сократ ганьбив афінян за моральну зіпсо­ва­ність, але пізніше висловив сподівання, що молодь врятує націю і на неї тре­ба звернути особливу увагу. Подібна ситуація і сьогодні. Тільки ви мо­же­те зберегти Україну і примножити її інтелектуальний і моральний по­тенціал. Молодь є світлом для світу.

Кожна людина повинна облагороджувати своє життя і довкілля.

Якщо людина ставить собі високу і шляхетну мету у житті, то воно буде мати сенс. Якщо ж вона живе лише для задоволення своїх власних потреб, шукає вигоди чи задоволення особистих амбіцій, то її життя буде змарнованим.

На попередніх уроках ми вже говорили, що людина постійно перебуває в розвитку, і тому вона по-різному сприймає світ, себе та інших людей у різні мо­менти життя. Для молодого віку характерний максималізм, категоричність, ба­жання подвигу. Для похилого віку властиві розсудливість, поміркованість, тер­пеливість. І не раз люди не вміють у собі поєднати ці риси, через що з’яв­ляються конфлікти між поколіннями.

Мудрість життя в тому, щоб уміти поступитися своїми принципами за­ради людських моральних принципів. Вміння відмовитися від власного «я» за­ра­ди любові між людьми є великим подвигом, що свідчить про силу духа лю­дини. Як правило, конфлікти виникають через дрібниці, від яких людина легко мог­ла би відмовитись без шкоди для себе. А натомість бракує єдності у ва­жливих справах, від яких залежить добро всіх. В основу між людських сто­сунків ставиться такий принцип: «У другорядному свобода, в основному єд­ність, в усьому любов» (можна використати додаток 20).

Крім того, велике значення має, в якому товаристві виростає людина. Як­що оточення буде більш добрим, то й людина буде добрішою, і навпаки. В су­часному світі дуже високо ціниться інтелект і знання людини. Але без мо­ральної і духовної орієнтації до добра голі знання стають маловартісними або навіть небезпечними.

Ви уже знаєте, як провести час, що є зацікавлення у житті. Багато з лю­дей збираються, щоб просто убити час, і тим самим тратять (убивають) по­ступово своє життя. А попри все життя дається один раз. Дуже важливо як­най­мудріше його використати. З попередніх тем ви зрозуміли, що якщо бу­демо служити іншим, то життя не буде змарнованим. На жаль, у наш час спос­т­ерігаємо, що люди схильні тратити час біля телевізора, з алкоголем, не ма­ють часу, щоб просто вислухати, розрадити, допомогти іншій людині.

Пам’ятайте, що кожна хвилина є даром для нас. І марнувати цей дар вва­жається злом.

Усім вам бути Людиною з великої літери, особистістю. І тоді ви обо­в’яз­ково досягнете поставленої мети. Високо підніміть вітрила свого корабля, з усмішкою на вустах рухайтеся до свого щасливого та безхмарного май­буття. Ви зумієте здолати усі життєві перешкоди і станете успішними людьми!

Слухання і аналіз вірша

Педагог. Послухайте, будь-ласка, як невідомий автор виклав свій по­гляд на життя (педагог дуже повільно зачитує вірш, учні аналізують кожне із тверджень).

Пам’ятай!

Життя – це шанс… злови його.

Життя – це краса… милуйся нею.

Життя – це радість… насолоджуйся нею.

Життя – це виклик… прийми його.

Життя – це цінність… цінуй його.

Життя – це скарб… бережи його.

Життя – це любов… тішся нею.

Життя – це таємниця… відкривай її.

Життя – це обіцянка… виконуй її.

Життя – це смуток… відчуй її.

Життя – це гімн… заспівай його.

Життя – це боротьба… почни її.

Життя – це трагедія… зрозумій її.

Життя – це щастя… заслужи його.
Підсумок

Педагог. Життя – це не генеральна репетиція. Не можна повернутися і зняти другий дубль. Коли воно закінчиться, іншого уже не буде – ніколи. Тож живіть на повну силу уже сьогодні!

Живіть яскраво! Насолоджуйтесь кожною хвилиною, нехай кожен новий до­свід буде для вас святом – живіть зі смаком! Нехай кожне з п’яти чуттів при­носить вам задоволення: розкошуйте, милуючись виглядом фантастичного за­хо­ду сонця, вдихаючи ніжний запах весняного ранку, вслухаючись у звуки жит­тя навколо, тіштеся кожним доторком, кожною усмішкою, кожним люблячим го­лосом. Тож уперед – насолоджуйтесь життям на всі сто!Побажання

Учні стають у коло, беруться за руки. По колу, звертаючись один до од­ного, вони висловлюють побажання, обов’язково називаючи імя товариша, до якого звертаються.

ДОДАТКИ
Додаток 1

Притча про свобідну волю

Жив один багатий чоловік і було у нього двоє слуг. Одного разу, від’їжджаючи з дому, закликав він їх і сказав:«Я від’їжджаю і дозволяю вам провести цей день, як ви собі вва­жа­тимете за потрібне, але ви зобов’язані виконати кожен свою роботу, до якої призначені. Я ж повернуся і перевірю, як ви її виконали».

Сказавши це, він від’їхав. А слуги почали міркувати, як найкраще провести цей день, але не дійшовши спільної думки, вирішили, що кожен про­водитиме його на власний розсуд.

Перший слуга думав собі так: «Я буду працювати. Коли ж змучуся, то відпочину, бо день короткий і треба все встигнути зробити, щоб не пройшов він намарно».

Другий слуга гадав собі так: «Найперше відпочину, бо день є один, а попрацювати завжди встигну».

І як вони задумали, так і вчинили. Перший, попрацювавши у полі, прий­шов додому відпочивати. Та вирішив він подивитися, як проходить день у дру­гого слуги. Коли він прийшов до нього, то побачив. що той навіть не думав йти до роботи, а пив, святкував. Він нагадав йому: «День вже майже пройшов, а ти ще навіть не брався до роботи». Другий слуга відповів: «Я завжди встигну зро­бити. День проминає. А я навіть не насолодився його красою».

Перший слуга, не відповівши нічого, пішов спати, бо знав, що після сну потрібно вставати і зустріти новий день.

А другий слуга, забувши про все, а насамперед про свої обов’язки, про­вів день у веселощах. Коли настав вечір, він навіть на встиг підготуватися до сну, а тому заснув, не встаючи з бенкетного столу.

Настав новий день. Господар повернувся додому і побачив, що перший слуга провів попередній день у праці, а другий слуга – у веселощах. Тоді ска­зав він до своїх слуг: «Перший слуго, ти є добрий чоловік, бо отримавши сво­бідну волю, ти не зловживав нею. Тому запрошую тебе за мій стіл і бу­демо бенкетувати. А ти, другий слуго, використав свобідну волю для того, щоб провести цей день тільки у веселощах. Тому йди від мене».Запитання:

 • Як ви розумієте цю притчу?

 • Чому господареві не сподобалася поведінка другого слуги?

 • Поясніть речення: «Бо отримавши свобідну волю, ти не зловживав нею».


Додаток 2

Вправа «Чи уважний ти до людей?»

Оціни себе сам. На запитання відповідай «так» або «ні».

Якщо у тебе більше позитивних відповідей, то:

 • Ти уважний, умієш спілкуватися з людьми, твоє товариство є приємним для оточуючих. Мабуть, ти маєш багато друзів. Проте тобі можна порадити ось що: ніколи не намагайся сподобатися всім довкола – всім не догодиш. Та й для тебе така позиція не буде корисною.

Якщо у тебе менше половини позитивних відповідей, то:

 • Можна сказати, що ти добрий та уважний… проте лише час до часу і не до кожного. Для одних ти здатен зробити все, але для інших… Люди, які то­бі не подобаються, намагаються уникати спілкування з тобою. Варто спробувати бути люб’язнішим з усіма, щоб не ображати людей.

Якщо у тебе мало позитивних відповідей, то:

 • Спілкування з тобою – справжня мука навіть для найближчих людей! Будь доброзичливішим – і матимеш більше друзів. Адже дружба вимагає доб­рого й уважного ставлення.

Запитання:

 1. У тебе з’явилася значна сума кишенькових грошей. Чи міг би ти ви­тра­ти­ти все на подарунки друзям?

 2. Друг розповідає тобі про свої проблеми. Чи даси ти йому зрозуміти, що те­бе це мало цікавить?

 3. Твій товариш погано грає у шахи або в іншу гру. Чи ти навмисне час до часу програватимеш, щоб зробити другові приємне?

 4. Чи часто ти говориш іншим людям приємні слова, щоб просто покращити їхній настрій?

 5. Чи подобаються тобі злі, жорстокі жарти?

 6. Чи довго ти пам’ятаєш образи?

 7. Чи можеш терпляче слухати розповідь про те, що тебе зовсім не цікавить?

 8. Ти вмієш готувати чудові канапки. Чи часто пригощаєш своїх друзів ка­нап­ками «власного виробництва»?

 9. Чи виходиш ти з гри, щойно зрозумівши, що програєш?

 10. Якщо ти впевнений, що маєш рацію, чи відмовляєшся вислухати думки інших?

 11. Чи охоче ти виконуєш прохання друзів або батьків?

 12. Чи почнеш ти жартувати з когось, щоб розважити оточуючих?Додаток 3

Вправа «Якою є твоя мотивація?»

Вибери ту відповідь, яка більше відповідає тобі.

1. Ти отримав пропозицію зіграти у виставі шкільного театру. Маєш на вибір дві ролі. Котрій віддаси перевагу?а) ефективній головній ролі, яка примусить глядачів зосередити увагу на тобі;

б) другорядній, не такій ефективній ролі, яка, однак, дозволить тобі краще розкрити акторські здібності.

2. Задумуєшся про майбутню професію. Яку вибереш?а) професію, працю якої добре оплачують;

б) таку, яка буде тобі до душі, навіть, якщо не зароблятимеш надто багато.

3. У школі маєш обов’язково записатися на факультативний урок. На вибір учнів декілька пропозицій. Що вибереш ти?а) предмет, який легко вивчати, – не хочеш витрачати зайвих зусиль;

б) вибереш те, що найбільше тебе цікавить, навіть, якщо доведеться більше вчитися.

4. Вчитель літератури зобов’язав усіх протягом семестру прочитати хоча б одну додаткову книгу. Що вибереш?а) одну книжку зі списку, запропонованого вчителькою;

б) щонайменше три книги на власний вибір.

5. Дві особи запросили тебе на дискотеку. З ким підеш?а) з популярною людиною, з якою варто показатися;

б) з особою, цікавішою для тебе, хоча не такою популярною в товаристві.

6. Коли, на твою думку, здобудеш більше знань?а) коли вчишся, щоб отримати найкращу оцінку;

б) коли вчишся, бо тебе цікавить предмет.

7. Якщо б тобі довелося вибирати, яким спортом займатися, що вибереш?а) той, який найпопулярніший у твоєму середовищі;

б) той, який приносить тобі більше задоволення.

8. Що принесе тобі більше відчуття задоволення?а) коли наведеш порядок у своїй кімнаті, щоб отримати кишенькові;

б) коли наведеш порядок у своїй кімнаті, щоб комфортніше у ній почуватися.

9. Що для тебе є важливішим, коли приймаєш рішення?а) зробити так, щоб ніхто не мав претензій;

б) сенс цього рішення.

10. Що тебе більше цікавить?а) кількість; б) якість.

Якщо у тебе більше відповідей «а»: це може означати, що відносишся до осіб, які частіше піддаються впли­ву зовнішньої мотивації. Ти, мабуть, дуже залежиш від того, що інші про тебе подумають.

Якщо у тебе більше відповідей «б»: ти часто приймаєш рішення на ос­нові своєї внутрішньої мотивації. Те­бе найбільше цікавить власна само­о­цін­ка, а не те, що подумають інші.

Якщо у тебе інший результат: золота середина – непоганий варіант. Часом добре піддатися зовнішній мо­тивації, а іншим разом краще діяти згідно зі своєю внутрішньою. Можна, зреш­тою, і зовнішню мотивацію зробити своєю, щоб тільки не відмовлятися від своїх цінностей. Мистецтво мудрості полягає у тому, щоб залишатися вірним са­мому собі та своїм переконанням, а також поважати думку інших стосовно себе.

Додаток 4

Вправа «Мої друзі»

Під час виконання цієї вправи маєте нагоду зосередитися на тих рисах, якими, на вашу думку, повинні володіти друзі.

Спочатку детально перелічіть усе позитивне, що найбільше цінуєте в лю­дях, у товаристві яких почуваєтеся добре.

Зараз уважно перегляньте приготовлений список і виберіть лише 10 най­головніших рис. Позначте їх хрестиком.

Зробіть класифікацію від 1 до 10, згідно з вашим оцінювання вар­тос­тей. Під першим номером розуміємо найважливішу рису.

Тепер заповніть таблицю. 1. У першій колонці цієї таблиці напишіть 10 го­лов­них рис, якими повинен володіти справжній друг. 2. У правій частині впишіть імена своїх 5-ти найкращих друзів. 3. Зупиніться над першим іменем і хрестиком позначте, які із зазначених рис має ваш товариш.

Те ж саме зробіть і з наступними чотирма друзями.

Об’єднуємо групи по 4 особи. Подискутуйте в малих групах, відповіда­ю­чи на такі запитання: • На скільки задовольняють вас ваші друзі? Тобто наскільки вони воло­ді­ють рисами, які ви оцінюєте найвище?

 • Як ви поводитеся, коли бажаєте завоювати дружбу особи?

Поглиблення:

 • Чи вам сподобалася ця вправа?

 • Чи ви отримали новий досвід?

 • Чи розмовляєте з вашими друзями про ваші стосунки?

 • Чи ви говорите про те, що вважаєте важливим? А ваші друзі?

 • Скільки справжніх друзів ви мали дотепер?

 • Про що б ви ще хотіли поговорити?

Підсумок

Нині зрідка можна натрапити на справжню дружбу, а не примарну, яка іс­нує лише до першої суперечки. Чому? Від втрати благочестя. Дружба є ви­щим ступенем любові. Тож чи не дивно, що сьогодні не знаходимо дружби, якщо поміж нами переважно немає любові.Щоправда, багато хто називає себе другом, але це або застільні друзі, які то­варишують з тобою, доки тобі щастить. А коли впадеш чи трапиться лихо, во­ни супроти тебе і поспішають сховатися, або товариші лише для злого – такі швид­ше вороги, ніж друзі. То якщо знайти справжнього друга так важко, як то­ді треба дорожити ним, коли він є! «Не полишай старого друга», – каже один із му­д­реців. «Вірний приятель – міцна охорона: хто знайшов його, знайшов скарб».

Продовження додатку 4.

РИСИ

Імена моїх найкращих друзів

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.

Додаток 5


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал