Методичні рекомендації щодо впровадження програми «Стань творцем свого життя»Сторінка18/26
Дата конвертації11.04.2016
Розмір5.17 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26
Тема 4. Правила поведінки успішного лідера
Мета: розповісти учням про правила поведінки успішного лідера; сти­му­лювати їх творчу і соціальну активність.

Демонстраційний матеріал: таблиця до пояснення, малюнки-ілюстрації по темі.

Матеріальні ресурси: роздатковий матеріал «Правила успішного лі­дера», вправа «Чи можеш стати лідером?».

Хід заняття

Привітання.

Представлення теми.

Бесіда.

Педагог. На жаль, успішними стають не всі, тільки лише ті люди, які змог­ли в житті зробити щось понад своїх сил. Пам'ятайте, великими не на­ро­джу­ються, ними стають. Часто в житті доводиться проходити через труд­нощі, долати перешкоди, але в них ми можемо виявити свої найкращі якості, роз­крити свої таланти і приховані можливості. Кожен з нас народжений, щоб до­сягнути величі, зробити щось значне. Завдяки труднощам ми змінюємося, вони чомусь вчать нас, загартовують і зміцнюють.

Наприклад, тиск – не дуже приємний, та дуже важливий процес. Без ньо­го неможливо отримати навіть сік. Плоди яблуні не можуть зберігатися дов­го, але сік, який з них отримують, не втрачає властивостей і залишається ко­рисним ще два – три роки. Це ж саме можна сказати про людей. Коли в жит­ті все добре, коли людина не переживає ніякого тиску, вона не досягне чо­гось значного. Та кожен бажає, щоб його життя було довгим, щасливим і ус­піш­ним. Цього не станеться, коли ви будете стояти на місці. Потрібно до­кладати зусилля, старатися. А починаємо ми це робити тоді, коли зустрічаємося з труднощами.

Змініть своє ставлення до них. Адже труднощі – це наданий нам шанс пе­ретворити свої слабкі сторони в сильні. Якщо ви приймете рішення долати труд­нощі, вони повернуться вам життєвими уроками і загартують вас.

Щоб стати справжнім лідером, потрібно зрозуміти, що ніхто не зможе зу­пинити ваш зріст, якщо ви самі його не зупините. Часто своїм не­пра­виль­ним ставленням до проблем люди не дозволяють успіху прийти у їх жит­тя і самі винні в тому, що не розвиваються.

Провівши ряд досліджень, вчені прийшли до висновку, що звичайна лю­дина використовує всього лише 2% здібностей свого головного мозку. Як­що ж вона використовує 5% здібностей, її вважають генієм. Уявіть, як багато здіб­ностей є у вас, і яким потенціалом ви наділені. Слово «потенціал» походить від латинського роtentia і означає «сила, міць». У вас є сила, і важливо, щоб ви розуміли і повірили в це.

Запитання до учнів:


 • Які ж правила поведінки успішного лідера? (відповіді учнів).

Інформаційне повідомлення

Педагог. Успішний лідер розкриває свій лідерський потенціал і робить наступне:

 • Завжди проявляє ініціативу

У нього часто виникають нові ідеї і пропозиції і він здатний втілювати їх. Справжній лідер розвиває своє мислення, вчиться розмірковувати. Це до­по­магає йому бачити нові шляхи досягнення мети і вказує способи ви­рішення проблем.

Він сміливо заявляє про себе, приймає рішення, бере на себе від­по­ві­даль­ність і готовий відповідати за наслідки своїх дій. Це самостійна людина, яка від­різ­няється від пасивних, інертних людей, і не чекає чиєїсь команди або по­штовху.Навіть якщо в якійсь справі він проявив ініціативу і зазнав поразки, то на­ступного разу – з подібної ситуації вийде переможцем. Для нього невдача не завжди означає кінець чогось, він продовжує вірити в успіх, творити щось нове.

Так сталося з Едісоном, який винайшов лампу розжарювання. Він по­ми­лявся і терпів невдачі близько тисячі разів, але був переконаним, що по­разки лише наближають його до здійснення ідеї, і досягнув своєї мети. За­вдя­ки наполегливості і терпінню Едісона, сьогодні людство має електричні лам­пи. • Дисциплінує себе

Успішний лідер вчиться керувати собою, контролює свої дії і вчинки. Він не є рабом емоцій або, наприклад, ліні, яка заважає рано прокидатися, а ди­сцип­лінує себе, проявляє самовладання, перемагає свої думки і почуття, ви­значає рівень майбутніх перемог.

Справжній лідер не розслабляється, багато не відпочиває, а готується до ви­кликів в житті. Під час випробувань не нарікає і не скаржиться на весь світ, а ви­суває підвищені вимоги до себе. Працюючи над собою, він долає труднощі, здо­буваючи перемогу одну за одною і бачить, що може робити те, що раніше не ро­бив. Його бажання дисциплінувати себе дозволяє проводити в ньому вели­чез­ну роботу. Формуючись як особистість, розвиває себе і розкриває багато хо­ро­ших якостей, такі як любов, лагідність, довготерпіння, стриманість.

Він не рветься до гніву, у нього прекрасні стосунки в колективі. Лідер стримує свої емоції: вміє слухати інших, приймаючи рішення, враховує різні точки зору.


 • Творчо підходить до невдач

Зазвичай невдачі і поразки пригнічують людей, знищують їх як осо­бис­тість. Та успішний лідер ніколи не піддається розчаруванням. У труднощах і не­вдачах він завжди знаходить щось позитивне.

Творчий підхід до невдач – це вміння отримувати корисне з будь-яких жит­тєвих ситуацій. Замість того, щоб впадати в депресію, справжній лідер твор­чо ставиться до проблем, усвідомлює і вирішує, що ні депресія, ні сльо­зи, ні розчарування, ні переживання не зможуть зламати його. Він не до­зво­ляє об­ста­ви­нам вивести його із рівноваги; знає, що якщо якась ситуація до­пу­ще­на у жит­ті, значить, необхідно її пройти. Бачить позитивне в усьому, що з ним від­бу­вається і знаходить у собі прихований потенціал і дарування, під­німається на но­вий рівень, відкриває для себе джерела, які потім живлять йо­го. Несприятливі об­ставини допомагають йому стати лідером без сліз. Спра­ва, якою він зай­мається, приносить радість і насолоду, надихає і робить його щасливим. • Успішний лідер є людиною слова

Він вміє відповідати за свої слова і вчинки. Це надійна і відповідальна лю­дина: достатньо тільки один раз сказати, щоб доручення було виконано.

Йо­го «так» завжди є «так», і незважаючи, якої праці це буде коштувати. Як­що ж він щось пообіцяв, але в силу якихось причин не може стримати слово, обо­в'язково попередить про це того, кому дав слово. Самодисципліна роз­виває його потенціал, а надійність і старанність допомагає йому досягти успіху.

За людиною, словам якої можна довіряти, завжди йдуть люди. На­дій­ність стала його способом життя, і від інших вимагає того ж.


 • Успішний лідер мудрий у взаєминах з людьми

Він має відкриті і довірливі відносини з іншими. Бажаєш всім тільки хо­рошого, вірить, що і вони бажають йому цього ж. У вчинках намагається бу­ти рухомим не думкою оточуючих, а любов'ю.

Головне – його щирість і чесність у висловлюваннях і вчинках. Скрит­ність, побоювання, нещирість – не є його друзями. Він довіряє людям, лю­дям, і вони довіряють йому.

Терпляче ставиться до всіх. Легко сприймає недоліки інших, бо завжди па­м'ятає, що він теж недосконалий. Не поспішає «побивати камінням» навіть тих, хто ненавидить його.


 • Справжній лідер упевнений в собі

Деякі з нас порівнюють себе з успішними людьми і впадають у смуток від того, що самі нічого не досягли у житті. Але цього не повинно бути.

Впевнений лідер, думаючи про людину, яка досягла успіху, радіє за неї і ні в якому разі не порівнює себе з нею. Ніколи не обмежує себе, думаючи, що успіхи інших є для нього недосяжними.

Він вірить у себе, вірить в те, чим займається, вірить, що досягне висот. Йо­го можуть стимулювати досягнення інших людей, - якщо вони змогли до­могтися високих результатів, отже, і він може.

Успішний лідер впевнений у тому, що виконує своє покликання, і не ки­дається від однієї справи до іншої. Невдачі інших не зупиняють його, а про­буджують віру в свої можливості. Він знає своє покликання, знає й те, що ніх­то крім нього, не зможе його здійснити. Поважає те, що довірено йому, збе­рігаючи впевненість і спокій у серці. • Лідер – оптиміст

В житті трапляються поразки і невдачі, тому справжній лідер прийняв рі­шення ніколи не сумувати, не шкодувати і не засуджувати себе. Він не си­дить на одному місці і не жалкує про те, що щось не вдалося. Зазнавши не­вдачі, зберігає позитивне мислення, продовжує вірити, що все буде добре. І отри­мує те, у що вірить.

Такий лідер не забуває, що є сила в правильному мисленні, не нехтує цим і отримує перемогу над багатьма проблемами, виграє більшість битв, на­віть не вступаючи в них. Дивиться на обставини з позитивної точки зору: за­вж­ди шукає вихід, а не перешкоди. Налаштовує себе на те, що у нього все ви­й­де. Інші знаходять у ньому підтримку, підбадьорення, довіряють йому свої переживання і проблеми, їм з ним легко.

Завдяки позитивному мисленню успішний лідер долає будь-які труд­нощі. Він ніколи не говорить, що не зможе зробити те, до чого спонукає жит­тя. Каже: «Я не знаю, як зможу це зробити, але вірю, що у мене все вийде. Я пра­цюю над цим». Зберігає у собі віру й оптимізм, ніколи не здається! Вчить­ся боротися і протистояти труднощам.


 • Виховує свою внутрішню людину

Справжній лідер постійно працює над собою, над своєю внутрішньою лю­диною, щоб в будь-яких ситуаціях зберегти мир і спокій у своєму серці, ска­зати «ні» своїм бажанням.

Пам’ятає, що від сили його внутрішньої людини залежить реакція на те, що відбувається навколо. Не пишається, бо знає, що це обов’язково при­зведе до падіння. Йому байдуже: хвалять його чи лають. Спокійно реагує як на тих, хто хвалить, так і на тих, хто лає.

Справжній лідер ніколи не реагує на людей, виходячи з того, як ті до нього відносяться. Він покликаний любити і добре ставитися до кожної людини.

Розгляд життєвої історії

Педагог. Одного разу проходили змагання, і для Олексія забіг роз­по­чався досить вдало: він впевнено тримався другим. До фінішу було вже не­да­ле­ко, як раптом він, озирнувшись назад, помітив, що в хлопця, який біг за ним слі­дом, щось сталось із ногою. Олексій зупинився, щоб допомогти товаришу. А той, тим часом, рвонув вперед і випередив Олексія, зайнявши замість ньо­го призове місце. Олексій трохи не плакав від образи. А тато, який все це ба­чив, сказав:

Я думаю, синку, ти справжній лідер.

Але я прийшов тільки четвертим! схлипнув Олексій.

Ти поставив допомогу товаришеві вище перемоги у спорті. Вміти творити добро, не думаючи про себе, це найвища перемога, яку тільки може здобути людина, сказав батько. Я пишаюся тобою, сину! Саме так поводять себе лідери. У той час як інші прагнуть завоювати світову пер­шість і отримати нагороду, твоїм головним прагненням повинна бути лю­бов до людей і бажання їм допомогти. Так проявляється в житті любов...Вправа «Чи можеш стати лідером?»

Педагог. Спробуйте відповісти на запитання і проаналізувати себе. (В дуж­ках можливі варіанти відповідей). Чи така позиція дає вам найкращі шан­си стати у майбутньому справжнім лідером? Над чим ще потрібно по­пра­цювати? (наприклад, повірити у власні сили; потрібно більше довіряти іншим тощо).

 • Працюєш у групі над спільним проектом. Що відчуваєш, коли хтось інший пред­ставить задум набагато кращий від твого? (небезпеку, сором, заці­кавлення).

 • Як оцінюєш свої пропозиції щодо розв’язання певних проблем порівняно з пропозиціями однокласників? (мої гірші; мої кращі; мої також добрі, хо­ча, можливо, виберемо інші).

 • Що відбувається, коли, працюючи над спільним завданням, намагаєшся донести до інших свої «великі ідеї»?( ніхто мене не слухає; слухають, але нічого не розуміють; зазвичай слухають і розуміють).

 • Ти організував шкільний театр і готуєш першу виставу. Але ще жоден учитель тебе ні не похвалив, ані будь-яким способом не відреагував на твою працю. Що робиш?(знеохочуєшся і припиняєш репетиції;

 • починаєш робити інший проект – може тепер тебе помітять; закінчуєш працювати над виставою і запрошуєш учителів на прем’єру).

 • Ти отримав запрошення на участь у певній грі, але не як її лідер, а як зви­чай­ний учасник. Як поведешся? (все нормально – не любиш бути в лідерах; не братимеш участь у грі; час до часу варто підкоритися іншим).

 • Що відбувається, коли щось тобі не вдається?( це означає, що дана спра­ва не для тебе; це означає, що інші взагалі не розпізнають твоїх та­лан­тів; стараєшся зробити висновки з невдачі, щоб у майбутньому до­сяг­нути успіху).

 • Ваш клас організовує свято весни у школі, ти керуєш проектом. Що ро­биш?(дозволяєш іншим виконувати більшість завдань; краще зробиш усе сам, щоб бути впевненим, що все буде нарівні; розподіляєш завдання за­лежно від здібностей і зацікавлень окремих осіб).

 • Ти у літньому таборі. Доводиться співпрацювати з чужими тобі особами над завданням. (Ти сам не свій – всі надто різні; відчуваєш себе або кра­щим, або навпаки – гіршим від інших; цікавишся іншими і бачиш у них ве­ликий творчий потенціал).

 • Якщо хтось тебе критикує… ( злишся сам на себе; злишся на цю особу; шукаєш спосіб, щоб виправитися).

 • Що робиш, коли щось йде не так, як ти це собі запланував?(роздумуєш про помилки і про те, як все могло би бути гарно; звинувачуєш інших; шу­каєш в цій ситуації позитивне і задумуєшся, як діяти далі).

Підсумок

Педагог. Щоб стати успішним лідером:

 • Змініть своє ставлення до проблем.

 • Не бійтесь труднощів, вони допомагають розпізнати і реалізувати при­хо­вані можливості.

 • Досягайте мети, зберігаючи віру в себе.

 • Навчіться дисциплінувати себе.

 • Контролюйте свої емоції, пристрасті, щоб розкрити багато хороших якостей.

 • Творчо підходьте до невдач і розчарувань.

 • Будьте надійними і відповідальними.

 • Будьте людиною слова.

 • Поважайте те, що довірено, зберігайте впевненість і спокій у серці.


Рекомендована література:

 1. Трохін Р. Лідерство. – К. : Світла зірка, 2010.

 2. Ентоні А. Д’Cуза. Сьогоднішні лідери – надія на завтра : наук.-попул вид. – Львів : Свічадо, 2005.

Тема 5. Я – в ролі лідера
Мета: допомогти учням віднайти в собі лідера і розвивати віру в себе.

Демонстраційний матеріал: таблиця.

Матеріальні ресурси: роздатковий матеріал «Практичні поради», вправа «Капітан чи пасажир?».

Хід заняття

Привітання.

Представлення теми.

Розповідь педагога.

Педагог. Кожна людина покликана бути лідером, у кожного з вас є гід­ність і здатність зробити щось велике. Чудово, якщо у вашому серці є ба­жан­ня розкрити свій потенціал і реалізувати його у житті, але потрібно вчитися бу­ти хорошим лідером. Не думайте, що цього можна досягнути за один день. Це процес, який відбувається поступово, через формування вашого ха­рак­те­ру. За успіхом завжди стоїть наполеглива праця. Трудіться, щоб виховати в собі ті якості, які допоможуть вам стати успішним лідером. • Будь відважним і мужнім

Відвага – це мужність йти до кінця і готовність зробити все, щоб за­вер­шити справу і отримати потрібний результат. Ті, які занадто обережні і люб­лять себе, не зможуть піднятися на високий рівень. Не жалій себе, своїх сил, сво­го часу. Не втрачай відвагу, на кожному етапі життя оновлюй її.

 • Не здавай свою позицію

Старайся не втрачати відвагу, рішучість і готовність зробити все для пе­ремоги, інакше почнеш рухатися у зворотному напрямку – зупиниш своє зрос­тання. Відвага, яку ти готовий проявити у своїй справі, визначить масштаб твого успіху.

 • Будь сміливим

Авторитет, який здобуватимеш, залежить від того, скільки відпо­ві­даль­нос­ті ти готовий взяти на себе і скільки сил готовий віддати для досягнення мети.

Будь сміливим в тому, щоб робити щось нове і незвичайне. Роби те, що для інших здається недосяжним. На землі потрібні відважні і сміливі люди. Стань відважним лідером у своєму поколінні. • Розвивай віру в себе

Якщо людина не вірить в себе, вона нічого значного не зможе до­сяг­нути. Потрібно думати про себе, щоб знати себе, щоб з’ясувати: хто я такий. Ві­ра в те, що ти все можеш – початок успіху.

Страх і невпевненість намагайся перемагати. Ніхто не зможе завоювати світ, країну або місто, якщо не завоює себе: не переможе свій егоїзм, страх, свої переживання, емоції, почуття. Перемогти себе набагато складніше, ніж отри­мати перемогу над труднощами. Ніхто не бажає бути невдахою, кожен мріє досягнути чогось у житті. Тому потрібно повірити в себе. Якщо не по­віриш в себе, ніхто інший не повірить у тебе.

Навіть якщо допустив якусь помилку, усвідом це, зроби висновки, - то­ді забудь про неї і йди далі. Жодна людина не змогла б досягнути успіху, як­би не піднялася після свого падіння. Важливо не те, що ти впав, помилився, а те, що знайшов сили піднятися.

Подивися на успішних людей. Немає таких, хто ніколи не падав. Томас Еді­сон, творець фонографа, кінопроектора та електричної лампи роз­жа­рю­вання, про свої невдачі сказав: «Я ніколи не терпів поразки. Я всього лише на­вчався, як робити не потрібно».Практичні поради

 • Спробуй усвідомити, що для тебе немає нічого неможливого. Крім то­го, ти не можеш бути гіршим за когось. Ти можеш досягти того, чого до­ся­гають інші люди. Підходь до дзеркала і говори своєму відображенню: «Я не гірший за інших. Я особливий. Можу впоратися з будь-яким за­вдан­ням ...». Люди будуть сприймати тебе так, як ти сам бачиш себе. Розвивай в собі почуття власної гідності.

 • Тобі потрібно знати себе. Якщо ти не знаєш себе, ти не маєш права ви­ма­гати від інших, щоб вони розуміли тебе. Це проблема нашого су­спільства. Деякі підлітки, не розібравшись у собі, створюють сім'ї. Так, ді­ти женяться на дітях і народжують дітей. Потім ідуть жити до батьків: «Го­дуйте нас». Це катастрофа! Сьогодні думаєш, що ти такий, завтра ди­вишся на себе інакше, через день сприймаєш себе ще по-іншому. Вчора го­ворив одне, а сьогодні – друге. Як близькі можуть дізнатися про це? Будь впевнений в собі. Люди люблять тих і слідують за тими, хто знає себе.

 • Оточуй себе тим, що допоможе тобі повірити в себе. Думай про те, що гід­но честі. Не читай того, що може принизити тебе. Читай книги ус­пішних людей, читай про тих, хто вже домігся чогось у житті. Читай лі­те­ратуру, яка допоможе тобі творчо розвиватися і здійснити покликання. Можливо, тебе надихатиме фотографія того, кого ти поважаєш. Вивчай жит­тя успішних людей. Досліджуй, яким чином вони досягли успіху, і які труд­нощі їм довелося подолати. Дізнаючись про те, як жили успішні лю­ди, ти будеш знати, чого сам прагнеш і що тобі потрібно робити для цього.

 • Спілкуйся з тими людьми, які тебе підтримають. Велику роль у фор­му­ванні твоєї думки про себе відіграють друзі. З ким ти дружиш? З ким про­водиш час? Хто твій лідер? У кого ти навчаєшся? Ти не зможеш під­нятися вище свого середовища. А якщо все-таки спробуєш це зробити, дру­зі потягнуть тебе вниз. Народна мудрість говорить: «Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти». Якщо твоє оточення «не загострює тебе», воно робить тебе «тупим». Можливо, ти згідний з цим, але тобі важко ро­з­лу­читися зі своїми дру­зями. У такому випадку потрібно знати, що в міру тво­го зростання тобі час від часу доведеться міняти друзів, тому що друж­ба, яка вчора була корисною для тебе, сьогодні може заважати тобі.

 • Не бійся здатися гордим. Про успішних людей можна почути: «Він За­гор­дився. Колись ми дружили з ним у дитячому садку, в школі сиділи за од­нією партою, а тепер він і знати мене не хоче, в нього немає для мене часу!». Успішні люди перестають спілкуватися з колишніми друзями зо­в­сім не через гордість, а через те, що вони зрозуміли істину: «Залізо залізо го­стрить». Їм вже не цікаво знаходитися на тому рівні, де вони були вчора. Вони йдуть далі.

Припустимо, ти біжиш стометрівку, а твій друг відстає від тебе. Що станеться, якщо ти почнеш тягнути його за собою? Інші обженуть тебе, і ти не зможеш виграти змагання. Але тобі не можна програвати. Тобі потрібно перемагати.

У деяких виникає проблема в цьому питанні. Вони не хочуть, щоб лю­ди думали, що вони горді, тому прагнуть не змінювати друзів. У них немає віль­ного часу для тих, з ким вони дружили раніше, але хочуть здаватися їм до­брозичливими. Вони залежать від думки інших, намагаються догодити їм, і на­справді – горді. Гордість змушує людину залежати від думки інших і пе­реживати про свою репутацію.Намагайся весь час рухатися вперед, ніколи не зупиняйся і не по­вертайся назад! Люди прогресу не повертаються назад, вони завжди йдуть вперед.

Оточуй себе тими, хто буде спонукати тебе йти вперед, а не тягти назад.

Якщо ти стрімко рухаєшся вперед, не бійся, що тобі доведеться за­ли­ши­тися без друзів. В успішних людей друзів завжди достатньо. Коли ти пе­рей­деш на наступний рівень, познайомишся з новими людьми, і вже вони до­поможуть тобі стати більш ефективним.

Шануй тих, хто старший від тебе. Те, наскільки ти поважаєш іншу людину, визначить, що ти отримаєш від неї.

Будь готовим платити ціну за успіх. Старанно працюй над тим, щоб успіх прийшов у твоє життя. Він досягається працею. Будь готовий зро­би­ти все, щоб відзначитися. І при цьому ніколи не шкодуй себе. Тільки той, хто го­товий працювати зайві години, йти зайві кілометри, віддавати більше сил, – досягне величі. Іншого шляху немає.

Вправа «Капітан чи пасажир»

Учитель. Хто ти: капітан чи пасажир, лідер чи підлеглий? Проа­на­лі­зуйте себе (виберіть варіанти відповідей, з якими ви погоджуєтеся).


 1. Я завжди почуваюся відповідальним за все, що зі мною відбувається.

 2. Я не мав би стільки проблем, якщо деякі люди змінили б своє ставлення до мене.

 3. Я люблю діяти, а не роздумувати над тим, чому мені щось не вдається.

 4. Іноді мені здається, що я приречений на поразки.

 5. Я вважаю, що алкоголіки самі винні у своїй хворобі.

 6. Іноді я думаю, що за все у моєму житті відповідають батьки, вихо­ва­телі, друзі, вчителі.

 7. Коли я застуджуюся, то завжди лікуюся самотужки.

 8. На мою думку, якщо дитина є примхливою і агресивною, то це – провина батьків.

 9. Я вважаю, що будь-яку проблему можна розв’язати.

 10. Мені подобається допомагати людям, бо почуваюся вдячним за те, що інші зробили для мене.

 11. Якщо стався конфлікт, то, роздумуючи про його причини, я починаю із себе.

 12. Якщо чорний кіт перейде мені дорогу, я переходжу на інший бік вулиці.

 13. Я гадаю, що кожна людина, незалежно від обставин, повинна бути силь­ною і самостійною.

 14. Я знаю свої вади, але хочу, щоб інші сприймали їх із зрозумінням.

 15. Зазвичай я приймаю ситуацію, на яку не можу вплинути.

Висновки учнів

Педагог. Безсумнівно, кожен з вас – капітан власного життя. По­чу­ваєтеся відповідальними за все, що з вами відбувається. Ви не боїтеся труд­нощів, завжди зумієте їх подолати. Опануєте справжнє мистецтво – не пе­ре­більшувати і не перетворювати свої труднощі на проблеми.

Проте коли виникне необхідність, ви зможете передати керування у вір­ні руки. Ваші віддані союзники – розсудливість, чуйність та гнучкість. Ви змо­жете поступитися власними амбіціями задля користі загальної справи. Са­ме це цінують ваші друзі.

Не потрібно підпадати під вплив зовнішніх сил. У своїх негараздах зви­ну­вачувати когось, а не себе. Справжня незалежність не повинна здаватися не­досяжною мрією. Життя не повинне плисти за течією. Хто знає, куди вона мо­же віднести?

Підсумок

Педагог.


 • Вірте в себе, щоб досягнути чогось значного у житті.

 • Перемагайте свій егоїзм, страх, свої переживання, емоції і почуття, щоб за­вою­вати світ.

 • Рухайтеся вперед, незважаючи на помилки.

 • Вивчайте себе.

 • Поважайте інших людей.


Рекомендована література:

 1. Ентоні А. Д’Cуза. Сьогоднішні лідери – надія на завтра : наук.-попул вид. – Львів : Свічадо, 2005.

 2. Трохін Р. Лідерство. – К. : Світла зірка, 2010.

МОДУЛЬ «ТВОЯ ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА»

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка