Методичні рекомендації щодо впровадження програми «Стань творцем свого життя»Сторінка1/26
Дата конвертації11.04.2016
Розмір5.17 Mb.
#1154
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Відділ освіти Васильківської районної державної адміністрації

Васильківський районний методичний кабінет

Васильківський районний центр дитячої та юнацької творчості


О. С. Хмель


СТАНЬ ТВОРЦЕМ СВОГО ЖИТТЯ

2013

Рекомендовано Вченою радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів до участі у Четвертій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2013»(протокол №____ від _____________ 2013 року)

Хмель О. С. Стань творцем свого життя : навчально-методичний посіб­ник / О. С. Хмель. – Васильків, 2013. – 285 с.

Представлено матеріали програми «Стань творцем свого життя». За­про­­­по­но­вані матеріали об’єднано у модулі за тематичними блоками. Вмі­ще­но теоретичний матеріал, психологічний практикум, практичні вправи. Роз­роб­­лено та описано зміст тренінгових за­нять.

Адресовано педагогічним працівникам загальноосвітніх та позашкіль­них навчальних закладів.ЗМІСТ


ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

ПРОГРАМА «СТАНЬ ТВОРЦЕМ СВОГО ЖИТТЯ» . . . . . . . . . . . . . .

6

Методичні рекомендації щодо впровадження програми «Стань творцем свого життя» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

МОДУЛЬ І. МІЙ СВІТ І Я. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

  1. Разом прямуємо до мети (вступна зустріч) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

  1. Пізнай себе. З чого почати самопізнання? Сутність моєї осо­бис­тос­ті. Моя індивідуальність, несхожість, неповторність. . . . . . . . . . . . .

20

  1. Характер. Фактори, що впливають на формування характеру. Риси характеру. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

1.4. Cамооцінка. Походження самооцінки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

1.5. Образ реального «Я». Образ ідеального «Я». Моє «Я». Мої плюси і мінуси. Я – не такий, як усі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

1.6. Яким мене бачать інші. Я в колі друзів. Я в колі сім’ї. Ролі, які вико­нує моє «Я» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

1.7. Вчинки, якими я пишаюсь. За що мене люблять і поважають? . . . .

47

1.8. Мої здібності, інтереси. Мої потреби, мої мрії. . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

1.9. Мої духовні цінності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

1.10. Знання у твоєму житті. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

1.11.  Діалог різноманітностей (гендерна рівність). Хто я в цьому сві­ті. Чим ми відрізняємось – дівчата і хлопці? Жіночі та чоловічі ролі

67

1.12. Дружба та кохання в моєму житті. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

1.13. Думаю про майбутнє. Ким я бажаю стати? На кого хочу бути схо­жим? Роздуми про бажані життєві досягнення. Лист у майбутнє. .

74

1.14. Мистецтво управління часом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

1.15. Виховую себе сам. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

1.16. Моя програма самовиховання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

1.17. Як досягти успіху в самовихованні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

МОДУЛЬ ІІ. ТВІЙ ШЛЯХ ДО УСПІШНОГО СПІЛКУВАННЯ. . . . .

105

2.1. Роль спілкування у житті людини. Від чого залежить успішність

спілкування людей. Чого треба навчитися, щоб спілкуватися про­дук­­тивно? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

2.2. Різні форми спілкування людей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108

2.3. Мова cучасної людини. Форми спілкування без слів. Правила ак­тив­­ного слухання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112

2.4. Вміння висловлюватись і переконувати. Що означає бути перекон­ливим? Як навчитися говорити «ні» й відповідати на критику? . . .

118

МОДУЛЬ ІІІ. КОНФЛІКТ І СПІЛКУВАННЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122

3.1. Що таке конфлікт? Підходи до розв’язання проблем конфліктів. . . .

122

3.2. Вивчаємо конфлікт. Джерела конфлікту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

3.3. Як поводитися в конфліктній ситуації. Ефективне спілкування в

кон­флікті: «Я – висловлювання». Врегулювання конфлікту . . . . .127

3.4. Використовуємо знання про конфлікт на практиці. . . . . . . . . . . . . . .

130

МОДУЛЬ ІV. ЗРОБИ КРОК У СВІТ СВОЇХ ПРАВ. . . . . . . . . . . . . . . .

132

4.1. Права дитини: від витоків до сьогодення. Основні положення де­кла­ра­ції прав дитини. Конвенція ООН про права дитини, її зміст. . . . . . .

132

4.2. Знаємо та реалізуємо свої права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137

4.3. Від навчання – до дії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140

МОДУЛЬ V. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – ТВІЙ ВИБІР. . . . . . . . .

143

5.1. Людина та її здоров’я. Складові здоров’я. Фізична складова здо­ро­в’я. Соціальна складова здоров’я. Психічна складова здоров’я. Ду­хов­­­на складова здоров’я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143

5.2. Нікотин, алкоголь та наркотики. Причини та наслідки вживання під­літками наркотичних речовин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147

5.3. Визнач свою позицію: завжди можна сказати «ні» . . . . . . . . . . . . . . . .

159

5.4. Як діяти в ситуації ризику? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167

5.5. Ранні статеві стосунки і їх наслідки . Шанування тіла і охоро­на­ влас­ної інтимності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167

5.6. Індивідуальний здоровий спосіб життя – складова реалізації твоєї особистості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

178

Підсумкове заняття. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180

МОДУЛЬ VІ. ЛІДЕР ХХІ СТОЛІТТЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

185

6.1. Лідер та лідерство. Стилі лідерства. Особистісні якості лідера. . . . .

185

6.2. Стратегічне мислення лідера. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

182

6.3. Лідер у групі. Створення команди. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192

6.4. Правила поведінки успішного лідера. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

194

6.5. Я – в ролі лідера. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

199

МОДУЛЬ VІІ. ТВОЯ ПРОФЕСІЙНА КАРЄРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

203

7.1. Зроби крок у світ професій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

203

7.2. Мотивації вибору професії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

208

Модуль VІІІ. Сім’я ХХІ століття. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

211

8.1. Сім’я в твоєму житті. Функції сім’ї. Законодавство про шлюб і сім’ю

211

8.2. Сім’я і діти. Вчимося розуміти та поважати один одного в сім’ї . . .

218

8.3. Сім’я та шлюб очима підлітків. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225

8.4. Характеристика міцної і щасливої сім’ї. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

229

8.5. Моя майбутня сім’я. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

232

8.6. Відповідальне батьківство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

234

МОДУЛЬ ІХ. КРОК ЗА КРОКОМ ДО ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ .

244

9.1. Цілі, сенс, цінності, пріоритети життя особистості. . . . . . . . . . . . . . .

244

9.2. Життєвий вибір особистості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

248

9.3. Мій життєвий проект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

252

9.4. Мій алгоритм життєвого успіху. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

257

Підсумкове заняття. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

259

ДОДАТКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

262

ВСТУП
Виховання та розвиток гармонійної зрілої особистості вимагають вели­ких зусиль, безнастанної праці. Це безперервний процес, який розпочи­на­єть­ся вже у момент народження дитини і триває ціле життя.

Виховання – це значно більше, ніж подання інформації про різні функ­ції людини. Це формування зрілих людських відносин та способу життя мо­ло­дої особи, від якого залежатиме стиль її поведінки, прийняття цінностей і пріо­ритетів у всьому подальшому житті.

Про що і як розмовляти, коли виникають питання та проблеми, пов’я­за­ні із вихованням підлітків. Слід врахувати складну ситуацію сучасної молоді, за­не­пад і кризу родин та сімей, а зокрема, наявність різних деструктивних про­грам, які пропагують вседозволеність, і аморальність, внаслідок чого ве­ли­кий від­соток підлітків і молоді спрямовано до морально злих вчинків та без­від­по­ві­даль­ного життя. Як наслідок, зростає кількість негативних явищ у суспільстві.

Батьки часто усвідомлюють, що вони недостатньо підготовлені до того, щоб виховати всебічно-розвинену людину. Подібно школа не завжди спро­мож­на запропонувати науку щодо висвітлення важливих життєвих тем.

Посібник – це допомога вчителеві у формуванні в підлітку зрілої й від­по­відальної особистості, у відкритті його справжньої сутності, а також сут­нос­ті дружби, любові, батьківства й материнства, у вихованні розуміння ролі ста­тевості в сім’ї й необхідності зберігання дошлюбної чистоти.

Даючи підліткам потрібну інформацію, застерігаємо їх від багатьох не­без­печних ситуацій й готуємо до повноцінного дорослого життя.

Посібник призначений для вчителів загальноосвітніх шкіл, працівників позашкільних закладів, керівників гуртків, клубів, молодіжних організацій, центрів та може використовуватися на уроках етики у класах відповідної ві­ко­вої категорії, проведенні виховних, класних годин, факультативів.ПРОГРАМА

ГУРТКА «СТАНЬ ТВОРЦЕМ СВОГО ЖИТТЯ»

(рекомендована Міністерством освіти і науки України

(лист МОН України № 1/11-3839 від 12.07.2005)

Укладач: Л. М. Павлова

Науковий консультант: Л. І. Ковбасенко.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Майбутнє України – за поколінням, що нині в школі опановує уроки жит­тя, якість якого залежить від рівня розвитку життєвої компетентності. Щоб ма­ти можливість знайти своє місце в житті, сучасний учень повинен во­ло­­діти пев­ни­­ми якостями і уміннями: мати досвід пізнання самого себе, ро­зу­мін­ня інших лю­­дей, механізмів і законів, що впливають і на людські від­но­си­ни, вміти іден­ти­фікувати себе як члена суспільства, громади, групи, творчо ви­ко­ристовувати на­буті знання і вміння в оточуючій його дійсності, бути здат­ним генерувати но­ві ідеї, приймати нестандартні рішення, творчо ми­сли­ти, уміти здобувати, пе­ре­роб­ляти інформацію, одержану з різних джерел, за­сто­совувати її для інди­ві­ду­аль­ного розвитку і самовдосконалення, бути ко­му­ні­кабельним, володіти на­вич­ка­ми конструктивного спілкування, правильного ро­зу­міння бажань, очікувань і ви­­мог інших людей, урахування їх прав, вміти кон­структивно розв’язувати кон­ф­лікти, вміти долати труднощі та від­стою­вати свої права, бути готовим до ви­бо­ру майбутньої професійної діяльності, бе­ре­ж­ливо ставитись до свого здоров’я і здоров’я інших як найвищої цінності, вміти розробляти власний життєвий проект тощо.

У формуванні визначених якостей, становлення особистості як творця і проек­тувальника власного життя важливе місце займає процес вироблення в уч­нівської молоді різноманітних життєвих навичок, необхідних для розвитку жит­тєвої компетентності особистості та для успішної адаптації її в суспільстві.Мета програми: сприяти формуванню життєвої компетентності осо­бис­­тості, становленню її як творця і проектувальника власного життя.

Завдання програми:

 • сприяти активізації самопізнання, диференціації підлітком власного «Я», роз­­витку самоусвідомлюючого «Я» як основи самовиховання, самовизна­чен­ня, самовдосконалення;

 • сприяти формуванню у підлітків смислових конструкцій як ціннісних орієн­тирів життєвої програми та саморозвитку особистості;

 • сприяти формуванню у підлітків стратегії самореалізації, мобілізації внут­ріш­ніх ресурсів самоконструювання позитивної «Я – концепції»;

 • допомогти підліткам в оволодінні технологією життєтворчості, прийо­мА­ми та техніками розробки, коригування та здійснення життєвих проектів, про­грам та планів.

Зміст програми складають модулі:

«Мій світ і я», «Твій шлях до успішного спілкування», «Конфлікт і спіл­кування», «Здоровий спосіб життя – твій вибір», «Зроби крок у світ своїх прав», «Лідер ХХІ століття», «Твоя професійна кар’єра», «Сім’я ХХІ століт­тя», « Крок за кроком до життєвої компетентності».

Методика реалізації програми полягає в тому, що теми модулів згру­по­ва­ні за принципом поступового наростання та наступності змісту, концент­рич­ної його побудови. У процесі занять здійснюється поступовий перехід від ана­лізу позитивних аспектів індивідуальних учнівських диспозицій до ана­лі­зу аспектів негативних, застосування здобутих знань та досвіду в процесі без­по­середньої взаємодії та спілкування з однолітками в майбутньому.

Програма сприяє розвитку:


 • бази знань у сфері життєтворчості особистості;

 • навичок соціального спілкування, взаємодії, співробітництва;

 • вміння аналізувати соціальні ситуації і виробляти оптимальні програми по­ведінки в них;

 • досвіду і поведінки в конфліктних ситуаціях;

 • здатності до соціальної творчості, готовності до зміни самого себе;

 • міжособистісних стосунків вихованців;

 • прагнення до самостійного самовизначення та самореалізації;

 • адекватної самооцінки результатів своєї життєдіяльності;

 • бажання й здатності брати участь у суспільному житті;

 • здатності до емпатії, персоніфікованих взаємин з іншими людьми;

 • прагнення до пошуку та реалізації особистого життєвого смислу;

 • здатності адаптуватися до мінливої реальності;

 • здатності до інноваційного мислення та творчості, до вироблення нових стра­тегій і моделей діяльності та поведінки;

 • готовності виконувати різноманітні соціальні ролі, стверджуючи і збері­гаю­чи самоцінність і самототожність свого індивідуального «Я».

Що робить ефективною програму «Стань творцем свого життя»?

 1. Збалансованість цілей, змісту, методів та результатів навчання.

 2. Методики навчання, що сприяють: набуттю підлітками знань та навичок, необ­­хідних для соціальної взаємодії та соціальних контактів, рекон­струк­ції соціальних контактів, реконструкції соціально-культурних та соціально-пе­да­гогічних функцій конкретного підлітка.

 3. Залучення до роботи в групі значної кількості запрошених фахівців: пси­хо­логів, державних службовців, працівників служби працевлаштування, пра­во­охоронців, юристів, медичних працівників та ін.

Дидактико-методичними засадами організації є: ідея особистісно зо­рієн­­тованого навчання, розвивально-діяльний, діалогічний характер роботи з навчальним матеріалом, різні форми співпраці учнів; діагностика навчальних результатів і мотивація учнів до їх удосконалення.

Програма розрахована на 2 роки навчання учнів 7–11 класів.

Групи формуються за віком 13–14 років, 15–16 років.

Перший рік навчання – 144 години/2 рази на тиждень по 2 години.

Другий рік навчання – 144 години/2 рази на тиждень по 2 години.

При проведенні занять широко використовуються такі методи й при­йо­ми, як робота в малих групах, робота в парах, мозковий штурм, рольові ігри, ді­лові ігри, дискусії, анкетування, коло ідей, рухливі ігри, розв’язування проб­лемних і пізнавальних завдань, тренінгові вправи, дебати, інтерв’ю, ана­ліз літератури, аналіз документ них джерел, аналіз ситуації, аналіз аргументів «за» і «проти».

Для створення доброзичливої, комфортної атмосфери в групі педагог має володіти активними формами навчання навичками активного слухання, вмін­ня організовувати дискусії, роботу в малих групах, застосувати елементи пси­хологічного тренінгу. Демократичний стиль відносин підлітками, який є умо­вою продуктивного спілкування на занятті, виключає моралізування, кри­тич­ні оцінки думок та висловлювань дітей.

Ефективному засвоєнню матеріалу сприятиме індивідуальна робота за­ці­кавлених підлітків з літературою.Структура занять

На кожному занятті передбачається поступове формування комуніка­тив­них навичок (робота в групі, в діаді, в тріаді, участь у дискусії тощо) та на­вичок демократичної, толерантної, доцільної поведінки; навичок аналітич­но­го і критичного мислення (аналіз ситуації, розв’язання навчальних проб­лем, рефлексія); формування власної позиції, самостійного і відповідального ви­бору. Заняття за темами модулів розраховані на 2 години і побудовані за орієн­товно однаковою структурою. 1. Привітання.

 2. Мотивація. Мета цього етапу – сфокусувати увагу підлітків на проб­ле­мі й викликати інтерес до обговорюваної теми.

 3. Представлення теми та очікуваних навчальних результатів. Мета – за­безпечити розуміння підлітками змісту їхньої діяльності, тоб­то то­го, чого во­ни повинні досягти в результаті заняття і чого від них очікує педагог.

 4. Надання необхідної інформації. Мета – дати підліткам достатньо інфор­мації з проблеми.

 5. Інтерактивна вправа або кілька таких вправ – центральна частина заняття. Мета – практичне засвоєння матеріалу, досягнення поставлених ці­лей заняття.

 6. Підбиття підсумків, оцінювання результатів заняття. Мета – ре­ф­лек­сія, усвідомлення того, що було зроблено на занятті, чи досягнуто постав­ле­них цілей, як можна застосувати отримані знання й навички в май бут­ньо­му.

 7. Прощання. Це своєрідна ритуальна дія і може мати різні форми проведення.

Позиція дорослого на заняттях має бути виключно партнерською. Слід на­голосити на необхідності творчого підходу до проведення занять з під­літками, що означає:

 • орієнтуватися на індивідуальні відмінності дітей;

 • тонко відчувати зміну їх мотивації;

 • вдаватися до імпровізації, не боячись відійти від плану, якщо цього вима­гає ситуація.Навчально-тематичний план

Перший рік навчання

Модулі

Кількість годин

Теорія

Практика

Разом

1.

Вступ. Мета і завдання програми. Ви­роб­лення правил спілкування.

1

1

2

2.

Модуль «Мій світ і я».

24

24

48

3.

Модуль «Твій шлях до успішного спіл­ку­вання».

12

6

18

4.

Модуль «Конфлікт і спілкування».

10

8

18

5.

Модуль «Зроби крок у світ своїх прав».

10

10

20

6.

Модуль «Здоровий спосіб життя – твій вибір».

16

20

36

7.

Підсумкове заняття.2

2

Усього:

73

71

144


Програма

Вступ (2 год.)

Програма «Стань творцем свого життя» за змістом торкається широ­ко­го кола питань життєдіяльності підлітків. Оволодіння знаннями, вміннями та навичками у найголовніших сферах людського життя сприятиме освоєнню ба­зо­вих алгоритмів соціальної взаємодії та поведінки, життєво-рольовій під­го­товці підлітків, збагаченню досвіду, самовизначенню.

Узагальненим наслідком цього процесу стане усвідомлення і прийняття влас­них життєвих перспектив і можливого місця в суспільному житті, ви­зна­чен­ня свого покликання, оволодіння рушійною силою пристрастей і пори­вань, формування життєвого проекту.

Підлітковий вік – це період активного становлення особистості, актив­но­го, «пошуку себе», експериментування й апробації себе у різних ролях з ме­тою формування образу «Я», життєвого самовизначення відносно двох го­лов­них питань: яким бути і ким бути? Перед особистістю постає проблема пра­виль­ного визначення напрямів саморозвитку. Таке визначення потребує без­помилкової самооцінки, а значить знання власної сутності.

У модулі «Мій світ і я» (48 год.) велика увага приділяється форму­ван­ню і коригуванню базисних уявлень про власну особистість та навколишню дійс­ність. Підлітки опановують прийоми та методи самопізнання, само­вдос­ко­­налення. Прийоми і методи, які використовуються на заняттях, спря­мо­ву­ють­ся передусім на максимальне залучення динамічної емоційної сфе­ри під­літ­ків з поступовим формуванням аналітичних та вольових здіб­ностей у здо­бут­ті знань та суспільно прийнятих форм поведінки. На життєвих прикладах по­даються уявлення про такі важливі складові особистості, як мотивація, по­тре­би, цінності та цілі. Підлітки пізнають, що таке самооцінка, як вона фор­му­ється, чим відрізняється адекватна самооцінка від завищеної та заниженої і як це відбивається на самопочутті людини, її ставленні до оточуючих. Вво­дить­ся поняття про самоповагу і власну гідність як важливі регулятори по­ведінки людини. Теми модуля мають головним чином практичне спря­му­ван­ня – формування у підліток навичок самопізнання, самооцінки, само­конт­ро­лю власної поведінки, самостійності у прийнятті рішень, прагнення до само­ви­хо­вання, самовизначення, самовдосконалення.
МОДУЛЬ «МІЙ СВІТ І Я»

Тема 1. Пізнай себе. З чого почати самопізнання? Сутність моєї особис­тос­ті. Моя індивідуальність, несхожість, неповторність.

Тема 2. Характер. Фактори, що впливають на формування характеру. Ри­си характеру.

Тема 3. Самооцінка. Образ реального «Я». Образ ідеального «Я».

Тема 4. Моє «Я». Мої плюси і мінуси. Я – не такий, як усі.

Тема 5. Яким мене бачать інші. Я в колі друзів. Я в колі сім’ї. Ролі, які виконує моє «Я».

Тема 6. Вчинки, якими я пишаюсь. За що мене люблять і поважають?

Тема 7. Мої здібності, інтереси. Мої потреби, мої мрії.

Тема 8. Мої духовні цінності.

Тема 9. Знання у твоєму житті.

Тема 10. Діалог різноманітностей (гендерна рівність). Хто я в цьому світі? Чим ми відрізняємось – дівчата і хлопці? Жіночі та чоловічі ролі.

Тема 11. Дружба та кохання в моєму житті.

Тема 12. Думаю про майбутнє. Ким я бажаю стати? На кого хочу бути схожим? Роздуми про бажані життєві досягнення. Лист у майбутнє.

Тема 13. Мистецтво управління часом.

Тема 14. Виховую себе сам.

Тема 15. Моя програма самовиховання.

Тема 16. Як досягти успіху в самовихованні.

У модулі «Твій шлях до успішного спілкування» (18 годин) ана­лі­зу­ють­ся структура, функції та засоби спілкування, розглядаються різні стилі спіл­кування, аналізується їх ефективність.

Підліткам пропонується цікавий практичний матеріал щодо невер­баль­них засобів спілкування, вони навчаються розуміти стан людини та складати вра­ження про її особистість, спостерігаючи за поведінкою.

Теоретичний і практичний матеріал модуля націлений на вироблення у під­­літків навичок ефективної комунікації, конструктивного розв’язання проб­­лем спілкування за умов інтеграційних процесів у полікультурному се­ре­­довищі.
МОДУЛЬ «ТВІЙ ШЛЯХ ДО УСПІШНОГО СПІЛКУВАННЯ»
Тема 1. Роль спілкування у житті людини. Від чого залежить успіш­ність спілкування людей. Чого треба навчитись, щоб спілкуватися продуктивно?

Тема 2. Різні форми спілкування людей.

Тема 3. Мова cучасної людини. Форми спілкування без слів. Правила ак­­­тив­­­н­ого слухання.

Тема 4. Вміння висловлюватись і переконувати. Що означає бути пе­ре­кон­ливим? Як навчитися говорити «ні» й відповідати на критику?

Навчання підлітків за модулем «Конфлікт і спілкування» (18 год.) пе­ред­бачає вирішення завдань:


 • ознайомлення учасників з основами конфліктології;

 • набуття власного досвіду і поведінки в конфліктних ситуаціях;

 • формування у підлітків демократичних цінностей, які базуються на принципах толерантності та ненасильства.

При розгляді тем модуля підлітки вчаться аналізувати інтереси, по­тре­би та почуття інших людей, які втягнуті в конфлікт, опановують навички кон­струк­тивного розв’язання конфліктів.
МОДУЛЬ «КОНФЛІКТ І СПІЛКУВАННЯ»
Тема 1. Що таке конфлікт? Позитивні і негативні функції конфлікту. Під­ходи до розв’язання проблем конфліктів.

Тема 2. Вивчаємо конфлікт. Джерела конфлікту.

Тема 3. Як поводитися в конфліктній ситуації. Ефективне спілкування в конфлікті: «Я – висловлювання». Врегулювання конфлікту.

Тема 4. Використовуємо знання про конфлікт на практиці.МОДУЛЬ « ЗРОБИ КРОК У СВІТ СВОЇХ ПРАВ»
Тема 1. Права дитини: від витоків до сьогодення. Основні положення декларації прав дитини. Конвенція ООН про права дитини, її зміст.

Тема 2. Знаємо та реалізуємо свої права.

Тема 3. Від навчання – до дії.

Метою модуля «Здоровий спосіб життя – твій вибір» (36 год.) є при­щеп­­лення підліткам почуття відповідальності за підтримання оптимально до­б­ро­­го для кожної особистості стану здоров’я. Значна увага в модулі при­ді­ля­єть­ся пи­танням профілактики тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії в рам­ках пре­вентивної освіти, спрямованої на формування в підлітків орієн­тації на здо­ровий спосіб життя. Особлива увага приділяється вправам на фор­му­вання від­по­відальної особистої позиції підлітків щодо вживання нарко­тич­­них речовин, ово­лодіння навичками обирання правильного виходу, про­ти­стояння тиску со­ціального оточення. За таких умов профілактика – це не прос­то підготовка під­літ­ків до життя, а й вирішальна умова його збереження та щасливого про­до­вжен­ня.
МОДУЛЬ «ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – ТВІЙ ВИБІР»
Тема 1. Людина та її здоров’я. Складові здоров’я. Фізична складова здо­ро­­­в’я. Соціальна складова здоров’я. Психічна складова здоров’я. Духовна скла­­дова здоров’я.

Тема 2. Нікотин, алкоголь та наркотики. Причини та наслідки вжи­ван­ня підлітками наркотичних речовин.

Тема 3. Визнач свою позицію: завжди можна сказати «ні».

Тема 4. Як діяти в ситуації ризику?

Тема 5. Ранні статеві стосунки і їх наслідки . Шанування тіла і охорона влас­­ної інтимності.

Тема 6. Індивідуальний здоровий спосіб життя – складова реалізації твоєї особистості.

Підсумкове заняття (2 год).
Навчально-тематичний план

Другий рік навчання
Модулі

Кількість годин

Теорія

Практика

Разом

1.

Вступ. Мета і завдання програми. Особ­ли­вості програми. Вироблення правил спі­л­­кування.

1

1

2

2.

Модуль «Лідер ХХІ століття».

20

18

38

3.

Модуль «Твоя професійна кар’єра».

14

10

24

4.

Модуль «Сім’я ХХІ століття».

28

20

48

5.

Модуль «Крок за кроком до життєвої ком­­петентності».

16

14

30

6.

Підсумкове заняття.2

2

Усього:

79

65

144


Вступ (2 год.). Мета і завдання програми.

У модулі «Лідер ХХІ століття» (38год.). Підлітки знайомляться з ви­зна­ченням понять «лідерство», «лідер», найпоширенішими концепціями лі­дерст­ва. Вихованці дізнаються про те, які якості притаманні лідеру і які стилі ке­рівництва колективом є найпоширенішими. Під час занять підлітки ви­ко­ну­ють низку практичних вправ, що стосуються їхнього залучення до процесу прий­няття рішень.
Модуль «Лідер ХХІ століття»

Тема 1. Лідер та лідерство. Стилі лідерства. Особистісні якості лідера.

Тема 2. Стратегічне мислення лідера.

Тема 3. Лідер у групі. Створення команди.

Тема 4. Правила поведінки успішного лідера.

Тема 5. Я – в ролі лідера.


Модуль «Твоя професійна карєра» (24 год.)

Соціально-економічна ситуація, яка склалася на даний час в нашій краї­ні, пев­ним чином змінила особливості підготовки підлітків до вибору май­бут­ньої тру­дової діяльності. На сучасному етапі така підготовка повинна роз­гля­датися як засіб підготовки підлітків до вибору майбутньої професії як ком­понент си­сте­ми профорієнтації, в основі якої лежить прогнозування та роз­виток кожного ок­ремого вихованця, його потенційних можливостей і здіб­ностей.Модуль «Твоя професійна карєра»

Тема 1. Зроби крок у світ професій.

Тема 2. Мотивації вибору професії.
Модуль «Сім’я ХХІ століття» (48 год.) є важливою складовою про­гра­­ми, враховуючи велику питому вагу психологічних факторів утруднень, які виникають в сучасній сім’ї. Виховання поваги до протилежної статі, вмін­ня порозумітися з представниками протилежної статі у повсякденному спіл­ку­ванні, здатність протистояти сексуальним домаганням – ось далеко не пов­ний перелік завдань, пов’язаних з керуванням соціалізацією учнівської мо­ло­ді у сфері міжстатевих стосунків та освоєння гендерних ролей. Окрема увага при­діляється темам, які пов’язані з підготовкою юнаків та дівчат до вико­нан­ня сімейних ролей і до майбутнього батьківства.

Ознайомлення з цими питаннями дозволить майбутнім батькам уник­ну­ти помилок у вихованні своїх дітей.


Модуль «Сімя ХХІ століття»
Тема 1. Сім’я в твоєму житті. Функції сім’ї. Законодавство про шлюб і сім’ю.

Тема 2. Сім’я і діти. Вчимося розуміти та поважати один одного в сім’ї.

Тема 3. Сім’я та шлюб очима підлітків.

Тема 4. Характеристика міцної і щасливої сім’ї.

Тема 5. Моя майбутня сім’я.

Тема 6. Відповідальне батьківство.


Природженим мотиваційним потягом, який є головною рушійною си­лою поведінки та розвитку особистості, відомий психолог В. Франкл вважає праг­нення до пошуку та реалізації людиною особистого життєвого смислу. То­му метою модуля «Крок за кроком до життєвої компетентності» (30 год.) є формування в підлітків смислових конструктів як ціннісних орієн­ти­рів життєвої програми та саморозвитку. Робота на заняттях спрямовується на оз­на­йомлення підлітків з технікою самопрограмування розвитку «Я» та прак­тич­не оволодіння нею.

Узагальненим наслідком цього модулю є: • формування та усвідомлення підлітками особистісного конструкту, який ін­тег­рує раціоналізовану інформацію про те, якими б вони хотіли бути, до чо­­го прагнуть у майбутньому, який напрям самовдосконалення і розвитку оби­­рають;

 • побудова чіткої картини життєвої перспективи;

 • з’я­сування причин, які гальмують або перешкоджають досягненню мети та можливостей їх усунення;

 • формування навичок реконструювання картини майбутнього.

Реалізація програми дозволить крок за кроком протягом певного часу ак­ти­візувати власні ресурси підлітків, забезпечити своєрідний ріст юної осо­бис­тості як основи подальшого самовизначення і життєтворчості, ввести під­літ­ків у коло вічних питань мети і сенсу життя людини.
Модуль «Крок за кроком до життєвої компетентності»
Тема 1. Цілі, сенс, цінності, пріоритети життя особистості.

Тема 2. Життєвий вибір особистості.

Тема 3. Мій життєвий проект.

Тема 4. Мій алгоритм життєвого успіху.

Підсумкове заняття (2 год.).

Оцінювання знань і умінь учнів
Оцінювання знань і умінь учнів має ґрунтуватися на позитивному прин­ци­пі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня. Ви­зна­чен­ня рів­ня навчальних досягнень учнів є особливо важливим з огляду на те, що на­вчаль­на діяльність у кінцевому підсумку повинна не просто дати ди­ти­ні суму знань, умінь і навичок, а сформувати її компетентність як само­здат­ність до оп­ти­мальних дій. Передбачається, що оцінювання проводитиметься у формі схва­лю­вання будь-яких, щонайменших успіхів та зусиль учнів.

Як приклад прийомів оцінювання можна назвати такі: тест, експрес-опи­тування, написання творів-есе, написання доповіді, реферату, упорядку­ван­ня порт­фоліо, захист проектів, участь у конкурсах, презентаціях, конфе­рен­ціях, до­слід­женнях.Прогнозований результат

Реалізація програми сприятиме: • оволодінню вихованцями знаннями, вміннями, навичками, технологіями фор­­мування та розвитку життєвої компетенції у найголовніших сферах жит­тя «Я – людина», «Я і здоров’я», «Я і природа», «Я і родина», «Я і су­спіль­ство», «Я і професія»;

 • створенню сприятливих умов для повноцінної соціалізації та активного за­лучення вихованців до соціально-економічного, політичного та куль­тур­но­го життя суспільства, подолання її соціально-політичної апатії;

 • розвитку в учнівської молоді навичок рефлексії, планування, чіткої по­ста­нов­ки мети;

 • становленню особистості як активного творця власної життєвої долі;

 • залученню вихованців до безпосередньої участі у створенні та реалізації про­грам для ровесників.Методичні рекомендації щодо впровадження програми

«Стань творцем свого життя»
Особливості розвитку підлітків. Підлітковий вік – це перехід від ди­тинст­­ва до юності, період, коли осо­бис­­­тість виходить з дитячого світу і прагне за­й­няти своє місце у світі до­рос­лих. Це вік є часом дозрівання і пошуків під­літ­ком власного «я» та місця у су­спіль­ст­ві. Для нього характерні як позитивні, так і негативні моменти. У під­літків ви­ни­кають нові інтереси поза школою, загос­трю­ється почуття спра­вед­ливості, по­си­люється прагнення самостійності та схва­лення однолітками їх учинків. Го­лов­ні мотиваційні лінії цього періоду по­в’я­зані з активним праг­ненням до осо­бис­тісного вдосконалення – це са­мо­піз­нан­ня, са­­мовираження і самостверд­жен­ня. Підлітки можуть відкидати багато зі своїх дитячих уявлень про життя, а то­му потребують нових пояснень. Необ­хід­но допомогти молодій людині, щоб во­на не загубилася на життєвому шляху, а від­найшла і реалізувала себе. Для пов­но­цінної допомоги у цьому потрібно вра­ху­вати особливості розвитку підлітків.

Підлітки є відвертими, активними, готовими брати участь у різних ви­дах діяль­ності, тому потрібно залучати їх до різноманітної активної праці (рух, спі­ви, ігри, дискусії, інсценізації, слайди, відеофільми, конкурси, кросворди тощо).Соціальний аспект. Характерною ознакою особистості підлітків є фор­му­­вання власних поглядів, переконань, світогляду. Багато підлітків починає вже ду­мати про своє майбутнє, навіть обирають професію. Вихід зі школи (після 9-го класу) та навчання в інших навчальних закладах спричинює швидке дорос­лі­шан­ня, але водночас є зустріччю підлітка з багатьма негативними явищами. Тут уже самому доводиться приймати рішення, вибирати.

Через необхідність самовизначення підлітки намагаються збагнути ото­чен­­ня і самих себе, тому шукають сенс життя. Вони прагнуть, щоб їх не тіль­ки вва­жали дорослими, але щоб із ними рахувалися, прислухалися до їх тверд­жень, визнавали їхню оригінальність і переконання. Бажання са­мо­стій­нос­ті, од­нак, не виключає потреби спілкування з дорослими. Ця потреба у під­літків на­віть більша, ніж в іншому віці. Це зумовлено виникненням проб­лем зі сприй­нят­тям себе і самоусвідомлення. Вирішити ці проблеми самотужки важко, хоч во­ни жваво обговорюються в колі однолітків, але через брак життєвого досвіду по­требують допомоги дорослих.

Разом з тим залишається потреба спілкування з однолітками. З ними під­літки проводять свій вільний час, діляться своїми думками і таємницями, спіль­но займаються улюбленими заняттями.

Центр фізичного і духовного розвитку підлітка переміщується із сім’ї в зов­нішній світ – в середовище дорослих і ровесників. Коло ровесників відіг­рає основну роль у розвитку соціальних навиків підлітка. У цьому підліток мо­же порівняти себе з іншими, оцінити свої успіхи і поразки, досягти відпо­від­ного статусу тощо. Підлітки прагнуть до розвитку якостей, що домінують у певній групі ровесників. Вони шукають підтримки одні в одних, щоб дати від­повідь на фізіологічні, психологічні, емоційні і соціальні зміни, і не дивно, що більшість часу проводять з однолітками.

На заняттях «Стань творцем свого життя» підлітки зможуть перегля­ну­ти у своїх друзів певні моделі поведінки, а також навики і вміння. Прита­ман­ні для них стосунки рівності допоможуть позитивно реагувати на різ­но­маніт­ні проблеми і кризові ситуації, в які вони потрапляють.

Саме в такому середовищі підліток прагне визнання та має можливість взає­­мо­збагачення, яке перемагає особисту обмеженість. Заняття в групі ма­ють бу­ти місцем виховання та сприятливої атмосфери для спілкування вияву люд­­сь­кої творчості й індивідуальної самобутності. Вони стимулюють розви­ток уяви, від­чуттів і почуттів, вкрай необхідних для пізнання індивідуальної не­пов­тор­нос­ті, сприяють розвитку спостережливості, аналізу подій і фактів що­ден­ного жит­тя. Саме у групі спілкування з однолітками переростає у друж­бу, а ко­ли во­на набирає інтимнішого характеру, звертаються за порадами одні до одних.

Отож, ровесники для підлітка є тим мікросередовищем, без якого він не мо­­же обійтися. У середовищі рівних за соціальним статусом підлітки зна­хо­дять справж­ній емоційний контакт і розуміння, тому що їх хвилюють одні й ті ж або близь­кі питання. Спілкуючись, вони задовольняють свої потреби що­до інфор­ма­ції, яка цікава їм, тому так важливо учителю створити атмосферу любові та взає­морозуміння.

Моральний аспект. Підлітковий вік – це час, коли особистість нама­га­єть­­с­я встановити рівновагу між внутрішніми і зовнішніми цінностями; час пе­ре­ходу від залежності до самостійності. Це період конфлікту між під­літ­ком, з од­но­го боку, та батьками, однолітками, собою і власними почуттями – з другого. Ос­новними причинами конфліктів є актуалізація проблеми неза­леж­ності ди­тини від дорослих і переконання підлітка у несправедливості до­рос­лих щодо ньо­го. Так починає формуватися ідентичність та аналіз своєї ро­лі в сім’ї, серед дру­зів та у школі. Встановлюється протиріччя між «я» і су­спіль­ством; не­від­по­від­ність між тим, якими себе вважають підлітки, і тим, яки­м­и, на їх думку, хо­чуть бачити оточуючі, тому вони часто демонструють як серйозність, так і ди­тя­чість та схильні триматися на дистанції як від дітей (молодших від себе хоча б на рік), так і від дорослих, хоч прагнуть мати старших за себе друзів.

Моральне виховання підлітків є найгострішою проблемою, що випли­ває з роз­витку і особливостей їх внутрішнього стану. Підлітки зустрічаються із різ­ного роду поведінкою своїх однолітків, які поводяться абсолютно інак­ше ніж во­ни, а це призводить до внутрішнього конфлікту цінностей, а навіть до від­ки­нен­ня моралі, оскільки часто вона вважається саме тим, що стоїть на пе­решкоді їх­нього зросту і незалежності. Подібне відбувається, коли учитель по­дає на­вчан­ня, відірване від життя, а це розчаровує підлітка і спонукає шу­кати ідеалу. Як наслідок, система цінностей, яка формується, набирає негативних відтінків. Так, підлітки відкидають «старі» цінності і приймають «нові», сприймають світ вже своїми очима і будують власну систему цінностей.


Рекомендації для педагога
Педагогу необхідно створити атмосферу діалогу, відвертості, довіри, щи­рості, де б кожен почувався вільно, розкуто, не думаючи, що може по­ста­вити неправильне запитання. Під час проведення занять потрібно врахо­ву­ва­ти закономірності формування психостатевої культури особистості, яка від­бу­­вається за законом «три факторної єдності»:

 • базування на минулих знаннях і досвіді особи;

 • критичне і усвідомлене сприймання знань і досвіду сьогодення;

 • позитивна орієнтація на майбутнє.

Педагогічний вплив на виховання здійснюється через:

 • моральні знання;

 • моральне емоційне підкріплення;

 • моральні вчинки;

 • життєтворчі плани особистого життя.

Такий підхід допоможе особистості: усвідомити важливість і непов­тор­ність власного життя; відчути вдячність за особистий дар життя; виявити по­ва­гу до життя; побачити внутрішню, духовну красу кожної людини; прий­ня­ти особливість власного покликання як особи певної статі; відчути ва­жли­вість і перевагу любові над споживацьким ставленням до життя; збудити від­по­­відальність за власне майбутнє та майбутнє інших.

При розгляді різних тем у підлітків можуть виникати запитання, які во­ни не захочуть ставити при всіх, тому необхідно виготовити скриньку для за­пи­тань та часто нагадувати про неї та її анонімність.

На превеликий жаль, дорослі не завжди подають найкращий приклад жит­тя у сім’ї, а частина підлітків може виховуватися у неповних або кон­ф­лікт­них сім’ях. Підлітки бачать все і часто можуть вважати, що інакше бути не може. Тому все сказане, що відрізнятиметься від цієї сформованої з ди­тин­ст­ва норми, може сприйнятися як неможливе або надміру ідеалізоване. Дуже ва­жливо саме наголосити та показати, що може бути по-іншому, що життя має сенс, а любов є довготривалою, що подружжя – це єдність одного чоло­ві­ка і жінки, а його існування – це щоденна праця та старання обох.

План зустрічі з батьками


 1. Знайомство.

 2. Презентація програми «Стань творцем свого життя» та основних мате­ріа­лів, які будуть використані на заняттях.

 3. Мотивація до співпраці.

 4. Отримання згоди батьків на участь їхніх дітей у програмі.


МОДУЛЬ «МІЙ СВІТ І Я»Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка