Методичні рекомендації щодо впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми для учнів 7 класу та їх батьків «Сімейна розмова»Сторінка1/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.64 Mb.
#9879
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


Національна академія педагогічних наук України

Міністерство освіти і науки України

Український науково-методичний центр

практичної психології і соціальної роботи

Всеукраїнська наркологічна асоціація

Методичні рекомендації

щодо впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми для учнів 7 класу та їх батьків «Сімейна розмова»

Київ

2010

Методичні рекомендації щодо впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми для учнів 7 класу та їх батьків «Сімейна розмова». Загальний виклад програми профілактичних дій. / Панок В.Г., Вієвський А. М., Лунченко Н.В., Лепеха К. І. – К.: Видавництво, 2010. – ___ с.Зміст

Вступ

Нормативна база впровадження програми

Теоретичне обґрунтування впровадження програми

Методична база впровадження програми

Особливості впровадження програми для учнів

Особливості впровадження програми для батьків

Вступ
Швидкоплинні зміни суспільних процесів породили низку негативних явищ, які позначаються на дітях, підлітках і молоді. Основними проблемами сучасності є проблема адаптації особистості молодої людини до суспільних змін, збереження її психосоматичного здоров’я, підготовка дитини до самостійного життя в суспільств – на вирішення яких спрямована діяльність практичних спеціалістів психологічної служби.

Результати проведених досліджень в рамках діяльності психологічної служби системи освіти переконливо свідчать про високу частку неповнолітніх які регулярно, або епізодично вживають алкогольні напої. Разом з тим, рівень поінформованості про шкідливі наслідки вживання алкоголю на організм людини у підлітків є досить низьким.

Прийняття низки програм, спрямованих на покращення вказаної ситуації, не призводить до очікуваних результатів, оскільки у більшості випадків такі програми є формальними, декларативними і не передбачають відповідного фінансування.

За результатами науково-дослідної роботи була розроблена інформаційно-освітня протиалкогольна програма "Сімейна розмова", яка передбачає залучення представників сімей до питань формування свідомого ставлення дітей до проблеми вживання алкоголю.

З метою посилення факторів захисту в підлітковому віці, вважаємо за необхідне проведення відповідних за віком профілактичних занять для дітей. З метою попередження раннього вживання психоактивних речовин підлітком важливо проводити структуровану систематичну профілактичну роботу з батьками учнів. Профілактичний ефект буде сильнішим, якщо найближче оточення учнів також буде охоплюватися профілактичним інформуванням та навчанням.

Таким чином, метою даної програми є забезпечення сучасного уніфікованого цілісного інформування та навчання учнів та їх батьків з профілактики алкогольних проблем в умовах загальноосвітніх навчальних закладів I – III ступенів.Нормативна база впровадження програми
Державна програма "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006р. № 1849);

Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року (затверджено Законом України від 5 березня 2009 року № 1065-VI);

Державна цільова соціальна програма зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 940);

Державна програма підтримки сім'ї на період до 2010 року (постанова Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007 р. N 244)

Постанова міжвідомчої наради керівників центральних органів виконавчої влади та правоохоронних органів від 30 вересня 2010 р. з питань додержання законодавства про освіту, попередження правопорушень серед дітей та підлітків;

наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05. 2002 р. № 315 Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України на виконання Указу Президента України від 15.03.02 № 258 “Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя”;

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.05. 2003 р. № 296 Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 року № 14 “Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації» на 2002-2011роки”;

наказ Міністерства освіти і науки України від 7 липня 2003 р. № 440 «Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України на виконання Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки»;

наказ Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2004 р. № 605 «Про затвердження Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді»;

наказ Міністерства освіти і науки України від 29.10.2010 р. № 1023 «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на свободу»;

лист МОН України від 11.09.2009 р. №1/9-632 «Щодо поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх»;

лист Міністерства освіти і науки України від 05.08.2010 р. № 1/9-516 «Про орієнтири діяльності працівників психологічної служби системи освіти у 2010-2011 навчальному році».
Теоретичне обґрунтування впровадження програми
Теорія соціального навчання (А. Бандура)

Навчання навичкам потребує відтворення природних процесів, у яких діти вчаться поводитися: моделювання, спостереження та соціальна взаємодія.Теорія проблемної поведінки (Jessor and Jessor)

Поведінка підлітків є результатом складної взаємодії між людьми та їх оточенням. На форми поведінки впливають цінності, ставлення особи, сприйняття друзями і родиною цих типів поведінки. Таким чином, навички критичного мислення (включно із здатністю оцінювати себе та цінності соціального середовища), ефективного спілкування та переговорів є важливими аспектами навчання здоровому способу життя на засадах розвитку життєвих навичок.Теорія соціального впливу та соціального щеплення (А. Бандура; Мак-Гюїр)

Діти та підлітки підпадають під тиск щодо залучення до ризикової поведінки. Тиск однолітків та соціального середовища щодо участі в нездорових формах поведінки можна перебороти шляхом вирішення проблеми тиску до того, як дитина чи підліток стануть об’єктом тиску. Таким чином, йдеться про профілактичне спрямування на ранній стадії, а не на втручанні на пізній. Формування у дітей навичок опору є більш ефективними для зменшення проблемної поведінки порівняно з наданням інформації чи спробами викликати страх перед результатами такої поведінки.Теорія когнітивного розв’язання проблеми

Навчання дітей навичкам соціально-когнітивного розв’язання проблем може покращити міжособистісні стосунки та контроль імпульсивності, сприяти прийняттю підлітками самозахисних та взаємно вигідних рішень, а також зменшити чи запобігти негативним для здоров’я формам поведінки.Теорія пружності

Існують зовнішні та внутрішні фактори, які взаємодіють між собою та дозволяють людям подолати проблеми. До внутрішніх захисних факторів належать самооцінка та впевненість у собі, самоконтроль та відчуття призначення життя. До зовнішніх факторів відносяться, головним чином, підтримка з боку родини та громади.Програма базується на навчанні здоровому способу життя на засадах розвитку життєвих навичок

Навчання здоровому способу життя на засадах розвитку життєвих навичок має зробити молоду людину спроможною використовувати знання та формувати ставлення й навички для прийняття позитивних рішень і виконання дій на стимулювання й захист власного здоров’я та здоров’я інших.

Термін “знання” передбачає профілактичне інформування і розуміння наданої інформації. Для розкриття цих знань вчителі або практичні психологи, соціальні педагоги можуть сполучати викладання фактів з поясненням, яким чином ці факти сполучаються один з одним.

Ставлення – це власні нахили, уподобання, а також суб’єктивні оцінки, що схиляють особу діяти чи реагувати у передбачуваний спосіб. Виходячи з цілей даної програми сфера ставлення охоплює питання соціальної та особистісної компетентності з попередження алкогольних проблем у дітей. Життєві навички – це здатність до адаптивної й позитивної поведінки, що робить можливим для осіб ефективно справлятися з вимогами і проблемами щоденного життя. Зокрема, до життєвих навичок належить група психосоціальних умінь і навичок міжособистісного спілкування, що допомагають людям приймати поінформовані рішення, вирішувати проблеми, критично і творчо мислити, ефективно спілкуватися, будувати здорові відносини, відчувати емпатію до інших людей, справлятися з власним життям й управляти ним у здоровий та продуктивний спосіб.1 Ця програма спрямована на розвиток навичок, що будуть корисні в ситуаціях ризику, пов’язаних із вживанням алкоголю.

А саме:


  • критичне мислення

  • ефективне спілкування

  • відстоювання власної позиції

  • протистояння тиску з боку інших людей

  • впевненість

  • самоповага

  • самоконтроль

  • прийняття рішення

Основна ідея програми – виховати в учнів відповідальне ставлення до власного здоров’я у профілактичній співпраці з їх батьками.


Методична база впровадження програми
Комплексна програма з профілактики наркотичних та алкогольних проблем, зорієнтована на учнів 1-12 класів, їх батьків та персонал загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня. Загальний виклад профілактичних дій

Посібник рекомендований для використання працівниками педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів та методистів з психологічної служби районних (міських) методичних кабінетів, працівників навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти, інститутів післядипломної педагогічної освіти.
Модуль 1. Навчально-методичний посібник “Технологія проведення профілактичного тренінгу в умовах шкільного середовища”

Посібник рекомендований для використання класними керівниками, практичними психологами, соціальними педагогами загальноосвітніх навчальних закладів та методистів з психологічної служби районних (міських) методичних кабінетів, працівників навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти, інститутів післядипломної педагогічної освіти в рамках системи підвищення кваліфікації вчителів.
Модуль 2. Навчально-методичний посібник “Інформаційна програма з профілактики наркотичних та алкогольних проблем, зорієнтована на персонал загальноосвітніх закладів I – III ступенів навчання”

Посібник рекомендований для використання працівниками шкільних колективів, які пройшли тренінг “Технологія проведення профілактичного тренінгу в умовах шкільного середовища” та володіють відповідними навичками ефективного тренера. Система відбору тренерів з числа педагогічного колективу та кількість годин для проведення профілактичних тренінгів визначаються адміністрацією навчального закладу.
Модуль 3. Навчально-методичний посібник “Батьківська компетентність або підказки батькам. Інформаційно-розвивальна профілактична протинаркотична та протиалкогольна програма, зорієнтована на батьків учнів загальноосвітніх закладів I – III ступенів навчання”

Посібник рекомендований для використання вчителями та практичними психологами, соціальними педагогами загальноосвітніх навчальних закладів в системі батьківських зборів у формі коротких профілактичних інтервенцій, тривалістю не більше 40 хв.
Модуль 4. Навчально-методичний посібник “Моє здоров’я… Моє рішення… Мій вибір... Виховна протинаркотична та протиалкогольна профілактична програма, зорієнтована на учнів 1-12 класів загальноосвітніх закладів I – III ступенів навчання”

Посібник рекомендований для використання класними керівниками 1-12класів в системі виховних годин, у формі нетрадиційних уроків з елементами інтерактивного навчання, не менше 4 годин з 1 по 4 клас та не менше 8 годин з 5 по 12 клас. Доповненням до програмних модулів є робочі зошити для учнів 1-12 класів.

Робочий зошит для учнів 7 класу “Моє здоров'я... Моє рішення... Мій вибір”

Щоденник для батьків учнів 7 класу «Сімейна розмова»
Кожний модуль має свої завдання, цільову групу, форму і методи реалізації, структуру та особливості проведення. Водночас програмні модулі пов’язані між собою загальною ідеєю профілактичної програми, що забезпечує її комплексність. Комплекс профілактичних інформаційно-навчальних матеріалів програми дозволить батькам та вчителям дотримуватися єдиного підходу в профілактиці вживання психоактивних речовин дитиною.

Особливості впровадження програми для учнів
В рамках впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми «Сімейна розмова» передбачається проведення 8 занять з учнями 7-х класів під час виховних годин. До занять залучаються учні за їх бажанням, проводиться робота у класній кімнаті. Тривалість заняття – 40-45 хвилин, які проводяться з періодичністю одне заняття на два тижні. До початку роботи з учнями обов’язково проводяться батьківські збори.

Сценарії занять для 7-х класів побудовані в інтерактивній формі. З метою розвитку в учнів особистісного захисту та формування критичного мислення щодо психоактивних речовин та наслідків їх вживання, уроки представлені у вигляді дослідження тематичної інформації. Протягом 8 занять учні вчаться розрізняти факти від міфів щодо наслідків вживання алкоголю (фізичні, психічні, соціальні), оцінюють інформацію, порівнюють її із наявними знаннями, роблять висновки.

Особливістю курсу для учнів 7-х класів виступають анкети для самооцінки та домашні завдання, що знаходяться в робочих зошитах учнів. Учням надається можливість обговорити важливі питання про здоров’я та наслідки вживання психоактивніих речовин зі своїми батьками, розвіяти міфи та встановити факти. Прийняття усвідомленого рішення в ситуаціях, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин напряму залежить від рівня інформованості людини. Наявність міфічних знань щодо наслідків вживання психоактивних речовин може привести до небезпечних дій. Наявність достовірної інформації щодо наслідків їх вживання допомагає прийняти рішення на користь безпечної поведінки.

Розробки занять для учнів 7 класів знаходяться у Модулі 4. Навчально-методичний посібник “Моє здоров’я… Моє рішення… Мій вибір... Виховна протинаркотична та протиалкогольна профілактична програма, зорієнтована на учнів 1-12 класів загальноосвітніх закладів I – III ступенів навчання” на сторінках 110-139.

Кожний етап профілактичного заняття важливий для засвоєння тематичного матеріалу.

Етапи профілактичного заняття:

Актуалізація теми

Тематичний блок

Підсумок уроку

Домашнє завдання

Під час роботи з учнями будуть використані робочі зошити для учнів 7 класу “Моє здоров'я... Моє рішення... Мій вибір” та інформаційні повідомлення, які отримує кожен учень.Особливості впровадження програми для батьків
Тематичний блок програми для батьків базується на теорії про наявність соціальних та особистісних факторів захисту і ризику щодо появи алкогольних проблем у дітей. В ході профілактичних занять ведучий акцентує увагу батьків саме на тих особливих моментах в сімейному житті, які допоможуть у формуванні особистісного захисту дитини та у зменшенні факторів ризику, пов’язаних із вживанням алкоголю.

Практичний курс не має на меті навчити батьків правильно виховувати власних дітей, він лише допомагає їм усвідомити, що головна роль в профілактиці проблем, пов’язаних із вживанням алкоголю, належить не школі, лікарям або державі, а батькам!

Суттєвою відмінністю даного профілактичного курсу для батьків є застосування сучасної форми профілактичної роботи, – короткі інформаційні та навчальні інтервенції. Адже профілактичні заняття з батьками – це певне «втручання» в їх сімейне життя. Короткі профілактичні інтервенції вдало вписуються в систему батьківських зборів; можуть тривати до 40 хв.; інформування невелике за обсягом.

Особливістю профілактичної роботи з батьками, є анкетування, мета якого, викликати рефлексію у батьків по відношенню до власного спілкування зі своїми дітьми і, як результат, зменшення факторів ризику щодо появи наркотичних та алкогольних проблем у них в майбутньому. Спеціальні анкети для батьків та “профілактичні підказки” з метою акцентування на головних питаннях теми, знаходяться в щоденнику для батьків «Сімейна розмова». Це «особистісний інструмент» батьків для побудови ефективного діалогу з власною дитиною. В щоденниках батьки можуть вільно, за бажанням, записувати важливу для них інформацію, відповідати на питання анкети тощо. В ході занять, батьки отримують профілактичну інформацію у формі інформаційних листків для самостійного вивчення.

Короткі профілактичні інтервенції реалізуються за допомогою таких методів, як тематичні вправи, робота в групах, мікролекція, метод “мозкового штурму”, анкетування, групова дискусія тощо.

Етапи профілактичного заняття:

Вправа на активізацію уваги

Актуалізація теми

Оцінка рівня інформованості

Тематичний блок
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка