Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист монСторінка1/3
Дата конвертації13.04.2016
Розмір0.51 Mb.
#4947
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах

у 2010–2011 навчальному році

(лист МОН від 21.08.2010 р. № 1/9-580)


У 2010-2011 навчальному році вивчення української літератури в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Українська література. 5-12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ Автори Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, О.Б.Поліщук, М.М.Сулима, Л.П.Шабельникова, В.М.Садівська. Керівник проекту М.Г.Жулинський. За загальною редакцією Р.В.Мовчан. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 201 с.

З метою поліпшення якості шкільної літературної освіти, урахування громадської думки щодо виховної та естетичної вартості окремих програмових художніх творів та розвантаження змісту навчальної програми, відповідно до рішення колегії Міністерства освіти і науки від 11 лютого 2010 року, протокол № 1/4–2, затверджено зміни до навчальної програми з української літератури (5-9 класи), а саме:

5 клас

 • легенда «Лісова панна» – вилучено з програми;

 • казка В. Короліва-Старого «Потерчата» – винесено на позакласне читання;

6 клас

 • усунуто дублювання вивчення кіноповісті О. Довженка «Зачарована Десна» (у 6 класі вивчаються фрагменти твору, а в 11 класі – вивчення твору «Зачарована Десна» знято);

 • твір С. Руданського «Козак і король» – вилучено з програми (замінено на гуморески «Добре торгувались» і «Гуменний»);

 • оповідання С. Васильченка «Басурмен» – вилучено з програми (замінено на твір «У темряві»);

 • зменшено на початку навчального року вивчення поезій напам’ять (замість 5 пісень на величезне прохання вчителів вивчатиметься 2 на вибір);

7 клас

 • твір Б. Лепкого «Цвіт щастя» – винесено на позакласне читання;

 • вірш А. Малишка «Приходять предки…» – вилучено з програми (замінено на поезію «В завійну ніч з незвіданих доріг…»);

 • твір І. Франка «Іван Вишенський» – текстуальне вивчення замінено на оглядове (1 година);

 • поезії В. Самійленка «Ельдорадо» і «Патріоти» вилучено з програми, замінено на твори «На печі», «Не вмре поезія…»;

8 клас

 • вивчення творчості Є. Дударя (за програмою: «Слон і мухи», «Лісова казка», «Червона Шапочка») вилучено з програми – натомість вивчаються оповідання О. Чорногуза «Як вибирати ім’я», «Як поводитись у кіно» зі збірки оповідань «Веселі поради»;

9 клас

 • притча І. Липи «Мати» – вилучено з програми;

 • усунуто дублювання вивчення вірша Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати…» (у 5 класі твір вивчається, у програмі для 9 класу – знято);

 • зменшено на початку навчального року вивчення поезій напам’ять (замість 4 пісень вивчатиметься 2 на вибір).

Вивчення української літератури у 10 класі загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, відповідно до стратегії поступового переходу старшої школи на профільне навчання (нова редакція Концепції профільного навчання у старшій школі; наказ МОН від 11.09.2009 № 854). Ефективність практичного втілення системи профільного вивчення української літератури та визначення ступеня її представленості як окремої навчальної дисципліни в профілях інших спеціалізацій забезпечується наявністю двох профільних програм.- Українська література. 10 клас. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний). Академічний рівень / Укладачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан,  Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. – К.: Грамота, 2009. – 88 с.

- Українська література. 10 клас. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль української філології). Профільний рівень / Укладачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан,  Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. – К.: Грамота, 2009. – 180 с.Програма академічного рівня збігається за змістом і формою з програмою рівня стандарту (як за кількістю годин, так і за вимогами до рівня оцінювання навчальних досягнень учнів). Для вивчення української літератури за цими рівнями передбачено один підручник.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 10.08.2010 року № 1/9-543 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 навчальний рік» розподіл годин щодо української літератури за рівнями змісту освіти виглядає таким чином:
Навчальний предмет

Кількість годин на тиждень у класах
Рівень стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

Класи

10

11

10

11

10

11

Українська література

2

2

2

2

4

4

Уточнення потребує те, що кількість годин у 10 класі на вивчення художніх творів навчальної програми профільного рівня було розподілено із урахуванням 3 годин на тиждень. У 2010–2011 навчальному році учитель на власний розсуд має право розподілити матеріал програми профільного рівня, визначивши у календарно-тематичному плануванні розподіл годин у 10 класі на 4 години на тиждень.
Однією з передумов якісної роботи вчителя й ефективності навчання учнів української літератури є наявність підручників і навчально-методичних комплектів. Так, вивчення української літератури в 10 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010-2011 навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки:

 • Авраменко О.М., Пахаренко В.І. Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень. – К.: Грамота, 2010.

 • Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Слоньовська О.В., Гром’як Р.Т., Вашків Л.П., Плетенчук Н.С. Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень. – К.: Освіта, 2010.

 • Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Слоньовська О.В., Гром’як Р.Т., Вашків Л.П., Плетенчук Н.С. Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень. – К.: Освіта, 2010.

Усі представлені підручники відповідають вимогам чинних програм з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, хоча кожен з них має свої особливості.

У підручнику Авраменка О.М., Пахаренка В.І. (рівень стандарту, академічний рівень; видавництво «Грамота»), як і в програмі, дотримано історико-стильового підходу у вивченні літератури як явища мистецтва (за періодизацією Д. Чижевського). Підручник базується на принципах доступності, діалогізму, естетизму й патріотизму. Тобто він побудований так, щоб учні не просто заучували готовий матеріал, а постійно вели інтелектуальний діалог з письменником і читачами, виробляли власну оцінку його творчості, пізнавали секрети мистецької майстерності, училися дискутувати, самостійно аналізувати твір.

Для реалізації зазначених принципів для учнів пропонуються рубрики СУДЖЕННЯ, ЗОР і ТЗ. «Судження» – це рубрика з роздумами якогось автора про обговорювану проблему; «ЗОР» – завдання основного рівня, переважно дискусійного характеру, які сприяють розвитку критичного мислення і які краще виконати саме в тому місці під час опрацювання підручникової статті, де вони подані; «ТЗ» – творчі завдання високого рівня складності, які передбачені для самостійного трактування твору і покликані розвивати творчі здібності учнів.

У кінці кожної теми подано по 12 різнорівневих завдань: перші три – репродуктивного характеру (завдання в тестовій формі двох форматів – з однією правильною відповіддю і на встановлення логічних пар); 4 – 10 завдання переважно для аналізу художнього твору; 11 – 12 завдання творчого характеру. У рубриці «Домашнє завдання» пропонуються як обов’язкові завдання, так і ті, що учні виконають за власним бажанням.

У підручнику реалізовано міжпредметні зв’язки й посилено увагу до мистецького контексту, для цього широко використано ілюстративний матеріал (фотоматеріали, репродукції картин як українських, так і зарубіжних художників). Для ефективнішої реалізації культурологічної змістової лінії програми (як і в попередні роки) до підручника також підготовлено диск з мультимедійними матеріалами.

Відомості з теорії літератури винесено в рубрику «Консультація». Рубрики «Факт» і «Доказ» урізноманітнюють виклад, навчають зіставляти й розрізняти факт і позицію митця чи літературознавця; такий підхід сприятиме розвитку аналітичного й критичного мислення.

У підручнику авторського колективу Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Слоньовська О.В., Гром’як Р.Т., Вашків Л.П., Плетенчук Н.С. (рівень стандарту, академічний рівень; видавництво «Освіта») висвітлюється розвиток української літератури другої половини ХІХ – початку ХХ століть, її образно-тематичне та жанрове багатство, особливості функціонування реалізму, натуралізму і модернізму, стильова палітра творів. Оглядові розділи чергуються зі статтями про митців слова, чиї твори вивчаються в 10 класі. Розкриваються художні відкриття творів українських класиків, особливості естетичні пошуків, світоглядних уподобань митців, відображених у цих текстах, глибини художньої правди в осмисленні життя. На цій основі в учнів формується система ключових компетентностей з літератури.

Систему запитань і завдань згруповано в рубриках «Словникова робота», «Підсумуйте прочитане», «Поміркуйте», «Аналізуємо твір», «Робота в парах», «Робота у групах», що розвивають у школярів навички самостійного аналізу тексту, проникнення в його ідейну та художню своєрідність, ведення діалогу й рецензування. Представлені «Творчі завдання», «Для допитливих», «Узагальнюємо вивчене» (тестові завдання) сприятимуть розвиткові творчих здібностей учнів, допоможуть у самоперевірці і систематизації здобутих знань. Рубрики «Міжпредметні паралелі», «Мистецька скарбниця» розширюють горизонт розуміння національного мистецтва у світовому культурному просторі. Наприкінці підручника вміщено «Хронологічну канву літературного життя останньої третини ХІХ – початку ХХ століть».

У підручнику для профільного рівня авторського колективу Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Слоньовська О.В., Гром’як Р.Т., Вашків Л.П., Плетенчук Н.С. (рівень стандарту, академічний рівень; видавництво «Освіта») висвітлюється розвиток української літератури останньої третини ХІХ – початку ХХ століть, докладно розглядається її образно-тематичне та жанрове багатство, особливості функціонування реалізму, натуралізму і модернізму, стильова палітра творів. В основу покладено людиноцентристську концепцію розвитку національного письменства, його гуманістичний пафос. Пропонується нова інтерпретація творів класиків, розкриваються їхні художні здобутки, творча індивідуальність, естетичні пошуки, глибини художньої правди в осмисленні життя.

Підручник вирізняється своєрідною структурою. Майбутнім філологам пропонуються новітні технології навчання. Систему запитань і завдань згруповано в рубриках «Словникова робота», «Підсумуйте прочитане», «Поміркуйте», «Аналізуємо твір», «Робота в парах», «Робота у групах», що розвивають у школярів навички самостійно аналізувати текст, проникати в його ідейну та художню своєрідність, вести діалог, рецензувати й доповнювати відповіді товаришів. Матеріали, представлені у рубриках «Творчі завдання», «Узагальнюємо вивчене» сприятимуть розвиткові творчих здібностей учнів, допоможуть у самоперевірці і систематизації здобутих знань.

У підручнику вміщено портрети письменників, схеми, таблиці, дібрано цікаві й доречні ілюстрації. Рубрики «Міжпредметні паралелі», «Мистецька скарбниця» розширюють горизонт розуміння національного мистецтва у світовому культурному просторі.

Вивчення української літератури в 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання здійсню­ватиметься за однією з двох чинних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України:


 • Українська література: 5-11 класи. Програма для загально­освітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання/ Укладачі Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, М.М.Сулима, В.І.Сулима; керівник авторського колективу М.Г.Жулинський. – К.: Генеза, 2002. – 136 с;

 • Українська література: 5-11 класи. Програма для загально­освітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання/ Укладачі О.М.Бандура, Н.Й.Волошина. – К.: Шкільний світ, 2002. – 86 с.

У вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладах українська література вивчатиметься за програмами:

У 5-9 класах: Українська література. 5-12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ Автори Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, О.Б.Поліщук, М.М.Сулима, Л.П.Шабельникова, В.М.Садівська. Керівник проекту М.Г.Жулинський. За загальною редакцією Р.В.Мовчан. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 201 с. (з урахуванням внесених змін до навчальної програми).У 10-11 класах: Українська література. 10 клас. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний). Академічний рівень / Укладачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан,  Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. – К.: Грамота, 2009. – 88 с.
Згідно з наказом МОН від 18.02. 2008 № 99 «Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів» розроблено навчальну програму з української літератури:

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури. 8-9 класи. // Керівники авторського колективу: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк; за загальною редакцією Р.В. Мовчан; авторський колектив: Р.В. Мовчан, М.М. Сулима, В.І. Цимбалюк, Н.В. Левчик, М.П. Бондар. – К.: Грамота, 2009. – 88 с.

Основними завданнями поглибленого вивчення літератури є: вироблення в учнів стійкого інтересу до читання, до української книжки зокрема; формування самостійного, критичного, творчого мислення школярів у процесі аналізу художнього твору на основі засвоєння ними необхідної суми знань; розвиток творчих здібностей, загальнокультурного рівня учнів через ознайомлення їх із творами мистецтва слова, розвиток високих моральних цінностей людини, втілених у художніх творах; виховання сучасної естетично розвиненої особистості, творчого читача зі сформованим почуттям національної свідомості та власної людської гідності.

Структурною особливістю програми є те, що вона завершує пропедевтичне вивчення української літератури (5-8 кл.), яке має підготувати учнів до сприймання систематичного курсу, який розпочинається у 9-му класі. В цьому класі літературні твори вивчаються за хронологічним принципом, а також більша увага приділяється вивченню теорії літератури. До основних розділів програми введено вступні літературознавчі статті.

З метою задоволення індивідуальних естетичних смаків й уподобань учнів та вчителів на вивчення творчості окремих письменників відводиться резерв часу для вільного використання його вчителем. У кожному класі виділені години для текстуального вивчення літературних творів, позакласного читання, розвитку мовлення, написання творчих робіт, проведення уроків з літератури рідного краю.


Одним з основних компонентів допрофільної та профільної підготовки є курси за вибором і факультативи. Зазначені курси сприяють одержанню старшокласниками чітких уявлень про свою майбутню професію, що так чи інакше має бути пов'язана з філологією (учитель-словесник, журналіст, редактор, коректор, перекладач, фольклорист, науковець філологічної спеціалізації тощо), а також дають змогу виробити особистісні риси та фахові навички.

Програми курсів за вибором і факультативів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, вміщено у збірниках: • Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 7–11 класи. Вип. 1. – К.: Ред. журн. «Дивослово», 2007.

 • Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 8–11 класи. Вип. 2. – К.: Видавництво «Дивослово», 2008.

 • Збірник програм курсів за вибором та факультативів з української літератури / За загальною ред. Таранік-Ткачук К.В. – К.: Грамота, 2010.

З метою рівномірного розподілу навантаження учнів протягом навчального року, подаємо рекомендовану кількість видів контролю у процесі вивчення української літератури у кожному класі (чи не краще так: з української літератури (за класами). Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель на власний розсуд може збільшити кількість видів контрою відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо.Обов’язкова кількість видів контролю

5–9 класи


Класи

5

6

7

8

9

Семестри

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Контрольні роботи

у формі:


 • контрольного класного твору;
 • виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)2

23

1

23

1

23

1

23

1

23

1

23

1

23

1

23

1

23

1

2Уроки розвитку мовлення*

(РМ)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


2

(у+п)


Уроки позакласного читання

(ПЧ)


2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

Контрольний

домашній твір

1

1

Перевірка зошитів

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5

Каталог: files -> %D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 -> %D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2010 -> 0829
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2010 -> Про історію викладання предметів художньо-естетичного циклу у вітчизняній освіті
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2010 -> Положення Концепція розроблена відповідно до Законів України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), "Про позашкільну освіту"
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2010 -> Інтерв’ю з членом-кореспондентом Національної академії наук України, професором, доктором філологічних наук Іваном Вихованцем
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2010 -> Використання інформаційних технологій у практиці початкової школи
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2010 -> З журналу «Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах»
0829 -> Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році лист мон україни
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2010 -> Сценарій свята, присвяченого дню збройних сил україни
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2010 -> З журналу «Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах»
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2010 -> Уроку з курсу «Християнська етика в українській культурі» у 2 класі на тему «Милосердя. Святий Миколай»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка