Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботиСторінка6/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Розділ 2. Організація і методика обліку поточних біологічних активів

2.1. Організація і методика обліку поточних біологічних активів у рослинництві

2.2. Організація і методика обліку поточних біологічних активів у тваринництві

2.3. Удосконалення обліку поточних біологічних активів в умовах застосування комп’ютерних технологійПродовж. дод. Е34

Розділ 3. Організація і методика аналізу поточних біологічних активів

3.1. Аналіз динаміки, складу та структури поточних біологічних активів

3.2. Аналіз ефективності використання поточних біологічних активів

3.3. Напрями підвищення ефективності використання поточних біологічних активівРозділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Е41

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Організація і методика обліку та


аудиту виробничих запасів»

(за матеріалами ______________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аудиту виробничих запасів

1.1. Сутність виробничих запасів, порядок їх класифікації, визнання та оцінки

1.2. Значення і завдання обліку та аудиту виробничих запасів

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку і аудиту суб’єкта дослідженняРозділ 2. Організація і методика обліку виробничих запасів

2.1. Документальне оформлення руху виробничих запасів, звітність матеріально відповідальних осіб

2.2. Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів

2.3. Порядок проведення, документального оформлення та обліку результатів інвентаризації виробничих запасівРозділ 3. Організація і методика аудиту виробничих запасів

3.1. Нормативно-інформаційне забезпечення, прийоми і методи аудиту виробничих запасів

3.2. Організація аудиту виробничих запасів

3.3. Методика аудиту виробничих запасів

3.4. Узагальнення результатів аудиту

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Е55

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Організація і методика обліку та аудиту


статутного капіталу і розрахунків з учасниками»

(за матеріалами ______________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аудиту статутного капіталу і розрахунків з учасниками

1.1. Сутність та порядок формування статутного капіталу

1.2. Значення і завдання обліку та аудиту статутного капіталу і розрахунків з учасниками

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку і аудиту суб’єкта дослідженняРозділ 2. Організація і методика обліку статутного капіталу і розрахунків з учасниками

2.1. Організація обліку статутного капіталу і розрахунків з учасниками

2.2. Методика синтетичного та аналітичного обліку статутного капіталу і розрахунків з учасниками

2.3. Напрями удосконалення обліку статутного капіталу і розрахунків з учасникамиПродовж. дод. Е55

Розділ 3. Організація і методика аудиту статутного капіталу і розрахунків з учасниками

3.1. Організація аудиту статутного капіталу і розрахунків з учасниками

3.2. Методика аудиту статутного капіталу і розрахунків з учасниками

3.3. Типові порушення в обліку статутного капіталу і розрахунків з учасниками, узагальнення результатів аудитуРозділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Е72

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Організація і методика обліку та


аудиту лізингових операцій»

(за матеріалами _____________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аудиту лізингових операцій

1.1. Суть і значення лізингових операцій

1.2. Значення і завдання обліку та аудиту лізингових операцій

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку і аудиту суб’єкта дослідженняРозділ 2. Організація і методика обліку лізингових операцій

2.1. Порядок здійснення та документальне оформлення лізингових операцій

2.2. Синтетичний та аналітичний облік лізингових операцій

2.3. Удосконалення обліку лізингових операцій в умовах використання комп’ютерних технологійРозділ 3. Організація і методика аудиту лізингових операцій

3.1. Нормативно-інформаційне забезпечення, прийоми і методи аудиту лізингових операцій

3.2. Організація аудиту лізингових операцій

3.3. Методика аудиту лізингових операцій

3.4. Узагальнення результатів аудиту

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Е75

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Організація і методика обліку та контролю


розрахунків з податку на додану вартість»

(за матеріалами ______________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку та контролю розрахунків з податку на додану вартість

1.1. Суть і значення податку на додану вартість

1.2. Нормативно-правове регулювання та порядок нарахування податку на додану вартість

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку і контролю суб’єкта дослідженняРозділ 2. Організація і методика обліку розрахунків з податку на додану вартість

2.1. Зміст, структура, порядок складання та реєстрації податкових накладних

2.2. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з податку на додану вартість

2.3. Методика складання декларації з податку на додану вартістьПродовж. дод. Е75

Розділ 3. Організація і методика контролю розрахунків з податку на додану вартість

3.1. Організація контролю розрахунків з податку на додану вартість

3.2. Методика контролю розрахунків з податку на додану вартість. Типові порушення в обліку та способи їх виправлення

3.3. Напрями оптимізації оподаткуванняРозділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Е86

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Організація і методика обліку та


аналізу собівартості продукції»

(за матеріалами ______________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аналізу собівартості продукції

1.1. Суть, значення і порядок формування собівартості продукції

1.2. Значення і завдання обліку та аналізу собівартості продукції

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліково-аналітичної роботи суб’єкта дослідженняРозділ 2. Організація і методика обліку собівартості продукції

2.1. Організація обліку витрат на виробництво і собівартість продукції

2.2. Методика синтетичного та аналітичного обліку витрат на виробництво

2.3. Порядок калькулювання собівартості продукції

2.4. Напрями удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції

Розділ 3. Організація і методика аналізу собівартості продукції

3.1. Аналіз динаміки, складу та структури собівартості продукції

3.2. Факторний аналіз собівартості продукції

3.3. Внутрішні резерви зниження собівартості продукціїРозділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Е103

Зразок плану дипломної роботи студента


«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Організація і методика обліку та контролю фінансових результатів виробничих підприємств»

(за матеріалами ______________________________________________)

(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку та контролю фінансових результатів виробничих підприємств

1.1. Сутність та порядок формування фінансових результатів виробничих підприємств

1.2. Значення і завдання обліку та контролю фінансових результатів виробничих підприємств

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку і контролю суб’єкта дослідженняРозділ 2. Організація і методика обліку фінансових результатів виробничих підприємств

2.1. Облік доходів виробничих підприємств

2.2. Облік фінансових результатів виробничих підприємств

2.3. Порядок розкриття інформації про фінансові результати у звітності виробничих підприємствПродовж. дод. Е103

Розділ 3. Організація і методика контролю фінансових результатів виробничих підприємств

3.1. Організація контролю фінансових результатів виробничих підприємств

3.2. Методика контролю фінансових результатів виробничих підприємств

3.3. Узагальнення та реалізація результатів контролюРозділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Е107

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Особливості обліку та аналізу діяльності


суб’єктів малого підприємництва»

(за матеріалами ______________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аналізу діяльності суб’єктів малого підприємництва

1.1. Суть і значення малого підприємництва в економіці країни

1.2. Значення і завдання обліку та аналізу діяльності суб’єктів малого підприємництва

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліково-аналітичної роботи суб’єкта дослідження.Розділ 2. Особливості обліку діяльності суб’єктів малого підприємництва

2.1. Особливості організації обліку суб’єктів малого підприємництва

2.2. Особливості методики обліку суб’єктів малого підприємництва

2.3. Особливості звітності суб’єктів малого підприємництваПродовж. дод. Е107

Розділ 3. Особливості аналізу діяльності суб’єктів малого підприємництва

3.1. Аналіз майнового та фінансового стану суб’єктів малого підприємництва

3.2. Аналіз ділової активності суб’єктів малого підприємництва

3.3. Напрями підвищення ефективності діяльності суб’єктів малого підприємництваРозділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Е115

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Організація і методика обліку та


аудиту капіталу банку
»

(за матеріалами _____________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аудиту капіталу банку

1.1. Суть і порядок формування капіталу банку

1.2. Значення і завдання обліку та аудиту капіталу банку

1.4. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку і аудиту суб’єкта дослідженняРозділ 2. Організація і методика обліку капіталу банку

2.1. Облікова процедура реєстрації статутного капіталу банку

2.2. Облік операцій, пов’язаних з формуванням і змінами статутного капіталу банку

2.3. Облік інших видів капіталу банкуРозділ 3. Організація і методика аудиту капіталу банку

3.1. Організація аудиту капіталу банку

3.2. Методика аудиту капіталу банку

3.3. Типові порушення в обліку капіталу банку та узагальнення результатів аудитуРозділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Е127

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Облік капіталу та аналіз ліквідності банку»

(за матеріалами ______________________________________________)

(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку капіталу та аналізу ліквідності банку

1.1. Економічна сутність капіталу банку та його зв’язок із ліквідністю

1.2. Значення і завдання обліку капіталу та аналізу ліквідності банку

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліково-аналітичної роботи суб’єкта дослідженняРозділ 2. Облік капіталу банку

2.1. Організація капіталу банку

2.2. Методика обліку капіталу банку

2.3. Порядок розкриття інформації про капітал банку у фінансовій звітностіРозділ 3. Аналіз ліквідності банку

3.1. Аналіз коефіцієнтів ліквідності банку

3.2. Аналіз ліквідності активів банку

3.3. Аналіз потреби банку в ліквідних активахРозділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Е130

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Методика складання та аудит


фінансової звітності банку
»

(за матеріалами ______________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи фінансової звітності банку

1.1. Сутність, основні принципи та вимоги до фінансової звітності банку

1.2. Значення фінансової звітності банку в управлінні

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку і аудиту суб’єкта дослідженняРозділ 2. Методика складання фінансової звітності банку

2.1. Підготовчі роботи до складання фінансової звітності банку

2.2. Порядок складання фінансової звітності банку

2.3. Порядок затвердження та оприлюднення фінансової звітності банкуРозділ 3. Аудит фінансової звітності банку

3.1. Організація аудиту фінансової звітності банку

3.2. Методика аудиту фінансової звітності банку

3.3. Узагальнення результатів аудиту фінансової звітності банкуРозділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Е134

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.


План


дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

_____________________________________________________________(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Організація і методика обліку та контролю


доходів і видатків бюджетних установ»

(за матеріалами ______________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку та контролю доходів і видатків бюджетних установ

1.1. Економічний зміст та види доходів і видатків бюджетних установ

1.2. Значення і завдання обліку та контролю доходів і видатків бюджетних установ

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку і контролю суб’єкта дослідженняРозділ 2. Організація і методика обліку доходів і видатків бюджетних установ

2.1. Облік доходів бюджетних установ

2.2. Облік видатків бюджетних установ

2.3. Порядок розкриття інформації про доходи і видатки бюджетних установ у звітностіРозділ 3. Організація і методика контролю доходів і видатків бюджетних установ

3.1. Нормативно-інформаційне забезпечення та організаційні засади контролю доходів і видатків бюджетних установ

3.2. Методика контролю доходів і видатків бюджетних установ

3.3. Узагальнення та реалізація результатів контролю доходів і видатків бюджетних установРозділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Е144

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Організація і методика обліку розрахунків з оплати


праці та аналізу кадрового забезпечення бюджетних установ»

(за матеріалами ______________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку розрахунків з оплати праці в бюджетних установах

    1. Економічна сутність, види та значення заробітної плати

1.2. Нормативно-правове регулювання, значення та завдання обліку розрахунків з оплати праці в бюджетних установах

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліково-аналітичної роботи суб’єкта дослідженняРозділ 2. Організація і методика обліку розрахунків з оплати праці в бюджетних установах

2.1. Порядок нарахування заробітної плати в бюджетних установах

2.2. Облік розрахунків з оплати праці в бюджетних установах

2.3. Порядок нарахування та облік єдиного соціального внеску від заробітної плати в бюджетних установахПродовж. дод. Е144

Розділ 3. Аналіз кадрового забезпечення бюджетних установ

3.1. Аналіз забезпеченості та руху кадрів бюджетних установ

3.2. Аналіз ефективності використання кадрів бюджетних установ

3.3. Внутрішні резерви підвищення ефективності використання кадрів бюджетних установРозділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Е148

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

7.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Організація і методика обліку та


аудиту витрат, пов’язаних з охороною
навколишнього середовища»

(за матеріалами ______________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аудиту витрат, пов’язаних з охороною навколишнього середовища

1.1. Економічна сутність і склад витрат, пов’язаних з охороною навколишнього середовища

1.2. Значення і завдання обліку та аудиту витрат, пов’язаних з охороною навколишнього середовища

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку і аудиту суб’єкта дослідженняРозділ 2. Організація і методика обліку витрат, пов’язаних з охороною навколишнього середовища

2.1. Організація обліку витрат, пов’язаних з охороною навколишнього середовища

2.2. Методика обліку витрат, пов’язаних з охороною навколишнього середовища

2.3. Удосконалення обліку витрат, пов’язаних з охороною навколишнього середовищаПродовж. дод. Е148

Розділ 3. Організація і методика аудиту витрат, пов’язаних з охороною навколишнього середовища

3.1. Організація аудиту витрат, пов’язаних з охороною навколишнього середовища

3.2. Методика аудиту витрат, пов’язаних з охороною навколишнього середовища

3.3. Узагальнення результатів аудитуРозділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Ж2

Орієнтовні плани дипломних робіт на отримання
освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
спеціальності 8.05030901 «Облік і аудит»


Додаток Ж2

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

8.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Фінансова звітність підприємства за національними


та міжнародними стандартами»

(за матеріалами ______________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи фінансової звітності підприємства

1.1. Суть і значення фінансової звітності підприємства

1.2. Нормативно-правове регулювання та концептуальні основи фінансової звітності підприємства у вітчизняній та міжнародній практиці

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки облікової роботи суб’єкта дослідження

Висновки за розділом 1

Продовж. дод. Ж2

Розділ 2. Методика складання фінансової звітності підприємства за національними стандартами

2.1. Зміст, структура, інформаційне забезпечення та порядок складання проміжної фінансової звітності підприємства за національними стандартами

2.2. Зміст, структура, інформаційне забезпечення та порядок складання річної фінансової звітності підприємства за національними стандартами

2.3. Методика складання Приміток до фінансової звітності підприємства за національними стандартами

Висновки за розділом 2

Розділ 3. Методика складання фінансової звітності підприємства за міжнародними стандартами

3.1. Принципи складання фінансової звітності підприємства за міжнародними стандартами

3.2. Порівняльна характеристика фінансової звітності підприємства за національними та міжнародними стандартами

3.3. Напрями зближення національних та міжнародних стандартів фінансової звітності підприємства

Висновки за розділом 3

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Ж7

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

8.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Фінансова звітність суб’єкта малого


підприємництва, методика її складання та
використання в управлінні»

(за матеріалами ____________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва

    1. Суть і значення малого підприємництва в економіці країни

    2. Нормативно-правове регулювання та концептуальні основи фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва

    3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліково-аналітичної роботи суб’єкта дослідження

Висновки за розділом 1

Розділ 2. Методика складання фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва

2.1. Зміст, структура, інформаційне забезпечення та порядок складання фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва за національними стандартамиПродовж. дод. Ж7

2.2. Міжнародний досвід складання фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва

2.3. Напрями удосконалення фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва

Висновки за розділом 2Розділ 3. Використання даних фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва в управлінні

3.1. Значення фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва в управлінні

3.2. Аналіз показників фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва

3.3. Використання даних аналізу в управлінні

Висновки за розділом 3

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Ж12

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

8.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Облік і контроль в управлінні


зовнішньоекономічною діяльністю
підприємства»

(за матеріалами _____________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку і контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємства

1.1. Економічна сутність і значення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

1.2. Роль обліку і контролю в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку і контролю суб’єкта дослідженняРозділ 2. Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємства

2.1. Нормативно-правове регулювання та порядок здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

2.2. Особливості оподаткування у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства

2.3. Документальне оформлення та облік операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємстваПродовж. дод. Ж12

Розділ 3. Контроль зовнішньоекономічної діяльності підприємства

3.1. Організація контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємства

3.2. Методика контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємства

3.3. Типові порушення в обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємства та шляхи їх усуненняРозділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Ж14

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

8.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Облік і аудит валютних операцій підприємства,


напрями їх удосконалення»

(за матеріалами ______________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку і аудиту валютних операцій підприємства

1.1. Економічний зміст і значення валютних операцій підприємства

1.2. Нормативно-правове регулювання і порядок здійснення валютних операцій підприємства

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку і аудиту суб’єкта дослідження

Висновки за розділом 1

Розділ 2. Облік валютних операцій підприємства та напрями його удосконалення

2.1. Особливості документального оформлення валютних операцій підприємства

2.2. Синтетичний та аналітичний облік валютних операцій підприємства

2.3. Напрями удосконалення обліку валютних операцій підприємства

Висновки за розділом 2

Продовж. дод. Ж14

Розділ 3. Аудит валютних операцій підприємства та напрями його удосконалення

3.1. Організація аудиту валютних операцій підприємства

3.2. Методика аудиту валютних операцій підприємства

3.3. Типові порушення в обліку валютних операцій підприємства та можливі шляхи їх усунення

3.4. Узагальнення результатів аудиту валютних операцій підприємства

Висновки за розділом 3Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Ж15

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

8.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Амортизація необоротних активів:


стан, проблеми та напрями удосконалення
обліку і контролю»

(за матеріалами ______________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку і контролю амортизації необоротних активів

1.1. Економічна сутність та значення амортизації необоротних активів

1.2. Роль обліку і контролю в управлінні амортизацією необоротних активів

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліку і контролю суб’єкта дослідження

Висновки за розділом 1

Розділ 2. Сучасний стан, проблеми та напрями удосконалення обліку амортизації необоротних активів

2.1. Методи нарахування амортизації необоротних активів, їх критична оцінкаПродовж. дод. Ж15

2.2. Облік амортизації необоротних активів та порядок відображення її у фінансовій звітності

2.3. Проблеми та напрями удосконалення обліку амортизації необоротних активів

Висновки за розділом 2Розділ 3. Контроль амортизації необоротних активів та напрями його удосконалення

3.1. Організація контролю амортизації необоротних активів

3.2. Методика контролю амортизації необоротних активів

3.3. Напрями удосконалення контролю амортизації необоротних активів

Висновки за розділом 3

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Ж25

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

8.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Облік і аналіз в управлінні


прибутком підприємства»

(за матеріалами _____________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку і аналізу прибутку підприємства

1.1. Суть і значення прибутку підприємства, порядок його формування

1.2. Роль обліку і аналізу в управлінні прибутком підприємства

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліково-аналітичної роботи суб’єкта дослідження

Висновки за розділом 1

Розділ 2. Облік прибутку підприємства та напрями його удосконалення

2.1. Облік формування та використання прибутку підприємства

2.2. Порядок розкриття інформації про прибуток підприємства у фінансовій звітності

2.3. Напрями удосконалення обліку прибутку підприємства

Висновки за розділом 2

Продовж. дод. Ж25

Розділ 3. Використання аналізу в управлінні прибутком підприємства

3.1. Аналіз динаміки, складу і структури прибутку підприємства

3.2. Факторний аналіз прибутку підприємства

3.3. Аналіз показників рентабельності підприємства

3.4. Внутрішні резерви підвищення прибутку і рентабельності підприємства

Висновки за розділом 3Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Ж26

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

8.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Оцінка в бухгалтерському обліку:


проблеми теорії та практики»

(за матеріалами ______________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи оцінки в бухгалтерському обліку

1.1. Економічна сутність та види оцінки в бухгалтерському обліку

1.2. Значення оцінки в бухгалтерському обліку

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки облікової роботи суб’єкта дослідження

Висновки за розділом 1

Розділ 2. Методика оцінки в бухгалтерському обліку, проблеми та напрями її удосконалення

2.1. Національна методика оцінки об’єктів бухгалтерського обліку

2.2. Міжнародний досвід оцінки в бухгалтерському обліку

2.3. Проблеми та напрями удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку

Висновки за розділом 2

Продовж. дод. Ж26

Розділ 3. Вплив оцінки на показники фінансової звітності підприємства

3.1. Порядок оцінки об’єктів обліку у фінансовій звітності підприємства

3.2. Аналіз показників фінансової звітності підприємства під впливом оцінки

3.3. Використання даних аналізу в управлінні підприємством

Висновки за розділом 3

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Ж36

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

8.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Проблеми формування облікової


політики підприємства та її вплив на
показники
фінансової звітності»

(за матеріалами ______________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи облікової політики підприємства

1.1. Суть і значення облікової політики підприємства, її нормативно-правове регулювання

1.2. Елементи облікової політики підприємства

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки облікової роботи суб’єкта дослідження

Висновки за розділом 1

Розділ 2. Сучасний стан і проблеми формування облікової політики підприємства

2.1. Формування облікової політики підприємства щодо активів і джерел їх утворення

2.2. Формування облікової політики підприємства щодо доходів, витрат і фінансових результатів

Продовж. дод. Ж36

2.3. Зміст, структура і порядок складання наказу про облікову політику підприємства

2.4. Проблеми формування і напрями удосконалення облікової політики підприємства

Висновки за розділом 2Розділ 3. Вплив облікової політики підприємства на показники фінансової звітності

3.1. Порядок розкриття інформації про облікову політику підприємства у фінансовій звітності та внесення змін до неї

3.2. Оцінка показників фінансової звітності під впливом облікової політики підприємства

3.3. Напрями підвищення ефективності облікової політики підприємства

Висновки за розділом 3

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Ж43

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

8.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Облік і аналіз в управлінні


грошовими коштами
підприємства»

(за матеріалами ______________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку і аналізу грошових коштів підприємства

1.1. Суть та значення грошових коштів підприємства

1.2. Роль обліку і аналізу в управлінні грошовими коштами підприємства

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліково-аналітичної роботи суб’єкта дослідження

Висновки за розділом 1

Розділ 2. Облік грошових коштів підприємства та використання його даних в управлінні

2.1. Документальне оформлення руху грошових коштів підприємства

2.2. Синтетичний та аналітичний облік грошових коштів підприємства

Продовж. дод. Ж43

2.3. Порядок складання бюджетів грошових коштів підприємства та оцінка їх виконання

Висновки за розділом 2

Розділ 3. Аналіз грошових коштів підприємства та використання його даних в управлінні

3.1. Аналіз динаміки, складу та структури грошових коштів підприємства

3.2. Аналіз грошових потоків підприємства

3.3. Аналіз ефективності використання грошових коштів підприємства

3.4. Використання даних аналізу грошових коштів в управлінні

Висновки за розділом 3Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Ж52

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

8.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Аналіз фінансового стану підприємства


за національними і зарубіжними методиками»

(за матеріалами ______________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства

1.1. Суть і значення аналізу фінансового стану підприємства

1.2. Послідовність, прийоми і методи аналізу фінансового стану підприємства

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки аналітичної роботи суб’єкта дослідження

Висновки за розділом 1

Розділ 2. Аналіз фінансового стану підприємства за національними методиками

2.1. Аналіз майнового стану підприємства

2.2. Аналіз фінансової стійкості підприємства

2.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

3.4. Аналіз ділової активності підприємства

Висновки за розділом 2Продовж. дод. Ж52

Розділ 3. Аналіз фінансового стану підприємства за зарубіжними методиками

3.1. Апробація зарубіжних методик аналізу фінансового стану підприємства

3.2. Співставлення результатів аналізу фінансового стану підприємства за національними і зарубіжними методиками

3.3. Напрями зближення національних і зарубіжних методик аналізу фінансового стану підприємства

Висновки за розділом 3

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Ж53

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

8.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Інформаційні системи і технології в обліку


та аудиті товарних операцій»

(за матеріалами ______________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи застосування інформаційних систем і технологій в обліку та аудиті товарних операцій

1.1. Суть і значення інформаційних систем і технологій в обліку та аудиті товарних операцій

1.2. Можливості сучасних інформаційних систем і технологій в обліку та аудиті товарних операцій

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки облікової роботи суб’єкта дослідження

Висновки за розділом 1

Розділ 2. Інформаційні системи і технології в обліку товарних операцій

2.1. Порядок створення довідників для обліку товарних операцій

2.2. Документальне забезпечення обліку товарних операцій

2.3. Синтетичний та аналітичний облік товарних операцій

Висновки за розділом 2

Продовж. дод. Ж53

Розділ 3. Інформаційні системи і технології в аудиті товарних операцій

3.1. Організація аудиту товарних операцій

3.2. Методика аудиту товарних операцій

3.3. Порядок складання підсумкових документів за результатами аудиту

Висновки за розділом 3

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Ж60

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

8.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Особливості обліку і аналізу


природоохоронної діяльності підприємства»

(за матеріалами ______________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку і аналізу природоохоронної діяльності підприємства

1.1. Суть і значення природоохоронної діяльності підприємства

1.2. Значення та завдання обліку і аналізу природоохоронної діяльності підприємства

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки обліково-аналітичної роботи суб’єкта дослідження

Висновки за розділом 1

Розділ 2. Особливості обліку природоохоронної діяльності підприємства

2.1. Документальне забезпечення обліку природоохоронної діяльності підприємства

2.2. Синтетичний та аналітичний облік природоохоронної діяльності підприємства

Продовж. дод. Ж60

2.3. Проблеми і напрями удосконалення обліку природоохоронної діяльності підприємства

Висновки за розділом 2

Розділ 3. Особливості аналізу природоохоронної діяльності підприємства

3.1. Аналіз динаміки, складу та структури витрат, пов’язаних з природоохоронною діяльністю підприємства

3.2. Аналіз показників ефективності природоохоронної діяльності підприємства

3.3. Використання даних аналізу в управлінні

Висновки за розділом 3

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Ж63

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

8.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Бухгалтерський облік припинення


діяльності та оцінка ймовірності
банкрутства підприємства»

(за матеріалами ______________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку припинення діяльності підприємства

1.1. Нормативно-правове регулювання і порядок припинення діяльності підприємства

1.2. Значення і завдання бухгалтерського обліку при припиненні діяльності підприємства

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки облікової роботи суб’єкта дослідження

Висновки за розділом 1

Розділ 2. Бухгалтерський облік припинення діяльності підприємства

2.1. Особливості оцінки об’єктів обліку при припиненні діяльності підприємстваПродовж. дод. Ж63

2.2. Документальне оформлення та синтетичний облік операцій, пов’язаних із припиненням діяльності підприємства

2.3. Порядок складання фінансової звітності при припиненні діяльності підприємства

Висновки за розділом 2Розділ 3. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства

3.1. Організація аналізу ймовірності банкрутства підприємства

3.2. Методика аналізу ймовірності банкрутства підприємства

3.3. Використання даних аналізу для попередження банкрутства підприємства

Висновки за розділом 3

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток Ж66

Зразок плану дипломної роботи студента

«Погоджено»

Завідувач кафедри бухгалтерського

обліку і аудиту

______ к. е. н., проф. Верига Ю. А.

«________» ___________ 20____р.


«Затверджую»

Науковий керівник

________________________

(вчене звання, посада, ПІБ)

«____» ___________ 20___р.План

дипломної роботи студента спеціальності

8.03050901 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

_____________________________________________________________

(ПІБ студента повністю жирним шрифтом)

на тему «Бухгалтерський облік:


історія, проблеми та перспективи розвитку»

(за матеріалами ______________________________________________)(назва суб’єкта дослідження)

Вступ

Розділ 1. Суть і значення бухгалтерського обліку

1.1. Історія розвитку бухгалтерського обліку, його сучасна концепція

1.2. Значення бухгалтерського обліку на макроекономічному та мікроекономічному рівнях

1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та постановки облікової роботи суб’єкта дослідження

Висновки за розділом 1

Розділ 2. Сучасний стан та проблеми бухгалтерського обліку на вітчизняних підприємствах

2.1. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку

2.2. Критична оцінка сучасного стану бухгалтерського обліку

2.3. Актуальні проблеми бухгалтерського обліку

Висновки за розділом 2

Розділ 3. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку

3.1. Напрями удосконалення бухгалтерського обліку в Україні

3.2. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку у світі

Висновки за розділом 3Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

_________________ _________________________(дата) (підпис студента)

Додаток И

Зразок оформлення титульної сторінки
дипломної роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка