Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботиСторінка1/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.49 Mb.
#10612
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7


Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«ПОЛТAВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ економіки і торгівлі»

(ПУЕТ)
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
Методичні рекомендації
щодо виконання, оформлення та підготовки
до захисту дипломної роботи
студентами спеціальності

7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит»3-тє видання,

перероблене та доповнене

3d-colorful-cover-of-the-books_1920x1080


Полтава

ПУЕТ

2014

Автори: Ю. АВерига, к. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;

В. Ю. Захарченко, д. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;

Ю. О. Ночовна, к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;

Г. ОСоболь, к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;

С. С. Котова, к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».
Рецензенти: О. В. Березін, д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;

С. І. Мельник, к. е. н., доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Рекомендовано до видання, розміщення
в електронній бібліотеці та використання
в навчальному процесі на засіданні кафедри
бухгалтерського обліку і аудиту ПУ
EТ

30 серпня 2013 р., протокол № 1

Верига Ю. А.

Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи студентами спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» / Ю. А. Верига,


В. Ю. Захарченко, Ю. О. Ночовна, Г. О. Соболь, С. С. Котова. –
3-тє вид. перероб. та допов. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 137 с.

Відповідальні за зміст навчально-методичного видання автори, рецензенти та завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Ю. А. Верига 


Повне чи часткове відтворення, тиражування, передрук та розповсюдження даного видання без дозволу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» України ЗАБОРОНЕНО

© Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», 2014
ВСТУП

Відповідно до навчального плану з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит» та магістра за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит» передбачено виконання студентами випускової дипломної роботи та її захист перед Державною екзаменаційною комісією. Методичні рекомендації враховують вимоги наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 р. № 384 (iз змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 683 від 05.06.2013) та чинні положення Узагальнених міжвузівських вимог для участі у Всеукраїнському конкурсі дипломних (магістерських) робіт для студентів вищих навчальних закладів України (Донецьк : Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2012. – 38 с.)

Дипломна робота є самостійною кваліфікаційною науково-дослідною роботою студента, що синтезує підсумки теоретичної та практичної підготовки у межах нормативної та варіативної складових освітньо-професійних програм підготовки фахівців, а також відображає вміння спеціаліста (магістра) вести науковий пошук, самостійно вирішувати поставлену наукову проблему з бухгалтерського обліку, аналізу та контролю.

Студенти за спеціальністю 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» можуть виконувати дипломні роботи за двома спрямуваннями:

  • науково-практична робота;

  • проблемно-дослідницька робота.

Науково-практична дипломна робота обов’язково базується на матеріалах діючих підприємств різних галузей економіки і повинна бути спрямована на удосконалення обліку, аналізу та контролю суб’єктів господарювання.

Проблемно-дослідницька робота передбачає дослідження проблемного питання, що має теоретичний та методичний характер і яке є об’єктом практичної обліково-аналітичної роботи; чітке аргументування напрямів вирішення такої науково-методичної чи практичної проблеми на основі критичних оцінок відомих досягнень.

Кафедра дозволяє виконання як індивідуальних, так і комплексних проблемно-дослідницьких робіт групою студентів від трьох до п’яти осіб. При цьому кожний студент виконує дипломну роботу, яка є окремим розділом комплексної теми.

Усі дипломні роботи повинні мати наукову новизну.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка