Методичні рекомендації щодо реалізації обласної науково методичної проблеми «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі»Скачати 180.11 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір180.11 Kb.
#688
ТипМетодичні рекомендації


Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі

Методичні рекомендації щодо реалізації обласної науково – методичної проблеми
Шляхи та напрямки реалізації

науково-методичної проблеми
Методичний кабінет при управлінні освіти Херсонської міської ради

29.04.2013
Методичні рекомендації щодо реалізації обласної науково – методичної проблеми«Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі»

Рецензенти :Ільїна В.М. завідувач методичного кабінету при управлінні освіти;

Волкова Т.Г. заступник завідувача методичного кабінету при управлінні освіти.
Укладачі :

Заїка Л.М. методист з навчальних дисциплін та виховної роботи методичного кабінету при управлінні освіти;

Гуренок Г.М. практичний психолог методичного кабінету при управлінні освіти;

Сергєєва С. В. методист з навчальних дисциплін та виховної роботи методичного кабінету при управлінні освіти.
В збірці представлені методичні матеріали стосовно організації діяльності навчального закладу при реалізації навчально-методичної проблеми
ЗМІСТ

 1. Соціалізація та виховання. Форми соціалізації.

 2. Методичні рекомендації щодо організації діяльності учасників освітнього процесу під час реалізації науково-методичної проблеми.

 3. Рекомендовані методичні заходи щодо реалізації проблеми.

 4. Діяльність заступника директора з виховної роботи при опрацюванні методичної проблеми.

 5. Теми для самоосвіти класних керівників.

 6. Теми методичних заходів для педагогів - організаторів виховного процесу

 7. Діяльність працівників соціально-психологічної служби при опрацюванні методичної проблеми

 8. Тематика годин спілкування з учнямиМетодичні рекомендації щодо організації діяльності учасників освітнього процесу під час реалізації науково-методичної проблеми
Методичні рекоменд:

 1. Забезпечення ефективного обліку дітей дошкільного та шкільного віку з метою визначення особливостей соціалізації кожної дитини (виявлення дітей з родин трудових мігрантів, функціонально неспроможних родин, родин, що потрапили в складні життєві обставини, інші чинники порушення соціалізації дитини)

 2. Налагодження дієвого контакту класних керівників з родинами учнів з метою визначення соціального замовлення на надання освітніх послуг, аналізу сприятливості сімейної ситуації, виявлення та оперативного реагування на порушення нормальних життєвих обставин.

 3. Створення для кожної дитини відповідних освітніх умов, з урахуванням її ментального та фізичного статусу, можливостей та використанням різноманітних форм організації навчання дітей з особливими освітніми потребами.

 4. Активізація взаємодії навчального закладу з міською ПМПК, використання консультативних послуг для організації адаптивного навчання учнів.

 5. Здійснення аналізу освітнього середовища навчального закладу з метою виявлення актуальних можливостей та перешкод для забезпечення соціалізації учнів.

 6. Вивчення та аналіз учнівського, батьківського та педагогічного контингенту закладу.

 7. Проведення SWOT-аналізу діяльності навчального закладу з метою визначення стартових позицій соціального проектування.

 8. Планування роботи школи відповідно до реалізації обласної проблеми.(актуальне та перспективне планування)

 9. Приведення у відповідність до нормативних документів ставок психолога та соціального педагога, кабінети соціально-психологічної служби навчального закладу.

 10. Активізація роботи психолого-педагогічних консиліумів як основної форми реалізації особистісно-орієнтованої освіти.

 11. Використання варіативної частини для проведення факультативів, курсів за вибором, що забезпечують набуття учнями життєвих навичок - з психології, підготовки молоді до сімейного життя, тощо.

 12. Активізація роботи з учнями, що мають ознаки обдарованості, використовуючи 7 етапну програму пошуку та підтримки обдарованих дітей.

 13. Планування та проведення просвітницької роботу з батьками в межах батьківського лекторію, клубу, всеобучу, тренінгового центру із залученням сумісних спеціалістів - медиків, юристів, Центру соціальних служб для дітей та молоді, тощо.

 14. Активізація роботи з учнями, що мають ознаки дезадаптованості, в межах шкільної ради профілактики, основним завданням якої є саме превентивна діяльність, а не робота з правопорушниками.

 15. Дезадаптація учнів – це основний показник порушення соціалізації, що потребує розробки адекватної системи супроводження та моніторингу працівниками соціально-психологічної служби.

 16. Врахування соціалізуючого компоненту змісту освіти при вивченні навчальних дисциплін. Розробка та впровадження методичних рекомендацій щодо виховного аспекту навчального матеріалу.

 17. Забезпечення створення сприятливого психоемоційного клімату в класних колективах.

 18. Аналіз причин зміни контингенту учнів з метою визначення слабких сторін організації діяльності навчального закладу.

 19. Облік та відстеження проходження адаптації новоприбулих учнів з метою профілактики дезадаптації.

 20. Впровадження профільності навчання старшокласників на основі аналізу запитів, психологічної діагностики, обґрунтування вибору.

 21. Дієвий моніторинг організації змістовного дозвілля учнів.

Педагогічні ради:

 • Виховний аспект змісту освіти


Рекомендовані методичні заходи щодо реалізації проблеми:
Створення соціалізую чого освітнього середовища навчального заходу
Психолого-педагогічні семінари:

 • Соціалізація особистості учня в освітньому середовищі

 • Створення сприятливого освітнього середовища в класному колективі


Практичні семінари, практикуми, тренінги:

 • Система роботи школи з батьками

 • Соціальне проектування в навчальному закладі


МО класних керівників:

 • Планування виховної роботи на основі психологічної та педагогічної діагностики

 • Особлива дитина в класному колективі (виховання дитини з особливими освітніми потребами)


МО учителів-предметників:

 • Виховний аспект змісту освіти на уроках….

 • Система роботи з обдарованими учнями


Психолого-педагогічні консиліуми:

 • Аналіз та проектування освітнього процесу в перших класах з урахуванням результатів скринінгу готовності учнів до школи

 • Аналіз успішності процесу адаптації першокласників до школи

 • Аналіз та проектування освітнього процесу за результатами проходження адаптаційного процесу в учнів 5-х класів

 • Аналіз та проектування освітнього процесу за результатами адаптації десятикласників

 • Вивчення індивідуально-психологічних особливостей учнів «групи ризику», проектування виховного впливу.

 • Вивчення індивідуально-психологічних особливостей учнів з ознаками обдарованості, визначення індивідуальних освітніх траєкторій та особливостей супроводження.

 • Визначення профільності навчання старшокласників на основі вивчення запитів батьків та учнів, результатів психодіагностичних досліджень.


Питання для обговорення на нарадах при директорі:

 • Адаптація новоприбулих учнів

 • Робота Ради профілактики

 • Результати соціологічних досліджень, проведених в закладіОсобливі категорії учнів, що потребують посиленої уваги


Діяльність заступника директора з виховної роботи при опрацюванні методичної проблеми
 • Здійснює аналіз наявних ресурсів (позашкільні заклади, спортивні майданчики, спортивні школи, громадські організації, кінотеатри, бібліотеки, музеї, лікарні тощо, які знаходяться поруч з навчальним закладом), визначає напрями введення інноваційних змін;

 • обговорює питання участі навчального закладу в дослідженні науково-методичної обласної проблеми (додаються) на засіданнях органів самоврядування;

 • організує роботу творчої групи організаторів виховного процесу та інших спеціалістів за темою дослідження з проблеми;

 • активізує роботу Ради навчального закладу, Опікунської ради, органів учнівського самоврядування;

 • вивчає особливості та потенційні можливості виробничих, наукових, інформаційних установ, закладів соціокультурної сфери, сім’ї щодо створення належних соціально-педагогічних умов соціалізації особистості;

 • налагоджує діяльність шкільних профілактичних рад;

 • організує базу гурткової, секційної, клубної роботи в навчальному закладі;

 • залучає дітей, організаторів виховного процесу до проведення вхідної діагностики за методиками, визначеними міським методичним кабінетом (додаються), узагальнює її результати на рівні закладу, забезпечує зберігання діагностичних матеріалів до завершення реалізації науково-методичної проблеми;

 • забезпечує участь педагогічних працівників у міських і обласних методичних заходах та тематикою дослідження;

 • проводить для організаторів виховного процесу методичні заходи з метою оволодіння технологіями, методиками, спрямованими на забезпечення соціалізації особистості;

 • здійснює аналіз експериментальної діяльності в школі на предмет впливу її результатів на рівень соціалізації дітей та школярів


Теми для самоосвіти класних керівників
«Впровадження інноваційних технологій виховання, оптимальних форм і методів організації виховної роботи з учнями»;

 • «Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров'я»;

 • «Формування в учнів культури поведінки та спілкування, навчання їх способів розв'язання конфліктів»;

 • «Психолого-педагогічні проблеми морального розвитку учнів»;

 • «Соціально-педагогічні проблеми гуманізації виховання учнів у сучасних умовах»;

 • «Міжособистісні стосунки між учасниками навчально-виховного процесу»;

 • «Підготовка старшокласників до сімейного життя»;

 • «Формування соціального досвіду учнів у процесі правового та морального виховання»;

 • «Система роботи класного керівника у сучасній школі»;

 • «Робота вчителя щодо виховання учнів на загальнолюдських цінностях»;

 • «Розвиток особистості: досвід, проблеми, пошуки»;

 • «Методики вивчення особистості вихованця з метою сприяння її саморозвитку й самовихованню»;

 • «Виховання свідомого ставлення до свого здоров'я як найвищої соціальної цінності»;

 • «Актуальні проблеми розвитку та модернізації виховної системи в школі»;

 • «Формування навичок самоврядування, соціальної активності у процесі практичної громадської діяльності школярів»;

 • «Гуманізація виховного процесу як засіб запобігання правопорушень серед школярів»;

 • «Психолого-педагогічні проблеми морального розвитку учнів»;

 • «Виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування в учнів власної світоглядної позиції»;

 • «Формування господарської відповідальності, підприємливості та ініціативи, підготовка школярів до життя в ринкових умовах»;

 • «Створення умов для вільного розвитку особистості школяра шляхом залучення його до різноманітних видів творчості»;

 • «Організація виховного процесу на основі вивчення й розвитку індивідуальних здібностей учнів»;

 • «Формування правової культури учнів»;

 • «Гуманізація психолого-педагогічного впливу в умовах соціалізації особистості дитини»;

 • «Особистісно - орієнтований підхід у виховному процесі»;

 • «Використання новітніх технологій у виховній роботі класу»;

 • «Безпечність інформаційного середовища»;

 • «Творче впровадження в практику роботи досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічного досвіду»;

 • «Діагностика — психолого-педагогічний ключ до розуміння особистості учня»;

 • «Педагогіка співпраці і проблеми демократизації шкільного життя»;

 • «Рівень готовності батьків до створення умов соціалізації дитини»;

 • «Взаємодія школи, сім’ї, місцевої громади у вихованні особистості учня»;

 • «Забезпечення умов для самореалізації особистості учня щодо вибору професії відповідно до її здібностей та інтересів»;

 • «Гармонізація родинного та шкільного виховання»;

 • «Робота класного керівника щодо виховання учнів на загальнолюдських цінностях»;

 • «Створення педагогічних умов для розвитку особистості»;

 • «Національне та громадянське виховання»;

 • «Виховна робота в школі: актуальні проблеми розвитку».
Теми методичних заходів для педагогів-організаторів виховного процесу
«Соціалізація підростаючого покоління як соціально-педагогічна проблема»;

 • «Взаємозв’язок виховання та соціалізації особистості учня в сучасному закладі освіти»;

 • «Основні етапи і фактори соціалізації особистості»;

 • «Сутність та особливості сучасного освітнього простору, спрямованого на успішну соціалізацію дитини в шкільні роки»;

 • «Забезпечення соціально-педагогічних умов формування у школярів відповідного рівня дорослості»;

 • «Діяльність педагогічного колективу над системою створення умов для творчої самореалізації дитини в позаурочний час та залучення її до форм змістовного дозвілля»;

 • «Досвід взаємодії особистості учня з соціумом та його суспільне значення»;

 • «Інноваційні підходи до процесу соціалізації дитини та учнівської молоді з огляду на проблеми»;

 • «Подолання негативних явищ в освітньому просторі й пошук більш ефективних шляхів, форм і методів соціалізації особистості»;

 • «Професійна підготовка педагогічних працівників до здійснення процесу соціалізації учнів в нових соціально-педагогічних умовах»;

 • «Інноваційні засоби соціалізації особистості в сфері загальноосвітньої освіти»;

 • «Ефективність формування соціальних компетентностей, необхідних для входження в соціум»;

 • «Форми і методи підготовки педагогічного працівника до здійснення соціалізації особистості в системі післядипломного навчання»;

 • «Методи і напрями дослідження відносно сфер соціалізації особистості»;

 • «Процес входження учня у соціальне середовище та його пристосування до культурних, психологічних і соціологічних факторів»;

 • «Формування готовності учня до взаємодії із соціумом»;

 • «Вибір педагогічним колективом підходів до процесу соціалізації особистості»;

 • «Самоосвіта педагогічних працівників у між курсовий період з метою оволодіння технологій, методик, спрямованих на здійснення соціалізації особистості»;

 • «Здійснення освітнього моніторингу за темою науково-методичного дослідження».Діяльність працівників

соціально-психологічної служби

при опрацюванні методичної проблеми
Визначення соціально-педагогічних потреб учнів та соціально-виховного середовища навчального закладу

Мета: забезпечення умов для всебічного розвитку учнів, визначення конкретних видів послуг чи допомоги в процесі організації соціально-педагогічного супроводу суб'єктів навчально-виховного процесу.

Завдання:

 • оптимізація умов розвитку соціальної компетентності учнів;

 • сприяння взаємодії з різними соціальними інституціями (державними, громадськими, комерційними тощо) для оптимізації процесу соціалізації дітей і підлітків;

 • попередження впливу негативних факторів соціального середовища;

 • організація соціально-педагогічного патронажу учнів соціально вразливих категорій;

 • формування соціальної компетентності;

 • організація соціально-правового захисту процесу соціалізації, формування валеологічної культури учасників навчально-виховного процесу.

Основні аспекти життя, що діагностуються:

 • структура сім'ї (найближчого оточення);

 • основні події (позитивні й негативні) в історії сім'ї;

 • біопсихосоціальні чинники розвитку;

 • визначення рівня сформованості життєвих навичок, соціальної компетентності, адаптаційного потенціалу учнів;

 • особливості навчання та освітнього середовища;

 • проблеми, пов'язані зі станом здоров'я;

 • інтенсивність соціальних контактів, взаємодії з різними соціальними інституціями;

 • ресурси соціально-виховного середовища.

Етапи:

 • Загальна всебічна діагностика (або діагностика проблемної ситуації)

 • Створення соціальної історії дитини

 • Розробка рекомендацій щодо індивідуального плану розвитку дитини, стратегії оптимізації її соціально-виховного середовища

Особливості соціально-виховного середовища, які впливають на особистісний і соціальний розвиток учнів:

 • Біопсихосоціальні особливості учнів;

 • Соціально-психологічні особливості сімей: освітній рівень батьків; забезпеченість умов для гармонійного розвитку дитини; педагогічно-психологічна компетентність батьків і відношення до взаємодії зі школою;

 • Особливості соціальної поведінки учнів (наявність гармонічних стосунків з дорослими та однолітками, тенденції до лідерства/відторгнення, неадекватної або агресивної поведінки).

 • Особливості позанавчальної діяльності учнів.

 • Стан здоров'я.

 • Приналежність до категорії соціально вразливих:

   • Учні, які мають інвалідність;

   • Чорнобильці;

   • Сироти і позбавлені батьківського піклування;

   • Напівсироти;

   • З неповних сімей;

   • З багатодітних сімей;

   • Батьки мають стійкі розлади здоров'я.

 • Особливості взаємодії в системі спілкування учень-вчитель, ефективності педагогічних комунікацій, «індексу групової згуртованості», наявності певних проблемних зон та можливих шляхів і засобів їх подолання.

 • Особливості професійного та особистісного самовизначення.

Результати

визначення соціально-педагогічних потреб учнів та соціально-виховного середовища є базою налагодження взаємодії з усіма суб'єктами соціально-виховного простору (батьками, педагогами, соціальними інституціями - партнерами) в умовах інноваційної моделі школи).Умови реалізації:

 • Професійна взаємодія з фахівцями різних соціальних інституцій.

 • Гармонізація міжособистісної взаємодії педколективу в процесі спільної діяльності,

 • Здійснення освітніх, оздоровчих, соціально - психологічних, профорієнтаційних тощо програм, спрямованих на соціалізацію учнів, набуття ними соціальної компетентності, готовності до інтеграції в різні сфери життєдіяльності суспільства.

Виявлення потреб дитини та її соціально-виховного середовища засновано на розумінні людини та її потреб у контексті її соціальних зв'язків і життя у громаді


Тематика годин спілкування
Тематика годин спілкування планується за допомогою Програми МОН «Основні орієнтири виховання для учнів 1-11 класів». Крім того рекомендуємо години спілкування пов’язані з новою науково-методичною проблемою області та міста:

 • «Я – успішний учень, у дорослому житті – успішний працівник»;

 • «Я – система громадянських компетентностей, у дорослому житті – свідомий громадянин»;

 • «Я – система ціннісних ставлень, у дорослому житті – успішний сім’янин»;

 • «Причини народження фізично ослаблених, з психофізичними вадами розвитку дітей»;

 • «Несвідомий професійний вибір, трудова незайнятість: причини, шляхи подолання»;

 • з метою громадянського виховання 17 годин спілкування за посібником для 1-8 класів «Херсон – мій рідний дім»;

 • 7 годин спілкування у кожному класі для учнів 9-11 класів за програмою «Підготовка старшокласників до сімейного життя».


Скачати 180.11 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка