Методичні рекомендації Щодо проведення уроків української мови і літератури та позаурочних заходівСторінка1/6
Дата конвертації01.05.2016
Розмір1.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Методичні рекомендації

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Головне управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації


Управління професійно-технічної освіти,

координації діяльності вищих навчальних закладів та науки
Навчально-методичний центр

професійно-технічної освіти у Львівській області

Методичні рекомендації
Щодо проведення

уроків української мови і літератури

та позаурочних заходів

у професійно-технічних навчальних закладах
ВИПУСК № 1


Львів 2011
Методичні рекомендації щодо проведення уроків української мови і літератури та позаурочних заходів у професійно-технічних навчальних закладах. Випуск №1. /– Львів - 2011 / с. 84.


Методичні рекомендації розглянуто на засіданні творчої групи викладачів української мови і літератури та рекомендовано до друку Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Львівській області (Протокол № 1 від 23.03. 2011 року)

У методичних рекомендаціях здійснено підбірку матеріалів щодо проведення уроків української мови і літератури та позаурочних заходів у професійно-технічних навчальних закладах.

Рекомендований для викладачів української мови і літератури професійно-технічних навчальних закладів.

З М І С Т

1.

Кооперативне навчання в професійній підготовці кваліфікованих робітників – підготувала Комарницька Н.С., викладач української мови та літератури ВПУ №29 м. Львова …………………………….

4


2.

Морфологічна будова слова. Способи творення слів – підготувала Комарницька Н.С., викладач української мови та літератури ВПУ №29 м. Львова…………………………………………………...

9


3.

Складні речення та їх види – підготували Голець І.М., викладач української мови та літератури та Скріль І.В., викладач англійської мови Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу та туризму ……………………………………

15


4.

Професійна лексика. Терміни. Роль фразеологізмів у професійному мовленніпідготувала Рик О.Й., викладач української мови та літератури Боринського професійного ліцею народних промислів та ремесел………………………………………

37


5.

Написання -НЕ- і -НІ- з різними частинами мови – підготувала Канольська М.І., викладач української мови та літератури Новояворівського професійного ліцею………………………………

49


6.

Пунктограми у складному реченні – підготувала Панченко К. М., викладач української мови та літератури Новояворівського професійного ліцею……………………………………………………

55


7.

Він служив Богові і Україні (пам'яті М.Вербицького присвячено) – підготувала Панченко К. М., викладач української мови та літератури Новояворівського професійного ліцею………………….

61


8.

Берегиня української літератури (Сценарій урочистого вечора, присвяченого 81-й річниці з дня народження Ліни Костенко) – підготувала Купецька Б.Р., викладач української мови та літератури Добротвірського професійного ліцею…………………...

69


Декоративний розпис. Декоративний малюнок. В.І.Павленко.


Комарницька Наталія Северинівна, викладач української мови та літератури

ВПУ №29 м. Львова

Кооперативне навчання в професійній підготовці

кваліфікованих робітників

Докорінна зміна освітньої мети переорієнтовує процес навчання у професійному навчальному закладі на особистість учня. Особистісно-орієнтоване навчання передбачає організацію навчального процесу із врахуванням особливостей індивідуального розвитку учня, ставлення до нього як до свідомого відповідального суб’єкта навчально-виховної взаємодії.

Одна з передумов розвитку конкурентноздатної ринкової економіки, ефективної системи управління, як доводять дослідники, - це розвиток високих технологій. Необхідна умова створення й використання високих технологій – відповідний рівень освіти і науки інтелектуального розвитку нації.

Визначальним фактором цього складного процесу є перспективні, вони ж оптимальні, вони ж прогресивні освітні технології, серед яких і кооперована чи співробітницька технологія навчання. Вона ґрунтується на новій філософії конструктивізму, яка стає методологічною основою освітньої політики, філософії людства у ХХІ столітті.

Основні ідеї цієї філософії зводяться до необхідності підготовки відповідальних, творчих, активних людей, які шанують діалог культур і спільне навчання викладачів і учнів. В основі технологій навчання, що базуються на цій філософії (коопероване навчання, методи критичної педагогіки, презентації, проектів тощо), лежить організація кооперованого, співробітницького навчання учнів за допомогою різноманітних засобів групової роботи. Вона ґрунтується на взаємодопомозі учнів, кожен з яких зберігає свою власну ідентичність.

Навчання як процес цілеспрямованої передачі і засвоєння визначеного досвіду можна здійснювати по-різному. Сутність його визначається відповідною формою навчання. Систему форм навчальної діяльності становлять фронтальна, групова та індивідуальна. Вони пронизують весь навчальний процес. Ці форми відрізняються одна від одної кількістю учнів і способом організації роботи.

Кооперативне навчання відіграє важливу роль у досягненні виховної функції навчання: формується колективізм, моральні, гуманні якості особистості. У формуванні цих якостей відіграють особливості організації групової роботи: розділ функцій і обов’язків між учасниками діяльності, обмін думками, взаємна вимогливість і допомога, взаємоконтроль і взаємооцінка.

Кооперативне навчання - це спосіб спільного вирішення проблем. Воно може здійснюватися не тільки в малих групах, а й у парах, які є різновидом навчального колективу, де відбувається взаємонавчання. Взаємодія учнів у парі, порівняно з групою, має свої особливості, які позначаються на організації діяльності, але за механізмами впливу на розвиток учнів є значною мірою подібною до групової діяльності. Робота в парах застосовується і як окрема самостійна технологія навчання, і як підготовчий етап до роботи в групах, який допомагає розвинути в учнів комунікативні та інші вміння і навички. Така групова навчальна діяльність сприяє формуванню в учнів позитивного ставлення до навчання, розвиває вміння пристосовуватись до умов роботи в групі і забезпечує високу загальну активність учнівського колективу. Крім того, саме групові форми організації навчальної діяльності є надзвичайно важливими для широкого та ефективного використання інтерактивних технологій. Кооперативне навчання дає можливість усім учням активно працювати на заняттях, застосовувати на практиці вміння активно слухати, сприяє виробленню спільної думки в ситуації, менш напруженій, ніж робота у великій групі. Невимушена обстановка у малій групі сприяє розвиткові в сором’язливих учнів навичок міжособистісного спілкування. Окрім того, технології кооперативного навчання вчать учнів уникати конфліктних ситуацій при вирішенні спірних питань. Дискусії в малих групах стимулюють роботу командою. Потік ідей допомагає учням бути корисним один одному. Висловлення думок дає їм змогу відчути їхні власні ресурси та зміцнити їх.

Отже, основним ознаками кооперативної групової роботи є :


 • Поділ академічної групи на малі групи (команди) для досягнення конкретного навчального результату.

 • Склад малої групи не може бути постійним протягом тривалого часу. Він змінюється залежно від змісту і характеру навчальних завдань, що необхідно виконати.

 • Кожна група розв’язує певну проблему, визначену завданням.

 • Завдання в групі виконується таким способом, щоб можна було врахувати й оцінити індивідуальний внесок кожного члена групи й групи в цілому.

Кількість учнів у малій групі залежить від кількості їх в академічній групі, характеру й обсягу знань, що опрацьовуються, наявності необхідного матеріалу, часу, відведеного на виконання роботи. Вона зумовлена наданням кожному учневі можливості зробити чіткий визначений внесок у виконання завдання. Оптимальною вважається мала група з 5-6 осіб, тому що за меншої кількості учнів важко різнобічно розглянути проблему, а за більшої – складно врахувати, яку саме роботу виконав кожен учень.

Група з двох осіб (пара) – це високий рівень обміну інформацією і низький рівень незгоди. Але якщо в такій групі запанують емоції, ситуація може зайти в «глухий кут», бо відсутня третя людина для примирення.

Група з трьох осіб - це найбільш стабільна групова структура, але двоє сильніших у цій групі можуть домінувати над третьою людиною. Добре, якщо це дійсно будуть більш підготовлені учні.

Група з п’яти осіб - оптимальний розмір малої навчальної групи. Він досить великий для групової стимуляції і досить малий для особистого визначення. Співвідношення 3:2 забезпечує більшість підтримкою.

Об’єднання в групи може здійснюватись викладачем або самими учнями за власним вибором.

Існує п’ять складових кооперативного навчання, які стають знаряддям при вирішенні тих чи інших завдань, проблем:

1. Позитивне взаємовідношення.

Учні працюють разом у групі. Вся група має одну мету. Всі мусять разом досягти мети, покладаючись один на одного.

2. Індивідуальна відповідальність.

Кожен мусить з повагою вислухати інших.

3. Взаємне спілкування.

Кожен мусить допомогти іншим досягти мети .

4. Комунікативні вміння.

У кожного учня важливо виробити вміння слухати інших, допомагати, з’ясовувати, перевіряти, розуміти, розв’язувати конфлікти та вирішувати проблеми, посилювати комунікабельність, довір’я, вчити керувати.

5. Поступове вироблення вмінь.Завдання викладача в кооперативному навчанні:

1. Підготувати навчальні матеріали та виробити підходи до навчання.

2. Коротко викласти основний зміст уроку.

3. Створити та організовувати групи.

4. Ознайомити учнів, як потрібно працювати в групі.

5. Пояснити правила поведінки в групі, що вимагається від учнів: повага один до одного, толерантність до іншої думки; уміння слухати один одного.

6. Дати вказівки, слідкувати за тим, чи всі члени груп виконують свої обов’язки.

7. Слухати дискусії, ставити запитання, де потрібно, допомагати.

8. Допомагати зрозуміти навчальний матеріал.

9. Допомагати учням в оцінці ними самими їхньої роботи, з’ясувати, чи досягли мети, підказати, як можна покращити результати своєї праці.

10. Оцінити результати роботи групи та внесок кожного в реалізацію проекту чи виконання завдання.

“Зібратися разом - це початок, триматися разом – це прогрес, працювати разом - це успіх”. Генрі БордЩоб виробити навички співпраці, щоб досягнути успіху в групі, необхідно:

1) Визначити спільну мету всієї групи .

2) Групі працювати на одну загальну оцінку, а не на індивідуальні.

3) Групі отримувати один навчальний матеріал, щоб навчити учнів співпрацювати.

4) Кожному виконувати повну функцію ( певне завдання – провідник, писар, представник, спостерігач).

5) Визначити підпорядкованість у групі.

6) Вмотивувати стимуляцію – всі мусять виконувати свою роботу, щоб досягти успіху групою.

7) Прагнучи успіху, не конкурувати між собою в групі (конкуренція може існувати тільки між різними групами).

8) Визначити вплив середовища (члени фізично пов’язані, разом сидять, разом працюють).

9) Бути причетними до спільного вирішення єдиної мети, теми. Кожній групі дати якусь назву.

Групові уроки завжди мають дві мети: спочатку треба визначити академічний рівень знань і виховну мету; визначити взаємовідносини, потребу вироблення певних умінь і розвитку мислення. Друга мета - спілкування.

Перед заняттям розміщують парти таким чином, щоб учні сиділи один навпроти іншого і між групами був перехід, це полегшить можливість співпраці. Бажано виробити систему, щоб учні швидко й тихенько організувалися в підгрупи.

Учні краще працюватимуть, коли знатимуть, що успіх залежить від того, як кожний виконає свої обов’язки. Вони мають одну спільну мету та несуть взаємну відповідальність. Кожен знає, що повинен робити .

Викладачеві необхідно пояснити, як треба моделювати дослідження. Обговорити з учнями важливість поєднання матеріалу з минулим, теперішнім і майбутнім, перевірити, чи всі зрозуміли завдання.

Учні разом із викладачем можуть виробити критерії оцінювання, потрібні для доброї оцінки дослідницької роботи.

Кожен учень повинен самостійно виконати певні завдання. Учні тоді знають, що треба робити кожному.

Заповнити форму самооцінки та зазначити, хто і що зробив у групі.

“Навчитися чогось можна, лиш коли сам це зробиш”Аристотель

Під час уроку викладач:

1. Стежить за діяльністю учня, постійно переходить від групи до групи й бачить, хто і що робить у групі.

2. Допомагає у поясненні вимог, умінь, запитань, відповідей на запитання. Коли треба, старається допомогти.

3. Оцінює результати дослідження й сам процес кооперативного навчання: викладач оцінює учнів, учень – сам себе, та учні – один одного в групі. Таким чином, оцінюється увесь процес дослідження роботи в групі.

4. Формулює висновки. Учнів треба об’єднувати й давати нагороду.

5. Підводить підсумки. Треба оцінити, наскільки старанно виконане завдання: • Результат може бути оцінений учителем або учнем.

 • Один учень групи може представити дослідження.

 • Група може разом розглянути незрозумілі питання.

6. З’ясовує результати співпраці: що вдалося групі, що можна поліпшити.

Індивідуальна відповідальність членів групи проявляється тоді, коли кожен учасник групи зробить власний внесок у досягнення мети, самостійно доведе, що навчився, та заохочуватиме всіх успішно навчатися. Всі мусять навчатися, щоб досягти мети.

Як заохотити учнів до навчання?

1. Досвід показує, що учні самі не досягнуть успіху або зазнають поразки, справжнього бажання до навчання не буде. Ми мусимо їм допомогти зрозуміти, що між їхнім прагненням і успіхом існує зв’язок.

2. Якщо учнів заохочують до легкої праці або завдань, що вирішуються випадково, без особливого напруження, бажання вчитися може щезнути.

3. Якщо учні вчаться, але не досягають успіху, треба використовувати інший метод навчання, бо вони знеохочуються.

4. Якщо урок нецікавий – занадто легкий, занадто складний або не відповідає вимогам кооперативного навчання – не треба примушувати учнів брати в ньому участь.

5. Щоб домогтися індивідуальної відповідальності кожного та особистої участі в роботі групи, треба виробити вміння співпраці.


Викладач як тренер виявляє:

 • Зацікавлення;

 • Успіх;

 • Турботу;

 • Позитивний настрій;

 • Значення роботи;

 • Результати;

Таким чином, виконання групових форм організації навчальної діяльності учнів є однією з умов використання інтерактивних технології у професійно-технічних навчальних закладах.
Література:
1. Кошманова Т.С. На шляху до новітньої педагогічної освіти (на прикладі Університету штату Мічіган). – Львів, 2000. – 345 с.
2. Грабовська С.Л. Інтерактивне навчання у вузі: проблеми і перспективи // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Вип. 15.-4.2. 2000. - С.171-176
3. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: Підручник.- К.: Либідь, 1998. – 560 с.
4. Бурлака Я.І., Вихрущ В.О. Про форми організації навчальної діяльності школярів // Рад. школа. – 1984. - №5.-С.39-44.
5. Десев Л. Психология малых групп. – М.: Прогресе, 1979.-208 с.
6. Лийметс Х.Й. Групповая робота на уроке. – М.: Знание, 1985, - 62 с.

Тема уроку: Морфологічна будова слова. Способи творення слів.

Мета уроку:

- узагальнити та систематизувати знання учнів про основні способи творення слів, визначення термінів морфології, поглибити знання про похідні і непохідні слова, твірну основу і словотворчі засоби; удосконалювати вміння учнів щодо словотворчих моделей; розширювати та збагачувати професійний словниковий склад мови учнів групи за професією «Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів категорії «В», «С»»;

- розвивати творчу уяву, логічне мислення, пам’ять;

- виховувати повагу та інтерес до обраної професії.Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань, умінь та навичок учнів.

Форма проведення: використання інтерактивних методів.

Дидактичне забезпечення: опорні конспекти, морфологічний кросворд, текст дистанційного диктанту, завдання лінгвотеки «словникарський аукціон», анаграми, колослово, тлумачний словник.

Матеріально-технічне забезпечення: медіапроектор, ПК.

Міжпредметні зв’язки: українська література, правила дорожнього руху.

Епіграф:

У праці – честь і добре ім’я людини. Будь майстром, поетом, художником у справі, яку ти любиш. Немає такої професії, в якій людина не змогла б піднятись на вершину майстерності».(В.О. Сухомлинський)
Хід уроку

I. Організаційна частина

II. Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово викладача

Сьогодні розвиток науки і техніки йде вперед. А мова - це теж живе явище, що, прагнучи найповніше задовольнити потреби людей у гармонійному спілкуванні, постійно змінюється: частина слів переходить у пасивний словник або й зовсім забувається. Натомість з’являються нові слова. Вони або запозичуються з інших мов, або витворюються мовцями з уже існуючих у даній мові елементів, які прийнято називати словотворчими засобами.- Яка наука вивчає ці засоби (Морфологія)

III. Актуалізація опорних знань учнів

Завдання 1.

Назвати терміни морфології, відгадавши кросворд(Текст та кросворд спроектований на екрані за допомогою діапроектора)
По горизонталі:

1. Неподільна головна морфема, спільна для всіх споріднених слів, що містить у собі основне лексичне значення цих слів (Корінь)

2.Афіксальна морфема, що стоїть після кореня й виконує словотворчу або формотворчу функцію (Суфікс)

3. Змінна частина слова, що виражає синтаксичні відношення певного слова до інших слів у словосполученні та реченні (Флексія)

4. Будь-який афікс, що стоїть після кореня слова (Постфікс)

По вертикалі:

1.Службова морфема, що стоїть перед коренем (Префікс)
11


2
3

4


Завдання 2. Коментований дистанційний диктант

(Група поділяється на 4 команди, текст диктанту ділиться на 4 частини. Аркуші з текстами цих частин прикріплено до дошки. Кожен член команди стає гінцем, він підходить до тексту читає його, запам’ятовує, вертається і диктує свою частину товаришам. Команди змагаються, перемагає та, яка закінчить раніше і без помилок)
Текст диктанту

Сила і краса слова

Мово! Пресвятая Богородице мого народу!

З чорнозему, з любистку, м’яти, рясту, євшан-зілля, з роси, для І команди

з дніпровської води, від зорі і місяця народна.

Мово! Мудра Берегине, що не давала погаснути земному

вогнищу роду нашого і тримає народ на небесному Олімпі для ІІ команди

волелюбності, слави і гордого духу.


Мово! Велична молитво наша у своїй нероздільній трійці,

що єси ти Бог Любов, Бог Віра і Бог Надія! для ІІІ команди

Дзвонкова кринице на середохресній дорозі нашої долі!
Мово наша! Твої джерела б’ють десь від Магми, тому й

вогненна така. А вночі купаються в тобі ясні зорі, тому й для ІV команди

ласкава така. (К. Мотрич).


(На фоні музики викладач читає вірш, текст спроектований на екрані за допомогою медіапроектора )


Л. Максименко Про світлофор

На одній нозі стоїть,

На дорогу він глядить.

Кольорові очі має,

Людям всім допомагає: ІІ реченняПішоходам, водіям,

Що ж потрібно знати нам .

Світло червоне – це небезпека,

Їде машина десь недалеко.

Стій, ані руш, підожди!

І на дорогу не йди!

Жовтий колір - зачекай;

Зміни будуть скоро:Загориться іншим світло

Око світлофора!

А зелений - можна йти,

Бо машин немає.

Молодець наш світлофор –

Всім допомагає!


1.Пояснити орфограми і пунктограми в реченнях;

2.Зробити синтаксичний розбір 2 речення в тексті;

3.Зробити морфемний аналіз виділених слів.
IV. Оголошення мети і завдань уроку

Викладач оголошує тему та мету уроку, а також епіграф; Наголошує, щоб учні звернули увагу та записали професійні терміни, які будуть використані на уроці за професією «Слюсар з ремонту автомобілів» до словника «Професійна лексика».
V. Вивчення нового матеріалу

1. Фронтальне опитування

- Як називається процес і результат творення слів? (Словотворення)

- Чим відрізняються похідні і непохідні слова? (Непохідні - немотивовані, це слова, значення яких не мотивується основою спільнокореневих слів, не поділяються на морфеми. Основа є кореневою. Похідні-значення і будова слова пояснюється)

- Чим відрізняються твірне слово і твірна основа?

(Твірним словом називається те, яке є базою для утворення іншого слова. Спільна частина твірного і похідного слів називається твірною основою)
2. Робота учнів з опорним матеріалом

(опорні конспекти лежать на кожній парті)


Основні способи творення слів


Назва способу

Словотворчі засоби

Приклади

1. Суфіксальний

ТО+С

Водій-водити,

Фільтр-фільтрувати2. Префіксальний

П+ТО

Ходити-відходити-заходити;

Справності-несправності3. Префіксально-суфіксальний

П+ТО+С

Переохолодити

Зчепити


4. Безафіксний

ТО

Запуск<запускати

Двигун<двигати5. Основоскладання

ТО+ТО

Теплоємність, бензонасос
6. Абревіація
ЛАЗ – Львівський автобусний завод,

ВПУ – Вище професійне

училище
Завдання 3. Гра «Хто останній»? Трьом командам пропонується утворити від поданих іменників: двигун, охолодження , водій якнайбільше слів та визначити спосіб їх творення, пояснити орфограми.
Завдання 4. Словникарський аукціон.

Вибрати із запропонованого багатоскладового слова всі слова, менші за кількістю представлених у них складів або літер. Переможець визначається той, чий перелік дібраних слів буде довшим.Теплопровідник - тепло, провід, овід, дно, літо, лото, плід, лід, рів, поле, перон, діло, кіно

Бензонасос - насос, сон, бос, зона, сосна, себазон, зоб, Сена, Нона і т. д.

Генератор - Таро, рот, ген, Гена, ренегат, нога, «Рено» і т. д.
Завдання 5 . Творча робота

Скласти речення із поданими словами, з`ясувати їх способи творення.

 • двоосьовий

 • переохолодження

 • фільтрувати


Завдання 6. «Колослово»

Утворити із літер, з яких складаються розміщені в колі слова, багатоскладове слово. Пригадати із предмета «Будова автомобіля» його значення. Виписати із тлумачного словника тлумачення слова: амортизатор

(Амортизатор – пристрій, який пом’якшує дію поштовхів, ударів під час руху автомобіля).


Амортизатор

Завдання 7. Розминка «Весела перерва»

Викладач

Для того, щоб в училищі викладачі й учні могли вільно рухатися, запропонуйте їм скористатися знаками дорожнього руху.1-учень

Над центральними сходами пропонуємо повісити знак «головна дорога».2-учень

Думаємо, що корисно під час уроків у коридорах повісити знак «подача звукових сигналів заборонена».3-учень

А під час перерв по коридорах використовувати знаки «Обмеження швидкості».4-учень

А учням, які запізнилися в училище на заняття, доведеться зустрічатися із знаком «В`їзд заборонено».


VI.Узагальнення знань учнів

1. Продовжити твердження:

Завдання «Лінгвістичного диктанту» спроектовано на мультимедійній дошці за допомогою медіапроектора.

- Словотвором називають таку мовознавчу науку, яка досліджує…(закони творення слів)

- Морфологічними способами творення слів є такі…(суфіксальний, префіксальний, суфіксально-префіксальний, основоскладання, абревіація)

- Частини складних слів можуть поєднуватися між собою…(сполучними голосними буквами «о», «е», «є».).2. Записати у словник «Професійна лексика» слова, які використовувались на уроці лексики із професії «Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів категорії «В», «С»»

Словник

1. Бензонасос

2. Генератор

3. Амортизатор

4. Теплопровідник

5. Двоосьовий

6. Фільтрувати

7. Переохолодження

8. Зчеплення

9. Світлофор

10. Карбюратор

VII. Оцінювання учнів і підсумок уроку.

VIII. Домашнє завдання.

Написати міні-твір-роздум на тему: «Престиж, обраної мною, професії», використовуючи професійну лексику.


Заключне слово викладача

Пам’ятайте, що мовні знання – один із основних компонентів професійної підготовки. А мова виражає думку, є засобом пізнання й діяльності, то правильному професійному спілкуванню ми повинні вчитись усе життя. Знання мови професії підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватися в ситуаціях на виробництві. Тому наша справа – вчитись і самовдосконалюватись, і лиш тоді знання стануть здобутком нашим.Література:

1. Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко О.М. Українська мова: Навчальний посібник. К.: Либідь, 1998.


2. Дарія Семчук Вивчення практичної стилістики та культури мовлення 10-11 класи: - К.: Шкільний світ, 2009.
3. Короткий тлумачний словник української мови (За редакцією Гринчишина Д.Г. – К.: Радянська школа, 1988 р. )

Декоративний розпис. Декоративний малюнок. Г.К.Ісаєва.


Голець Ірина Михайлівна, викладач української мови та літератури та

Скріль Ірина Валентинівна, викладач англійської мови

Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу та туризму
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка