Методичні рекомендації щодо проведення уроків 6 Технологічна карта уроку №30 9 План-конспект уроку№30 11Сторінка7/7
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

4. Перша книга М.Павича називається:

А) «Зоряна мантія»;

Б) «Хозарський словник»;

В) «Залізна завіса»;

Г) «Дамаскин»

II. Позначте неправильну відповідь:

5.Павича називали:

А) «ватажком європейського постмодернізму»;

Б) талановитим драматургом;

В) «першим письменником третього тисячоліття»;

Г) «електронним автором»;

д) «гомерівським оповідачем»6.М.Павич володів наступними мовами:

А) українською;

Б) російською;

В) німецькою;

Г) французькою;

Д) англійською7. Для прози Павича характерні:

А) майстерність форм;

Б) легкість мови;

В) блискучі метафори;

Г) увага до філософських проблем;

Д) лінійна структура8. У прочитанні оповідання «Дамаскин» ключову роль відіграють:

А) комп’ютер;

Б) циркуль;

В) годинник;

Г) карти

III. Позначте зайве:

9. Яке із тверджень хибне:

А) Павич отримав Нобелівську премію;

Б) Павич майстерний перекладач творів Пушкіна і Байрона сербською;

В) Павич був сербським письменником ;

Г) Павич пережив три бомбардування Белграда

10. М.Павич не писав романи у вигляді:

А) словника;

Б) каліграми;

В) кросворда;

Г) клепсидри;

д) як довідник для ворожіння картами Таро11. Професор Павич є дійсний членом Сербської Академії наук і мистецтва, регулярно читає лекції в:

А) Відні;

Б) Регенбурзі;

В) Парижі;

Г) Белграді;

Д) Сорбонні12. Перу М.Павича належать твори:

А) «Ліжко на трьох»;

Б) «Дамаскин»;

В) «Остання любов у Константинополі»;Г) «Стариган із крилами»

Таблиця
Додаток №9


«Риси постмодернізму в оповіданні М.Павича»Риси поетики творів постмодернізму

Приклади прояву (не прояву) рис постмодернізму в оповіданні М.Павича

Принцип колажу (поєднання масової й елітарної літератури, детективу й сентиментального роману, серйозного й карнавального, високого стилю і ненормованої лексики, історичних реалій і сучасної манери поведінки, мови героїв)
Фрагментарність, хаотичність у побудові твору
Просторові зсуви (вільний перехід від одних до інших часів, просторів, культурних планів)
Інтертекстуальність активне використання у творах сюжетів, персонажів, цитат або цілих фрагментів з інших творів, класичних і сучасних тощо.
Принцип естетичної гри (гра з «чужими» текстами, героєм, дійсністю, читачем)
Ігрове начало, пародіювання, іронізування як спосіб переосмислення елементів культури минулого
Міфологізм (нове осмислення «міфу» як «найбільш доступної форми спілкування»)
Порушення жанрової чистоти літератури, поширення змішаних, «прикордонних» жанрів (роман-есе, есе та ін.)
Відступи від норм орфоепії, логічної побудови речень і правил пунктуації
Умовність образів і ситуацій
Поліфонізм
Інтелектуальна гра з читачем


ЗАВДАННЯ №4.

Знайти в мережі Internet інформацію щодо елементів античної культури в оповіданні.
ЗАВДАННЯ №3.

Знайти в мережі Internet інформацію щодо деталей побуту, звичаїв, народних вірувань, назв грошових одиниць в «Дамаскині».
ЗАВДАННЯ №2.

Знайти в мережі Internet інформацію щодо назв міст, сіл, географічних назв.
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ №1.

Знайти в мережі Internet інформацію щодо імен (православних, імен будівничих, героїв) в оповіданні.Додаток №10 http://crosti.ru/patterns/00/06/d8/8375ebcf74/picture_mirror.jpg


1. Алла Татаренко. Розвиток стратегії гіпертекстуальності у творчості Мілорада Павича (на прикладі роману “Дамаскин”). - http://www.rastko.rs/rastko/delo/1350
2.Гук З. Постмодерністські експерименти у «Хозарському словнику» Милорада Павича / З. Гук // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2003. – Вип. 53. – С. 120–127.
3. Журнал «Всесвітня література в сучасній школі» №3, 2012 р.,

ст.42-47.


4. О.О.Ісаєва, Ж.В.Клименко, А.О.Мельник, Світова література. - Харків: Сиция, 2013. – С.257-285.
5. Ковбасенко Ю. І. Архіпелаг Павич. http://aelib.org.ua/texts/kovbasenko__pavic__ua.htm
6.КовбасенкоЮ. І.Архіпелаг «Павич», острів «Дамаскин» / Ю. І. Ковбасенко Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2003. – № 12. – С. 33–49.
7. Вукіна Н.В., Дементієвська Н.П., Сущенко І.М. Критичне мислення: як цьому навчати. Науково-методичний посібник / За наук.ред. О.І.Пометун — Харків 2007. — 190 с.
8. Павич М.Интервью [Электронный ресурс] / М. Павич // Журнал Сумбур. Личности. – 2002. – 19 июн. – Режим доступа: http://smbr.ru/lc/mp.htm
9. Павич М. Дамаскин [Электронный ресурс] / М. Павич; [пер. з серб. О. Микитенко].

– Режим доступа : http://ae-lib.org.ua/texts/pavic_damaskin_ua.htm10.Секіріна В. Формування критичного мислення на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна література. – 2006. – № 43. – С.7-12.
11.ШадрінаТ.В. Специфіка діалогу між автором та читачем у літературі постмодернізму / Т. В. Шадріна // Держава та регіони. – 2008. – № 1. – С. 13–17. – (Серія: Гуманітарні науки).


СПИСОК

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ТА ЛІТЕРАТУРИ

c:\users\zuvr\desktop\c0024.png


1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка