Методичні рекомендації щодо проведення уроків 6 Технологічна карта уроку №30 9 План-конспект уроку№30 11Сторінка5/7
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

розвиваюча: розвивати асоціативне мислення учнів, уміння інтерпретувати текст, навички ідейно-художнього аналізу, пошукової діяльності;


 • виховна: виховувати інтерес до сучасної літератури, спонукати учнів до роздумів над проблемами духовної культури;

 • методична: формування критичного мислення учнів на уроках світової літератури засобами інноваційних технологій.

  Тип уроку: засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь і навичок

  Форма проведення уроку: урок-діалог

  Методи проведення:

  • словесний: розповідь з елементами бесіди, пояснення;
  • наочний: презентація, підручник, тексти оповідання «Дамаскин», дидактичні матеріали, відео «Кантата С. Танєєва «Дамаскин»;


  • практичний: робота з конспектом, текстом, на нетбуках (пошукова діяльність), підручником, заповнення таблиці («Риси постмодернізму в оповіданні М.Павича»), складання графічного змісту оповідання, «асоціативного гроно», опорного конспекту;

  • пояснювально-ілюстративний;

  • частково-пошуковий, дослідницький.

  Форми роботи учнів на уроці: евристична бесіда, складання асоціативних портретів героїв оповідання «Дамаскин», індивідуальна самостійна робота (заповнення таблиці «Риси постмодернізму в оповіданні М.Павича»), перегляд презентації, робота в малих групах, бесіда, пошукова діяльність учнів, дослідницька робота.

  Обладнання уроку: нетбуки, комп’ютер, плазмова телевізійна панель, підключення до мережі Internet, магнітно-маркерна дошка, підручник «Світова література» 11 кл. автор О.О.Ісаєва 2013 р., презентація, дидактичний матеріал (таблиця «Риси постмодернізму в оповіданні М.Павича», індивідуальні картки-завдання), тексти оповідання «Дамаскин», відео «Кантата С. Танєєва «Дамаскин».


  Між предметні зв’язки: всесвітня історія («Країни Центральної та Східної Європи»), українська література («Олесь Гончар «Собор»»), художня культура («Архітектура і скульптура». «Живопис і графіка»).

  Словник термінів: «нелінійна література», інтерактивність тексту.
  ХІД УРОКУ
  І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

  Перевірка наявності учнів, з’ясування причин відсутності. Налаштування психологічного настрою учнів на продуктивну роботу.

  Не забувайте, що оцінюєте свою роботу на різних етапах уроку, виставляючи бали у картку досягнень, яка є у кожного на партах.


  Картка досягнень учня _______________ на різних етапах уроку


  Актуалізація опорних знань

  Робота над твором

  Закріплення вивченого матеріалу

  Всього балів

  Евристична бесіда (відповіді на питання)

  Асоціативні портрети героїв

  Бесіда за питаннями

  Робота з текстом

  Заповнення таблиці

  Індивідуальна робота за нетбуком

  Повідомлення про Йованів

  Бесіда про героїв

  Дослідницька робота «роз- шифровка»

  Закінчення речень

  Відповіді на питання

  Складання «асоціативного гроно»
  0,5-4,5

  1-4

  0,5-2,5

  0-5


  0-5

  0-5


  0-5.

  0,5-3

  0,5-5

  0,5-1

  0,5-2

  0-5

  47
  Твоя оцінка
  ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

  Вступне слово викладача: «Світова критика не стомлюється висловлювати своє захоплення. Вона іменує Милорада Павича письменником абсолютної літератури, а його твори – справжнім поетичним і фантасмагоричним дивом. Французькі й іспанські критики пишуть, що Павич - «автор першої книги XXI століття», в Австрії його вважають «ватажком європейського постмодернізму»… Творчість відомого сербського письменника Милорада Павича добре відома в Україні. Його читають, перекладають, тлумачать. У романах та оповіданнях Павича українські майстри слова шукають опорні пункти постмодерної прозової парадигми, спільний культурологічний код, нефантастичний образ світу.c:\users\zuvr\desktop\sova.jpg

  «Світ, як і себе (себе, як і світ), можна пізнавати, починаючи з будь-якого місця, моменту чи речі як згустку хронотопа. Зі словника, сну, львівської клепсидри чи зайвого великого пальця руки. Рано чи пізно пощастить (або. Ні) збагнути, що послідовне пізнавання лише віддаляє від пізнання. Тоді звернешся до початку й у словнику, сні, невидимій львівській клепсидрі чи великому пальці руки побачиш весь світ, і так пізнаєш (або ні) його», - так описує свої враження від першої зустрічі з романом Милорада Павича «Хозарський словник» український поет та літературознавець Назар Федорак.

  Кожний любитель прози Павича має свою приватну оповідь про зустріч з його незвичайним світом, про неповторні пригоди свідомості, про загадкові події, породжені подорожами просторами дійсності чи сну.

  c:\users\zuvr\desktop\question-mark-hi_jdv1348417951r.jpg


  1.Евристична бесіда. (Слайд 1) (правильна відповідь - 0,5 балів)


  • Які ваші враження від оповідання М. Павича «Дамаскин»?

  • Чому оповідання має таку назву?

  Орієнтовна відповідь учнів: (Дамаскин — один із найвидатніших діячів християнської церкви, літератури та культури, духовний ватажок могутнього руху проти іконоборства, «боротьби з іконами» — заборони не лише поклоніння іконам, а й права на саме їхнє існування, прирівнювання їх до язичницьких ідолів).

  • Скільки існує варіантів прочитання оповідання «Дамаскин»?

  • Який із варіантів прочитання обрали ви?

  • Назвіть героїв оповідання. Дайте їм характеристику.

  • Хто з героїв справив на вас найбільше враження?

  • Хто з персонажів залишився незрозумілим?

  • Чи можна вести мову про сюжет оповідання?

  • Яке закінчення має художній твір?

  2.Асоціативні портрети героїв оповідання «Дамаскин» (Слайд 2)

  (на основі знання тексту):

  (за асоціативний портрет -1 бал)

  Пан Николич фон Рудна —

  Атилія Николич —

  Йован Дамаскин —

  Йован Лествичник — .

  IІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ; ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

  Викладач: Щоб переконатися у майстерності М. Павича, зрозуміти, чому його твори або викликають захоплення, або неприйняття, спробуємо розібратися у загадках, які письменник загадав своїм читачам. Не забуваємо, що маємо справу з письменником-постмодерністом, який намагався будь-якою ціною «боротися за свого читача».c:\users\zuvr\desktop\sova.jpg

  (Слайд 3) Тому тема нашого уроку: Можливість вибору шляхів читання твору на двох його «перехрестях» (зокрема на комп’ютері) як вияв характерної для постмодерністської літератури гри письменника з текстом і читачем, «відмови від монопольного права автора на істину». Інтенсивне використання фактів візантійської та поствізантійської культури («віртуальний історизм») як характерна ознака творчості М.Павича.

  (Учні записують тему уроку у зошит)

  (робота над епіграфом)        

  Моє бажання – боротися за свого читача кожним реченням.

  (Милорад Павич)

  Сьогодні ми повинні розкрити художньо-стильові особливості літератури постмодернізму на основі твору «Дамаскин» та філософські проблеми твору; дослідити змістові особливості постмодерністського твору М.Павича: «нелінійна література», інтерактивність та фрагментарність тексту, використання фактів візантійської та поствізантійської культури.

  Зробити все це зможемо тільки у спільній праці, висловлюючи свої думки та погляди. Отже, урок проведемо у формі діалогу.  ІV. МОТИВАЦІЯ ТЕМИ УРОКУ

  Викладач: Павич здійснив у літературі справжню революцію. Увесь секрет полягає не у змісті, а у формі. Замість звичайного лінійного тексту він запропонував читачам гіпертекст.c:\users\zuvr\desktop\sova.jpg

  Отже, твори Милорада Павича нагадують справжні класичні романи лише за зовнішньою ознакою – є обкладинка і сторінки, але за своєю будовою це новітні, інтерактивні тексти.  (Слайд 4) (Учні з’ясовують значення понять).

  (Бесіда)

  • Розкрийте значення поняття «нелінійна література».

  • Що таке інтерактивність тексту?

  • Яке значення для розуміння смислу оповідання несуть так звані «перехрестя»?

  V. РОБОТА НАД ТВОРОМ

  1.Бесіда з учнями за питаннями. ( правильна відповідь - 0,5 балів) (Слайд 5)c:\users\zuvr\desktop\question-mark-hi_jdv1348417951r.jpg

  • На які головоломки ви натрапили в тексті?

  • Що є незрозумілим для вас?

  • На якому історичному тлі відбуваються події в оповіданні «Дамаскин»?

  Орієнтовна відповідь учнів: (Війна з турками 18 ст. – війна у Югославії 1999 р., руйнування Белграду і потреба  у його відновленні; таким чином Павич узагальнює тему війни – відбудови. Війна та будівництво – провідні лейтмотиви оповідання «Дамаскин»).


  • Чи не виникають у вас асоціації з українською історією та культурою? З якими ще прочитаними творами асоціюєте оповідання?

  • Що символізує бажання майстрів в творі відродити церкви та храми?

  Орієнтовна відповідь учнів: (Бажання відродження духовної культури. Старанно майстри намагалися у відбудові відродити історичні традиції)
  2.Робота з текстом. (Слайд 6)

  (Складання графічного змісту оповідання з допомогою викладача)c:\users\zuvr\desktop\урок 30 милорад павич дамаскин.jpg

  (колективна робота)

  3.Заповнення таблиці (Слайд 7) «Риси постмодернізму в оповіданні М.Павича» (див. Додаток №9) (за виконану роботу - 0-5 балів)

  Викладач: Як тільки не називали Милорада Павича – «оповідачем, рівним Гомеру», «найбільш важливим письменником сучасності». У чому ж феномен сербського письменника, котрий став класиком за життя і породив безліч епігонів?c:\users\zuvr\desktop\sova.jpg
  4.Складання опорного конспекту(за виконану роботу - 0-5 балів)

  Улюблені художні засоби письменника Милорада Павича:
  «плетення словес»

  Розгорнуті

  (схожі на барокові)  каталогізація

  парадоксальні портрети та пейзажі


  • Як ви вважаєте, для чого Павич часто удається до використання каталогізації, як в останньому реченні так  і на початку твору, коли він перелічував назви різними мовами майстрів-будівельників?

    Орієнтовна відповідь учнів: (Ми бачимо змішування культур, народів, мов, релігій, Павич створює інтертекстуальний простір:

  ІV-й пласт

  ІІІ-й пласт

  ІІ-й пласт

  І-й пласт


  Поєднання усіх часів та історичних фактів в один світовий час існування людства. Так у творі з’являються Йовани Дамаскин та Лествичник.

  Асоціативний: враження й осмислення тексту читачем відносно свого життєвого досвіду і знань.

  Філософсько-символічний: вічні проблеми розпорошено між етносів, які прагнуть духовного відродження.

  Історичний, життя Сербії між двома імперіями, трьома вірами і безліччю мов  5.Робота з текстом. (за роботу - 0-5 балів)

  Пошук в оповіданні використаних письменником художніх засобів.
  Викладач: «Моїм книжкам було б краще, якби їх написав якийсь турок чи німець. Я ж був найвідомішим письменником свого ненависного народу – сербського народу. Я вважаю, що культура певного народу важливіша, ніж держава. Все, що я робив, робив зважаючи на це. Моя батьківщина – сербська література. Візантійська культура, до якої належить сербська література, охоплює певний простір, в якому я розвивався і в якому хотів розвиватися. В такому просторі я себе добре відчував, я відчував себе вдома. Йдеться про так звану Східну Римську імперію, як називають цю східну половину європейської цивілізації», акцентував увагу письменник щодо особливості його творчості.c:\users\zuvr\desktop\sova.jpg
  6.Індивідуальна робота на нетбуках. (виконання завдань – 0-5 балів) (Слайд 8)

  (Учні отримують індивідуальні картки-завдання – пошук в мережі Internet інформації Додаток №10)

  (пошукова діяльність)

  (Звітування учнів про пошукову діяльність)

  7.Бесіда про героїв оповідання. (відповіді на питання – 0,5 балів) (Слайд 9)

  • Що ви можете сказати про героя оповідання пана Николича фон Рудна?

  Орієнтовна відповідь учнів:  «Пан Николич фон Рудна був лицарем Золотого руна, попечителем сербських шкіл в Осієку й суддею в Торонтальській та Сремській жупаніях. Під час війни з французами та турками він надавав Австрійській імперії безвідсоткові позики і за суму 52,028 форинта купив пустище Рудну. У приватному житті пан Николич був уразливою людиною - п’янів, тільки-но помічав чарку, гладшав, тільки-но бачив більше двох страв на столі. Він не мав нащадків чоловічої стати, мав лише одну дочку на ім’я Атилія, яку віддав на навчання, наче сина. А втім, дід Атилії по матері був знаний педагог Марієвський, реформатор шкіл в Австрії та Росії».


  • Якою постає зовні дочка пана Николича Атилія?  

  Орієнтовна відповідь учнів: (У портреті Атилії є деталь: «Вона носила сукні ...високо підперезані», яка викликає алюзію до портрету В. Лопухіної Боровиковського. У ньому використано не реалістичні, а імпресіоністично-символічні засоби.

  В Атилії так багато мрій і відчуттів, що їх щодня доводиться забувати «не пудами чи кілограмами, а тоннами» - гіпербола).


  • Які на вигляд Йован Лествичник та Йован Дамаскин? Хто вони такі?

  (повідомлення учнів)

  Викладач: У тексті роману є пояснення: майбутній будівничий палацу отримав ім’я за Йоаном Дамаскином, який будував храми в серцях людей, а другий Йован – “за церковним отцем Йоаном Лествичником, який робив драбини до неба”. Давши зодчим імена Йована Дамаскина і Йована Лествичника, автор ввів тему літератури як будівництва.c:\users\zuvr\desktop\sova.jpg


  • Які три храми намагався збудувати Йован Лествичник? Що символізує образ храму?                     

   Орієнтовна відповідь учнів: (Образ храму вічний у світовому мистецтві. Храм не тільки назва сакральної будівлі, а й символ святилища, в якому людина очищається та наближається до Бога.  У християнстві людина сприймається як «храм Бога». Храм відтворює будову світу).
  (Три храми – це одна із загадок Павича у творі: храм на землі показує земне існування людини, на небі – «небесне», тобто духовне життя. Щоб піднестися, душі необхідно правильно пройти земний шлях, для піднесення існує драбина з 30 сходинок, отже, не даремно героя, що будує храм, звуть Лествичник – цей образ нагадує нам про сходинки до духовної досконалості. Самшитовий храм ростиме, поки будується храм на землі.)


  • Чому перестав рости самшитовий храм? Що завадило Лествичнику та Дамаскину  завершити свою роботу?

  Орієнтовна відповідь учнів: (Пан Николич знову ображає своїх будівельників, і вони кидають будівництво. Дамаскин говорить на прощання: «Коли згадаєте, де нагрішили й кого скривдили, покаєтеся й спокутуєте гріх, борг повернете, тоді вам Йован закінчить храм». Так в оповіданні виникає проблема спокутування гріхів). 


  • Як ця проблема розкривається в оповіданні?

  Орієнтовна відповідь учнів: (Дочка спокутує гріхи батька, адже вона наперед говорила, що буде завершувати усі його справи. Атилія плаче над урнами для сліз, таким чином стає зрозумілою її поява у творі. У «Лествиці» є такі слова: "Як вогонь спалює і знищує хмиз, так чиста сльоза змиває усі нечистоти, зовнішні і внутрішні”. Однак, щоб завершити будівництво, дівчині треба розгадати загадки Дамаскина та спокутати батькові гріхи).


  • Яким чином Атилія розгадала послання Дамаскина?


  8.Дослідницька робота: «розшифровка» символів тексту (розшифрований символ – 0,5 балів) (Слайд 10)

  (випереджаюче д/з, учні поділені на дві групи)

  • Яку роль символи відіграють в оповіданні Павича?

  І група РОЗДІЛ «ЇДАЛЬНЯ»

  Стіл - символ так званого «культурного обрію», престол дому. Одна з ланок вертикального світосприйняття: підлога – стіл – стеля. Священне місце в домі, за яким читали молитви, їли і т.д.

  Небо, зорі, сонце, місяць – знаки, які використовували під час подорожей. У міфопоетичній уяві багатьох народів, у тому числі українського, символи пов’язані із світобудовою: небоу багатьох народів означає «число», «гармонія», «середина», «порядок», «пуп», «життя»; сонце – центр світу, джерело життя, небесна духовність (в українському народному мистецтві зображувалося з вінком, у вигляді княгині, панни, матері); місяць – нічне Боже око, «молодик» (на нього замовляли на щастя і добробут); у колядках і народних піснях українців сонце, місяць, зорі вважалися одною родиною (сонце – мати, місяць – батько, зорі – діти).

  Корабель - символ Землі, що пливе у космічному просторі. Символ досягнення мети.

  ІІ група РОЗДІЛ «СПАЛЬНЯ»

  30 поворотів ключа у замку – 30 сходинок «Лествиці», щоб відкрити спальню і знайти подальший шлях, треба пройти 30 сходинок духовного зростання. Тут знову бачимо використання гіпертексту, «цитування» (асоціації).

  Ключ - як емблема, відомий з середніх віків. Символізує безпеку; у гербах міг означати підкорення. Атилія закривається ключем у спальні; ключ відкриває її кімнату з розгадками послання Дамаскина.

  Циркуль— інструмент для креслення досконалого кола. У середні віки був символом космічного ладу і запланованої дії.  Особливе значення йому надавала таємна традиція будівництва соборів. У давніх книгах зображено Творця, який креслить земні кола. У вільних каменярів розведені під прямим кутом ніжки циркуля указують на ідеальний баланс духа й тіла. Кут над циркулем символізує перевагу матеріального, проникнення або перехрещування – рівновагу духовного та матеріального, циркуль над кутом – володіння духовним.

  Ріка, яку бачить з вікна спальні Атилія, - новий шлях, новий період у житті.

  Собака— найдавніша домашня тварина. Символ  відданості або сторож (наприклад, Кербер). Собаки також означали «духовного свідка»  та попереджали про небезпеки. У Давньому Китаї собака належить до 11 тваринного кола, її символічне значення, перш за все, у вигнанні демонів. Собака охороняє Атилію, навіть батько боїться підчепити його ногою.

  Перехрестя доріг (знак, що далі використано у композиції оповідання; можливо, зорі, які Атилія бачить на небі, утворюють перехрестя або хрест) - символ вікритості або магічної небезпеки, місце переходу сакрального простору. На перехрестях ставили камені-вказівки, дерева з перехрестя вважали негідними для будування житла. Знак вибору.

  Хрест — самий універсальний серед простих символів. Він відображує орієнтацію у просторі, дає точку перетину двох напрямків, об’єднання багатьох систем в ціле, відповідає людській фігурі з простертими убік руками. У багатьох культурах уява про світобудову пов’язана з хрестом. Горизонтальна лінія хреста символізує жіноче начало, землю, матерію, вертикальна – чоловіче, творче начало, небо і дух. Горизонталь – це час, вертикаль – вічність, точка, в якій вони перетинаються, є джерелом енергії.
  • Наведіть приклади використання Милорадом Павичем фактів візантійської і поствізантійської культури в оповіданні. (будівництво храмів по всіх християнських землях на зразок візантійських).
 • 1   2   3   4   5   6   7


  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка