Методичні рекомендації щодо проведення уроків 6 Технологічна карта уроку №30 9 План-конспект уроку№30 11Сторінка4/7
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7


Х. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: (Слайд 8)c:\users\zuvr\desktop\home-icon-hi.png

Для всіх: Знати біографію М.Павича. Прочитати оповідання «Дамакскин», уміти його аналізувати. Знайти приклади втілення в оповіданні рис постмодернізму.

Креативне завдання: Підготувати повідомлення про історичні образи Іоанна Дамаскина та Іоанна Лествичника.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА УРОКУ №31


з/п

Етап уроку

Час

(хвл.)

Дидактичне завдання етапу

Методи та прийоми

Форми роботи

Зміст етапу уроку

1.

Організаційний момент

1хв.

Налаштувати учнів до роботи на уроці

Усна бесідаПривітання, перевірка наявності учнів, з’ясування причин відсутності, налаштування психологічного настрою учнів на продуктивну роботу.


2.

Актуалізація опорних знань

8 хв.

Перевірити уміння учнів аналізувати текст літератури постмодернізму, асоціативне мислення

Вступна бесіда викладача,

евристична бесіда,


асоціативні портрети героїв оповідання

Сприйняття інформації,
усна відповідь на питання

Складання асоціативних портретів героїв


Викладач наголошує на тому, що світова критика іменує М. Павича письменником абсолютної літератури, а його твори – справжнім поетичним і фантасмагоричним дивом. Звертає увагу учнів, що його творчість добре відома в Україні.

Перевіряється на скільки учні розуміють сучасну літературу, знають зміст оповідання та вміють складати асоціативні портрети героїв твору на основі знання тексту.


3.

Оголошення теми та постановка задач

2хв.

Познайомити учнів з темою уроку,

поставити задачі на урокУсна розповідь,

презентаціяРобота з конспектом

(запис у зошит дати, теми уроку),

робота над епіграфом


Тема: Можливість вибору шляхів читання твору на двох його «перехрестях» (зокрема на комп’ютері) як вияв характерної для постмодерністської літератури гри письменника з текстом і читачем, «відмови від монопольного права автора на істину». Інтенсивне використання фактів візантійської та поствізантійської культури («віртуальний історизм») як характерна ознака творчості М.Павича.
Викладач повідомляє що урок проходитиме у формі

діалогу

4.

Мотивація навчальної діяльності

3 хв.

Підготувати учнів до роботи над твором, організувати їх навчально-пізнавальну діяльність на досягнення поставленої мети

Бесіда

З’ясування значення понять

Ознайомлення учнів що секрет творчості Павича полягає не у змісті, а у формі, що замість звичайного лінійного тексту він запропонував читачам гіпертекст, за своєю будовою це новітній, інтерактивний текст.


5.

Перевірка д/з

Протягом уроку

Встановити правильність і усвідомленість виконання випереджаючого домашнього завдання

Повідомлення,


  1. дослідницька робота:

  2. «розшифровка» символів тексту

Індивідуальна робота,

Самостійна робота вдома щодо розшифрування символів текстуУчні знайомляться як були на вигляд Йован Лествичник та Йован Дамаскин і хто вони такі; розшифровують яку роль символи відіграють в оповіданні Павича в розділі «Їдальня» і «Спальня»(Перевірка випереджаючого д/з)

6.

Робота над твором

19 хв.

Познайомити учнів з текстом літератури постмодернізму – оповіданням «Дамаскин», з використанням письменником фактів візантійської і поствізантійської культури в оповіданні, з героями твору і розуміння смислу творуБесіда,
Робота з текстом (колективна робота),

індивідуальна робота,

індивідуальна робота з комп’ютером (пошукова діяльність),

бесіда


повідомлення, дослідницька робота

Відповіді на питання, обговорення, пояснення,

складання графічного змісту оповідання,


заповнення таблиці «Риси постмодернізму в оповіданні М.Павича»,

складання опорного конспекту

«Улюблені художні засоби письменника»,

пошук в оповіданні використаних письменником художніх засобів,

пошук в мережі INTERNET інформації,

характеристика героїв оповідання,


випереджаюче д/з (у пункті 5)

Учні самостійно познайомившись із змістом твору відповідають на поставлені питання та складають графічний зміст оповідання; працюють з текстом, після чого заповнюють таблицю, де наводять приклади прояву (не прояву) рис постмодернізму в оповіданні М.Павича; складають опорний конспект щодо улюблених художніх засобів письменника, висловлюють свої судження для чого Павич часто удається до використання каталогізації; виконують індивідуальні завдання на комп’ютері, що необхідно за допомогою мережі INTERNET знайти інформацію (Додаток №11); ведуть бесіду про героїв оповідання.
Вдома самостійно провели дослідницьку роботу з роз- шифровки символів тексту та яку роль вони відіграють в оповіданні.

7.

Закріплення матеріалу

8 хв.

Перевірити засвоєний учнями матеріал, у разі необхідності надати індивідуальну допомогу

Метод «незакінчені речення»,

бесіда,

інтерактивна вправа (робота в малих групах)


Учні продовжують речення, які зачитує викладач,
відповіді учнів на питання,
об’єднання в малі групи, складання «асоціативного гроно»

Під час закріплення матеріалу учні закінчують самостійно речення, дають відповіді на питання, порівнюють символічне значення образів собору українського письменника О.Гончара та храму сербського письменника М.Павича шляхом складання «асоціативного гроно». Після виконання відбувається перевірка завдання.

8.

Підсумок уроку.
Рефлексія

2 хв.

Узагальнення засвоєних знань з теми

Розповідь викладача,
усні відповіді

Сприйняття інформації

Бесіда з учнями за питаннями(вправа «закінчи речення»)

Викладач узагальнює матеріал уроку (на фоні відео Кантати С. Танєєва «Дамаскин»), розповідає що символізує Собор у романі Гончара, а що – Храм у оповіданні Павича. Учні роблять висновки щодо усвідомлення вивченої теми, висловлюють своє ставлення до твору

9.

Оцінювання навчальних досягнень учнів

1 хв.

Оцінити рівень засвоєння матеріалу учнями

Обґрунтування виставлених балів

Виставлення балів у журнал

Самооцінка учнів відповідно до карток досягнень.

10.

Домашнє завдання

1 хв.

Повідомити домашнє завдання, пояснити виконання

Пояснення

викладача

Запис у конспект

Для всіх: 1.Знати зміст оповідання. Визначити риси постмодернізму, аналізувати твір.

2.Прочитати роман П.Коельо «Алхімік». Підготуватися до бесіди за твором (наступний урок позакласного читання).

Креативне завдання: Написати анотацію до оповідання «Дамаскин».


Дата «___» ____________ 20___ р. Група: _____________________________
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ №31
Тема уроку: Можливість вибору шляхів читання твору на двох його «перехрестях» (зокрема на комп’ютері) як вияв характерної для постмодерністської літератури гри письменника з текстом і читачем, «відмови від монопольного права автора на істину». Інтенсивне використання фактів візантійської та поствізантійської культури («віртуальний історизм») як характерна ознака творчості М.Павича.

Кількість годин: 1

Мета уроку:

  • навчальна: розкрити художньо-стильові особливості літератури постмодернізму на основі твору «Дамаскин»; дослідити змістові особливості постмодерністського твору М.Павича: «нелінійна література», інтерактивність та фрагментарність тексту, використання фактів візантійської та поствізантійської культури; розкрити філософські проблеми твору; формувати уміння аналізувати тексти літератури постмодернізму;
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка