Методичні рекомендації щодо проведення уроків 6 Технологічна карта уроку №30 9 План-конспект уроку№30 11Сторінка2/7
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

розвиваюча: розвивати в учнів пізнавальний інтерес, навички роботи з електронною книгою, уміння аналізувати твори постмодернізму, «розшифровувати» їх; розширювати кругозір учнів;


 • виховна: виховувати активну читацьку позицію, повагу до літератури, естетичні смаки;

 • методична: формування критичного мислення учнів на уроках світової літератури засобами інноваційних технологій.

  Тип уроку: засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь і навичок

  Форма проведення уроку: урок-дослідження

  Методи проведення:

  • словесний: розповідь з елементами бесіди, пояснення, демонстрації;
  • наочний: портрет М. Павича, презентація, ілюстрації до творів, доповіді учнів, буклет, опорні конспекти та дидактичні матеріали;


  • практичний: робота з конспектом (заповнення анкети «Я знайомлюсь з життям Милорада Павича»), таблицею («Творчий доробок М.Павича»), словником літературознавчих термінів, виконання тестових завдань, складання сенканів;

  Форми роботи учнів на уроці: фронтальне опитування методом «Мозковий штурм», презентація творчих робіт, робота по виконанню випереджаючого завдання, індивідуальна самостійна робота (заповнення анкети «Я знайомлюсь з життям Милорада Павича», таблиці «Творчий доробок М. Павича»), перегляд презентації, робота в парах, бесіда.

  Обладнання уроку: нетбуки, комп’ютер, циркулі, плазмова телевізійна панель, магнітно-маркерна дошка, підручник «Світова література» 11 кл. автор О.О.Ісаєва 2013 р., презентація, портрет М.Павича, виставка його творів, дидактичний матеріал (опорні конспекти, тестові завдання, буклет), тексти оповідання «Дамаскин», доповіді учнів.


  Між предметні зв'язки: всесвітня історія («Країни Центральної та Східної Європи», «Друга світова війна»), людина і культура («Художники пост епохи»), українська література («Сучасна «молода» українська література (90-ті роки ХХ ст.)», художня культура («Український авангард»; «Види і напрями сучасної популярної музики»).

  Словник термінів: гіпертекст, гіпертекст (гіпертекстуальність).
  ХІД УРОКУ


  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

  Добрий день, шановні учні. Прошу зайняти свої місця та налаштуватися на роботу на уроці. Староста, назвіть, будь-ласка, відсутніх сьогодні.c:\users\zuvr\desktop\sova.jpg

  Я вам бажаю гарного настрою, позитивного спілкування та чекаю від вас плідної роботи протягом уроку.


  ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

  1. Вступне слово викладача: На минулому уроці ви познайомилися з поняттям постмодернізму, одним із найяскравіших літературних явищ ІІ половини ХХ століття. Тому, перш, ніж розпочати нову тему, мені б хотілось, щоб ви дали відповіді на наступні питання. (Слайд 1)c:\users\zuvr\desktop\sova.jpg

  2. Фронтальне опитування (правильна відповідь – 0,5 бала)

  методом «мозковий штурм»c:\users\zuvr\desktop\i.jpg

  • Закінчіть речення «Постмодернізм – це…». (від лат. рost – після і модернізм) – сукупна назва художніх тенденцій, що особливо чітко були виявлені у 1960 – 1970-ті роки та характеризуються радикальним переглядом позицій модернізму та авангардизму.)

  • Назвіть основні риси постмодернізму. (визнання умовності будь-яких ідей та настанов; відмова від зображення реальної дійсності; відсутність позитивного героя; прагнення автора до повної свободи самовираження; заперечення канонів; експерименти зі стилем та формою).

  • Яких найвідоміших прозаїків постмодернізму ви знаєте? (Італійці У.Еко, І. Кальвіно, англієць Дж. Фаулза, американці Дж. Барт та Дж. Хеллер, німець П.Зюскінд, австрієць К. Рансмайр, чех М.Кундера, серб М.Павич та ін.).

  • Назвіть представників постмодернізму в українській культурі. (Сучасну українську літературу творять письменники нової генерації, такі як: Ю. Андрухович, О. Ірванець, Ю. Іздрик, О. Забужко, М. Рябчук, Ю. Покальчук, К. Москалець, Н. Білоцерківець, В. Шкляр, Є. Кононенко, А. Курков, І. Малкович, Б. Жолдак, С. Жадан, П. Іванов-Остославський, О. Барболіна та ін.)

  ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

  3. Презентація учнями творчих робіт.

  Викладач: Учням з високим рівнем навчальних досягнень було запропоновано виконати творчі завдання:c:\users\zuvr\desktop\sova.jpg

  а) Підготувати повідомлення на тему: «Постмодернізм як тип творчості, його прояви в різних видах мистецтва (архітектурі, живопису, кіно, музиці)»;

  б) створити презентацію «Картини постмодернізму».

  (Презентація учнями повідомлення «Постмодернізм як тип творчості,

  його прояви в різних видах мистецтва») Додаток №1c:\users\zuvr\desktop\3160395-09ed40b3437b30cc.png

  Учень 2: “Класичний” корпус постмодернізму в світовій літературі становлять твори Гессе, Х. Л. Борхеса, Г. Маркеса, Х. Кортасара, М. Юрсенар, Й. Бродського, Т. Стоппарда, У. Еко та інших, в образотворчому мистецтві – картини І.Гайкової «Дівчата і море», В.Ніколаєва «Ті, що народилися в рік Бика», О.Кокоріної «Лотарингська діва», Н. Ємельянової «Осінь в Звенигороді» та інших.

  (Перегляд презентації «Картини постмодернізму») Додаток №2

  (Робота в парах. Знайти спільні риси, що властиві постмодернізму, в творах світової літератури та образотворчому мистецтві).

  IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ; ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

  Викладач: Отже, сьогодні на уроці мова піде про Милорада Павича і тема нашого уроку:c:\users\zuvr\desktop\sova.jpg

  (Слайд 2) «Перший письменник третього тисячоліття» серб Милорад Павич. Утілення в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму».

  (Учні записують тему уроку у зошит)

  Сьогодні ми узагальнили та систематизували знання про постмодернізм, а зараз спробуємо дослідити життєвий шлях письменника та познайомимося з творчістю «першого письменника третього тисячоліття» серба М. Павича, відомого всьому світові як однин із найталановитіших постмодерністів; розпочнемо знайомство з оповіданням «Дамаскин» та спробуємо визначити риси постмодернізму в даному оповіданні. Епіграфом до уроку пропоную слова, якими жартував Павич:


  Одним словом, у мене немає біографії.

  Є тільки бібліографія

  (Милорад Павич)

  До цих слів ми повернемось трохи пізніше.

  V. МОТИВАЦІЯ ТЕМИ УРОКУ

  Викладач: Ми стоїмо з вами на початку історії сьогодення, початку літератури ХХІ століття. ЇЇ представляють письменники найрізноманітніших течій, напрямів, стилів – від традиційних до найоригінальніших. І чільне місце серед них посідає постмодерніст Милорад Павич, один із найвідоміших сучасних сербських письменників, означив наш час і мистецтво особливою магією та фантазією, які вирізнили його як привілейованого митця і свідка цього часу.c:\users\zuvr\desktop\sova.jpg

  Сьогодні ми дослідимо його життєвий шлях. Знайомство з письменником – це завжди маленьке відкриття.  Отже, пропоную провести урок з елементами дослідження. Я сподіваюся що життя цієї людини вас здивує та захопить, стане для вас відкриттям. А зробити це допоможуть ваші одногрупники, які виконали випереджаючі завдання: знайшли і підготувати матеріал про життєвий і творчий шлях М.Павича. Ваша задача – не просто слухати, дивитись, запам’ятовувати, а й заповнити анкету «Я знайомлюсь з життям М.Павича» та таблицю «Творчий доробок М.Павича», бо ці записи допоможуть вам дати відповіді на тестові завдання в кінці уроку.

  Зверніть увагу на роздатковий матеріал, картки досягнень учнів,  за якими ви будете оцінювати свої знання.
  Картка досягнень учня ______________на різних етапах уроку


  Перевірка д/з

  Опрацювання нового матеріалу

  Закріплення вивченого матеріалу

  Всього балів

  Фронтальне опитування (відповіді на питання)

  Повідомлення

  Презентація

  Повідомлення, виступи (випереджаюче д/з

  Заповнення анкети

  Заповнення таблиці

  Створення буклету

  Відповіді на додаткові питання

  Усне складання питань (робота в парах)

  Виконання тестових завдань

  Складання сенкану
  0-2

  0-5


  0-5

  0-5


  0-6

  0-6

  0-5

  0-4

  0-1


  0-6

  0-5

  50


  Твоя оцінка

  VI. ВИКЛАД НОВОГО МАТЕРІАЛУ (Слайд 3) (здійснюється за допомогою учнівських виступів, що були самостійно підготовлені (випереджаюче завдання) згідно плану):

  План:

  1. Повідомлення про Сербію ХХ-ХХІ ст.

  2. Цитування уривка з автобіографії Милорада Павича.

  3. Дитячі роки М.Павича.

  4. Навчання та перші творчі кроки. Літературна династія Павичів.

  5. Останні роки життя письменника.

  6. Творчість письменника. Презентація бібліографічного списку творів М.Павича.

  7. Захист буклету.

  8. Знайомство з оповіданням «Дамаскин».

  9. Ознайомлення з текстом оповідання «Дамаскин».

  Учень 1: Повідомлення про Сербію ХХ-ХХІ ст. (Додаток №3)

  Учень 2: Цитування уривка з автобіографії Милорада Павича.

  (звернення до епіграфа)c:\users\zuvr\desktop\3160395-09ed40b3437b30cc.png

  «Я думаю, що література забрала значну частину мого життя. Тому я написав, що у мене немає біографії, є тільки бібліографія. Однак життя проникає в мою літературу через мову, література народжується, прислухаючись до пульсу живої мови, так само було колись у церковних проповідників або, ще раніше, в античних ораторів Греції та Риму. Що стосується сновидінь, то вони вказують мені, як можна врятувати літературу від лінійності мови. Сни не лінійні, і література тим краща, чим більше вона наблизиться до них. Ось чому я намагаюся освоїти і запропонувати читачеві нові види прози нелінійного типу, наприклад, мої романи та оповідання у формі словника, водяних годинників, кросворду, карт таро або астрологічної інструкції.

  Я пишу дуже повільно, найчастіше в ліжку, вночі, в думках. Іноді боюся, що не запам'ятаю якоїсь вдалої фрази, встаю посеред ночі і роблю записи. Пишу олівцем в зошитах в красивих обкладинках, які мені купує Ясміна, а вже потім вношу все в комп'ютер. Роман - це сізіфова праця, з тією тільки різницею, що камінь, на щастя, не повертається до вас, а скочується з іншого боку гори прямо в руки читачеві. Як ніби ви кидаєте гарячу картоплину, і нехай той, хто її зловить, сам думає, що з нею робити. В романі нічого не треба придумувати заздалегідь, треба дозволити йому рости всередині вас і лише злегка підштовхувати його вгору. Спочатку все відбувається повільно і з труднощами, камінь пручається руху вгору, ви втомлюєтеся. А коли ви нарешті досягаєте вершини, ваш роман зривається з обриву і починає все швидше котитися вниз, тепер ви ледве встигаєте за ним і з останніх сил намагаєтеся керувати його рухом, для того щоб він не впав у якийсь яр. У нього сил все більше, а у вас все менше. Де він зупиниться, не знаєте ні ви, ні він. Якщо пощастить, це трапиться саме в потрібному місці, за умови, що ви як письменник не перемудрували і не дали йому це зробити. Коротше кажучи, будинок споруджують від фундаменту, а роман — від даху. Коли закінчите, скажіть собі в прозі те, що Пушкін сказав у віршах, коли закінчив «Євгенія Онєгіна», і крапка».

  Викладач: ( Бесіда).c:\users\zuvr\desktop\question-mark-hi_jdv1348417951r.jpg

  • На яких аспектах життя наголошує Павич в автобіографії?


  Викладач: Кожна людина починається з дитинства. І не від неї залежить, від кого народитися і де народитися. Милораду Павичу пощастило народитись у дружній сім’ї. Літературознавець Євген Сверстюк якось зазначив: «Дитина потрапляє у світ, витворений, викроєний, сформований батьками ще до народження дітей, - дитина потрапляє у світ культури батьків».c:\users\zuvr\desktop\sova.jpg

  З народження починається шлях.


  Виступи учнів: (доповнюються презентацією)

  Учень 3: Дитячі роки М.Павича.

  (Під час виступів учні заповнюють анкету c:\users\zuvr\desktop\3160395-09ed40b3437b30cc.png  (правильно заповнений пункт анкети – 0,5 бала)

  «Я знайомлюсь з життям Милорада Павича») Додаток №4
 • 1   2   3   4   5   6   7


  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка