Методичні рекомендації щодо проведення психолого-педагогічного дослідження групи Черкаси 2007Скачати 446.36 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації12.04.2016
Розмір446.36 Kb.
  1   2   3
gerb col

Головне управління освіти і науки

Черкаської обласної державної адміністрації

Черкаський професійний автодорожній ліцейМетодичні рекомендації

щодо проведення психолого-педагогічного

дослідження групи

Черкаси 2007


Автор: Лавріненко Тетяна Миколаївна – майстер виробничого навчання Черкаський професійний автодорожній ліцей

Педагогічне звання – майстер виробничого навчання

Рецензенти: Проценко Н.Д.. – директор ОНМЦ ПТО

Горобець О.М. – заступник директора з НВР Черкаського професійного автодорожнього ліцею


Посібник містить методичні рекомендації щодо проведення психолого-педагогічного дослідження групи, що допоможе майстру та класному керівнику зорієнтуватися у виборі певних засобів та форм організації навчальної діяльності, здійсненні індивідуального та диференційного підходів у навчально-виховному процесі, наданні допомоги конкретному учневі у розв’язанні учбових завдань.
Рекомендується майстрам виробничого навчання та класним керівникам при проведенні діагностування та вивчення груп.

Затверджено методичною радою ОНМЦ ПТО

(Протокол № ___ від ___________)

Видання підготовлено до друку та віддруковано навчальним відділом Черкаського професійного автодорожнього ліцеюЗМІСТ


Вступ……………………………………………………………………..

3

І Орієнтована схема вивчення особистості учня……………...

6

Методика № 1 Дослідження творчої уваги…………………..

8

Методика № 2 Визначення спрямованості особистості за методикою Б. Басса ……………………………………............

11


Методика № 3 Опитувальник Шмішека. Акцентуації характеру………………………………………………………

16


Методика №4 Дослідження вольової саморегуляції….…….

21

ІІ Орієнтовна схема вивчення і складання характеристики колективу групи………….…………………………………………….

25


Методика №1 Дослідження нормативних переваг у групі…

27

Методика № 2 Визначення положення члена групи в міжособистісних відносинах, мікрогруп і джерел їхнього утворення (соціометрія)………………………………………..

29


Методика № 3 Оцінка відносин підлітка з майстром виробничого навчання та класним керівником………………

32
Вступ
Тенденція до зміни сучасного підходу в світі із академічно-імперативного на особистісно-орієнтований, креативний, розвиваючий потребує перегляду основних вимог до змісту та форми проведення дослідження групи.

При дослідженні групи доцільно орієнтуватися на пропоновані методичні рекомендації: 1. Акцент на дослідженні особливостей особистості учнів, насамперед, вивчення характеристики їхньої Я-концепції, загального емоційного ставлення до себе та самооцінки, рівня домагань та основних мотиваційних тенденцій. Це дозволить створити адекватне уявлення про учнів, спрогнозувати ситуацію успіху для їхнього повноцінного розвитку, організувати ефективну педагогічну взаємодію як майстра групи з класним керівником, так і педагогів, які працюють з даним учнівським колективом.

 2. Спрямованість на виявлення індивідуально-психологічних особливостей учнів, розвитку їхньої пізнавальної та емоційно-вольової сфери, домінування способу переробки інформації, а також типу темпераменту. Отримані, у результаті використання запропонованих методичних матеріалів, дані допоможуть майстру та класному керівнику зорієнтуватися у виборі певних засобів та форм організації навчальної діяльності, здійсненні індивідуального та диференційного підходів у навчально-виховному процесі, наданні допомоги конкретному учневі у розв’язанні учбових завдань.

Проведення психологічного дослідження формує психологічну готовність майстра та класного керівника до педагогічної взаємодії у навчальному та виховному процесі, розвиває психологічну допитливість та спостережливість, створює позитивну установку на бачення, насамперед, індивідуальність та особистості учня з метою прогнозування його успішного навчання та розвитку.

Вивчення особистості учня повинно здійснюватися відповідно до наступних вимог, що визначаються як загально психологічними принципами, так і конкретною ситуацією навчання та виховання. 1. Дослідження спрямовується на виявлення особливостей психічного розвитку учня. Діагностика повинна визначити не лише наявний, актуальний рівень розвитку тієї чи іншої індивідуальної особливості, а й проводитися з урахуванням можливої «зони найближчого розвитку» (перспектив розвитку учня, яких він може досягти у співробітництві з дорослими.)

 2. Загальні закони психічного розвитку проявляються у кожної дитини своєрідно і неповторно. Всі відомі дані про закономірність розвитку учнів, зокрема, узагальнені віком, статеві, фізіологічні норми повинні перетворюватися у конкретне уявлення про їх індивідуальні прояви у реальній поведінці та діяльності учня. Крім того, аналіз результатів діагностики психічного розвитку того або іншого учня здійснюється шляхом порівняння та співставлення їх з результатами попередніх діагностичних перевірок цього учня з метою виявлення характеру та міри просування його розвитку.

 3. Гуманістична орієнтація дослідження передбачає діагностування не лише наявного рівня розвитку, а й виявлення резервів, позитивних якостей, на які можна буде зробити акцент у подальшому спілкуванні. Будь-яке дослідження повинно допомогти розвитку учня, а не заламувати його. У спілкуванні з дитиною необхідно дотримуватися принципу „Не зашкодь!”, ставлячись до неї обережно, турботливо.

 4. Вивчення індивідуальних особливостей повинно здійснюватися з урахуванням вікових психологічних характеристик, зокрема експериментальні завдання необхідно пропонувати у доступній формі для кожного учня групи.

 5. Дослідження особистості учня передбачає комплексне використання методів психологічного дослідження, кожен із яких має свої особливості та застосування з різною метою. Доцільно орієнтуватися лише на комплексне, систематичне, послідовне вивчення психіки особистості для забезпечення об’єктивної і повної картини її розвитку.

З метою реалізації зазначених вище цілей, задач та вимог вивчення особистості учнів необхідно використовувати різні методи дослідження.

Методи вивчення особистості учня можна розділити в залежності:

 1. Від характеру участі учня в їх проведенні на:

а) пасивні (спостереження, аналіз продуктів діяльності та ін.);

б) активні (тестування, опитування, бесіда, проективні методи, соціометрія та ін.) 1. Від часу проведення на:

а) короткотривалі (тестування, анкетування та ін.);

б) довготривалі (цілеспрямоване спостереження, біографічний метод та ін.) 1. Від характеру завдань дослідження:

а) з метою опису певної характеристики (спостереження, бесіда та ін.);

б) з метою діагностики вимірювання певної якості або властивості (тести, шкали та ін.);

в) з метою пояснення психічних явищ (експеримент).

І. Орієнтована схема вивчення особистості

учня

1. Загальні дані

Прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, група, загальний фізичний розвиток, стан здоров’я, умови життя та побуту в сім’ї, взаємовідносини членів сім’ї.2. Стосунки з колективом та ставлення до ліцею.

1. Загальна характеристика групи (розвиток учнів, вихованість, традиції і вимоги колективу групи);

2. Статус у колективі (чи користується любов’ю, авторитетом, яким чином це визначається);

3. Ставлення до одногрупників ( любить їх, байдужий, не любить, чи враховує думку колективу; з ким товаришує і на чому ґрунтується дружба; чи бувають конфлікти з однолітками, яка їх основна причина);

4. Чи задоволений своїм статусом у колективі, яке положення хотів би зайняти?

5. Чи цінує своє перебування у ліцеї?

6. Ставлення до вчителів?

3. Навчання

1. Успішність. Рівень та якість знань.

2. Кругозір, начитаність.

3. Розвиток мови (її освіченість, емоційність, запас слів, вміння висловити свою думку письмово та усно).

4. Зацікавленість темами занять та інтерес до навчання (до яких предметів виявляє схильність; як ставиться до оцінок; викликає схвалення чи осудження вчителів та батьків; провідний мотив навчальної діяльності).

5. Особливості навчальної діяльності учня;

а) індивідуально-психологічні якості уваги (ступінь розвитку довільної уваги, її зосередженість, стійкість, розподіл, переключення);

б) усвідомленість та сприйняття навчального матеріалу;

в) рівень і характер розвитку довільної та мимовільної пам’яті (механічне чи усвідомлене запам’ятовування; чи володіє засобами довільного запам’ятовування; які швидкість та міцність запам’ятовування, а також легкість відтворення; індивідуальні особливості пам’яті);

г) рівень розвитку мислення (наскільки відрізняє істотні чи другорядні ознаки предметів та явищ; який рівень засвоєння загальних та абстрактних понять чи вміє порівнювати, узагальнювати, роботи самостійні висновки; чи швидко заходять шляхи вирішування);

д) рівень розвитку уяви (багатство відтворювальної й творчої уяви в різних видах навчальної діяльності);

е) старанність у навчальній роботі.4.Спрямованість особливості і спеціальні здібності

1. Інтереси (перерахувати все, чим цікавиться учень; підкреслити характер зацікавлень з точки зору їх глибини та активності, якщо учень не просто виявляє інтерес до певної галузі знань і діяльності, але серйозно нею займається; детально дослідити, чи любить читати, та що читає: художню, науково-популярну або переважно розважальну літературу).

2. Переконання, мрії, ідеали учня. Чи спостерігається домінування тих чи інших мотивів у його поведінці?

3. Особливі здібності до певної діяльності (до музики, малювання, артистична схильність та ін.) та специфіка їх прояву?

4. Перспективи, наміри щодо майбутнього (відмітити в характеристиці учня).

5. Особливістю характеру та темпераменту

1. Яскраво виявляються індивідуальні риси характеру:

1) спрямованість особливості (у ставленні до людей, навчання, праці, самого себе: чуйність, доброта, колективізм, егоїзм, бездушність, сумлінність, скромність та т. ін.);

2) вольові ярості характеру (наполегливість, самостійність, упертість, легка навіюваність та т. ін.)

2. Вияв особливостей темпераменту (у емоційній сфері, працездатності, рухливості, товариськості).

3. Домінуючий настрій (веселий, сумний, пригнічений), його стійкість. Чим викликана зміна настрою?6. Загальні психолого – педагогічні висновки

1. Основні риси особливості учня. Визначити рівень його розумового розвитку (низький, середній, високий) та особливості виховання. Причини (внутрішні та зовнішні) наявних недоліків (умови сімейного виховання, хвороби, відсутність деяких здібностей, навичок роботи та то. ін.)

2. Визначення найважливіших психолого – педагогічних завдань, які стоять перед учителем, та шляхи подальшої виховної роботи з учнем.

Методика № 1

Дослідження творчої уваги
Мета дослідження: оцінка особливостей творчої уяви.

Матеріали та обладнання: бланк із трьома надрукованими словами, наприклад: капелюх, дорога, дощ; стандартні аркуші паперу, ручка, секундомір.

Процедура дослідження

Даний дослід можна проводити як з однією людиною, так і з групою до 11 осіб, але всім досліджуваним потрібно зручно сидіти, а умови їхньої праці мають забезпечити строгу самостійність виконання завдання.

Перед початком досліду кожен учасник отримує бланк з надрукованими на ньому трьома словами. Бланки можна роздавати в конвертах або покласти на стіл перед досліджуваними зворотнім боком, щоб до інструктажу вони не читали надрукованих на них слів. При тестуванні групи видаються однакові бланки кожному для можливого спрощення подальшого аналізу і порівняння. У процесі дослідження пропонується протягом 10 хвилин скласти з трьох слів якомога більшу кількість речень.

Інструкція досліджуваному: “Прочитайте слова, написані на бланку, і складіть з них якомога більшу кількість речень, причому в кожне речення мають входити всі три слова. Складені речення записуйте на аркуші паперу. На виконання завдання Вам дається 10 хвилин. Якщо все зрозуміло, тоді почнемо!”

У процесі дослідження експериментатор фіксує час і після закінчення 10 хв. Подає команду : “Стоп! Роботу закінчити!”
Обробка та аналіз результатів
Показниками творчості в даному досліду є:


 • величина балів за оригінальне та найбільш дотепне речення:

 • сума балів за всі речення, придумані за 10 хв. Ці показники встановлюється за допомогою шкали оцінки творчості.

Якщо досліджуваний придумав дуже схожі одне на одне речення цього типу оцінюється половиною початкового балу.
Під час підрахунку дані зручно заносити в таблицю результатів 1.

Таб.1


Шкала оцінки творчості

Пункт

Характеристика складного речення

Оцінка речення в балах

а

У реченні використано всі три слова в дотепній оригінальній комбінації

6 балів

б

У реченні використано всі три слова без особливої дотепності, але в оригінальній комбінації

5 балів


в

У реченні використано всі три слова у звичайній комбінації

4 бали

г

Задані три слова використано в менш необхідній, але в логічно допустимій комбінації

3 бали


д

Правильно використано лише два слова, а 3-є використано з натяжкою через чисто словесний зв’язок

2,5 бали


е

Правильно використано тільки два слова , а третє штучно введене в речення

1 бал

є

Досліджуваний зрозумів завдання, але він формально поєднує всі три слова або використовує їх із спотвореннями

0,5 бала


ж

Речення являє собою беззмістовне поєднання всіх трьох слів

0 балів

Якісна характеристика творчості, яка визначається за кількістю балів, отриманих за дотепне та оригінальне речення, відповідає оптимальній оцінці якого-небудь із складених досліджуваних речень. Ця оцінка не перевищує 6 і вказує на розвинуту творчість, на оригінальність. Якщо оцінка даного показника становить 5 або 4, то бали то прояв творчості слід вважати середнім. Нарешті, якщо ця оцінка становить лише 2 або 1, то це низький показник творчості або намір досліджуваного діяти аналогічно, що поставить експериментатора перед дилемою.Таблиця результатів

речення

Оцінка речення в балах

1

2

3…і т.д.

Сума балів

Другий показник – це сума балів, він дає сенс для аналізу й інтерпретації результатів тільки тоді, коли порівнюється робота кількох осіб, що можливо при довірливих стосунках у групі.

У кого більша сума балів, у того і більша продуктивність творчої діяльності.

Творча уява передбачає створення образу, предмету, ознаки, які не мають аналогів. У даному випадку – це створення речень без заданого зразка.Спеціалізацією класів відрізняються досвідом роботи з лінгвістичним матеріалом, і це теж необхідно враховувати. Окрім того, одержаний показник творчості засвідчує суб’єктивну новизну результатів, якщо вони нові чи оригінальні для самого досліджуваного.

Методика № 2

Визначення спрямованості особистості

за методикою Б. Басса
Обладнання: текст опитувальника, бланк для відповідей.

Методика проведення. Дослідник пропонує піддослідним двадцять сім суджень, на кожне з яких дається три відповіді (А,Б,В). Потрібно вибрати одну відповідь яка найбільше відповідає дійсності та виражає їхню думку і записати її на бланку для відповідей у стовпчику “ Найбільш привабливо” Потім обрати одну відповідь яка найменше відповідає реальності і записати її на бланку для відповідей у стовпчику “Найменш привабливо”.

Обробка результатів. Кожній відповіді у стовпчику найбільш привабливо зараховуються 2 бали, відповіді у стовпчику “Найменш привабливо” - 0 балів, відповідям, що не потрапили в жодний стовпчик -1 бал. Бали, набрані за всіма 27 судженнями, додаються для кожного виду спрямованості окремо за ключем.

Інтерпретація результатів. За допомогою методики визначаються такі види спрямованості особистості:

Спрямованість на себе (Я) – орієнтація на пряме винагородження та задоволення, агресивність у досягненні статусу, схильність до суперництва, тривога, інтровертованість, роздратованість, прагнення до влади.

Спрямованість на спілкування (С) – прагнення підтримувати стосунки з людьми, орієнтація на спільну діяльність (не обов’язково для виконання справи, а заради самого спілкування), орієнтація на спільне схвалення, залежність від групи, потреба в емоційних стосунках із людьми.

Спрямованість на справу, діло (Д) – зацікавленість у вирішенні ділових проблем, виконання роботи як найкраще, орієнтацію на ділову співпрацю, здатність відтворювати в інтересах справи власну думку, користь для досягнення загальної мети.

Ключ
Я

С

ДЯ

С

Д

1

А

В

Б

15

Б

В

А

2

Б

В

А

16

А

В

Б

3

А

В

Б

17

А

В

Б

4

В

Б

А

18

А

Б

В

5

Б

А

В

19

А

Б

В

6

В

А

Б

20

В

Б

А

7

В

Б

А

21

Б

А

В

8

А

Б

В

22

Б

А

В

9

В

А

Б

23

В

А

Б

10

А

В

Б

24

Б

В

А

11

Б

В

А

25

А

В

Б

12

Б

А

В

26

В

А

Б

13

В

А

Б

27

Б

А

В

14

А

В

Б

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка