Методичні рекомендації щодо проведення предметного тижня біології в школі, примірний план проведення тижня та сценарії різноманітних за формою, змістом і метою заходів, що пропонуються для різних вікових груп учнівСторінка1/5
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.88 Mb.
  1   2   3   4   5


Відділ освіти Братської районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет

Навчально-методичний посібник
Тиждень біології

в школіПідборський Роман Григорович

вчитель біології

Братської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Братської районної ради

Миколаївської області

категорія «вища»,

звання «Старший вчитель»

Схвалено методичною радою методичного кабінету відділу освіти Братської районної державної адміністрації

(протокол №2 від 22.03.2013 р.)

Даний посібник містить методичні рекомендації щодо проведення предметного тижня біології в школі, примірний план проведення тижня та сценарії різноманітних за формою, змістом і метою заходів, що пропонуються для різних вікових груп учнів.

Пропонований посібник допоможе вчителю біології в складній справі організації предметного тижня: в його плануванні та проведенні.

Тиждень біології в школі.

Навчально-методичний посібник // Укладач Підборський Р.Г. –смт. Братське, 2013. - 94 с.
смт. Братське 2013

Зміст
Передмова

Методичні рекомендації щодо проведення тижня

Примірний план проведення тижня

Матеріали для проведення тижня ( сценарії заходів):

Лінійка. Відкриття тижня біології в школі…………………………………….

Вимоги до проведення конкурсу стінгазет «Цей дивовижний світ» .

Рекомендації щодо оформлення виставки «Червона книга України»

Конкурс загадок «На гостину до Флори і Фауни»

Усний журнал «Зелена аптека»

Конкурс ерудитів

Екологічна вікторина……………………………………………....................

Конкурс-захист екологічних проектів «Чисті джерела» ..

Диспут «Чи треба охороняти тварин, які не мають

господарської цінності для людини»

Екологічний ранок «Буду я природі другом» ………..

Матеріали для проведення лекції «Вплив наркотиків і токсинів

на здоров'я і поведінку людини» ……….

Гра-змагання «Всі ми будемо здорові» ………..

КВК «Біологічний калейдоскоп» ……….

Гра «Біоінтелект» ………..

Література. ………..

Передмова

Утвердження в Україні демократичних засад суверенності й ціннісно-правових орієнтирів при виборі суспільних цілей стимулює оптимальний розвиток людського потенціалу, актуалізує складні соціально-економічні та ідейно-політичні чинники розвитку національної системи освіти, вимагає переходу від директивної до особистісно-орієнтованої її моделі. Першочергового значення у цьому зв’язку набуває проблема формування особистості, якій властиві високі морально-духовні цінності, достатня теоретична і практична підготовка, творча активність та конкурентоспроможність.

Зміна цілей і функцій шкільної освіти, особистісно-орієнтований підхід до навчання і виховання учнів значною мірою вимагають потребу переосмислення ідеї навчання в контексті виховання та розвитку особистості зокрема, для вирішення проблем гуманізації освіти, яка має ґрунтуватися на принципах гуманітаризації, диференціації та інтеграції.

Основне завдання, що стоїть перед сучасною школою в умовах реалізації нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти - формування всебічно розвинутої особистості, яка здатна в майбутньому забезпечити розквіт своєї держави, матеріальний добробут українського народу, представити Україну на міжнародній арені як перспективну і фінансово незалежну державу.


Отже, сучасний вчитель має ставитись до учня як до особистості і спрямувати свої зусилля на створення умов для найповнішого її розкриття у пізнавально-навчальній діяльності. Це вимагає постійного вдосконалення навчально-виховного процесу на основі досягнень педагогіки і психології, передового педагогічного досвіду.

Основною формою навчально-виховної діяльності в школі є урок. Але сьогодення потребує від людини не тільки певної суми знань, умінь та навичок, а, що важливіше, вміння самостійно здобувати й використовувати на практиці нові знання, вміння співпрацювати, спілкуватися, адаптуватися до нових обставин, знаходити шляхи розв'язання життєвих проблем. Тобто основною метою стає максимальний розвиток компетентності особистості щодо саморегуляції, самоосвіти та самовдосконалення.

Досягти цієї мети шляхом використання лише традиційних форм та методів організації навчальної діяльності неможливо. Розв'язанню цієї проблеми значною мірою сприяє впровадження в навчально-виховний процес активних методів навчання та активізація позакласної роботи з біології та екології.

Позаурочна діяльність в системі роботи школи займає надзвичайно важливе місце, тому пов'язана з усім навчальним процесом і впливає на соціальний, розумовий, естетичний, моральний, фізичний розвиток школярів. Педагогічно правильно організована, змістовно цікава позакласна робота позитивно впливає на розвиток ініціативи, творчості учнів, сприяє розширенню кругозору.

Однією з цікавих форм позаурочної роботи є проведення предметних тижнів. Така форма роботи сприяє:


 • більш глибокому і міцному засвоєнню учнями знань з певних предметів;

 • формуванню системного мислення;

 • підвищенню зацікавленості конкретним предметом;

 • розвиває творчу ініціативу та інтелектуальні здібності;

 • реалізації принципу особистісного підходу;

 • профорієнтації.

Біологія - один з найцікавіших предметів шкільного курсу, з якого можна проводити предметний тиждень. Тиждень біології в школі може стати водночас і святковим, і навчальним, і виховним заходом. Він допоможе вчителю біології побачити свій актив і привернути увагу до предмета тих учнів, які поки що біологією цікавляться мало. Крім цього, підготовка до заходів тижня біології може стати спільною справою, яка згуртує учнів, допоможе розкритися їх талантам, навчить діяти колективно і організовано, підтримувати один одного в іграх і в конкурсах, в змаганнях і в театралізованих дійствах.

Шкільне життя складається не лише з буднів. Є в ньому й свята. Предметний тиждень - свято творчого, нестандартного підходу до навчання і виховання школярів. То ж нехай тиждень біології в школі стане саме таким святом для вас, шановні колеги-біологи, і для ваших учнів.Роман Підборський,

учитель біології вищої категорії, старший учитель

Братської ЗОШ І-III ступенів.
Методичні рекомендації щодо проведення

предметного тижня
В основі підготовки проведення предметного тижня лежать такі загальні принципи:

1. Будь-який захід повинен бути добре підготовлений. До предметного тижня


готуються не тільки вчителі - предметники, а й вчителі суміжних дисциплін,
учні, батьки.

Предметний тиждень потрібно раціонально та попередньо спланувати, щоб завчасно розпочати підготовку до нього. Можна виділити такі основні організаційні моменти:

а) створення організаційного комітету, на якому лежить відповідальність за
підготовку і проведення тижня;

б) планування і визначення термінів проведення різних заходів тижня;

в) формування індивідуальних завдань для кожного класу, під час якого варто враховувати вікові особливості, рівень підготовленості, рівень сформованості класного колективу;

г) створення журі;

д) оголошення про початок тижня;

е) проведення тижня;

є) підведення підсумків і нагородження учасників.
2. Створення потенціалу позитивних емоцій.

Слід докласти зусиль, щоб позакласний захід ні в якому разі не нагадував типовий комбінований урок. Від заходів тижня учні повинні отримувати якомога більше нових вражень. Нехай це будуть КВК, вікторини, конкурси, святкові вечори, театралізовані вистави, інтелектуальні шоу і т.д.

Але розмаїття заходів, що будуть включені до плану проведення тижня біології зовсім не означає, що він буде проходити хаотично. Тиждень біології в школі повинен мати відповідну структуру і бути продуманим з точки зору його виховних, освітніх і розвиваючих цілей. Слід передбачати всі три компоненти його структури: практичний (оформлення класу, випуск стінгазет, плакатів, виставки учнівських робіт, виготовлення наочного приладдя, екскурсії), теоретичний ( лекції, бесіди, диспути, дискусії, науково-практичні конференції, перегляд і обговорення кінофільмів) і ігровий ( КВК, турніри, вікторини, конкурси ерудитів, театралізовані вистави, рольові ігри).

Усі заходи, що будуть проводитися під час тижня біології розділіть на три групи ( в залежності від того, де вони будуть проводитися): класні, загально-шкільні і позашкільні.


3. Принцип співробітництва. Плануючи тиждень біології вчитель повинен
реально оцінити свої сили, з'ясувати, яку підтримку він одержить від школярів і колег, від батьків, і лише після цього братися за підготовку.

Щоб тиждень пройшов на високому рівні, необхідно знайти джерела його фінансування. Це велике шкільне свято бажано закінчити врученням призів і подарунків для організаторів і учасників всіх заходів.

4. Вільний вибір і добровільність. Потрібно створити умови, щоб кожний учень знайшов собі цікаву справу. Хтось в ролі доповідача чи опонента, хтось –в ролі актора або учасника змагань, чи інтелектуальних турнірів. Дайте кожній дитині справу відповідно до її здібностей і бажань. Нехай під час проведення тижня справжні любителі біології поміряються своїми інтелектуальними силами, покажуть свої здібності, а ті учні у яких ще не сформований інтерес до предмета засвоять цікаву біологічну інформацію, розширять свій світогляд. Якщо ви врахуєте і індивідуальні, і вікові особливості дітей, їх здібності і інтереси, тоді у вас буде багато помічників, які стануть разом із вами творцями тижня біології, його активними учасниками. І тільки тоді, шановний колего, ваш проект буде результативним і принесе вам задоволення.
План проведення тижня біології

Понеділок

«Її величність - природа!»


 • Відкриття тижня біології. Лінійка.

 • Конкурс малюнків «Ми і природа».(1-6 класи).

 • Конкурс шкільних стіннівок «Цей дивовижний світ». (7-11класи)

 • Оформлення виставки «Червона книга України».

Вівторок

«Природа - це казка, природа - це диво».

 • На гостину до Флори і Фауни.(Конкурс загадок для учнів початкових

класів).

 • Усний журнал «Зелена аптека». (5-9 класи).

 • Конкурс ерудитів (для учнів 10-11 класів).

Середа

«Бережи, люби і знай!»

 • Диспут «Чи треба охороняти тварин, які не мають господарської цінності

для людини?» (7-9 класи)

 • Екологічний ранок «Буду я природі другом» . (1-6 класи).

 • Екологічна вікторина для учнів 10-11 класів.

 • Конкурс-захист екологічних проектів «Чисті джерела». (7-11 класи).

Четвер

День здоров'я « Життя людини - найвища цінність»

 • Лекція «Вплив наркотиків і токсинів на здоров'я і поведінку людини».

Зустріч із лікарем - наркологом. (7-11 класи)

 • Гра-змагання «Всі ми будемо здорові». (1-6 класи).

П'ятниця

"Наше майбутнє у наших руках"

 • Конкурс кросвордів «Дивосвіт природи» (1-6 класи)

 • КВК «Біологічний калейдоскоп» (7-9 класи)

 • Гра «Біоінтелект» (10-11 класи)

 • Лінійка. Підведення підсумків. Нагородження переможців.

Цього ж дня оголошуються підсумки тижня біології у школі. Вивішуються плакати, які оприлюднюють активних учасників та переможців заходу, на яких чекають нагороди, призи.


Лінійка. Відкриття тижня біології в школі
Мета: познайомити учнів із планом проведення предметного тижня біології

в школі; конкретизувати завдання кожної вікової групи учнів під час проведення тижня; формувати екологічну свідомість; розвивати бережливе ставлення до природи; виховувати любов до її величності -природи.Обладнання: плакати із висловами про природу:
«Людина — творіння природи, вона існує в природі, підкорена її законам, не може звільнитися від неї, не може, навіть подумки, вийти з природи».

«Людина — не цар природи, а її дитя. Вона повинна ставитись до природи, як до своєї матері!»;

дитячі малюнки на тему «Ми і природа»; кольорові фотознімки із зображенням краси природи, тварин.Учні школи вишикувалися на лінійку.

1-й учень:

День весняний так пахне квітами,

Білий цвіт все навкруг полонив.

Де не глянь: всюди барви казкові,

Так багато в Природи є див.

Наше серце чутливе до звуків,

Що весна нам дарує в ці дні.

Тут дзюрчання струмка, шепіт листя,

І дзвінкі солов'їні пісні.

2-й учень:

Весна! Які теплі, приємні враження дарує нам ця пора. Вона символізує пробудження життя, дарує ключик до Храму Природи, де відбувається спілкування з її величністю й святістю.Вчитель біології:

Весна... Оживає природа. Все довкола пробуджується зі сну, тягнеться до світла. Ліщина викинула свої сережки. На смородині з'являються перші ніжні листочки. Берізки вже дають людям свій журавлиний прозорий сік. Виліз зі своєї нори і гріється на сонечку під старою сосною вуж. Ожило птаство. Чути голос дятла, радісне повернення синичок. Багато птахів уже повернулися з вирію.

І саме в такий період ми проводимо тиждень біології в школі, під час якого кожен з вас матиме можливість сягнути глибин таємниць природи, доторкнутися серцем до живого світу флори і фауни нашої планети, проникнутися розумінням світових екологічних проблем та тієї екологічної ситуації, яка склалася на Україні, нагадати ще раз для себе рідкісні і зникаючі види рослин і тварин України. Сьогодні дуже потрібно, щоб люди не шкодили природі, а допомагали їй.

Кожна рослина, дерево, пташина -

То все наша мила рідна Україна.

Наше завдання - зберегти природу

Для мене, для тебе, для всього народу.

3-й учень:

Рослини - це краса Землі барвиста,

Без них, навіть, мистецтво втратить змісту!

Планета є для кожного оселя,

Нема рослин, тварин, Земля - пустеля.

4-й учень:

Природо рідна, всі ми твої діти,

Про тебе дбати мусимо весь час,

Щоб все жило, щоб все цвіло довкола

Й не соромно тобі було за нас.

Вчитель біології

Оголошує план проведення предметного тижня в школі; конкретизує завдання для кожного класного колективу, знайомить із членами організаційного комітету, які будуть координувати проведення заходів тижня біології в школі, запрошує всіх присутніх оглянути стінгазету «Цей дивовижний світ», які учні 7-11 класів приготували на конкурс та виставку

« Червона книга України».

1-й учень:

Якби цей світ ми вміли розгадати!

Для чого ми живемо на землі...

І що нам необхідно просто знати.

А в синім небі линуть журавлі...
2-й учень:

Вони летять, вертаються додому,

Бо знову зарум'янилась весна.

Пташки шукають стежечку знайому.

І лине в небі пісня голосна.

3-й учень:

Це все птахи виспівують у хорі,

Бо повернулись у свої краї.

А десь кличе чайка в синім морі,

У кожного з нас є пісні свої.

4-й учень:

Але у цьому світі ми для чого?

Яка мета? Що треба нам робить?

Чому не зна людина основного:

Для чого в дивосвіт приходить жить?

Вчитель:

Усі прийшли у світ, щоб жити,

Великі звірі і малі...

Людини в світ прийшла - любити,

Добро творити на землі!

Після лінійки учні оглядають стінгазети, малюнки, виставку «Червона книга України».

Під час проведення тижня біології в школі проводиться конкурс стінгазет «Цей дивовижний пташиний світ».

Вимоги до проведення конкурсу:


 1. Стінгазети повинні містити цікаву і корисну інформацію про рослинний і тваринний світ, вірші, кросворди, загадки.

 2. Оцінюється якість виконання, рівень і різноманітність підібраного матеріалу.

Рекомендації щодо оформлення виставки «Червона книга України»

 1. В центрі виставки розмістити макет Червоної книги України.

 1. Для оформлення виставки використати стенди, кольорові фотографії, на яких зображені представники флори і фауни, які занесені до Червоної книги України.

 2. В залі серед стендів із фотографіями варто розмістити інформаційний стенд: «Червона книга України» - основний державний документ, в якому містяться узагальнені відомості про сучасний стан видів тварин і рослин України, які перебувають під загрозою зникнення, і заходи для їхнього збереження й відтворення. Занесені до Червоної книги види підлягають особливій охороні на всій території України.

На даний момент до Червоної книги занесені близько 400 видів тварин, з яких 41 вид - ссавці, 67 видів - птахи, 8 видів - плазуни, 5 видів - земноводні, 32 види - риби, 2 види - круглороті, 12 видів - молюски, 173 види - комах, 3 - багатоніжки, 2 - павукоподібні, 26 - ракоподібні, 7 - кільчасті черви, 2 - круглі черви, 2 - кишковопорожнинні.

Із рослин до Червоної книги України (1996 р.) занесено 408 видів квіткових, 7 видів голонасінних, 6 - плауноподібних, 8 - папоротеподібних, 28 - мохоподібних, 17 - водоростей, ЗО - грибів і 27 видів лишайників.

Червона книга України є основним документом для розробки дій, спрямованих на охорону, занесених до неї видів рослин і тварин.

4. Перегляд виставки-презентації учнями (в комп'ютерному класі) доцільно супроводжувати поетичними рядками про тварин та рослин, які занесені до Червоної книги України на зразок:

Розітнувши хмар завісу

Над безмежним жовтим ланом,

Виринає із-за лісу

Білохвостий птах - орлан.

Тільки пера розчепірить

Махові - яка краса!

Наче ними хоче змірить

Ясно-сині небеса.

Там, де є великі ріки,

Де є хащі при лугах,

Мостить гнізда птах великий

На високих деревах.

Та, на жаль, по зимах, веснах

Менше хащів що не рік -

Орланів, птахів чудесних

Різко зменшується в нас.

Кра-кра-кра! Кльо-кльо-кльо!

Наче кличе він когось.

Чи сказати щось нам хоче,

А чи ремствує на щось.

Ген над хмар скелясті кряжі

Поринає у блакить.

Що ж кричить він? Що він каже

Красень? Що йому болить?

Він говорить про єдине,

Він благає про єдине:

- Можеш тільки ти, людино,

Зберегти мене.

Вчитель: Мережиться між травами струмок,

Рясна калина гронами багриться.

Пливе туман, білявий, як димок,

Долина самоцвітами іскриться.

Як диво це нащадкам зберегти

І гай, і річку, повну прохолоди!

Бо в царстві цих прадавніх ще святинь

Довічна мудрість Матері-Природи...

Зупинімось - останній є шанс.

Оглянімось - благаємо вас.

Все задумано мудро в природі:

Жити всьому у мирі і згоді.

Переорано землю, переорано небо,

Наче нам на цім світі вже нічого не треба -

Ні трави, ні повітря, ні річок, ані квітів.

Наче прагнемо разом на край степу злетіти.

Загубили ми душі і розвіяли думи.

Зупинися, людино, хоч на мить і подумай...

Роки мчать, скаженіють, ми спішим за прогресом.

Тільки ставлять навіщо нам під ліжко АЕСи?

Трощим ліс і дерева, що в гаях причаїлись.

Та невже ми нічого за життя не навчились?!Конкурс загадок «На гостину до Флори і Фауни»
Мета заходу: з допомогою загадок виявити знання учнів початкової школи про живий світ, про рослини і тварини; розвивати увагу, логічне мислення, творчу уяву, вміння аналізувати, співставляти, порівнювати; виховувати любов до живої природи, захоплення її красою.

Обладнання: таблиці із зображенням рослин і тварин, кольорові фото, муляжі, експонати тварин, виставка енциклопедичних довідників із серії «Рослини», «Тварини».

Вчитель біології:

- Добрий день, дорогі діти! У нашій школі проводиться тиждень біології. Можливо хтось із вас знає, що це за наука? Що вона вивчає? (Діти відповідають. Учитель доповнює їх відповіді.) Правильно! Біологія - це наука про життя, про живі організми, які населяють нашу планету. Світ навколо нас прекрасний, і ми - його часточка. Людина може бути байдужою і не помічати навколишньої краси, не захоплюватися нею, а може бути й допитливою, уважною. Тоді вона буде помічати зором і відчувати серцем красу оточуючого нас світу. І щоразу відкриватиме для себе щось нове, дивуватиметься і захоплюватиметься. Чи не найдивовижнішими творіннями природи є рослини і тварини, про яких ми з вами сьогодні і поговоримо, використовуючи українські фольклорні та віршовані загадки. Та перш, ніж ми з вами перейдемо до відгадування загадок, я познайомлю вас із своїми помічницями:

Були у матері природи

Дві донечки такої вроди,

Хто їх побачив, хоч на мить,

Не міг забути й розлюбить.

Голубооку звали Флора,

У неї очі наче зорі,

Завжди замріяна, тендітна,

Ласкава, ніжна і привітна.

А Фауна - швидка, як вітер,

Могла за птахами летіти

І за оленями стрибати,

Та з білочками пустувати.

Обидві світ живий любили,

Відтак його боготворили.

То ж вирішила рідна мати

В придане їм дарунки дати:

Мрійливій Флорі - світ рослинний,

А жвавій Фауні - тваринний

Від всього злого захищати.

Живуть в легендах і понині

Живого світу дві богині.

Сьогодні ці дві богині завітали до нас у гості. (заходять Флора і Фауна)Флора. Я - богиня всього живого на землі. Під моєю опікою знаходяться трави і квіти, дерева і кущі.

Фауна. А я - богиня всіх тварин. Малесенька комашка, спритна ящірка, красивий і стрімкий птах, сильний ведмідь і грізний лев - все це мешканці мого царства, дар великої матінки-природи.

Флора. Зараз ми з'ясуємо, як ви знаєте рослинний світ за допомогою загадок.

Загадки Флори:

Слів на описи не трачу, словами не передаси їх земної, безсловесної, дивовижної краси.


Люди дивляться, п'яніють, в них кохаються віки.

Нареченим їх дарують, заплітають у вінки. (Квіти)

В житечку зеленім - Факели вогненні.

Цілий день горять,

З сонечком лягають спать. (Мак)

Сонце луг поцілувало -

Все довкола жовтим стало.

Дуже сонечко пригріло -

Жовта фарба побіліла,

Літній вітерець повіяв -

Білий килимок розвіяв. (Кульбаба)

Квіточка маленька, голівонька біленька

На галявині стоїть.

Про весну нам сповіщає

Ви не рвіть мене! - прохає. (Підсніжник)

Я найперша зацвітаю

Синім цвітом серед гаю.

Відгадайте, що за квітка,

Бо мене не стане влітку. (Пролісок)

Дуже злючою буває ця трава.

Називається вона - ...(Кропива)

Кущ весняний запашний

Зацвітає біля хати.

Відламаю гілку я

І візьму в кімнату.

Хай він пахне мамі й тату. (Бузок)

На просторах поля золотого

Сині зірочки тремтять.

Мов шматочки неба голубого

Виграють, виблискують, горять. (Волошки)

Маю п'ять я пелюсток

І напівкруглий зелений листок.

Серединка у мене жовтенька,

Личко не кругле, а трошки довгеньке. (Фіалка)

Хоч з гілками я колючими,

Зате з квітками пахучими. (Троянда)

Виросли на лузі

Сестрички маленькі,

Очки золоті,

А вії біленькі. (Ромашка)

Коли квітує квітка ця чубата,

Не можна всидіти у хатах

Пливе п'янкий медовий аромат:

Амброзія, ваніль, лукум-рахат. (Ряст)

Лікарська рослина цвіте навесні,

У травні знайдеш ти її у гущині.

Схилили голівки біленькі дзвіночки,

Ховають від сонця пахучі віночки. (Конвалія)

Листок чудовий у рослини:

Блищить на сонці зверху він,

А перевернеш - знизу білий,

Повстистий і м'який.

Якщо при йдеться застудитись,

Не вгамувати кашель, жар,

Візьми рослину цю цілющу

І випий з неї ти відвар. (Підбіл, мати-й-мачуха)

б) Городні рослини:

Шкір має сім, а сльози випускає всім. (Цибуля)

Я кругленька, червоненька,

з хвостиком тоненьким.

На городі мене рвуть і до столу подають. (Редиска)

Червоний Макар по полю скакав, а в борщ попав. (Перець)

Ось до нас іде краса.

Наче льон її коса.

Білі зуби має,

Та усі ховає.

Довгі коси має,

Та не заплітає. (Кукурудза)

Що то за голова, що лиш зуби та борода? (Часник)

Не кінь, не віл, а прив'язаний. (Гарбуз)

Хто ховає під кущі наші супи та борщі? (Картопля)

Була дитиною - не знала пелюшок,

а старою стала - сто пелюшок мала. (Капуста)

Що на нашому городі стає першим у пригоді.

Виростають щодоби, як у лісі ті гриби? (Огірки)

Товстий Гнат при землі не знать.

Сам червоний, а чуб зелений. (Буряк)

Не гіркий і не солоний,

А солодкий і червоний.

Як же зветься цей товстун?

Здогадалися?..(Кавун)

Без рук, без ніг, а пнеться на батіг. (Квасоля)

Сидить дівчина в коморі, а коса її надворі. (Морква)

В кожнім колосі зерно

Світиться янтарно,

Бо трудились на селі

Люди всі ударно.

Наче сонце на столі

Свіжа паляниця,

То на славу уродила Золота ... (Пшениця)в) Дерева:

Стрімко вибігли на гору

Дві подружки білокорі.

Дощик їм полоще кіски.

Звуть подружок цих ...(Берізки)

І маленькі, і старенькі

Влітку, взимку, навесні

Всюди вдягнені гарненько

У зелені сукні всі. (Ялинки)

Навесні красується білим цвітом,

А в жнива - червоним плодом. (Вишня)

Живе один батько і тисячі синів має,

Всім шапки справляє, а собі не має. (Дуб)

Біла, а не сніг,

зелена, а не листя,

Кучерява, а без волосся. (Береза)

Я у лісі росту величаво,

Ви заходьте у ліс на галяву,

Навесні вас я соком почастую,

Восени вам красу подарую. (Клен)


  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка