Методичні рекомендації щодо проведення аудиту фінансової звітності кредитних спілок відповідно доСторінка1/8
Дата конвертації24.04.2016
Розмір1.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Затверджено

рішення Аудиторської палати України

від 01.11.2012 № 260/6 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо ПРОВЕДЕННя АУДИТУ

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

ВІДПОВІДНО до МІЖНАРОДНИх СТАНДАРТів АУДИТУ

м. Київ - 2012

Зміст

Сторінка

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4

.I Вступ 5

.II Мета методичних рекомендацій 5

.III Сфера застосування методичних рекомендацій 5

Розділ Б. Визначення та проведення аудиторських процедур у відповідь на оцінені ризики та рівень суттєвості 6

.I Стандартний процес аудиту 6

.II Розуміння суб’єкта господарювання і його середовища 9

.III Визначення аудиторського ризику 13

1. Мета оцінки аудиторського ризику 13

)1 ідентифікував та оцінював ризики суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки виходячи з розуміння суб'єкта господарювання і його середовища, включаючи внутрішній контроль суб'єкта господарювання; 13

)2 отримував достатні та прийнятні аудиторські докази щодо існування суттєвих викривлень, розробляючи та виконуючи відповідні дії у відповідь на оцінені ризики; 13

)3 формував думку про фінансову звітність виходячи з висновків, зроблених на основі отриманих аудиторських доказів. 13

2. Метод оцінки аудиторського ризику 14

3. Дії у відповідь на оцінені ризики 18

.IV Визначення рівня суттєвості та рівня суттєвості ідентифікованих викривлень 20

.V Розробка стратегії та програми аудиту 23

Розділ В. Аудит органів управління кредитної спілки 25

.I Аудит правових основ діяльності кредитної спілки 25

.II Аудит системи управління кредитною спілкою 26

.III Отримання аудиторських доказів 26

Розділ Г. Аудит кредитного і депозитного портфелів 27

.I Аудит кредитного портфеля 27

1. Мета аудиту процесу кредитування 27

2. Розробка стратегії аудиту процесу кредитування 27

3. Тестування ефективності процедур контролю процесу кредитування 28

4. Аудит якості кредитного портфеля на підставі вибіркової перевірки окремих кредитів 28

)1 Оцінка платоспроможності позичальника 29

)2 Оцінка застав і поручителів 29

)3 Класифікація кредитів за групами ризику 29

)4 Висновки аудитора за результатами класифікації кредитів за групами ризику 30

.II Аудит депозитного портфеля 31

1. Мета аудиту процесу внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки 31

2. Розробка стратегії аудиту процесу залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки 31

3. Тестування ефективності процедур контролю процесу залучення депозитів 31

.III Отримання аудиторських доказів 32

Розділ Ґ. Аудит фінансової звітності 32

.I Мета аудиту фінансової звітності кредитної спілки 32

.II Розробка стратегії аудиту фінансової звітності 33

.III Процедури аудиту 34

.IV Отримання аудиторських доказів 36

Розділ Д. Аудиторський звіт 36

Розділ Е. Аудиторська документація 36

Розділ Є. Контроль якості аудиту 37

1. Зовнішні 1

2. Внутрішні 1

1. Ціль СВК 1

2. Складові частини СВК 3

2.1 Принципи функціональної СВК 3

2.2 Інструменти для організації внутрішньої системи контролю 5

2.3 Служба внутрішнього аудиту 7Додаток 1: Нормативні акти, які формують регуляторне середовище діяльності кредитних спілок

Додаток 2: Розуміння характеру ризиків, пов’язаних з діяльністю кредитної спілки

Додаток 3: Перевірка системи внутрішнього контролю

Додаток 4: Приклад запиту на надання інформації

Додаток 5: Процедури аудиту

Додаток 6: Визначення поняття системи управління ризиками(Risk Management System, RMS)

Додаток 7: Орієнтир (Benchmark) для оцінки заставного майна та поруки

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АПУ

-

Аудиторська палата України

Держфінпослуг

-

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

ДФП

-

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Нацкомфінпослуг

-

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

МСА

-

Міжнародні стандарти аудиту

BMZ

-

Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини

CIM

-

Центр міжнародної міграції та розвитку

DGRV

-

Німецька Кооперативна Асоціація Райффайзен

GIZ

-

Німецьке Товариство Міжнародного Співробітництва

ПЗВ

-

Об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів»

ЗУ

-

Закон України

Розпорядження ДФП
Розпорядження, затверджене Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

Указ ПУ
Указ Президента України

Розділ А. Загальні положення
      1. Вступ


Аудиторська палата України в рамках технічного співробітництва між Україною та Федеративною Республікою Німеччина, при інтенсивній підтримці Німецької держави в особі Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (далі - BMZ), Німецького Товариства Міжнародного Співробітництва (далі - GIZ), Центру міжнародної міграції та розвитку (далі - CIM), Німецької Кооперативної Асоціації Райффайзен (далі - DGRV) спільного проекту DGRV/GIZ «Реформування фінансової діяльності в сільській місцевості» розробила Методичні Рекомендації для проведення аудиту фінансової звітності кредитних спілок України відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (далі – Рекомендації).
      1. Мета методичних рекомендацій


Метою цих Рекомендацій є інтеграція наведеної нижче методики аудиту фінансової звітності кредитних спілок до аудиторської практики України, що дасть можливість істотно поліпшити якість аудиторських перевірок таких фінансових установ, як кредитні спілки, та сприятиме стабілізації цього сектору фінансового ринку України.

Рекомендації дозволяють виявити всі значні ризики у господарській і управлінській діяльності кредитної спілки та надати заінтересованій громадськості (напр. органам управління кредитної спілки, державному регулятору, членам спілки, асоціації, кредиторам тощо) повну та достовірну інформацію про діяльність кредитної спілки у формі звіту незалежного аудитора про результати перевірки.


      1. Сфера застосування методичних рекомендацій


Рекомендації використовуються при проведенні аудиту фінансової звітності кредитних спілок України. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», «Про кредитні спілки» та Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №177 «Про порядок складання та подання звітності кредитними спілками»1 предметом перевірки кредитних спілок є фінансова звітність кредитної спілки та річні звітні дані, які подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (даліНацкомфінпослуг) або раніше до - Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг, або ДФП).

Проведення аудиту за даними Рекомендаціями включає аудит правових основ діяльності кредитної спілки, аудит системи управління кредитною спілкою, аудит діяльності кредитної спілки з надання фінансових послуг (далі - кредитної і депозитної діяльності), аудит організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності кредитної спілки і завершується звітом незалежного аудитора про результати перевірки, а також аналізом економічного стану кредитної спілки.

Рекомендації для проведення аудиту фінансової звітності кредитних спілок України підготовлені відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та розроблені відповідно до вимог: Закону України «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2010 року), що із 01.05.2011 р. застосовуються в якості національних стандартів аудиту згідно із рішенням Аудиторської палати України від 31.03.2011 р. № 229/7 (далі – МСА), а також інших нормативно-правових актів щодо діяльності кредитних спілок (докладніше див. додаток 1 до цих Рекомендацій).

  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка