Методичні рекомендації щодо проведення: а заняття гуртка на тему "Здоров’я дітей здоров’я нації"Сторінка1/7
Дата конвертації29.04.2016
Розмір1.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Управління освіти і науки, молоді та спорту

Виноградівської райдержадміністрації
ВИНОГРАДІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР

ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ

ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ
Методичний посібник призначений для практичного використання в навчально-виховному процесі ПНЗ
Автор:

Немеш Валентина Іванівна,

завідувач методичного

відділу Виноградівського РЦПР
м. Виноградів-2015

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Визначення терміну "здоров’я" та здорового способу життя.

 2. Методичні рекомендації щодо проведення:

а) заняття гуртка на тему "Здоров’я дітей – здоров’я нації";

б) уроку здоров’я;

в) гурткового заняття на тему: "Наше здоров’я в наших руках";

г) Всесвітнього Дня здоров’я.

3. КВК „Здоров’я”.

4. Заняття – зустріч „Життя – це мить, зумій його прожити”.

5. Свято – експедиція в „Країну Здоров’я”.

6. Година спілкування „В здоровому тілі – здоровий дух”.

7. Година здоров’я „Острів здоров’я – дитинства край, завжди для себе

його відкривай”.

8. Тренінгові заняття „Збережи здоров’я та й на все життя”.

9. Виховна година „Здоровим будь”.

10. Конкурсно – розважальна програма „Здорові були козаки, українські

юнаки”.


11. Заняття – змагання „Здоров’я і спорт поруч ідуть”.

12. Виступ агітбригади „Сила, здоров’я і краса”.

13. Заняття – спектакль „Ай , болить”.

14. Розважальна вікторина „Щоб не терзало потім каяття, побережи своє

життя”.

15. Виступ агітбригади „Не пити, не курити а здоровим жити”.16. Заочна подорож – екскурсія „Немає щастя без здоров’я”.

17.Конференція „Вибирай сам – тютюн, алкоголь, наркотики чи

здоров’я”.

18. Все про тютюн...

19. Поради психолога „Вчимося бути здоровими”.

20.Практичні поради здорового способу життя.ВСТУП

Сьогодні особливо гостро стоїть проблема виховання здорової молоді. Ми добре знаємо, що здоров’я - найбільша людська цінність, яку на жаль, багато людей починають цінувати та берегти, вже втративши значну частину цього скарбу, відпущеного нам природою. Без здоров’я немає щастя. Іноді діти навмисно все роблять для того, щоб загубити своє здоров’я. Вони набувають поганих звичок, які негативно впливають на них і яких потім не можуть позбутися, але спочатку вони про це не думають і хизуються перед друзями. Та тільки чим ? Не дуже приємно і навіть шкода дивитися на таких дітей, знаючи, що деякий час вони почнуть хворіти і втрачатимуть своє здоров’я.

В Україні спостерігається тенденція до збільшення проявів негативної поведінки серед дітей і молоді. За ряду несприятливих соціокультурних умов дитяче та підліткове середовище спрямоване на прилучення до нікотину, алкоголю, різноманітних наркотиків, на ранні сексуальні зв’язки, що різко погіршує стан фізичного і психічного здоров’я підлітків. Гостро стоїть проблема репродуктивного здоров’я , ранньої вагітності дівчат – підлітків.

Втрата здоров’я серед молоді створює проблему національної безпеки, стає загрозою самому існуванню держави.

Ряд прорахунків у реалізації Національних програм протидії наркоманії та боротьби із захворюваннями на СНІД, а також боротьби зі злочинністю призвели до втрати довіри щодо державної політики в розв’язанні цих проблем, що в свою чергу, негативно вплинуло на загальну соціально – психологічну атмосферу в суспільстві. Відомчий підхід, спрямований переважно на боротьбу з наслідками негативних явищ, не просто виявився безперспективним, а й викликав розчарування, роздратованість, соціальну апатію серед молоді. На жаль, тактика залякування та моралізаторства й дотепер продовжує панувати в українському інформаційному й освітньому просторі.

Не всі педагоги достатньо володіють спеціальними методами роботи з формування знань, умінь і навичок із збереження і зміцнення здоров”я підлітків, мало використовують у цій роботі сучасні підходи. Профілактична діяльність державних освітніх закладів зорієнтована на передавання знань від дорослого до дитини з ігноруванням активної позиції самої дитини, її права на самовизначення щодо власного способу життя. А практика показує, що набуття і закріплення установок на здоровий спосіб життя і безпечну поведінку є значно ефективнішими в ході спілкування підлітків між собою.

Сьогодні національна освітня система перебуває у процесі пошуку більш адекватних до вимог сучасного життя орієнтирів і форм організації навчання. Саме тому Концепція освіти „рівний – рівному” виходить з ідей реформування національної системи освіти з метою утвердження здорового способу життя, розвитку духовно, психічно, фізично і соціально здорової особистості, розширення демократичної взаємодії дорослих з молоддю.

У державних документах, прийнятих останнім часом (Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. (2001), Закон України „Про загальну середню освіту” (1999), Національна програма „Діти України” (2001), Закону України „Про позашкільну освіту” (2001) ) звертається увага на необхідність поліпшення духовного та фізичного здоров’я нації, підростаючих поколінь, які є її майбутнім.

У законі України “ Про загальну середню освіту” записано, що одним із завдань загальної середньої освіти є виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я (учнів) вихованців.

Програма “Сприяння просвітницькій роботі “Рівний – рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя” спрямована на формування здорового способу життя у молоді і рекомендована до впровадження в шкільних та позашкільних закладах освіти у межах гурткової роботи.

Працювати за цією Програмою можуть тільки спеціалісти ( педагоги-тренери), які пройшли спеціальну підготовку на семінарах-тренінгах, що проводилися в рамках Програми, та слухачі післядипломної педагогічної освіти, які пройшли 72-годинний спецкурс.

Програма містить тренінг курс, що складається з п’яти частин (модулів): 1. “Методика освіти “рівний – рівному” ”;

 2. “Спілкуємось та діємо”;

 3. “Твоє життя – твій вибір”;

 4. “Прояви турботу та обачливість”;

 5. “Знаємо та реалізуємо свої права”.

Під час проведення просвітницьких тренінгів з підлітками педагог-тренер опрацьовує тільки чотири модулі Програми: “Спілкуємось та діємо”, “Твоє життя – твій вибір”, “Прояви турботу та обачливість”,

“ Знаємо та реалізуємо свої права”.

Це можуть бути окремі тренінги за зазначеними темами або тренінгові заняття з Програми.

Проводячи названі тренінги та тренінгові заняття необхідно дотримуватись певних рекомендацій: 1. Курс проводиться з групою учнів певного віку. Це можуть бути учні 7-9 або 10-11 класів.

 2. Програма має свою логічність та послідовність, тому працювати за нею необхідно у такій послідовності:

 1. “Спілкуємось та діємо”;

 2. “Твоє життя- твій вибір”;

 3. “Прояви турботу та обачливість”;

 4. “Знаємо та реалізуємо свої права”.

3) Робота за Програмою передбачає використання інтерактивних методів навчання і проводиться у формі соціально-просвітницького тренінгу, або тренінгового заняття, що, в свою чергу, потребує дотримання певних умов:

а) кількість учасників тренінгу має бути постійною і становити не менше 10 осіб але не перебільшувати 20;

б) заняття проводяться у спеціально організованому приміщенні, де є достатньо вільного місця (учасники розміщуються на стільцях по колу);

в) час проведення заняття розраховано на 2 академічні години

( отримання інформації + відпряцювання практичних навичок);

г) кожне заняття включає в себе всі структурні елементи соціально-просвітницького тренінгу: • вступна частина: повідомлення теми заняття, знайомство, повторення правил, визначення очікувань учасників;

 • основна частина: визначення рівня інформованості, актуалізація проблеми, інформаційний блок, напрацювання практичних навичок;

 • заключна частина: підведення підсумків заняття, визначення щодо очікуваних результатів, оцінка зміни рівня інформованості учасників.

Освітня програма “рівний-рівному” щодо здорового способу життя спрямована на підвищення знань, умінь і навичок здорового способу життя підлітків з метою попередження небезпечної поведінки. Відповідно до мети Програми провідною її ланкою є навчання підлітків, яке реалізується за принципом ступеневої передачі знань і містить підготовку педагогів-тренерів, навчання педагогами-тренерами підлітків-інструкторів, ведення підлітками-інструкторами просвітницької роботи серед однолітків віком 12-18 років.

Однією з ефективних форм підготовки педагогів-тренерів і підлітків-інструкторів до просвітницької роботи щодо здорового способу життя є соціально-просвітницький тренінг.Тренінг – це запланований процес, признечений поповнити навички та знання і перевірити ставлення, ідеї, поведінку з метою іх зміни та оновлення.

Тренінгові заняття спрямовані на підвищення компетентності учасників у сфері формування здорового способу життя.

Переваги передавання знань від однолітка до однолітка полягають у тому, що:


 • підлітки більше часу спілкуються один з одним;

 • глибше розуміють потреби свого оточення;

 • на відміну від дорослих розуміють субкультурну мову;

 • більше довіряють одне одному, більше готові до розуміння і наслідування поведінки своїх ровесників.

Робота в таких гуртках спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально – вольових та інтелектуальних здібностей учня з метою гармонійного формування особистості та навичок активної життєдіяльності. Адже у здоровому тілі – здоровий дух. Така пропаганда здорового способу життя серед школярів сприяє зменшенню кількості правопорушників.

На заняттях доречно проводити ряд диспутів, екскурсій, усних журналів, вікторин, вогників – зустрічей, заочних подорожей, бліц – турнірів, КВК, спортивних спартакіад, конкурсів на різну тематику: „Чи знаєш ти себе?”, „Як би ти жив, якби міг жити, як хочеться?”, „Як подолати в собі вади?”, „Здоров’я дитини – здоров’я майбуття”, „Куріння - загроза твоєму здоров’ю”, „Шкідливі звички, чи життя собі на втіху”, „Горілка – здоров’я злодійка” та інші.

До Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом ( 1 грудня), Міжнародного Дня відмови від паління (30 травня) , Всесвітнього Дня здоров’я (7 квітня)

слід проводити декаду пропаганди за здоровий спосіб життя. Разом з дітьми слід зібрати і оформити інформаційно – звітню виставку, методичні матеріали гуртка, вирізки з газет, журналів та різні поради по здоровому способу життя.

Постійно проводити конкурси стіннівок, малюнків, агітаційних листівок, сценаріїв агітбригад під девізом „За здоровий спосіб життя”, що і допомагає дітям утверджувати здоровий спосіб життя. Адже сьогодні треба рішуче боротися за дотримання принципів здорового способу життя.

Отже, навчання здорового способу життя за методом „рівний – рівному” – це суспільно корисна діяльність молоді, яка полягає в передаванні знань, умінь і навичок здорового способу життя, що сприяє запобіганню тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/ СНІДу, ХПСШ та іншим негативним явищам.

Дітям слід наголошувати, що рости здоровими і сильними їм допоможуть уроки фізкультури, заняття у спортивних секціях, ігри на свіжому повітрі, а найбільше - здоровий спосіб життя.

В даній методичній розробці на тему „За здоровий спосіб життя” подано різноманітні форми робіт на вищезгадану тему, а саме: заняття зустріч, спектакль, змагання, тренінгові заняття, КВК, година спілкування, здоров’я, вікторини, конференції, виступ агітбригади, виховна година, екскурсії та ін. Я сподіваюсь, що ці матеріали стануть в нагоді методистам, керівникам гуртків, педагогам – організаторам та тренерам під час роботи з дітьми у школах та позашкільних закладах. А також практичні поради щодо здорового способу життя допоможуть всім бути здоровими та сильними.


  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка