Методичні рекомендації щодо планування навчально-виховної роботи з дітьми в дошкільних навчальних закладах районуСкачати 249.56 Kb.
Дата конвертації02.05.2016
Розмір249.56 Kb.
Методичні рекомендації щодо планування навчально-виховної роботи з дітьми в дошкільних навчальних закладах району

З метою забезпечення якісного планування та організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах області у 2013/2014 навчальному році рекомендуємо: 1. Керівникам дошкільних закладів

  1. Забезпечити підготовку педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів до роботи в умовах варіативності програм через проведення різних форм методичної роботи. На секційних засіданнях, семінарах, засіданнях РМО, через систему консультацій продовжити вивчення нової редакції Базового компонента дошкільної освіти, змісту програм, особливостей їх структури, концептуальних засад.

Протягом 2013/2014 н.р.

  1. Сприяти забезпеченню освітнього процесу в ДНЗ програми та навчально-дидактичними посібниками відповідно до, рекомендованого переліку Міністерства освіти і науки України.

До 01.10.2013

  1. Організувати роботу РМО педагогічних працівників ДНЗ щодо вивчення змісту чинних програм та особливостей організації життєдіяльності дітей за рекомендованими програмами.

Протягом 2013/2014 н.р.

  1. Здійснювати аналіз стану організації життєдіяльності дітей в умовах упровадження нових програм та аналіз засвоєння дітьми програмового матеріалу.

Протягом 2013/2014 н.р.

  1. Забезпечити відображення вище названих завдань у планах роботи дошкільних навчальних закладів.

Протягом року

  1. Забезпечити організацію життєдіяльності дітей в ДНЗ через різні форми роботи з дітьми відповідно до вимог чинних нормативних документів, зокрема листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010 р. №1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі».

Протягом 2013/2014 н.р.

  1. Передбачити у плані роботи закладу на 2013/2014 н.р. методичні заходи, вивчення стану організації життєдіяльності відповідно до вимог нової редакції Базового компонента дошкільної освіти та чинних програм.

Протягом року

  1. Здійснювати освітній процес у групах раннього, молодшого та середнього дошкільного віку за програмами «Дитина», «Дитина в дошкільні роки», «Українське дошкілля» (за вибором педагогічного колективу) та програмою «Впевнений старт» у групах старшого дошкільного віку».

Протягом 2013/2014 н.р.

  1. Складати сітку занять на тиждень відповідно до орієнтовного розподілу.

Протягом 2013/2014 н.р.

Організація навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» і спрямована на реалізацію основних завдань.

У навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога.


Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.).

Тривалість спеціально організованої навчальної діяльності (заняття) для дітей раннього віку - до 10-15 хвилин, молодшого дошкільного віку - від 15 до 25 хвилин (5-7 групових занять на тиждень), старшого дошкільного віку - від 25 до 35 хвилин (7-11 групових занять на тиждень).

Завдання освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти конкретизовано у різних розділах чинних програм та реалізуються через різні форми організації життєдіяльності дошкільників, у тому числі заняття, орієнтовний розподіл яких потребує уточнення (відповідно до листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010 р. №1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»):Орієнтовний розподіл групових фронтальних занять

Види занять

Кількість групових занять на тиждень у вікових групах

3-й р.ж.

4-й р.ж.

5-й р.ж.

6-й р.ж.

З фізичного розвитку1

2

2

2

2

З художньо-естетичного розвитку :

 • - музична діяльність

 • зображувальна діяльність (малювання, ліплення, аплікація)

 • художня література

2

2


0,25


2

2


0,5


2

2


1


2

2


1


З мовленнєвого розвитку

1

1

1

2

З пізнавального розвитку

- логіко-математичний2

-ознайомлення з навколишнім

- ознайомлення з природою


0,25


0,25
0,25

0,5


0,5
0,5

0,5


0,5
1

0,5


0,5
1

Усього занять

7-8

8-9

10-11

11

Рекомендована кількість занять в день

1-2 заняття в день

2-3 заняття в день

1 – та ще 3 заняття на свіжому повітрі у інші режимні моменти;

2 – завдання з логіко-математичного розвитку реалізуються не лише на спеціально організованих заняття, а й інтегруються у інші види діяльності дітей протягом дня.

Програма «Дитина» пропонує інтеграційний підхід до організації освітнього процесу. Але, на жаль, орієнтовного розподілу чи то предметних, чи то інтегрованих занять на тиждень чи на місяць автори програми не подали. Цю інформацію можна вичленити з деяких розділів методичних рекомендацій до програми. Скажімо, з розвитку мовлення рекомендовано проводити 4 заняття на місяць: 3 комплексних і 1 спеціальне (домінантне).

Мовленнєві заняття радимо проводити в усіх вікових групах 1 раз на тиждень лише з групами дітей (до 15 осіб). Якщо в групі 20 і більше дітей, то їх бажано розподілити на 2 чи більше підгруп.Розподіл комплексних та спеціальних мовленнєвих занять протягом місяця та кварталу

Місяць кварталу

Вид мовленнєвого заняття та складові програмового змісту

Тижні

I

Комплексне:

1.зв’язне мовлення;

2.граматика;

3.словникКомплексне:

1.зв’язне мовлення;


2.словник;

3.звукова культура мовленняКомплексне:

1.зв’язне мовлення;

2.граматика;

3.звукова культура мовленняСпеціальне (тематичне):

1.звукова культура мовленняII

Комплексне:

1.зв’язне мовлення;

2.граматика;

3.словникКомплексне:

1.зв’язне мовлення;


2.словник;

3.звукова культура мовленняКомплексне:

1.зв’язне мовлення;

2.граматика;

3.звукова культура мовленняСпеціальне (тематичне):

1.граматикаIII

Комплексне:

1.зв’язне мовлення;

2.граматика;

3.словникКомплексне:

1.зв’язне мовлення;


2.словник;

3.звукова культура мовленняКомплексне:

1.зв’язне мовлення;

2.граматика;

3.звукова культура мовленняСпеціальне (тематичне):

1.словникВ дошкільному закладі в усіх вікових групах слід проводити інтегровані заняття, де поєднуються кілька напрямів діяльності дітей, та комбіновані заняття з метою закріплення набутих дітьми знань, мовленнєвих умінь та навичок.

На сучасному етапі одним із провідних принципів дидактики виступає принцип інтеграції, котрий у дошкільній освіті реалізується через інтегроване заняття. Ключовим моментом такого заняття є тема, якій підпорядковані кілька напрямів діяльності, що використовуються на занятті (з математики, зображувальної діяльності, мовленнєвого розвитку та ін..). Залежно від того, завдання якого розділу домінують, інтегровані заняття можуть бути різні: з музики, ознайомлення з навколишнім середовищем, образотворчого мистецтва тощо. До планування інтегрованих занять слід підходити помірковано, їх рекомендовано проводити з метою закріплення мовленнєвих умінь та навичок дітей, виконання розумових завдань на основі матеріалу із різних розділів програми «Дитина». Тобто на інтегрованому занятті не подається новий мовленнєвий матеріал, тому ці заняття рекомендується проводити у визначений час, орієнтовано 1 раз на квартал.

На відміну від інтегрованого заняття комбіноване складається з окремих частин, що не пов’язані між собою і мають свої програмові завдання з одного чи різних підрозділів Програми (навчання мови і розвиток мовлення із довкіллям, фізичною культурою, образотворчою діяльністю, художньою літературою).

Важливою формою навчання дітей старшого дошкільного віку елементів грамоти є організовані заняття (групові, індивідуально-групові, індивідуальні). Радимо планувати 1 раз на тиждень групові чи індивідуально-групові заняття з навчання дітей елементів грамоти в старшій групі, а індивідуальні заняття планувати й проводити кожного дня з окремими дітьми, враховуючи їх індивідуальні особливості.

Нагадуємо, що навчання дітей елементів грамоти та підготовку до письма доцільно проводити з невеликими групами дітей або ж як гурткову роботу для дітей шостого та сьомого років життя, які виявляють потребу читати і писати.

Як показує практика роботи сучасних дошкільних навчальних закладів, навчання дітей старшого дошкільного віку елементів грамоти доцільно проводити з невеликими групами дітей, тому переважатимуть групові (до 15 осіб), індивідуально-групові (4-8 осіб) й індивідуальні (1-4 особи) заняття, на яких об’єднують дітей старшого дошкільного віку приблизно одного рівня розвитку (якщо розвиток дітей різнорівневий, то слід планувати окремі завдання для таких дітей). Адже не секрет, що серед малят є такі, що вже цікавляться звуками й літерами чи навіть самостійно читають слова, речення тощо. Таких дітей радимо залучати до гурткової роботи. На заняттях з навчання елементів грамоти, які доцільно проводити раз на тиждень як групове чи індивідуально-групове, діти вслухаються в мовлення, дізнаються, що воно складається з речень, що речення будуються зі слів, а слова можуть ділитися на склади і окремі звуки.

Заняття з художньої літератури проводяться в усіх вікових групах: фронтальні або групові заняття не рідше, ніж один раз на тиждень, індивідуальні, індивідуально-групові – практично щодня.

У системі навчально-виховної роботи математичного змісту треба передбачити інтегровані, комплексні заняття. Наприклад: поєднання занять із математики з іншими видами діяльності – конструюванням, образотворчою діяльністю, фізичним вихованням, екскурсіями в природу.Двічі на тиждень планується заняття з фізичної культури та музичне.

Восени, взимку та навесні два заняття з фізкультури проводяться у фізкультурному залі, а три – на свіжому повітрі.Форми роботи

Особливості організації занять

Група

Тривалість, хв.

Заняття з фізичної культури

щоденно

молодша

20-25

середня

25-30

старша

30-35

підготовча

35-40

Орієнтовна схема календарного планування навчально-виховної роботи вихователя за основними режимними моментами першої і другої половини дня

Додаток 1

Перша половина дня

Друга половина дня*

Ранок

Заняття

Прогулянка

Праця, самостійна художня діяльність

Розваги, ігри

Прогулянка

Ігри, бесіди, спостереження, праця, індивідуальна робота з дітьми та батьками; самостійна рухова діяльність дітей

Тема.

Програмовий зміст.

Матеріал.

План (хід) заняття.Ігри, праця,

спостереження, спортивні ігри та вправи, індивідуальна робота з різних розділів програми, екскурсії, прогулянки. походи за межі дитячого садка, самостійна рухова діяльність дітейРізні види праці (ручна, господарсько-побутова, в природі) в різних формах.

самостійна художня діяльність дітей (образотворча, художньо-оформлювальна, мовленнєва, музична, театралізована)Різні види театрів (ляльковий, тіньовий, іграшок тощо), ігри-драматизації, інсценізації, концерти, фізкультурні, музичні, літературні дозвілля

Ігри, спостереження, праця, індивідуальна робота з батьками, самостійна рухова діяльність дітей

* На другу половину дня можна запланувати і роботу занять гуртків згідно з планами керівників гуртків.

Додаток 2

Орієнтовна схема календарного планування освітньої роботи вихователя за видами дитячої діяльності та формами роботи педагога з дітьми

Ігрова діяльність

Різні види ігор: сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, драматизації, дидактичні тощо.

Навчально-пізнавальна діяльність

Заняття (тема, програмовий зміст, матеріал, хід заняття)

Трудова діяльність

Різні види і форми праці

Комунікативна діяльність

Індивідуальні, групові, колективні бесіди з дітьми на особистісні, морально-етичні теми, організація і розігрування ситуацій міжособистісного спілкування тощо

Пізнавальна діяльність

Спостереження, цільові прогулянки, екскурсії, дитяче експериментування, досліди, читання художньої літератури тощо

Рухова діяльність

Рухливі ігри, елементи спортивних ігор та вправ, фізкультурні свята і розваги; прогулянки-походи за межі дитячого садка, самостійна рухова діяльність дітей тощо

Гурткова робота

Тематика гурткових занять згідно з планами керівників гуртків

Індивідуальна робота з дітьми та батьками

Індивідуальна робота з дітьми з різних розділів програми (ігри, вправи, бесіди, розмови та інші форми), індивідуальні бесіди, розмови, консультації для батьків

Додаток 3

Орієнтовна схема календарного планування занять з фізичної культури, образотворчої діяльності

Дата

Програмові завдання (навчальні, розвивальні, виховні)

Обладнання, інвентар, (матеріали)

Хід заняття

Примітки

Додаток 4

Орієнтовна схема календарного планування програмового матеріалу для занять з музичного виховання

Місяць, дата проведення заняття


Види музичної діяльності

Програмові завдання

Репертуар

Примітки

Додаток 5

Орієнтовна схема планування свят і розваг (фізкультурних, музичних, літературно-музичних)

Місяць


Дата

Види і тема дозвілля

Вікові групи

ПриміткиДЛЯ вихователів-методистів ДНЗ

Особливості використання програми «Дитина в дошкільні роки»
Програма «Дитина в дошкільні роки» — це програма нового типу.

Програму зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, на збереження дитячої субкультури, на ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін життя малюка. Програму «Дитина в дошкільні роки» адресовано педагогам, практичним психологам і соціальним педагогам дошкільних навчальних закладів, вихователям, які працюють в будинках сімейного типу, школах-інтернатах тощо; студентам педагогічнихуніверситетів і коледжів, які навчаються за спеціальністю «Дошкільне виховання», батькам.Мета програми — забезпечити повноцінний фізичний, соціальний, пізнавальний та естетичний розвиток особистості дитини шостого року життя;полегшити входження у Всесвіт і розвинути її внутрішні сили та духовний потенціал.

Основні завдання програми — озброєння дитини наукою життя: формування

базисних характеристик; забезпечення можливості «єдиного старту» для дітей шестирічного віку; створення єдиного освітнього середовища, що сприяє перспективності, наступності та спадкоємності між дошкільним навчальним закладом і початковою школою.

Науково-теоретичним ґрунтом програми є досягнення вітчизняної та світової психолого-педагогічної науки, а також сучасні дослідження розвитку дитини, які визнають своєрідність, унікальність, особливість дошкільного дитинства в становленні особистості, урахування сензитивності цього періоду щодо становлення первинного схематичного світогляду, супідрядності мотивів, довільної поведінки, внутрішніх етичних інстанцій, самосвідомості. До базисних характеристик особистості науковці відносять: компетентність, креативність та ініціативність, довільність, самостійність, відповідальність, безпеку та незалежність поведінки, самосвідомість і здатність особистості до самооцінки. Своєчасне становлення базисних характеристик розглядається авторами програми як необхідність реалізації стандарту, визначеного «Базовим компонентом дошкільної освіти», тобто виконання обов’язків держави перед дитиною, родиною та суспільством узагалі, пов’язаних із забезпеченням рівного старту кожної дитини незалежно від місця та умов проживання, типу дошкільного навчального закладу.

В основу програми покладено концепцію психологічного віку як етапу, стадії дитячого розвитку, що характеризується своєю структурою і динамікою. Отже, кожен психологічний вік охоплює: якісно особливі, специфічні відносини між дитиною та дорослим («Створення фонду «Хочу»), тобто залучення дитини до системи вироблених людством цінностей, організація умов для її духовного зростання, формування основ ціннісного ставлення до дійсності; визначену ієрархію видів діяльності та провідні їхні типи («Створення фонду «Можу»), тобто засвоєння дитиною знань, оволодіння вміннями й навичками, формування культури пізнання, здатність самостійного практичного використання набутого в житті; основні психологічні досягнення дитини, що свідчать про розвиток її психіки, самосвідомості, особистості («Показники компетенції дитини»), тобто обов’язковий мінімум набору елементарних знань, уявлень, практичних умінь і навичок, які гарантують дитині адаптацію до життя, здатність орієнтуватися в ньому, адекватно реагувати на явища, події, людей. Показники компетенції дитини є мінімальним освітнім ядром, рівень засвоєння якого відбивається в якісно-кількісних показниках діяльності та поведінки дитини. Науковцями доведено, що психологічний вік не збігається з хронологічним, один психологічний вік за своєю довжиною не рівний іншому. Тому в програмі «Дитина в дошкільні роки» виокремлено психологічні віки: раннє дитинство (перший рік життя — ранній вік, переддошкільний вік — другий і третій роки життя); дошкільне дитинство (молодший, середній, старший віки). Програма має особливості в структурі, складається з двох частин: програма для раннього та переддошкільного віку і програма для дітей дошкільного віку.

Підрозділ «Гендерна соціалізація» розроблено згідно з новітніми дослідженнями психологів. Він охоплює дві взаємозалежні сторони:

а) привласнення дошкільником прийнятих моделей чоловічої та жіночої

поведінки, відносин, норм, цінностей і гендерних стереотипів;

б) вплив суспільства, соціального середовища на індивіда з метою прищеплення йому певних правил і стандартів поведінки, соціально прийнятних для чоловіків і жінок.

Новим у програмі є напрям «Риторика», віднесений до варіативної

частини. Сучасна риторика, що лягла в основу розробки підрозділу програми,

об’єднує в єдине різні знання про людину з теорії комунікації, психології

спілкування, лінгвістики, етики, соціології, логіки, семіотики тощо. Отже, риторика вчить ефективного спілкування на новому етапі розвитку суспільства, в умовах колосальних можливостей відкритості й доступності інформаційного простору. Проте незмінним для сучасної риторики є те, що в центрі — особистість, яка спілкується.

Підрозділ «Розвиток духовного потенціалу дитини» також є новим у

програмі, його віднесено до варіативної частини. Духовний потенціал є

інтегральним утворенням, що в унікальній та неповторній комбінації поєднує

можливе й дійсне, свідоме й несвідоме, суще й належне; взаємопов’язує

здібності й здатності особистості до прийняття, переживання й творчого

втілення у всіх сферах життєдіяльності базових загальнолюдських цінностей та індивідуальних ціннісних новоутворень кожної дитини.

До оновлення програми «Дитина в дошкільні роки» було залучено провідних фахівців із питань дошкільної та початкової освіти в Україні. У процесі розробки обсягу знань, умінь (компетенцій) і навичок дітей раннього, переддошкільного та дошкільного віку було використано сучасні дослідження психологів, педагогів, дидактів, соціологів, лінгвістів та онтолінґвістів.
Особливості використання програми «Українське дошкілля»

Рік видання: 2012

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09. 12. 2011 р. №1/11-11601

Програма містить розділи:

- «Ранній дошкільний вік (3-й рік життя)»

- «Молодший дошкільний вік (4-й рік життя)»

- «Середній дошкільний вік (5-й рік життя)»

- «Старший дошкільний вік (6-й рік життя)»«Українське дошкілля» авт.-упор. Білан О. І. (лист МОНмолодьспорту про надання грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України" від 09.12.2011 № 1/11-11601). Створена колективом Львівського обласного інституту удосконалення вчителів на основі «Програми виховання та навчання в дитячому садку» (К., 1986) і досвіду роботи педагогів 30-х років XX ст.

Програма охоплює навчання і виховання дітей від третього до шостого року життя. Вона орієнтує на роботу з дітьми за такими тематичними підрозділами: побут, ігри, охорона здоров'я і фізичне виховання дітей, рідний край, розвиток мовлення, формування початкових математичних уявлень, естетичне виховання і художня творчість дітей, виховання основ культури поведінки і взаємин, праця.

Особливо багата програма на історико-етнографічний матеріал, оскільки укладачі розглядали її як регіональну.

Мета даної програми - розширити змістовий компонент освітньої роботи з дітьми, розкриваючи етнічні, історичні та соціокультурні особливості Західного регіону.

Програма побудована на принципах науковості, інтеграції, системності, комплексності, гуманізації змісту навчання та виховання. «Українське дошкілля» визначає завдання і зміст розвитку дитини . Розгляд кожного вікового періоду розпочинається розділом «Психологічна характеристика дитини», в якому подані вікові характеристики розвитку. Це дає змогу вихователеві орієнтуватись на психологічні особливості розвитку дитини.

Свої завдання дошкільний заклад реалізує у тісній співпраці з сім’єю. Важливим є те, що в Програму введено напрями роботи «Основи правової культури», «Духовне виховання», «Основи економічної культури».

Рівень розвитку зв’язного мовлення є показником і умовою соціальної активної особистості, а формування такого мовлення сприяє всебічному розвиткові дошкільника, особливо розвиток комунікативної діяльності. З цією метою введено напрям роботи «Мовленнєвий етикет».

У Програмі особливий акцент зроблено на завдання мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку, враховуючи обов’язковість дошкільної освіти з п’ятирічного віку.

Художньо-естетична лінія розвитку представлена такими видами роботи: читання і розповідання художніх творів, інсценування та драматизація за змістом творів художньої літератури, музика, образотворча діяльність. До переліку художніх творів уведені твори відомих українських письменників та поетів (І.Франко, М.Хоросницька, І.Калинець, М.Людкевич, П.Радковець, І.Радковець, Марійка Підгірянка, Олена Пчілка та ін..)

Стратегічною метою дошкільної освіти є розвиток життєвої компетенції дитини, спрямування її на творчість і самореалізацію. Провідною діяльністю дітей дошкільного віку є ігрова діяльність. З метою охоплення дошкільною освітою всіх дітей дошкільного віку, особливо дітей п’ятирічного віку, Програму можна використовувати також для роботи з дітьми в дошкільних навчальних закладах із короткотривалим режимом перебування, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, центрах розвитку.

Програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» відображає запити практиків, орієнтує на системність щодо гуманістично спрямованої роботи з формування життєвої компетентності дошкільника.Рекомендована література

 1. Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, (ж-л Д/в № 9, 2010).

 2. Методичні рекомендації МОН (Додаток до листа від 16.08.2010 № 1/9-563 «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу» Д/в № 9, 2010).

 3. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»/ О.В. Проскура, Л.П. Кочина, В.У. Кузьменко, Н.В. Кудикіна. – НМЦ видавничої діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка. 2012 р.

 4. Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» / наук. кер. проекту: В.О. Огнев'юк; наук. ред.. Н.В. Кудикіна, В.У. Кузьменко; авт. кол. Е.В. Бєлкіна, Н.І. Богданець-Білоскаленко, О.Л. Богініч, З.Н. Борисова, М.С. Вашуленко / Мін. осв. і наук., мол. та спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг.. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 3-є вид., доопр. та доп. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 400 с.

 5. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».-Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 104 с.

 6. Дитина в дошкільні роки: комплексна додаткова освітня програма / автор. колектив; наук. керівник К.Л. Крутій.- Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД,2011.-188 с.

 7. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля»/ О.І. Білан, Л.М. Возна, О.Л. Максименко та ін. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 264 с.

 8. Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період. Інструктивно-методичні рекомендації. (додаток до листа МОН від 28.05.2012 р. №1/9-413). Ж-л «Дошкільне виховання» №6, 2012 р.

 9. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція). Затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №615 від 22.05.2012р. Ж- л «Дошкільне виховання» №7, 2012р.

 10. Дитячий садок: управління / Упоряд. Т.Вороніна.- К.: Ред. загальнопед. газ., 2005.- 128с.- (Б-ка „Шк. світу”).

 11. Дошкільна освіта в Україні: Нормативно-правове регулювання / Упоряд. Л.Гураш, Т.Вороніна. – К.: Вид. дім «Шкільний світ»: Вид. Галіцина, 2006.– 120 с. [4] арк. – (Б-ка «Шкіл. світу»).

 12. Керівництво дошкільним навчальним закладом: Інформативно-методичні матеріали на допомогу керівникові дошкільного навчального закладу / Упор.: Н. Майор, Ю. Манилюк, М. Марусинець, О. Тимофеєва.- Тернопіль: Мандрівець, 2006.- 168с.

 13. Книга керівника дошкільного навчального закладу: Довідково-методичне видання / Упоряд. О.А.Копейкіна: Л.В.Гураш. – Харків: Торсінг плюс, 2006. – 512 с.

 14. Методичний кабінет – творча лабораторія за редакцією Л.А.Грищук, М.І.Каратаєвої. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова. 2003.–260 с.

 15. Методична робота в ДНЗ / Упорядник: Л.А.Швайка. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 287, [1] с. – (серія ДНЗ. Керівнику).

 16. Методичний кабінет у дитячому садку. – К.: Шк. світ, 2008. – 128 с – (Б-ка «Шкіл. світу»).

 17. Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф. Організація рухового режиму дітей у дошкільних навчальних закладах: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2008.

 18. Плохій З.П. Виховання екологічної культури дошкільників: Навч. посіб. для вихователів дитячих садків. – К.: Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2002.

 19. Інновації в дошкіллі. Програми, технології, проекти, ідеї, досвід: Посібник на допомогу дошкільним працівникам / Авт.-упор.: Л.В. Калуська, М.В. Отрощенко. – Мандрівець, 2-010. – 376 с.

 20. Дошкільна освіта: словник-довідник: понад 1000 термінів, понять та назв / упор. К.Л. Крутій, О.О. Фунтікова. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. – 324 с. – Бібліогр.: с. 5-7.- («Словники»).

 21. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти в дошкільному навчальному закладі: Монографія. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2006. – 172 с.: табл. – Бібліогр.: с. 160.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка