Методичні рекомендації щодо організації у загальноосвітніх навчальних закладах роз’яснювальної роботи з питаньСкачати 169.44 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір169.44 Kb.
#9878
ТипМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо організації у загальноосвітніх навчальних закладах роз’яснювальної роботи з питань

небезпеки вживання наркотичних і психотропних речовин

Боярчук О.І., завідуюча навчально-методичним

кабінетом виховної роботи Київського обласного інституту

післядипломної освіти педагогічних кадрів

Ситуація з вживанням психоактивних речовин в Україні досягла критичної межі. На жаль, близько 2-2,5% населення України зловживає психоактивними речовинами. В Україні з року в рік відбувається зростання кількості осіб, які допускають немедичне вживання наркотиків, з одночасним зменшенням віку наркоспоживачів. Зростання показників розповсюдження зловживання наркотичними та психотропними речовинами характерне як для міського, так і для сільського населення. У відповідь на існуючу наркотичну ситуацію в країні, розробляється проект Національної стратегії України щодо наркотиків на період до 2020 року. В проекті Стратегії вперше сформульована та чітко визначена система профілактичних дій на основі класифікації універсальної, вибіркової профілактики та профілактики за показаннями.

Інформаційно-просвітницька робота з питань небезпеки вживання наркотичних і психотропних речовин у закладах освіти здійснюється відповідно до Конвенції ООН про права дитини, законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про захист населення від інфекційних хвороб", "Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки", "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року", Концепції Загальнодержавної цільової програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009- 2013 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.05.2008 № 728-р, наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року", "Про затвердження заходів на виконання Державної програми "Репродуктивне здоров’я нації" на період до 2015 року" розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 08.02.2012 р. № 42 «Про затвердження плану заходів щодо профілактики вживання наркотичних засобів та психоактивних речовин не за медичним призначенням у Київській області».

У країні проведено 3 хвилі опитувань за міжнародним дослідницьким проектом «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді» – HBSC 4 (2002 рік – 5267 осіб; 2006 рік – 6535 осіб, 2010 рік – 10343 особи), що відбувалося за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. У 2011 році серед підлітків 15-17 років було проведено дослідження ESPAD (кількість опитаних – 7702 учнів/студентів).

За результатами проведених досліджень, 25,4% учнів мають досвід вживання наркотичних речовин (33,6% хлопців, 18,8% дівчат). З усіх наркотичних речовин, які вживає молодь, найбільш поширеними залишаються марихуана та гашиш: хоча б один раз в житті їх вживали 12,4% учнів (18,9% хлопців та 7,2% дівчат), 21,2 учнів, які вчаться на ІІ-ІІІ курсах ПТНЗ та 20,8% ІІ, ІІІ курсах ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Екстазі вживали 3,1% учнів (4,7% хлопців та 1,8% дівчат), курильні суміші – 2,6% учнів (3,9% хлопців та 1,5% дівчат), амфетаміни – 2% (3,1% хлопців та 1,1% дівчат), оксибутират натрію – 0,9% (1,6% хлопців та 0,3% дівчат), героїн – 0,9% учнів (1,7% хлопців та 0,3% дівчат). За допомогою шприца вживали наркотики 0,7% учнів (1,2% хлопців та 0,3% дівчат).

Опитування доводить, що рівень поширення вживання будь-якого наркотику серед учнівської молоді віком 15-16 років, після періоду зростання з 1995 по 2003 роки (з 14 до 21%), змінив своє спрямування на зниження (у 2007 році – до 15%, за даними 2011 року – до 13%).

Як зазначають фахівці, основною причиною першого вживання наркотиків є цікавість. Компанія друзів є найпоширенішим джерелом отримання наркотичних речовин. Важливим є той факт, що найближче середовище дитини-підлітка – батьки і педагоги – часто також мають пристрасть до паління, вживання алкоголю, наркотиків.

Поряд із цим, проблема організації ефективної антинаркотичної профілактики на сьогоднішній день є недостатньо розробленою і науково обґрунтованою (існують несумісні теорії, вказуються недосконалі методи роботи; відсутнє дієве стратегічне підґрунтя; недосконалою залишається система спеціальної підготовки фахівців з профілактики). Якщо завдання медицини – боротися з наслідками дії психоактивних речовин (ПАР), правоохоронних органів – перекрити шляхи доступу ПАР до неповнолітніх, то завдання педагогів і працівників психологічної служби – зробити так, щоб дитина сама не виявила бажання вживати психоактивні речовини, мала стійкі переконання щодо переваг здорового життя.

Сутність вживання психоактивних речовин полягає в тому, що підліток намагається змінити свій психічний стан штучним шляхом. Знайти психологічні чинники наркоманії неповнолітніх – означає відповісти на запитання: чому підліток хоче змінити свій психологічний стан? Важливо виявити у підлітків своєрідну «психологічну готовність» до вживання наркотичних речовин. Якщо людина має таку готовність, то при першій нагоді вона легко набуває страшної звички, а існуючі методи і форми пропагування шкідливості вживання психоактивних речовин (лекції, бесіди, кінофільми, телепередачі, публікації) вже нею не сприйматимуться.

Іншою причиною поширення вживання психотропних і наркотичних речовин є низький рівень організації антинаркотичної превентивної роботи серед учнівської молоді. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 23.08.12 № 1/9-595 "Деякі питання організації виховної роботи у 2012/2013 навчальному році" діяльність у сфері освітньої політики щодо виховання, в першу чергу, необхідно зосередити на підвищенні рівня превентивної роботи у закладах освіти. Діяльність, організована за принципом превентивного виховання "запобігти-допомогти-захистити" доводить свою ефективність у профілактиці асоціальної поведінки дітей та підлітків і поширення в молодіжному середовищі різноманітних шкідливих звичок та узалежнень.

Превентивне виховання – це діяльність, яка забезпечує теоретичну і практичну реалізацію заходів, спрямованих на запобігання й подолання відхилень у поведінці школярів, розвитку різних форм їхніх асоціальних, аморальних вчинків:


 • правопорушень (схильності до агресій, крадіжок, брехні та інших вад);

 • екологічної брутальності та егоцентризму (ставлення до всього, що оточує, як до засобу й сировини для задоволення особистих примітивних потреб);

 • статевих відхилень та їхніх наслідків (статевої розпусти, венеричних хвороб, статевого насильства тощо);

 • шкідливих звичок (алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, тютюнопаління);

 • важких психологічних та психічних станів (з наслідками депресії та суїциду, акцентуації та загострення психопатичних тенденцій тощо).

Метою превентивного виховання є формування особистої відповідальності за свою поведінку, зниження показників залучення до вживання психоактивних речовин та попиту на них в учнівському середовищі за рахунок пропаганди здорового способу життя, формування антинаркотичних установок і організація профілактичної роботи в освітніх установах.

За визначенням В.М. Оржеховської, «профілактика вживання психоактивних речовин учнями – це виховна і корекційна діяльність, яка здійснюється на основі своєчасного виявлення причин і факторів ризику вживання наркогенних речовин». Така система заходів має запобіжний, випереджувальний, характер і спрямована насамперед на формування ціннісного ставлення до себе, обрання учнями правильної соціальної орієнтації.

На результативність профілактичної роботи у закладах освіти впливають:


 • цільова аудиторія (її вікові, гендерні та соціально-економічні характеристики);

 • рівень компетентності фахівців, які її здійснюють (обізнаність фахівців щодо проблем, запитів, ресурсів; володіння методами та технологіями профілактики);

 • склад соціального оточення учнів;

 • зміст та форми профілактичних програм;

 • особливості сфери соціального та правового захисту учнів;

 • реалізація потенційних можливостей навчальних дисциплін у профілактиці вживання психоактивних речовин.

Найбільш ефективним у закладах освіти є впровадження програм/проектів, побудованих за принципом формування життєвих навичок. Навчання на засадах розвитку життєвих навичок зумовлює: накопичення знань, вироблення власного ціннісного ставлення до здоров'я, розвиток життєвих навичок, які забезпечують здоров'я. Упровадження таких програм превентивного спрямування передбачає систему навчальних занять протягом семестру або послідовні курси протягом декількох років.

Результативність програм формування життєвих навичок залежить від того, як подається інформація і які методи використовуються; від їхньої тривалості, послідовності і змістового наповнення. Тож формування ціннісного ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих є одним із пріоритетних напрямів роботи педагогів, працівників психологічної служби – фахівців, які мають безпосередній контакт із дітьми та підлітками, займаються їхнім навчанням і вихованням. Тільки комплексний підхід може забезпечити ефективність превентивної роботи щодо вживання психоактивних речовин учнівської молоді.З цією метою важливо:

1. Звернути увагу на середовище довкола школи з метою виявлення чинників ризику вживання психоактивних і наркотичних речовин, зокрема: • контролювати або визначити спільно з адміністрацією відповідальних за облаштування території школи, а також залучити учнів до нього (враховуються такі аспекти, як: закритість території, її відкритість для сторонніх осіб, наявність поряд із нею пустирів, чагарників тощо);

 • оцінити навколишню територію школи та організувати роботу щодо унеможливлення придбання учнями школи психоактивних речовин (алкоголю, тютюнових виробів) у місцях їх пропозиції (кіосках, магазинах);

 • провести інформаційну роботу серед власників чи представників установ дозвілля молоді, розташованих поряд зі школою. Залучити їх до контролю й обмеження відвідування неповнолітніми клубів, дискотек, інтернет кафе та інших подібних закладів;

 • організувати роботу спільно з дільничними інспекторами та представниками житлово-комунальних служб щодо оцінки стану будинків, які оточують школу, їхніх під’їздів і підвалів, а також відповідну роботу (суботники тощо) з метою усунення чинників ризику (підвалів, відкритих та недоглянутих під’їздів, які можуть стати місцем збору асоціальних груп неповнолітніх);

 • здійснити моніторинг відпочинку на перервах та змісту дозвілля учнів у міжурочний час.

2. Забезпечити оптимізацію здоров’язбережувальної діяльності в школі засобами програм/проектів:

 • навчання педагогічних працівників, які організовують виховну роботу з учнями в закладах освіти;

 • роботи з батьками кожного класного колективу з метою розвитку їхньої педагогічної культури;

 • виховної роботи з учнями кожного класного колективу.

Під час організації просвітницьких заходів необхідно враховувати вікові особливості учнів. Так, у молодшому шкільному віці учні найбільш сензитивні до таких каналів інформування, як батьки, родина, вчителі, інші дорослі; для учнів основної школи – засоби масової інформації та інші дорослі; для учнів старшої школи – медичні працівники, працівники психологічної служби, однокласники, друзі, ровесники.

Виявлено, що в учнів молодшої та середньої школи існує потреба в отриманні інформації, яка стосується не лише наслідків уживання психоактивних речовин. Тому в ході підготовки та проведення просвітницьких заходів особливу увагу слід приділити чинникам, що підштовхують до початку вживання шкідливих речовин та засобам елімінації їх впливу; динамічним особливостям і механізмам формування залежності; альтернативним «здоровим» методам вирішення психологічних, соціальних і духовних проблем. Також доцільно виявляти запити учнів щодо тематики просвітницьких заходів. Варто запровадити відповідну інформаційну компанію на сайті школи.

Одним зі шляхів удосконалення просвітницької роботи є підвищення рівня психологічних знань педагогів щодо особливостей пізнавальних процесів (відчуття, сприйняття, увага, пам'ять, мислення) в учнів різних вікових категорій. Формами такої роботи можуть бути психологічні всеобучі, лекторії для педагогів, навчальні програми-тренінги.

Розповідаючи учням і їхнім батькам про наркотичні та психоактивні речовини, слід уникати надмірної деталізації, зайвої інформації. Як наголошують науковці, це часто грає роль негативної реклами, провокує до непотрібного, шкідливого експериментування. Водночас необхідно пам’ятати, що молоді люди потребують досить докладної та зрозумілої інформації про наркотики у реальному людському житті та їх вплив на стан організму і долю людини. Тому починати бесіду можна з «азів» обговорюваної тематики.

Роз’яснення матеріалу має здійснюватися без зайвої драматизації (звіти про жахи, небезпеку, зв’язок вживання ПАР із “гріховністю”), оскільки молодь схильна до ризику та переконана, що "зі мною цього не трапиться". Крім того, пам’ятати, що заборони тільки заохотять "бунтарський дух" молоді до "нових заборонених відчуттів". Молодь не любить вчитися на чужих помилках, вона хоче випробувати та спробувати все сама, мати власну думку. Цим і викликані протестні форми поведінки проти нав’язуваних їй "добрих, правильних схем".

Враховуючи вікові особливості підлітків та їхнє ставлення до здоров’я, важливо пояснити, що вживання психоактивних речовин, зокрема, амфетамінів, транквілізаторів, на перший погляд, тривалий час не завдають істотної шкоди фізичному здоров’ю, однак вони небезпечні розвитком психічної патології. А це означає, що порушується спілкування, неможливою стає адекватна самореалізація (професійна, комунікативна, соціальна, духовна і навіть сексуальна). Доцільно наголосити на непередбачуваності дії вживаних речовин, невідомості майбутнього. Підсиленню поданої інформації сприятимуть конкретні життєві приклади. Крім того, найбільший ефект у концентрації уваги аудиторії та запам’ятовуванні матеріалу дають факти з особистої практики або пов’язані з життям вашого міста, району, області.

Як доводить практика, применшує і розвінчує роль уживання таких речовин у житті людини відповідне змістове наповнення занять. Можна на реальних прикладах довести, на противагу низці журнальних статей про успішних спортсменів, акторів, співаків, що справжня роль ПАР у житті цих людей – це ерзац (заміна) значущого життя, створення його жалюгідної подоби. Разом із цим, не варто допускати необґрунтованого приниження чи критики тих, хто вживає ПАР. Важливо підкреслити, що вони становлять незначну частину молоді, котра свідомо чи неусвідомлено вибрала такий спосіб вирішення проблем.

З метою зняття привабливості та уявної винятковості наркотичної проблематики не слід планувати окремі заняття, що стосуються вживання ПАР. Відповідну інформацію доцільно вводити в серію інших занять, пов’язаних із психосоціальними навичками.

Особливу аудиторію для організації превентивної роботи становить батьківська громадськість. Очевидно, що залучення до співпраці батьків, організація заходів, спрямованих на підвищення їхньої антитютюнової, антиалкогольної та антинаркотичної освіченості та рівня психолого-педагогічної обізнаності є одним із головних чинників підвищення ефективності профілактичної роботи.

Зміст роботи з сім’єю передбачає формування активного ставлення батьків до ризику наркотизації дитини у тому середовищі, де вона знаходиться; попередження залучення дітей до ранньої алкоголізації та наркотизації, емоційного відторгнення дітей та жорстокого поводження з ними; надання допомоги сім’ї, якщо дитина почала вживати психоактивні речовини.

Засоби і форми взаємодії педагогів з батьками можуть бути різноманітними: зустрічі, тренінги, відеолекторії, батьківські ради, опитування, круглі столи; листи батькам, Дні відчинених дверей та екскурсії для батьків, учителів, учнів; заходи за участю батьків, які володіють спеціальними знаннями і навичками щодо формування здорового способу життя та укріплення ролі сім’ї у вихованні дітей.

Можна порекомендувати батькам зосередити увагу на заходах превентивного характеру, зокрема: проаналізувати зміст і специфіку вільного часу підлітка, коло його спілкування в школі та за місцем проживання; з’ясувати інтереси та прагнення друзів дитини, налагодити довірливі стосунки з ними; формувати в підлітка такі риси вдачі (чесність, доброзичливість, дисциплінованість і працьовитість), які допомогли б їм не скоювати необдуманих учинків, уникати ситуацій, здатних призвести до дій, що порушують громадський порядок; формувати в підлітка повагу до закону та правосвідомість, засновану на моральності; завжди бути зразковим прикладом для своїх дітей.Дотримання означених рекомендацій сприятиме чіткості, структурованості й всебічності реалізації процесу соціально-педагогічної профілактики вживання психоактивних речовин підлітками в умовах загальноосвітнього закладу, а також забезпечить її ефективність.
Словник основних термінів і понять

 • Абстинентний синдром – загальний розлад функцій організму, що характеризується тяжкими фізичними нездужаннями (загальна слабість, озноб, болі, блювота, профузні поноси, слино- і потовиділення), відхиленнями в психіці і поводженні (порушення сну, появи галюцинацій, маревних станів, судорог). Абстинентний синдром виникає у випадку різкого припинення прийому препаратів при наявності фізичної залежності від наркотику або токсикоманичного засобу. Він може бути полегшений або цілком знятий тільки проведенням спеціального лікування, або введенням наркотику або відповідного токсиканта.

 • Добровільне лікування – лікування наркоманії, яке здійснюється за згодою хворого або його законного представника.

 • Ейфорія – суб’єктивно сприйманий стан, переживання (у даному випадку при  наркотичному сп’янінні) радості без явного приводу, легкості і розкутості.

 • Життєві навички – це здатність до адаптивної та позитивної поведінки. Життєві навички можна розглядати як групу психосоціальних компетенцій та навичок міжособистісного спілкування, які допомагають людям приймати поінформоване та обґрунтоване рішення, розв'язувати проблеми, критично та творчо мислити, ефективно будувати соціальні контакти та здорові стосунки, співчувати, продуктивно організовувати своє життя, вести здоровий спосіб життя.

 • Незаконне вживання наркотичних засобів або психотропних речовин – вживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря.

 • Медичний огляд – амбулаторний огляд особи з метою встановлення стану наркотичного сп’яніння.

 • Медичне обстеження – обстеження особи в стаціонарних умовах з метою встановлення діагнозу "наркоманія".

 • Наркологічні заклади – заклади (відділення або кабінети), які у встановленому законом порядку подають наркологічну допомогу;

 • Наркоманія – це хворобливий психічний стан, зумовлений хронічною інтоксикацією внаслідок зловживання наркотичними засобами, що віднесені до таких конвенціями ООН або спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я, і який характеризується психічною або фізичною залежністю від них.

 • Наркотичні засоби – це включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів речовини природного чи синтетичного походження, препарати, рослини, які становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними.

 • Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів – згруповані в списки наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, включені до таблиць I-IV згідно з законодавством України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Перелік затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я і публікується в офіційних друкованих виданнях.

 • Психотропні речовини – це включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів речовини природного чи синтетичного походження, препарати, природні матеріали, які здатні викликати стан залежності та справляти депресивний або стимулюючий вплив на центральну нервову систему або викликати порушення сприйняття, або емоцій, або мислення, або поведінки і становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними.

 • Токсикоманія – це теж стан хворобливої пристрасті, що виникає при вживанні токсикоманичних речовин, здатних викликати ейфорію, але не віднесених юридично до наркотиків. Варто сказати, що більшість токсикоманичних речовини не менш небезпечні для людини, чим наркотики.

 • Полінаркоманія – це наркоманія з одночасним або зміненим вживанням двох або більш наркотичних речовин. У тих же випадках, коли наркозалежною особою крім наркотиків приймається інший лікарський засіб або речовина, не віднесене до наркотичних, мова йде про ускладнену наркоманію.
  Становлення, формування захворювання наркоманією характеризується розвитком трьох основних ознак: психічної, фізичної залежності і толерантності.

 • Психічна залежність – це хворобливе прагнення (потяг) безперервне або періодично приймати наркотики або інші одурманюючі препарати для того, щоб знову випробувати почуття підйому, задоволення або знімати явища психічного дискомфорту.

 • Толерантність стан, що виникає від багаторазового вжи­вання наркотичних засобів або психотропних речовин, при якому організм зни­жує або втрачає чутливість до цих речовин, в результаті чого послаблю­ється його реакція на певну кількість наркотиків. Для одержання такого самого ефекту необхідно поступово збільшувати дозу наркотику. У результаті необхідна доза зростає в 10-100 разів у порівнянні з першим введенням. Відповідно збільшується токсична руйнівна дія препарату на організм.

 • Ухилення від медичного огляду, медичного обстеження або лікування – умисне невиконання розпорядження працівника органів внутрішніх справ щодо медичного огляду, а так само невиконання призначень та рекомендацій лікаря особою, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами.

 • Прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин – це речовини, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

 • Фізична залежність – це стан особливої перебудови всієї життєдіяльності людини в зв’язку з хронічним вживанням наркотичних засобів. Вона виявляється інтенсивними фізичними і психічними розладами, що розвиваються відразу, як тільки дія препарату припиняється. Ці розлади тобто абстинентний синдром, полегшуються або знімаються тільки новим уведенням наркотику або речовини його що їх заміняє.

Використана література


 1. Зріз наркотичної ситуації в Україні 2012 (дані 2011 року) / за ред. А.М. Вієвський, М.П. Жданова, С.В. Сидяк, В.С. Безногих та ін. / Київ, 2012. – Режим доступу : http://www.damonitoring.net.ua.

 2. Мартинюк Т. А. Організація антинаркотичної профілактичної роботи з підлітками в умовах загальноосвітнього закладу / Т. А. Мартинюк // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. ­– 2011. – №8. – С.115-119.

 3. Моніторинг вживання психоактивних речовин учнівською молоддю загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області : (аналітичний звіт) / Сухенко Я. В. – Полтава : ПОІППО, 2011. – 29 с.

 4. Профілактика вживання неповнолітніми психоактивних речовин І.В.Топчій // Превентивне виховання. – 2009. – №2(86). – С.34.

 5. Словник термінів : Електронна версія. – Режим доступу : http://www.naiau.kiev.ua.


Рекомендована література

 1. Березин С. В. Технология формирования социальных навыков : метод. пособие (для психологов и соц. педагогов ИТУ) / С.В. Березин, К.С. Лисецкий. – [2-е изд., исправ., дополн.]. – Самара : Универс-групп, 2005. – 224 с.

 2. Георгі М. К. Довідник класного керівника з профілактики шкідливих звичок учнів / М. К. Георгі, О. В. Кабачна, О. І. Кізілов / за ред. В. М. Ніколаєвського – Харків : Східноукраїнський Фонд соціальних досліджень, 2002. – 184 с.

 3. Зимівець Н. В. Твоє життя – твій вибір : навчально-методичний посібник / Н.В. Зимівець, З. А. Сивогракова, Н. О. Лещук – К. : Навчальна книга, 2002. – 190 с.

 4. Кальченко Л. В. Підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери до превентивного виховання дітей групи соціального ризику / Л. В. Кальченко // Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – 2009. – № 17 (180). – Ч. ІІ. – С. 251-261.

 5. Карпов А. М. Самозащита от наркомании. Образовательно-воспитательные основы профилактики и психотерапии наркомании / А. М. Карпов. – Казань : ДАС, 2001. – 52 с.

 6. Мурашкевич О. А. Деякі аспекти низької ефективності програм профілактики вживання психоактивних речовин серед підлітків / Мурашкевич О. А. – Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Випуск 50. – Педагогічні науки. – 2010. – с. 159-166.

 7. Оржеховська В. М. Методика позбавлення неповнолітніх наркогенних звичок : метод. посіб. / В. М. Оржеховська. – К. : ІСДО, 1995. – 260 с.

 8. Предупреждение подростковой и юношеской наркомании / [ред. С.В. Березина, К. С. Лисецкого]. – Самара : Самарский ун-т, 2002. – 206 с.

 9. Предупреждение подростковой и юношеской наркомании / под ред. С.В. Березина, К. С. Лисецкого – М. : Изд-во Института Психотерапии. 2001.

 10. Рівень і тенденції поширення тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед учнівської молоді України / О.М. Балакірєва (кер. авт.кол.), Т. В. Бондар, Н. О. Рингач та ін. – К. : УІСД ім. О. Яременка, 2008. – 152 с.

 11. Система роботи шкіл з профілактики вживання учнями психоактивних речовин : навчально-методичний посібник / За ред. В.М. Оржеховської. – Черкаси, 2006. – 192 с.

 12. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе. – М. : АПК и ПРО, 2002. – 121 с.

 13. Тренінгові, соціально-реабілітаційні і навчальні програми із формування здорового способу життя в учнівської і студентської молоді : методичний посібник / Ю. В. Кудрявцева, О. Ю. Осадько, О. М. Гулько та ін. – К. : Ніка-Центр, 2008. – 180 с.
Каталог: Rmk
Rmk -> Молодший школяр: психологічні основи навчання та виховання
Rmk -> Рмк- районний методичний новини кабінет відділу освіти Чутівської рда
Rmk -> На допомогу молодим вчителям
Rmk -> Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Rmk -> «Професійне здоров’я педагога, як проблема сучасної школи»
Rmk -> Управлінський аспект організації внутрішкільної методичної роботи
Rmk -> Тема: Економічний потенціал національної економіки. Сектори національної економіки: домашніх господарств, підприємницький, державний, зовнішній. Сукупні доходи та сукупні витрати
Rmk -> Кам'янець – подільська рда управління освіти, молоді та спорту районний методичний кабінет рецензенти
Rmk -> Уроку к-ть годин зміст навчального матеріалу
Rmk -> Відділ освіти богуславської районної державної адміністрації районний методичний кабінет грудень 2010 р. №4

Скачати 169.44 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка