Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи ІІ. Змістовий блок Соціально-гуманітарний блокСкачати 52.44 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір52.44 Kb.
 ПРОГРАМА

освітньої діяльності підвищення фахової  кваліфікації вчителів природознавства

за дистанційною формою навчання
І. Інформаційний блок

Пояснювальна записка

Кваліфікаційні вимоги

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи


ІІ. Змістовий блок 

Соціально-гуманітарний блок

Модуль 1. Філософія освіти

Тема 1.1. Освіта в системі сучасних філософських концепції

Тема 1.2. Сучасна інтерпретація культури й світу цінностей

Тема 1.3. Стан та подальші перспективи філософії освіти в період постмодерну

Модуль 2. Організаційно-методичне забезпечення освіти

Тема 2.1. Моніторинг якості освіти як інструмент освітньої політики

Тема 2.2. Основи сучасного ділового мовлення

Тема 2.3. Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Тема 2.4. Соціально-правові основи захисту дитинства

Тема 2.5: Соціалізація як предметна основа педагогічної соціалізації

Вибіркова частина

Модуль 3. Історія освіти

Тема 3.1. Освіта та особливості релігійних процесів у сучасній Україні

Тема 3.2. Місце та роль України в сучасному світі

Тема 3.3. Історія освіти України в контексті євроінтеграції

Модуль 4. Правовий захист

Тема 4.1. Розвиток освіти на засадах демократії та забезпечення прав людини в Україні

Тема 4.2. Юридична відповідальність та правовий захист учителя
Професійний блок

Модуль 1. Психолого-педагогічні основи організації навчально-виховного процесу

Тема 1.1: Психологічні основи взаємодії педагогів і батьків

Тема 1.2: Психологічні аспекти взаємодії вчителя з учнями схильними до агресивності

Тема 1.3: Особливості роботи вчителя з учнями схильними до виявів гіперактивності у процесі взаємодії

Тема 1.4: Психолого-педагогічний супровід адаптаційних періодів

Модуль 2. Профільне навчання

Тема 2.1: Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів в профільній школі

Тема 2.2: Профільна школа як засіб диференціації та індивідуалізації навчання

Модуль 3. Перспективи розвитку освіти в Україні

Тема 3.1: Компетентнісний підхід в освіті та педагогічні вимоги до організації сучасних навчальних занять

Тема 3.2: Сучасні тенденції розвитку системи освіти в Україні

Тема 3.3: Інновації у вітчизняній і зарубіжній освіті

Тема 3.4: Кращі педагогічні практики: розроблення, експертиза, упровадження

Тема 3.5: Основні підходи до організації виховної роботиМодуль 4.Особливості організації навчально-виховного процесу в сучасних умовах

Тема 4.1: Система роботи навчального закладу з батьками та громадою

Тема 4.2: Питання теорії організації виховної роботи в навчальному закладі

Тема 4.3: Організація навчально-виховного процесу з дітьми, які мають особливі освітні потреби

Тема 4.4: Тестування як інноваційний метод вимірювання предметних компетентностей учнів

Тема 4.5: Психолого-педагогічні аспекти навчання та розвитку обдарованої дитини

Тема 4.6: Попередження і подолання конфліктів в освітніх організаціях

Вибіркова частина

Модуль 5. Психологічні основи організації навчально-виховного процесу

Тема 5.1: Система корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку

Тема 5.2: Форми прояву порушень поведінки у підлітків

Тема 5.3: Врахування індивідуально-типологічних особливостей школярів у навчально-виховному процесіМодуль 6. Педагогічна майстерність

Тема 6.1: Активні методи, прийоми і форми організації навчальної діяльності учнів

Тема 6.2: Впровадження хмарних технологій у навчальну діяльність

Тема 6.3: Ораторське мистецтво як складова загальної педагогічної майстерності

Тема 6.4: Інтерактивні технології навчання

Тема 6.5: Розробка та реалізація авторської методичної системи

Тема 6.6: Педагогічна майстерність як основа професійного розвитку педагогічного працівника

Тема 6.7: Медіаосвіта та медіаграмотність педагогічного працівника


Фаховий модуль

Модуль 1. Теорія і методика навчання природознавству

Тема 1.1: Методичні рекомендації щодо вивчення шкільного курсу "Природознавство" в 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів

Тема 1.2: Сучасні підходи до викладання шкільного курсу "Природознавство" в 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів

Тема 1.3: Форми організації навчання з природознавства та їх характеристика

Тема 1.4: Формування основ фізичних та астрономічних знань на уроках природознавства

Тема 1.5: Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавства

Тема 1.6: Приклади контрольних робіт під час вивчення курсу "Природознавство" у 5 класах

Тема 1.7: Методика використання картографічного матеріалу на заняттях з природознавства

Тема 1.8: Дослідницька діяльність учнів у навчанні природознавства

Тема 1.9: Реалізація хімічної компоненти у процесі вивчення шкільного курсу природознавства

Тема 1.11: Екскурсія як форма навчання природознавства

Тема 1.13: Особливості формування матеріалістичного світогляду у процесі викладання природознавстваМодуль 2. Сучасні технології навчання природознавства

Тема 2.1: Упровадження інтерактивних технологій навчання в процесі вивчення природничих дисциплін

Тема 2.4: Застосування ІКТ на уроках природознавства

Тема 2.3: Приклади створення міні-проектів на уроках природознавства у 5 класіВИБІРКОВА ЧАСТИНА

Модуль 3. Спецкурси

Тема 3.1: Методика використання картографічного матеріалу на заняттях з природознавства

Тема 3.2: Розроблення та методика розв’язування задач у процесі вивчення шкільного курсу географії

Тема 3.3: Розроблення й методика розв’язування задач та практичних завдань, які передбачають вимірювання, що проводяться за допомогою Сонця

Тема 3.4: Розв'язування задач з біології підвищеної складності

Тема 3.5: Організація екологічної освіти і виховання в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах


ІІІ. Контрольно-узагальнюючий блок

Перелік орієнтовних питань до кваліфікаційного екзаменуОрієнтовна тематика творчих робіт та проектів

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка