Методичні рекомендації щодо організації діяльності психологічної служби міста у 2011-2012 навальному роціСкачати 325.29 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір325.29 Kb.
Методичний кабінет

відділ освіти виконкому Острозької міської ради
Методичні рекомендації

щодо організації діяльності

психологічної служби міста

у 2011-2012 навальному році

Острог - 2011

Про стан психологічної служби міста
Психологічна служба міста діє відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про освіту" та нової редакції Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 р. № 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07. 2009 р. за № 687/16703.

Основною метою діяльності психологічної служби міста є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров'я і соціального благополуччя усіх його учасників: вихованців, учнів, студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Соціально-педагогічний патронаж спрямований на надання соціально-педагогічної допомоги соціально незахищеним категоріям вихованців, учнів і студентів з метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу.

На кінець 2010/2011 навчального року кількість фахівців служби міста становить: 1 методист з психологічної роботи, 5 практичних психологів та 3 соціальних педагогів. Серед них: спеціалісти вищої категорії – 2, спеціалісти першої категорії – 1, спеціалісти – 3.

У 2010-2011 начальному році навчальні заклади міста забезпечені практичними психологами та соціальними педагогами на 100% відповідно до нормативів чисельності. В Острозькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 та в Острозькому навчально-виховному комплексі «Школа І-ІІІ ступенів - гімназія» введено 0,5 ставки соціального педагога, а у дошкільному навчальному закладі №1 «Ромашка» введено 0,25 ставки практичного психолога.

Упродовж 2010-2011 навчального року фахівці психологічної служби міста працювали над реалізацією науково-методичної проблемної теми: «Формування конкурентоспроможної особистості у процесі навчання і виховання шляхом упровадження інноваційних соціально-психологічних технологій і методик».

Діяльність практичних психологів і соціальних педагогів у 2010-2011 навчальному році спрямовувалась на підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом реалізації психодіагностичного, корекційно-відновлювального, консультативного та просвітницького напрямків.

Так, практичними психологами та соціальними педагогами у 2010-2011 навчальному році проведено диференційну діагностику дітей. Всього продіагностовано 1282 дитини, 155 педагогічних працівників та 411 батьків.

Відповідно до отриманих результатів діагностики розроблені програми індивідуальної корекційної роботи. При проведенні психокорекційної роботи у 2010-2011 навчальному році практичні психологи застосовували методи арт-терапії, піскової терапії та елементи кататимно-імагінативної психотерапії (символдрами). Психокорекційну роботою охоплено 1354 дитини дошкільного та шкільного віку.

Проте, проблемою є раннє виявлення та надання професійної допомоги дітям із особливостями психофізичного розвитку.

Упродовж 2010-2011 навчального року фахівцями психологічної служби міста надано 1802 консультації учасникам навчально-виховного процесу та представникам громадськості.

З метою підвищення психологічної культури та гармонізації психоемоційного стану педагогічних працівників методистом з психологічної роботи відділу освіти виконкому Острозької міської ради проведено низку міських заходів: • семінар-практикум для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів із теми «Особливості оцінки розвитку дітей раннього віку»;

 • навчально-освітній тренінг для класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів «Технології попередження жорстокого поводження та насильства серед дітей та підлітків»;

 • навчально-освітній тренінг для новопризначених працівників освіти «Технології і методи збереження психічного здоров’я вчителя. Шляхи виходу із конфліктних ситуацій».

Упродовж 2010-2011 навчального року фахівці психологічної служби міста брали активну участь у роботі Школи психологічної майстерності, методичного об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів, постійно діючого семінару практичних психологів із теми «Психологічний супровід профільного навчання».

З метою підвищення психологічної культури громадськості на сайті відділу освіти та навчальних закладів міста створено сторінки психологічної служби.

У 2010-2011 навчальному році відкрито окремий кабінет для роботи практичного психолога у дошкільному навчальному закладі №1 «Ромашка».

Проте, практичні психологи та соціальні педагоги кабінетами для роботи забезпечені частково, відсутні приміщення для проведення групової роботи. В Острозькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 практичний психолог та соціальний педагог працюють в одному кабінеті, жоден із кабінетів не паспортизований.

Про результативність діяльності працівників психологічної служби свідчать здобутки і на рівні області. Так, І місце в обласному конкурсі творчих робіт «Я обираю психологію» зайняла учениця 11-В класу Козлинець Тетяна (Острозька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів), науковий керівник - практичний психолог Нечирупенко Юлія Миколаївна, а у VІІІ обласному конкурсі-ярмарку педагогічної творчості у номінації «Робота з обдарованими учнями» І місце зайняла методист з психологічної роботи відділу освіти виконкому Острозької міської ради Романчук Б.А. (посібник «Соціально-психологічний супровід обдарований дітей. Формування конкурентоспроможної особистості обдарованого учня шляхом упровадження інноваційних психологічних технологій і методик»).

Згідно із звітністю, поданою із навчальних закладів, проблемою у діяльності психологічної служби, можна вважати недостатнє матеріально-технічне забезпечення, жоден кабінет не паспортизований, матеріально-технічне забезпечення не відповідає Положенню про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів.Основні завдання психологічної служби

на 2011/2012 навчальний рік полягають у:

 • сприянні повноцінному розвитку особистості вихованців, учнів на кожному віковому етапі, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;

 • забезпеченні індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;

 • профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку вихованців, учнів, студентів.

 • підвищення рівня психологічної компетентності усіх учасників навчально-виховного процесу;

 • раннє виявлення та створення психолого-педагогічних умов для соціалізації дітей з особливостями психофізичного розвитку;

 • інформування громадськості про діяльність психологічної служби.


Організація діяльності соціально-психологічної служби

у 2011/2012 навчальному році
З метою покращення інформування громадськості про діяльність соціально-психологічної служби навчального закладу та на численні звернення батьків відділ освіти виконкому Острозької міської ради рекомендує здійснювати соціально-психологічний супровід дітей за згодою батьків (опікунів).
Згода батьків (опікунів) на психологічний супровід дитини в ЗНЗ (ДНЗ)
Я згоден(а) на психологічний супровід моєї дитини.

Психологічний супровід дитини включає: психологічну діагностику, спостереження в період адаптації, участь в розвиваючих заняттях, при необхідності відвідування дитиною розвиткової групи індивідуально, консультування батьків.


Психолог зобов’язується:

 • надавати інформацію про результати психологічного обстеження дитини при зверненні батьків (опікунів);

 • не розголошувати інформацію, отриману в процесі індивідуальної бесіди з дитиною і її батьками.

Конфіденційність може бути порушена в наступних ситуаціях:

 • Якщо дитина повідомить про намір завдати серйозної шкоди собі або іншим особам.

 • Якщо дитина повідомить про жорстоке поводження з нею або іншими.

 • Якщо матеріали роботи необхідно подати на запит правоохоронним органам.

Про такі ситуації Ви будете інформовані.

Батьки (опікуни) мають право:

 • звернутися до психолога ЗНЗ (ДНЗ) з питання, що цікавить;

 • відмовитися від психологічного супроводу дитини (або окремих його компонентів, вказаних вище), надавши психологові ЗНЗ (ДНЗ) заяву про відмову на ім’я директора ЗНЗ (завідувача ДНЗ).

З умовами згоден (а)
Прізвище та ім’я дитини

Підпис батьків (опікунів)
З повагою психолог ЗНЗ ДНЗ)________________________________
Планування діяльності психологічної служби

на 2011/2012 навчальний рік:

Крім Положення про психологічну службу, діяльність практичних психологів регламентована листом МОН України "Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України" від 27.08.2000 року №1/9-352, а діяльність соціальних педагогів - наказом МОН України "Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України" від 28.12.2006 року №864 та листом МОН України від 05.03.2008 року № 1/9 -128.

Передумовою планування роботи на рік є аналіз діяльності за попередній рік з урахуванням специфіки виконаної роботи.

Планування як процес – це систематична підготовка прийняття рішень щодо цілей, засобів та дії шляхом цілеспрямованої порівняльної оцінки реального і бажаного. При цьому дуже важливо враховувати достовірність необхідних для планування даних.4 етапи процесу планування:

 • вироблення загальних цілей для певного етапу розвитку;

 • визначення шляхів досягнення цілей;

 • вибір засобів досягнення цілей;

 • контроль за досягненням цілей.

У розробці будь-якого плану виділяється 5 стадій:

 1. проблемний аналіз стану;

 2. формування образу майбутнього;

 3. розробка стратегії (мета), основних напрямів і завдань переходу на новий щабель розвитку;

 4. формування плану дій;

 5. експертиза наміченого плану дій.


Структура річного плану роботи психологічної служби навчального закладу


 • Нормативно-правові документи, якими керується соціально-психологічна служба навчального закладу.

 • Склад соціально-психологічної служби навчального закладу (до складу психологічної служби крім психолога і соціального педагога входять педагогічні працівники, які забезпечують психологічний супровід навчально-виховного процесу в рамках своєї професійної компетенції (заступник директора з виховної роботи, класні керівники), а також представники суміжних галузей: медичний працівник, логопед-дефектолог.


Аналітична частина

(до двох сторінок)

Аналіз роботи соціально-психологічної служби за попередній навчальний рік, пріоритетних напрямів роботи служби за попередній навчальний рік.

В аналітичні частині слід надати таку інформацію:


 • дослідження, які проведені у минулому навчальному році;

 • проведені обстеження (першокласників, п’ятикласників та ін.);

 • робота за авторськими, міськими, обласними, всеукраїнськими, національними програмами;

 • участь у атестації педагогічних працівників;

 • підвищення кваліфікації (курси РОІППО, навчальні тренінги, семінари-практикуми та ін.);

 • що виконано за планом, що не виконано, з яких причин .

Усі кількісні показники даються з аналізом, висновками, порівняннями щодо покращення або погіршення ситуації в навчальному закладі. Визначаються проблеми, аналізуються причини, що призводять до них, шляхи їх вирішення в наступному навчальному році.
Цілепокладаюча частина

Цілепокладаюча частина робочого плану повинна мати конкретні цілі й завдання, відповідати пріоритетному напряму діяльності закладу та соціально-психологічної служби. Вибір пріоритетного напряму роботи обґрунтовується на основі аналітичної частини. Цілі діяльності соціально-психологічної служби, завдання на рік і перспективи мають бути усвідомленими, базуватися на нормативно-правових документах, але залежно від свого рівня завдань.


Освітня проблема навчального закладу:____________________________
Проблемна тема психологічної служби навчального закладу:___________
Основна мета роботи психологічної служби навчального закладу:______
Основні завдання психологічної служби навчального закладу:__________
Очікуваний результат:_____________________________________________
Змістовна частина

Цю частину плану зручніше заповнювати у вигляді таблиці, яку ми наводимо як приклад. Заходи змістової частини повинні відображати діяльність соціально-психологічної служби і мають бути спрямовані на досягнення цілей і реалізацію завдань річного плану (додаток 1, 2,3).
Для практичного психолога

Основні розділи плану

Планування роботи здійснюється за такими розділами: 1. Вступ (нормативно-правові документи, якими керується соціально-психологічна служба навчального закладу, склад, аналітична частина, цілепокладаюча частина, освітня проблема навчального закладу, проблемна тема психологічної служби, мета, завдання, очікуваний результат).

 2. Робота з учнями.

 3. Робота з педагогічним колективом.

 4. Робота з батьками.

 5. Науково-методична, дослідно-пошукова робота.

 6. Організаційно-методична робота.

 7. Зв’язки з громадськістю.

 8. Самоосвіта і підвищення кваліфікації.

 9. Додатки (схеми, графіки, таблиці і т.п.).


Основні напрями діяльності психологічної служби

Діяльність психологічної служби за основними напрямами є обов’язковою для планування з усіма категоріями – дітьми, батьками, педагогами. 1. Психодіагностична робота

2. Превентивна робота

  1. Консультативно-методична робота

  2. Психолого-педагогічна корекція та розвиток

  3. Психолого-педагогічна просвіта


Для соціального педагога

Функції по роботі з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками,

органами держадміністрацій та місцевого самоврядування

1. Діагностичні

2. Прогностичні

3. Консультативні

4. Захисні

5. Профілактичні

6. Соціально-перетворювальні

7. Організаційні


Заходи,

обов’язкові для включення у річний план:

 • Ознайомлення педагогів, дітей, батьків з Конвенцією ООН про права дитини.

 • Заходи щодо запобігання торгівлею людьми.

 • Заходи щодо формування здорового способу життя.

 • Заходи з профілактики гострого і хронічного стресу (міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації» на 2002-2011 р.).

 • Робота з дітьми та підлітками з девіантною поведінкою (із залученням спеціалістів суміжних галузей).

 • Соціальна та психологічна реабілітація дітей, які відстали у навчанні через відсутність можливості навчання; дітей, які експлуатувалися у сфері секс бізнесу та були втягнуті у кримінальну діяльність; дітей, які були травмовані, або захворіли на виробництві (Концепція запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей).

 • Соціальна та психологічна реабілітація дітей, які зазнали насильства.Перелік рекомендованих заходів

для включення у річний план практичного психолога:


з/п

Назва заходу

Напрямок реалізації

Цільова група

Орієнтовний термін проведення

1.

Діагностика готовності дитини до школи.

Діагностика, прогностика, консультування, просвіта, корекційно-розвивальна робота.

Учні 1-х класів, батьки, вчителі початкових класів.

Вересень, жовтень, квітень, травень.

2.

Психолого-педагогічний консиліум.

Діагностика, прогностика, консультування, просвіта.

Учні 1-х,5-х,10 (профільних класів) класів, батьки, вчителі початкових класів, вихователі, класні керівники, вчителі-предметники, адміністрація.

Вересень - листопад

3.

Раннє виявлення дітей з вадами психофізичного розвитку.

Діагностика, прогностика, консультування, просвіта, корекційно-розвивальна робота, співпраця з ПМПК.

Учні 1-х, класів, батьки, вчителі початкових класів, вихователі, адміністрація.

Упродовж навчального року.

Вересень, жовтень.4.

Профорієнтаційна робота

Просвіта, діагностика, прогностика, консультування.

Учні 7-8 класів, 8-9 класів, 9-11 класів, батьки, класні керівники, вчителі-предметники, адміністрація.

Упродовж навчального року.

5.

Психологічний супровід обдарований дітей.

Діагностика, прогностика, консультування, просвіта, корекційно-розвивальна робота.

Учні 1-11 класів, батьки, вчителі початкових класів, вихователі, класні керівники, вчителі-предметники, адміністрація.

Упродовж навчального року.

6.

Психологічний супровід дезадаптованих учнів.

Діагностика, прогностика, консультування, просвіта, корекційно-розвивальна робота.

Учні 1-11 класів, батьки, вчителі початкових класів, вихователі, класні керівники, вчителі-предметники, адміністрація.

Упродовж навчального року.

7.

Психологічний супровід діяльності педагогічного колективу.

Попередження професійного вигорання педагогічних працівників.Діагностика, прогностика, консультування, просвіта, інтерактивні форми навчання дорослих.

Педагоги, адміністрація.

Упродовж навчального року.

Листопад, квітень.
Діяльність практичних психологів дошкільних навчальних закладів

Аналізуючи річну діяльність, практичні психологи дошкільних навчальних закладів вказують на зростання кількості дітей з порушеннями у поведінці. Найчастіше мова йде про синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Такі діти схильні до "зривів уроків" через нездатність психіки тривалий час знаходитись в одноманітній ситуації. Психологи повинні вивчити особливості психіки таких дітей та надати вчителям рекомендації щодо зміни видів діяльності під час навчального процесу. Окрему категорію становлять діти з низьким рівнем розумового розвитку, які потребують системної розвивальної роботи зі сторони психолога, батьків. Діяльність практичного психолога в умовах дошкільного навчального закладу повинна розглядатися виключно у співпраці з логопедом, дефектологом, вихователем, батьками.

Практичний психолог дошкільного навчального закладу повинен сконцентрувати основну діяльність на: вивченні адаптації дитини до садочка, раннє виявлення дітей, які мають особливості у психофізичному розвитку (вади зору, слуху, мовлення, опорно-рухового апарату, розлади когнітивної сфери (розумова відсталість, затримка психічного розвитку), порушення поведінки, неврологічні захворювання) та проведенні відповідної корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи.

З огляду на специфіку діяльності практичного психолога в умовах дошкільного навчального закладу є очевидним, що основний акцент у щоденній діяльності доцільно зробити на роботі з батьками. Спеціалістам служби необхідно навчити батьків співвідносити новоутворення дитячого віку з віковими і психологічними нормами, розпізнавати емоційні прояви у дитини, відпрацювати стилі реагування на такі прояви і поведінку, сформувати у батьків відповідальне ставлення до виконання батьківських обов’язків тощо.


Діяльність практичних психологів, соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів

З огляду на аналіз діяльності практичних психологів, соціальних педагогів, особливо молодих спеціалістів, керівникам методичних об’єднань варто звернути увагу на відпрацювання алгоритму діяльності, дотримання причино-наслідкових зв’язків між певними видами діяльності. Практичний психолог навчального закладу повинен сконцентрувати основну діяльність на: вивченні рівня готовності дитини до шкільного навчання, адаптації до нових умов навчання (1-й, 5-й класи); характерологічних особливостей дітей підліткового віку (7-8 клас); підготовки до профільного навчання (8-9-11класи).

Зростання кількості дітей з девіантною поведінкою вимагає пошуку нових стратегій реагування на дане явище. Тому, рекомендовано при проведенні корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи застосовувати інноваційні психологічні технології та методи, які відповідають віковим особливостям дітей.
Діагностика психологічної готовності дітей до шкільного навчання

Діагностика психологічної готовності дітей до шкільного навчання є актуальним напрямком роботи практичного психолога у 2011/2012 році. Відділ освіти виконкому Острозької міської ради рекомендує:

- продовжити проведення діагностики готовності дітей до шкільного навчання (психологи дошкільних закладів – лютий-березень, психологи шкіл – вересень місяць);

- продовжити проведення кількісного і якісного аналізу даних діагностики психологічної готовності дітей міста до шкільного навчання. Результати діагностики використовувати для організації корекційно-розвивальної, консультативної, роботи з дітьми, батьками, педагогами;

- дані про результати діагностики подавати у відділ освіти виконкому Острозької міської ради (психологи дошкільних закладів – до 15 квітня, психологи шкіл – до 15 жовтня). (Лист РОІППО від 18.04.2005р. №174 «Про внесення змін до проведення психологічної діагностики готовності дітей до шкільного навчання»).

Психологічний супровід системи інклюзивної освіти, співпраця із психолого-медико-педагогічною консуьтацією

Розбудова системи інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами покладає на психологів особливу відповідальність за створення комфортних умов їх перебування в навчальному закладі, підготовку решти дітей у класі, школі, батьків і вчителів до взаємодії з ними, розробку відповідних програм розвитку.

Окремим питанням є взаємодія практичного психолога навчального закладу із психолого-медико-педагогічною консультацією, а саме своєчасне виявлення і облік дітей з вадами у розвитку різних категорій, як тих, які знаходяться на обліку в дитячих медичних закладах, дошкільних установах, так із числа постійно невстигаючих учнів загальноосвітньої школи.

Основними завданнями працівників психолого-медико-педагогічної консультації є визначення особливостей психофізичного розвитку дитини, її можливостей та потреб; формулювання рекомендацій педагогам, практичному психологу; долучення до розробки індивідуального навчального плану; співпраця з батьками; надання фахових консультації тощо.Профілактика та подолання явищ жорстокості, насильства, злочинності, правопорушень, вживання алкогольних і наркотичних речовин

Поширення в учнівському середовищі негативних явищ жорстокості, насильства, вживання алкогольних та наркотичних засобів вимагає посилення профілактичної функції у діяльності спеціалістів психологічної служби.

Відповідно до п. 10 Заходів щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 29.10.2010р. №1023, листа Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 01.02.2011 №136 «Про комплекс заходів щодо попередження жорстокого поводження з дітьми» рекомендовано розробити інформаційно-освітні протиалкогольні програми для дітей та учнівської молоді.

Упродовж 2011-2012 навчального року рекомендуємо провести соціально-психологічні дослідження серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів з метою вивчення проблеми підліткового насильства та розробити рекомендації для педагогів та батьків щодо попередження фактів психічних розладів, агресивності і жорстокості серед неповнолітніх. Вжити заходів щодо раннього виявлення дітей з неблагополучних сімей для забезпечення їх подальшого соціально-педагогічного супроводу.

У 2011/2012 році актуальним залишається профілактика раннього узалежнення від психоактивних речовин (тютюн, алкоголь, наркотики, наркотично діючі речовини). З метою з’ясування специфіки проблеми раннього узалежнення в нашому місті, виявлення «групи ризику, окреслення невирішених питань взаємодії «учень-вчитель», «учень-батьки» «учень-учень і своєчасної організації корекційно-відновлювальної роботи рекомендуємо продовжити проведення діагностики щодо раннього виявлення наркотичного узалежнення і соціально-неадекватної поведінки учнів (вересень, квітень)та організацію корекційно-розвивальної роботи з ними в навчальних закладах міста. При проведенні діагностики використовувати анкету експрес-діагностики раннього узалежнення та соціально-неадикватної поведінки (лист Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 19.05.2004 р. №252 «Про внесення змін до проведення діагностики щодо раннього виявлення наркотичного узалежнення і соціально-неадекватної поведінки учнів та організації корекційно-розвивальної роботи з ними в закладах середньої освіти області»). Дані про результати діагностики подавати у відділ освіти виконкому Острозької міської ради до 15 жовтня/15 травня.

Одним із дієвих способів встановлення безпечного, комфортного середовища у навчальному закладі, вирішення учнівських конфліктів є впровадження програм примирення серед однолітків (кола цінностей, медіації). Головна перевага вказаних програм покращення загального мікроклімату, зниження кількості конфліктів і випадків прояву насильства серед учнів, посилення ролі і участі батьків в процесі виховання дітей, формування відповідальності людини і громади за власну поведінку і поведінку інших, готовність прийти на допомогу, розв’язати конфлікт.


Особливості діяльності соціального педагога

Розшарування суспільства за економічною ознакою негативно вплинуло на міжособистісні відносини в учнівських колективах, а часто і на стосунки між вчителями та учнями. У таких умовах, діяльність соціального педагога набуває надзвичайної актуальності та необхідності. Діти з незахищених верств населення, сімей, які перебувають в кризових життєвих обставинах та проживають за межею бідності потребують особливої турботи, любові, захисту і піклування. За статистикою Державної пенітенціарної служби, більшість вихованців спеціальних установ для неповнолітніх (виховних колоній) перебували в маргінальних сім’ях, або мали статус "дитина вулиці". Таким чином діяльність соціального педагога невід’ємно пов’язана з питаннями захисту прав і свобод дитини як в межах начального закладу, так і поза ними.

Акцентуємо увагу на розробленні та впровадженні у діяльність навчальних закладів соціальних технологій роботи з біологічними батьками, які не виконують виховних функцій

Основною передумовою ефективної діяльності соціального педагога традиційно вважається знання основ міжнародного і національного законодавства в частині захисту прав дітей, а також уміння налагодити міжвідомчу і міжсекторальну взаємодію з працівниками відповідних служб і підрозділів.

Одним з пріоритетних напрямів діяльності залишається налагодження та забезпечення зв’язку між службами і структурами, котрі здійснюють патронат і супровід дітей, особливо тих, котрі опинилися у складних життєвих обставинах, віднесених до так званих "груп ризику". Соціальний педагог, взаємодіючи із спеціалістами служби у справах дітей, кримінальної міліції у справах дітей, комісіями з правових питань, долучається до формування соціальної політики.
Вдосконалення роботи з дітьми трудових мігрантів

У 2011-2012 навчальному році відділ освіти виконкому Острозької міської ради рекомендує спеціалістам психологічної служби : • проводити роз’яснювальну роботу з батьками щодо можливих наслідків несвоєчасної підтримки дитини у нових життєвих обставинах за тимчасової відсутності батьків (одного з них), необхідності спільної підготовчої роботи до від’їзду, важливість та оптимальні шляхи підтримання контакту під час відсутності та можливість отримання психологічної підтримки після повернення;

 • проводити психологічну роботу з батьками для формування відповідального батьківства, усвідомлення своєї ролі у розвитку та становленні особистості дитини; -

 • налагодити схеми співпраці працівників освіти з батьками, особами, які тимчасово замінюють батьків, з соціальними службами, службами у справах дітей, неурядовими організаціями з проблем дітей трудових мігрантів;

 • проводити соціально-педагогічну та психологічну роботу з тимчасовими опікунами та дітьми для вчасного діагностування проблем розвитку дитини та взаємодії з соціальним оточенням та конструктивного їх вирішення;

 • акцентувати увагу тимчасових опікунів на значенні освіти для подальшого розвитку та становлення особистості дитини, необхідності забезпечення не лише фізіологічних потреб, а і інших потреб виховання та розвитку дитини;

 • проводити превентивну діяльність з метою уникнення небажаних змін у системі ціннісних орієнтацій дітей;

 • тимчасовим опікунам і педагогічним працівникам відстежувати дозвілля дітей з метою попередження потрапляння дітей в залежності, злочинні угруповання, асоціальні проблеми, по можливості забезпечувати участь дітей в гуртках, клубах, волонтерських рухах та інших соціально прийнятних формах дозвілля.


Соціально-психологічний супровід педагогічних працівників

Оскільки педагогічний працівник, вчитель є основною одиницею системи освіти, тому від рівня його психологічної компетентності залежить здоров’я дитини, мікроклімат в колективі, освітньому закладі, рівень комфортності та безпечності освітнього середовища. Одним з нових пріоритетних напрямів у діяльності практичних психологів є підвищення психологічної культури і компетентності педагогічних працівників, в тому числі представників адміністрації навчальних закладів (створення педагогічних клубів, груп саморозвитку та ін).

У 2011-2012 навчальному році відділ освіти виконкому Острозької міської ради рекомендує фахівцям психологічної служби :


 • проводити профілактичні заходи для збереження психічного здоров’я педагогічних працівників;

 • визначати рівень емоційного вигорання педагогів 2 рази на рік (листопад, квітень);

 • проводити психологічну роботу з вчителями, вихователями щодо попередження конфліктів у системі учень-учитель, учитель-батько, учитель-учитель.


Підвищення фахової компетентності спеціалістів служби

Одним з важливих механізмів підвищення фахової компетентності і кваліфікації є атестація спеціалістів психологічної служби. Атестація працівників психологічної служби системи освіти у 2011-2012 навчальному році буде відбуватись згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників (наказ Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 № 930, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550).

Обираючи тему для розробки та вивчення в процесі атестації працівникам психологічної служби пропонується керуватися основними напрямами науково-дослідної і науково-методичної роботи, окресленими в листі Міністерства освіти і науки України від 30.07.10 року №1/9-516.

Іншим важливим елементом підвищення компетентності працівників психологічної служби є системи самоосвіти та методичного забезпечення їх професійної діяльності.

Питання самоосвіти безпосередньо пов’язане з кількістю та якістю методичної літератури в тому числі і періодичних видань. З огляду на вказане, керівникам навчальних закладів забезпечити підписку на фахові видання, передбачити можливість фінансування для придбання інструментарію, методичних посібників.

Працівники служби виконують значний обсяг роботи з психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу усіх суб’єктів навчально-виховного процесу. Переважна більшість видів роботи практичних психологів і соціальних педагогів має відбуватись у спеціально обладнаних приміщеннях згідно з Положенням про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (наказ МОН України від 19.10.2001 р. № 691). Тому термінового вирішення потребує проблема створення належних умов праці для практичних психологів і соціальних педагогів.


Перелік нормативних документів з питань організації та функціонування психологічної служби системи освіти у 2011/2012 році


 1. Закон України "Про освіту" (статті 21, 22 ).

 2. Розпорядження від 22 квітня 2006 р. № 229 Київ «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки».

 3. Рішення Рівненської обласної ради від 04.03.2011 р. №132 «Про обласну комплексну програму профілактики злочинності та правопорушень на 2011-2015 роки».

 4. Рішення Острозької міської ради від 29.04.2011 р. №122 «Про міську Комплексну програму профілактики злочинності на 2011-2015 роки».

 5. Постанова від 16 травня 2007 р. № 739 Київ «Про внесення змін у додаток до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів), інших установ і закладів, педагогічним і науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам».

 6. Наказ МОНУ від 19.10.2001 р. «Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів».

 7. Концепція розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року.

 8. Концепція розвитку психологічної служби системи освіти Рівненської області на період до 2012 року.

 9. Концепція розвитку психологічної служби системи освіти міста Острога на період до 2012 року.

 10. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.07.2011 №1/9-562 «Про стан, проблеми та основні завдання діяльності психологічної служби на 2011/2012 навчальний рік».

 11. Наказ МОНУ від 02.07.2009 р. № 616 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України».

 12. Положення про психологічну службу системи освіти України (Нова редакція).

 13. Ллист МОН України "Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України" від 27.08.2000 року №1/9-352.

 14. Наказ МОНУ від 28.12.2006 р. № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами Міністерства освіти і науки України».

 15. Лист МОН України від 05.03.2008 року № 1/9 -128.

 16. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.07.2004 № 569/38 “Про затвердження положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічних консультацій”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.07.2004 № 931/9530.

 17. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.08.04р.№661 “Про організацію діяльності регіональних психолого-медико-педагогічних консультацій”.

 18. Лист МОНУ від 11.09.2009 р. № 1/9-632 «Щодо поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх».

 19. Наказ МОНУ від 10.09.2009 р. № 839 «Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту».

 20. Наказ МОНУ від 11.09.2009 р. № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі».

 21. Лист МОНУ від 09.09.2009 р. № 1/9-616 «Про розрахунок кількості ставок практичних психологів і соціальних педагогів у загальноосвітніх навчальних закладах».

 22. Лист МОНУ від 04.08.2009 р. № 1/9-515 «Організаційно-методичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів (вихованців) у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах».

 23. Наказ МОНУ від 17.05.2007 р. № 392 «Про проведення у навчальних закладах просвітницько-профілактичних заходів з питань протидії торгівлі дітьми у 2007 році».

 24. Лист МОНУ від 11.03.2006 р. № 1/9-143 «Про підвищення ефективності діяльності практичних психологів, соціальних педагогів, консультантів і фахівців психолого-медико-педагогічних консультацій».

 25. Наказ УОН «Про проведення атестації працівників психологічної служби закладів освіти» (щорічно).

 26. Наказ УОН «Про підсумки атестації працівників психологічної служби» (щорічно).

 27. Наказ МОНУ, МОЗУ, Мін. у справах сім’ї, молоді та спорту, Мін. праці та соціальної політики України, Мін. транспорту та зв’язку України, Мін. внутрішніх справ України, Державний департамент України з питань виконання покарань від 14.06.2006 р. 1983/388/452/221/556/596/106 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах».

 28. Лист МОНУ від 17.10.2007 р. № 1/9-623 «Про викладання соціально-психологічних дисциплін в навчальних закладах практичними психологами і соціальними педагогами».

 29. Наказ МОНУ від 23.08.2006 р. № 631 «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства, щодо захисту прав неповнолітніх».

 30. Наказ МОНУ від 25.12.2006 р. № 844 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми».

 31. Наказ МОНУ від 28.12.2006 р. № 865 «Про проведення соціально-педагогічної та психологічної роботи з дітьми трудових мігрантів».

 32. Наказ МОНУ від 20.01.2007 р. № 27 «Про заходи Міністерства освіти і науки України на виконання Комплексної програми профілактики злочинності на 2007-2009 роки».

 33. Наказ МОНУ, МОЗУ, Мін. У справах сім’ї, молоді та спорту від 02.02.2007 р. № 302/80/49 «Про затвердження порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей до сімейних форм виховання».

 34. Лист МОНУ від 13.03.2007 р. № 1/9-141 «Про присвоєння педагогічних звань працівникам психологічної служби системи освіти».

 35. Наказ МОНУ від 19.06.2008 р. № 554 «Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання «Про стан та подальший розвиток психологічної служби системи освіти України».

 36. Положення про експертизу психологічного та соціологічного інструментарію, що застосовується у навчальних закладах (Наказ МОН України від 20.04.2001 р. №330).

 37. Наказ УОН від 26.06.2011 р. №197 «Про експертизу психологічного та соціологічного інструментарію, що застосовується у навчально-виховних закладах Рівненської області».

 38. Лист РОІППО від 21.07.2011 р. №867 «Про єдиний методичний день для працівників психологічних служб закладів освіти області».

 39. Лист відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 08.08.2011 р. №01-22/700 «Про єдиний методичний день для працівників психологічних служб закладів освіти міста».

 40. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.01.2011 №1/9-19 «Про збереження посад працівників психологічної служби».

 41. Лист РОІППО від 18.04.2005 р. №174 «Про внесення змін до проведення психологічної діагностики готовності дітей до шкільного навчання».

 42. Лист РОІППО від 19.05.2004 р. №252 «Про внесення змін до проведення діагностики щодо раннього виявлення наркотичного узалежнення і соціально-неадекватної поведінки учнів та організації корекційно-розвивальної роботи з ними в закладах середньої освіти області».

 43. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011 р. №714 «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї».

 44. Указ Президента України від 27.12.2005 р. №184/2005 «Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової реалізації інвалідів».

 45. Заходи Острозької міської ради щодо реалізації в місті Указу Президента України від 27.12.2005 року №1845/2005 «Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової реалізації інвалідів».

 46. Рішення Острозької міської ради від 30.10.2007 р. №286 «Про міську Програму реабілітації інвалідів».

 47. Наказ управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 16.04.2007 №199 «Про затвердження заходів щодо виконання обласної програми реабілітації інвалідів».

 48. Наказ управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 17.09.2007 №402 «Про заходи щодо реалізації обласної програми розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року.

 49. Наказ відділу освіти Острозької міської ради від 09.10.2007 р. №149 «Про заходи щодо реалізації обласної програми розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2012 року в місті Острозі».

 50. Наказ управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 21.12.2009 року №604 «Про затвердження заходів з виконання у 2010 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року».

 51. Наказ відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 28.12.2009 р. №215 «Про затвердження заходів з виконання у 2010 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року».

 52. Наказ Міністерства освіти і науки України №1153 від 21.12.2009 «Про заходи Міністерства освіти і науки України на виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року №1482-р «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року».

 53. Лист управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації від 05.05.2010 №118-02/01-09/10.

 54. Наказ відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 19.05.2010 р. №92 «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року».

 55. Рішення Острозької міської радивід28.01.2009 р. №737 «Про затвердження міської програми медико-психологічної реабілітації неповнолітніх осіб, які постраждали у надзвичайній ситуації, а також у яких внаслідок такої надзвичайної ситуації загинув один із батьків або обоє батьків».

 56. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 р. №732 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003р. №61, від 15.10.2004 р. №797, від 19.05.2008 р. №432).

 57. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.12.2010 р. №1224 «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах».

 58. Лист Міністерства освіти і науки України від 04.08.2009 р. № 1/9-515 «Організаційно-методичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів (вихованців) у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах».


Список рекомендованої літератури
Навчальні посібники:


 1. Аксіологічні основи психологічної культури особистості: навчально-методичний посібник / В.В. Рибалка. – К.: АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих: Ін-т обдарованої дитини; АПН і МОН України, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, 2009.-326 с.

 2. В.Г.Панок, Я.В. Чапрак, Д.Д. Романовська. Психоконсультативні стратегії діяльності практичного психолога системи освіти. Навчально-методичний посібник: Чернівці, «Рута», 2010.

 3. Панок В.Г., Острова В.Д. Психологічна служба вищого навчального закладу (організаційно-методичні аспекти). – К.: «Освіта України», 2010. – 230 с.


Методичні посібники:


 1. Рибалка В.В. Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога / Валентин Рибалка. – К. : Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 2. Луценко Ю. А. Діти-правопорушники: що робити? / Юрій Луценко – К.: Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")

 3. Мерзлякова О.Л. Як не потрапити на гачок маніпулятора: програма занять для молоді (метод.посіб)/ Олена Мерзлякова. К.:Шк.світ, 2010 . -119с.

 4. Рибалка В.В. Психологія розвитку творчо обдарованої особистості: наук.-метод. посіб. / В.В.Рибалка // НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих; Ін-т обдарованої дитини, 2010. – 440 с.

 5. Настільна книга соціального педагога (нормативно-правове забезпечення діяльності) / упоряд. Ю.А.Луценко, В.Г.Панок – К.: Білоцерківдрук, 2011 – 308с. ISBN 978-966-8454-31-8 ББК 74.00

 6. Психолого-педагогічна робота в закладах соціальної реабілітації (методичний посібник)/ за заг.ред. Ю.А.Луценка, Є.Б.Павлової, В.Г.Панка – К.: Видавець: Надтока О.Ф., 2011.- 310с. (18,02 д.а) ISBN 978-966-2635-01-0 ББК 88.4


Словники і довідники:

 1. Словник-довідник психолога-консультанта/укл.:Н.В. Гаркавенко, Я.В. Чапрак, С.К. Шандрук, І.І. Солійчук / Наук. ред. В.Г. Панок .- Чернівці, «Рута», 2010.- 200 с.


Статті:

 1. Мерзлякова О.Л. Профілактика психологічної маніпуляції і контролю свідомості / Мерзлякова О.Л., Пєтухов В.Е. //Практична психологія і соціальна робота. – 2008. - №4 – С.63-77; №5. – С.66-70; №6. – С.70-72; №7. – С.65-68; №8. – С63-71; №9. – 59-61

 2. Ілляшенко Т.Д. Яка вона – інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній школі / Тамара Ілляшенко // Початкова школа: науково-методичний журн. / засн. М-во освіти і науки України // голов. ред. А. Лук’янець – К.: „Початкова школа”, 2011 - №5 - С. 47-50.

 3. Рибалка В.В. Честь і гідність особистості як предмет теоретичної та практичної психології / В.В. Рибалка // Психологія особистості: науковий теоретико-методологічний і прикладний: психологічний журнал / Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника – 2010 - №1. – С. 186-194.

 4. Сосновенко Н.В. Згуртованість педагогічного колективу навчального закладу – запорука його успішної діяльності / Н.В.

 5. Сосновенко Н.В. Практика управління дошкільним закладом: щомісячний спеціалізований журнал / за ред. Омельяненко Н.В. – К.: ТОВ «Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку (МЦФЕР)» - 2011 - №4 24-32.


Сайти
www.center-psyholog.org.ua

http://chitalka.info/psy.html

http://ru.wikipedia.org/wiki/

http://upsihologa.com.ua/library.html

http://upsihologa.com.ua/

Психология третьего тысячелетия http://www.psiholog3000.ru/content/view/918/1/

Блог психолога  http://psyhoblog.com/?attachment_id=452

Психологический словарь http://mirslovarei.com/psi_A/

Архів журналів http://psyjournals.ru/journal_catalog/index.shtml

http://emiz.org.ua/index.php/shramko-elena-petrovna-tdt-trener-v-kieve.html

Тренінги http://www.top1000.nnov.ru/cgi-bin/go.cgi?http://psychocenter.narod.ru

 http://psyjournals.ru/psyedu/2009/n2/Ignatyeva_full.shtml

Журнал «Психология элиты» http://www.psy-elite.ru/

Журнал «Психология» http://www.newfriends.ru/commonpsih01.php

  http://www.psychology.su/2009/04/30/ne-ver-ne-bojsya-ne-prosi/

  http://www.ya-plus.in.ua/MainCenter.html

  http://www.tdcom.com.ua/rus/downloads/stories/4-emocii.pdf

  http://psylib.myword.ru/index.php?automodule=downloads

 http://testoteka.narod.ru/ тести
Перелік фахових періодичних видань рекомендованих для використання в практичній діяльності спеціалістів психологічної служби
23316 – газета “Психолог”

37648 – газета “Психолог дошкілля”

91815 – газета “Соціальний педагог”

90224 – газета “Дефектолог”

23677 – “Психолог. Бібліотека”

91491 – “Психолог. Комплект книжок для психолога. Шкільний світ. 2005-2007”

74064 – журнал “Практична психологія та соціальна робота”

74016 – журнал “Обдарована дитина”

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка