Методичні рекомендації щодо оцінки рівня кваліфікації педагогічних працівниківСкачати 430.41 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації14.04.2016
Розмір430.41 Kb.
  1   2   3


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ Л У Г А Н С Ь К ОЇ М І С Ь К ОЇ Р А Д И

Комунальний заклад

„Луганський методичний центр”

вул. Пушкіна 8, м. Луганськ, 91000, Українател /факс (0642) 93-27-02, e-mail: lugmetodcenter@gmail.com
26.08.20115/107-1


Керівникам загальноосвітніх

навчальних закладів


Методичні рекомендації

щодо оцінки рівня кваліфікації педагогічних працівників

загальноосвітніх навчальних закладів освіти м. Луганська

(Розроблені Колєсніковою О.О. – завідуючою КЗ «Луганський методичний центр», Ковальовою Т.С., Селютіною Н.М. – методистами КЗ «Луганський методичний центр»)
Методичні рекомендації розроблено на підставі Типового положення про атестацію педагогічних працівників закладів освіти (наказ від 06.10.2010 № 930 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550) та затверджені на засіданні міської методичної ради № 7 від 26.08.2011 року

Сучасний заклад освіти являє собою складний механізм, який об'єднує багато напрямків діяльності:

 • Навчальний процес;

 • Виховний процес;

 • Методичну роботу (науково-методичну роботу);

 • Експериментальну (інноваційну) діяльність:

 • Психологічне забезпечення;

 • Допоміжний напрямок (забезпечення навчально-виховного процесу

необхідними умовами діяльності).

Реалізація усіх напрямків діяльності освітніх закладів здійснюється педагогічними працівниками. Чим вище науково-теоретичний і загальнокультурний рівень педагогічного працівника, його професійна майстерність, тим ефективнішим стає навчально-виховний процес та результативність діяльності освітнього закладу. Виходячи з цього, особливого значення набуває послідовна робота адміністрації закладу освіти з педагогічними кадрами до якої входить і атестація педагогічних працівників. Керівник навчального закладу та його заступники є організаторами і керівниками атестаційного процесу. Їхнім обов'язком перш за все є створення у закладі системи атестаційної роботи.

Атестація педагогічних працівників може виконати покладену на неї функцію лише за умови включення її з одного боку в систему управлінської діяльності, а з іншого боку в систему методичної роботи, спрямованої на забезпечення розвитку творчої ініціативи, підвищення рівня професійної майстерності та якості педагогічної праці.

У ході підготовки та проведення атестації педагогічних працівників доцільно дотримуватися наступних положень:

- підготовка, проведення атестації, а також її результати повинні бути спрямовані на утвердження високої ролі педагога, на підвищення його авторитету в колективі освітнього закладу, серед вихованців та їх батьків.

- усі нормативні документи, інформація про атестацію, її форми, види, кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників, зразки атестаційної документації мають бути доступними для педагогів, що атестуються, з порядком та терміном проведення атестаційної експертизи педагога слід ознайомити заздалегідь.

- робота атестаційних комісій повинна бути спрямована на виявлення успіхів та проблем у педагогічній діяльності, спрямованих на реалізацію педагогом цілей освіти на сучасному етапі.

- атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням
кваліфікаційних категорій проводиться щодо вчителів та викладачів
усіх спеціальностей, які мають вищу педагогічну або іншу вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра відповідно до п. 4.1. Типового положення про атестацію педагогічних працівників закладів освіти.


Робота з кадрами — один із напрямів діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу. І саме заступник директора має підтримувати прагнення педагогів до професійного зростання, допомагати кожному з них реалізувати на практиці наукові надбання, інноваційні технології, розкрити фахові здібності. 

Конкретні, чіткі обов'язки заступника директора, виконання яких спрямовані на реалізацію завдань атестаційного періоду в загальноосвітньому навчальному закладі, мають бути визначені у посадовій інструкції заступника директора.

Зокрема, такі обов'язки як: 

 • вивчення та оцінка рівня кваліфікації, результатів педагогічної діяльності педагогів, які  атестуються; 

 • створення оптимальних умов для активізації творчої діяльності педагогів; 

 • виявлення, вивчення, узагальнення, поширення найкращого досвіду роботи педагогів; 

 • моніторинг професійного зростання педагогів, які атестуються; 

 • розроблення заходів щодо підвищення професійної майстерності педагогічних працівників закладу; 

 • ведення документації, передбаченої нормативно-правовими актами;

 • оформлення інформаційних матеріалів з питань атестації (куточки, інформаційні стенди, вісники, бюлетені тощо);

- проведення аналізу результатів атестації педагогічних кадрів; 

 • внесення пропозицій щодо заохочення педагогічних працівників, проведення позачергової атестації (за потреби) ; 

 • внесення питань атестації педагогів у план методичної роботи. 

Проведення атестації передбачає ведення цілої низки документів, оформлення яких, як правило, покладається на заступника директора. Зокрема, у методичному кабінеті ЗНЗ має бути впорядковано такі матеріали щодо атестації педагогічних працівників: 

 • законодавчі і нормативні документи з питань атестації; 

 • перспективний план курсової перепідготовки; 

 • перспективний план атестації; 

 • графік проведення атестації; 

 • пам'ятки, порадники для педагогів; 

 • матеріали з вивчення, узагальнення досвіду роботи педагогів;

 •  аналітичні матеріали з вивчення рівня компетентності дітей; 

 • аналітичні матеріали з вивчення результативності роботи педагогів (методична та діагностична картки педагога (додаток 1, 2), результати психолого – педагогічного дослідження); 

 • портфоліо педагога (додаток 3); 

Аналіз існуючої практики показує, що вплив атестації на рівень навчально-виховного процесу в закладі освіти може бути як позитивний, так і негативний.
Позитивний - можливий за умови суворого дотримання усіх нормативних вимог до організації та проведення атестації. Він сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, покращенню його загальних результатів.
Негативний - можливий за умови неякісної організації та формального проведення атестації, що призводить до конфліктів у педагогічному колективі і, як наслідок цього, відволікає педагогічний колектив від безпосередньої роботи. Цей вплив відповідно ускладнює, гальмує і знижує рівень навчально-виховного процесу.


Внаслідок вище зазначеного виникає необхідність системного підходу до атестації педагогічних працівників, який складається з планування атестаційної роботи, суворого дотримання етапів проведення атестації, виконання нормативного режиму під час організації і проведення атестації, відпрацювання загальних вимог до педагогічного працівника, які дозволяють об'єктивно оцінювати кожного, хто атестується.

Атестацію слід розглядати як постійний неперервний процес, тому що із завершенням одного атестаційного періоду розпочинається наступний. Проте кожний такий атестаційний період містить кілька етапів, які повторюються з року в рік, а саме: 

  • підготовчий - теоретичні кваліфікаційні випробування (заліки, співбесіди, захист власного творчого звіту) в рамках проходження курсової перепідготовки; 

  • практичний - перевірка та оцінювання практичних професійних умінь педагога (результативність праці в навчально-виховному процесі).

З цією метою члени комісії відвідують заняття (не більше 2 за рік), проводять анкетування батьків вихованців, колег та адміністрації освітнього закладу. Використання психолого-педагогічних методик дає змогу об'єктивно визначити реальний кваліфікаційний рівень педагога, його творчий потенціал.

  • підсумковий – встановлення відповідної кваліфікаційної категорії.

На початку навчального року заступнику директора варто зосередити увагу на питаннях, які дадуть змогу уникнути непорозумінь та конфліктів у процесі проведення атестації педагогів у загальноосвітньому навчальному закладі. Зокрема, необхідно: 

 • перевірити своєчасність проходження курсів підвищення кваліфікації педагогами, які атестуються, наявність посвідчень курсової перепідготовки; 

 • подати інформацію керівнику закладу про внесення змін до перспективного плану атестації педагогів для підготовки наказу (за потребою); 

 • перевірити точність визначення стажу безпосередньої педагогічної роботи педагогів, які атестуються;

 • ознайомити колектив з нормативними документами, що регламентують процес атестації педагогічних працівників.

Заступнику директора варто пам'ятати, що: 

 • вивчення досвіду роботи педагогічних працівників, його узагальнення та оформлення відповідних документів проводиться членами атестаційної комісії, експертних груп і працівниками управління освіти та методичного центру

 • портфоліо заповнюється педагогом поетапно, відповідно до кваліфікаційного рівня;

 • педагогічний працівник, який протягом атестаційного періоду взяв участь у конкурсі професійної майстерності (описав досвід власної роботи, презентував методику роботи) і посів перше місце має право не проводити відкриті заходи під час атестації.

Адміністрація закладу, готуючи характеристику педагога, який атестується, має дати комплексну оцінку рівню його педагогічної майстерності, розкривши такі її складові: 

 • професійна компетентність; 

 • результативність роботи (рівень компетентності дітей); 

 • особистісні якості. 

Важливим аспектом такої комплексної оцінки є аналіз показників діяльності педагога за весь міжатестаційний період (за п'ять років), а не лише за рік атестації. Планомірний аналіз діяльності кожного педагога протягом цього періоду дасть можливість усім учасникам освітнього процесу уникнути зайвого напруження та хвилювань. 

Заступник директора повинен так побудувати методичну роботу, щоб задіяти в ній кожного педагогічного працівника, залучаючи до участі в різноманітних заходах. Таким чином педагоги матимуть змогу реалізувати свої потенційні можливості. У міжатестаційний період слід вивчати досвід роботи педагогів, узагальнювати його та подавати на розгляд, схвалення, затвердження до науково-методичної ради відповідного рівня, яка уповноважена здійснювати науково-педагогічну експертизу методичних матеріалів. 

Заступник директора слід відстежувати будь-які досягнення, вести облік участі кожного педагогічного працівника у методичних заходах. Тому на кожного педагогічного працівника загальноосвітнього закладу необхідно заповнити методичну та діагностичну карту педагога. Такі робочі матеріали допоможуть дати обґрунтовану вичерпну характеристику діяльності педагога за весь міжатестаційний період, забезпечать об'єктивність в оцінюванні діяльності педагогів, дадуть змогу уникнути формалізму під час підбиття підсумків вивчення діяльності вихователів.  Структурування отриманої інформації спрощує аналітичну роботу в межах кадрового менеджменту, зокрема з питань атестації. 

Після завершення атестаційного періоду керівник ЗНЗ і заступник директора з НВР аналізують і узагальнюють результати атестації та вносять корективи до бази даних кількісно-якісного складу педагогічних працівників навчального закладу.Додаток № 1

МЕТОДИЧНА КАРТА ВЧИТЕЛЯ 1. Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________

 2. Навчальний заклад _________________________________________________ ___________________________________________________________________

 3. Викладає __________________________________________________________

 4. Освіта за дипломом, який вуз закінчив________________________________

___________________________________________________________________

 1. Стаж педагогічної роботи ___________________________________________

 2. Проходження курсової перепідготовки _______________________________ ___________________________________________________________________

 3. Рік попередньої атестації та Ії наслідки_______________________________

___________________________________________________________________

 1. На яку категорію (звання) претендує _________________________________

 2. Участь у роботі міських предметних об’єднання, семінарах ( презентації, виступи, лекції тощо)______________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 3. Проведення відкритих уроків та позакласних заходів на базі школи _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 4. Робота з молодими вчителями школи, міста __________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

 5. Участь у проведенні олімпіад (у роботі журі), турнірів, конкурсів, МАН _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________

 6. Підготовка призерів міських (обласних, всеукраїнських) олімпіад ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


14. Результати контрольних робіт (директорських, міських, обласних)


Клас

Предмет

Всього писало

Високий рівень

Достат. рівень

Середній рівень

Початк. рівень

% успішн.

% якості  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка